Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

พนักงานบัญชี

...พนักงานบัญชี หางาน - บริษัท ผิงก้วน เน็ตเวิร์ค จำกัด พนักงานบัญชี Share บริษัท ผิงก้วน เน็ตเวิร์ค จำกัด พนักงานบัญชี มกราคม ระดับเงินเดือน - จัดทำรายการลูกหนี้ เจ้าหนี้ จัดเตรียมข้อมูบเอกสารเพื่อยื่นภาษี ,หากมีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ .เพศชาย เพศหญิง.อายุ - ปี.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป.มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อหน้าที่ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ * ประกันสังคม * โบนัสประจำปี * เงินเดือนปรับตามความเหมาะสม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ผิงก้วน เน็ตเวิร์ค จำกัด เลขที่ /- ซอยกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร -,- โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 15 มกราคม 2561


พนักงานการเงิน

...พนักงานการเงิน หางาน - บริษัท ผิงก้วน เน็ตเวิร์ค จำกัด พนักงานการเงิน Share บริษัท ผิงก้วน เน็ตเวิร์ค จำกัด พนักงานการเงิน มกราคม ระดับเงินเดือน - ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดำเนินการจัดทำเช็คเพื่อจ่าย,ดูรายการเบิกจ่ายเงินสดย่อย ฯลฯ .เพศชาย เพศหญิง.อายุ - ปี.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป.มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อหน้าที่ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ผิงก้วน เน็ตเวิร์ค จำกัด เลขที่ /- ซอยกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร -,- โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 15 มกราคม 2561


เจ้าหน้าที่ขายประจำพื้นที่ ต่างจังหวัด

...เจ้าหน้าที่ขายประจำพื้นที่ ต่างจังหวัด หางาน - บริษัท ผิงก้วน เน็ตเวิร์ค จำกัด เจ้าหน้าที่ขายประจำพื้นที่ ต่างจังหวัด Share บริษัท ผิงก้วน เน็ตเวิร์ค จำกัด เจ้าหน้าที่ขายประจำพื้นที่ ต่างจังหวัด มกราคม ระดับเงินเดือน - นำสินค้าออกเสนอต่อกลุ่มลูกค้า , วางแผนการขาย , ดูแลลูกค้าหลังการขาย , มีเป้าหมายในการทำงาน .เพศชาย เพศหญิง.อายุ - ปี.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป.มีรถยนต์ส่วนตัว.มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทุกจังหวัด สวัดสิการ * ประกันสังคม * โบนัสประจำปี * ปรับเงินเดือนตามความเหมาะสม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ผิงก้วน เน็ตเวิร์ค จำกัด เลขที่ /- ซอยกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร -,- โทรสาร ...


ทุกจังหวัด 15 มกราคม 2561


เจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมสินค้า

...เจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมสินค้า หางาน - บริษัท ผิงก้วน เน็ตเวิร์ค จำกัด เจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมสินค้า Share บริษัท ผิงก้วน เน็ตเวิร์ค จำกัด เจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมสินค้า มกราคม ระดับเงินเดือน - ดูแลตรวจสอบสินค้า ณ.จุดพื้นที่จำหน่ายแต่ละห้างฯ ,ตรวจเช็คสต๊อกสินค้าคงเหลือหน้าร้านเพื่อนำออกมาจัดวาง สำรวจกลุ่มลุกค้า แนวทางในการเพิ่มยอดขาย .เพศชาย เพศหญิง.อายุ - ปี.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.มีรถยนต์ส่วนตัว มอเตอร์ไซ ส่วนตัว.มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ * ประกันสังคม * โบนัสประจำปี * ปรับเงินเดือนตามความเหมาะสม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ผิงก้วน เน็ตเวิร์ค จำกัด เลขที่ /- ซอยกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร -,- โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 15 มกราคม 2561


เจ้าหน้าที่ขายประจำพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

...เจ้าหน้าที่ขายประจำพื้นที่ กรุงเทพมหานคร หางาน - บริษัท ผิงก้วน เน็ตเวิร์ค จำกัด เจ้าหน้าที่ขายประจำพื้นที่ กรุงเทพมหานคร Share บริษัท ผิงก้วน เน็ตเวิร์ค จำกัด เจ้าหน้าที่ขายประจำพื้นที่ กรุงเทพมหานคร มกราคม ระดับเงินเดือน - นำสินค้าเสนอต่อกลุ่มลูกค้า,วางแผนการขาย,ดูแลลูกค้าหลังการขาย,กำหนดเป้าหมายในการทำงาน .เพศชาย เพศหญิง.อายุ - ปี.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป.มีรถยนต์ส่วนตัว.มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ * ประกันสังคม * โบนัสประจำปี * ปรับเงินเดือนตามความเหมาะสม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ผิงก้วน เน็ตเวิร์ค จำกัด เลขที่ /- ซอยกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร -,- โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 15 มกราคม 2561


ฝ่ายประสานงานต่างประเทศs

...ฝ่ายประสานงานต่างประเทศs หางาน - บริษัท ผิงก้วน เน็ตเวิร์ค จำกัด ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ Share บริษัท ผิงก้วน เน็ตเวิร์ค จำกัด ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ มกราคม ระดับเงินเดือน - sourcing สินค้าจากต่างประเทศ,ประสานงานกับโรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศ .เพศชาย เพศหญิง.อายุ - ปี.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีนได้ (พูด อ่าน เขียน).มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวิสัยทัศน์ที่ดี บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร มีสวัสดิการ * ประกันสังคม * โบนัสประจำปี * ปรับเงินเดือน * มีการดูงานต่างประเทศ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท ผิงก้วน เน็ตเวิร์ค จำกัด เลขที่ /- ซอยกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร -,- โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 15 มกราคม 2561


P.C.ขายสินค้า ประจำ (Home Pro สาขารามคำแหง)

...P.C.ขายสินค้า ประจำ (Home Pro สาขารามคำแหง) หางาน - บริษัท วี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด P.C.ขายสินค้า ประจำ (Home Pro สาขารามคำแหง) Share บริษัท วี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด P.C.ขายสินค้า ประจำ (Home Pro สาขารามคำแหง) มกราคม ระดับเงินเดือน ++ * เสนอขายสินค้า"กุญแจบ้าน" ยี่ห้อ SAMSUNG MUL-T-LOCK* ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท* อยู่ประจำห้าง .เพศชาย/หญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สมัครด้วยตนเอง, โทรสอบถามนัดสัมภาษณ์ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร เงินเดือน, คอมมิชชั่น, ค่าล่วงเวลา(O.T), Incentive,ประกันสังคม, โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท วี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด /- อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น ถนนพระราม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 13 มกราคม 2561


ธุรการประสานงาน

...ธุรการประสานงาน หางาน - บิวตี้ กรุ๊ป ธุรการประสานงาน Share บิวตี้ กรุ๊ป ธุรการประสานงาน มกราคม ระดับเงินเดือน , ค้นหาข้อมูล/เก็บเอกสาร/เตรียมเอกสารงานต่างๆ .เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี.มนุษย์สัมพันธ์ดี.มีความซื่อสัตย์.รักความก้าวหน้า บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บิวตี้ กรุ๊ป ซอยแฮปปี้แลนด์ ถนนบางกะปิแขวงคลองจั่น เขตบางกะปิกรุงเทพฯ ...


กรุงเทพมหานคร 13 มกราคม 2561


พนักงานขายสินค้าหน้าร้าน

...พนักงานขายสินค้าหน้าร้าน หางาน - บริษัท บีเอ็นเค ออฟฟิศ จำกัด พนักงานขายสินค้าหน้าร้าน Share บริษัท บีเอ็นเค ออฟฟิศ จำกัด พนักงานขายสินค้าหน้าร้าน มกราคม ระดับเงินเดือน ขายสินค้าของบริษัทฯทั้ง Onlineที่ตั้งขายในบริเวณร้านทำรายงานยอดขาย-ตรวจนับสต็อกสินค้าทั้งรายวันรายเดือนประสานงานกับฝ่ายการตลาดทำงานที่ The Mall บางกะปิ ที่ห้างสรรพสินค้า เอ็มควอเทียร์ .เพศหญฺิง อายุ ปี ขึินไป.มัทักษะในการขาย สามารถสือ่สารได้ดี.สามารถใช้ Ms-Office ได้ดี.รัักงานบริการ.สามารถทำงานเป็นกะได้ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร เงินเดือนโอที ประกันสังคมโบนัส(ตามผลประกอบการ) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บีเอ็นเค ออฟฟิศ จำกัด / ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร , ...


กรุงเทพมหานคร 12 มกราคม 2561


รับพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai (HE) ประจำ Home Pro รามคำแหง ด่วน

...รับพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai (HE) ประจำ Home Pro รามคำแหง ด่วน หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai (HE) ประจำ Home Pro รามคำแหง ด่วน Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai (HE) ประจำ Home Pro รามคำแหง ด่วน มกราคม ระดับเงินเดือน ,+คอมมิชชั่น เป็น Promoter ประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี้ห้อ Sharp Thai สินค้าคือ (HE)=ตู้เย็น,เครื่องซัก(AV)ทีวีเงินเดือน ,+คอมมิชชั่น +Incentive+รายได้อื่นๆ-รวมรายได้เฉลี่ยนต่อเดือน , ขึ้นไป -มีประกันสังคม-ทำงาน วัน หยุด วัน ไม่ตรง ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ***ไม่เสียค่าใจจ่ายในการสมัครงานใด ๆ ทั้งสิ้น*** .- เพศชาย อายุ - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- (ต้องมีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาก่อน).***ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครงานใด ๆ ทั้งสิ้น*** บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอ...


กรุงเทพมหานคร 12 มกราคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 จาก 242 หน้า หน้าถัดไป >>