Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

สมุห์บัญชี หัวหน้าฝ่ายบัญชี

...สมุห์บัญชี หัวหน้าฝ่ายบัญชี หางาน - บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สมุห์บัญชี/ หัวหน้าฝ่ายบัญชี Share บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สมุห์บัญชี/ หัวหน้าฝ่ายบัญชี ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง . ปริญญาตรี สาขาบัญชี .มีประสบการณ์ - ปี ในการกำกับดูแลภายใต้ขอบเขตงานการบัญชี / การเงิน .มีประสบการณ์ในระบบบัญชีสำเร็จรูป สามารถใช้งาน Microsoft Excel Microsoft Word เป็นอย่างดี.มีประสบการณ์ด้านบริหารงบประมาณ หลักการทางบัญชี ภาษี การควบคุมบัญชีภายใน. มีทัศนคติในการทำงานที่ดี กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ ซื่อสัตย์ เชื่อถือได้.หากมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท อสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร ปรับเงินเดือนประจำปี โบนัสประจำปี วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันลาพักร้อน ลากิจ ลาประกอบพิธีสมรส ลาเพื่อรับปริญญา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั...


กรุงเทพมหานคร 19 ธันวาคม 2560


(Staff - Admin) พนักงานบัญชี ประจำสาขาศิริมังคลาจารย์ เชียงใหม่-

...(Staff - Admin) พนักงานบัญชี ประจำสาขาศิริมังคลาจารย์ เชียงใหม่- หางาน - บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (Staff - Admin) พนักงานบัญชี ประจำสาขาศิริมังคลาจารย์ เชียงใหม่ Share บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (Staff - Admin) พนักงานบัญชี ประจำสาขาศิริมังคลาจารย์ เชียงใหม่ ธันวาคม ไม่จำกัด ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - จัดทำรายการรายรับ,รายจ่าย งานด้านบัญชีของทางสาขาให้มีความถูกต้อง- เคลียเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบัญชีการเงิน- ดูแลงานเบิกพัสดุที่ใช้ในสำนักงาน งานเปิด PR,PO งานต่างๆภายในสาขา- จัดทำบัญชีทรัยพ์สิน งานอื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมาย .วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี.มีทักษะการสื่อสารดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ( Microsoft Office ) เบื้องต้นได้ เชียงใหม่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม makrojobโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามเพิ่มเติมคุณวิคส์ -- - สอบถาม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


เชียงใหม่ 18 ธันวาคม 2560


เซอร์เวย์ (survey)1

...นอื่นๆ โดยกำหนดสถานที่ตั้ง. วาดภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศ ตรวจสอบบันทึก แผนผัง โฉนด เอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจนทำการคำนวณเบื้องต้น ซึ่งจำเป็นสำหรับงานสำรวจ. ตรวจสอบ ปรับกล้องรังวัด กล้องทำเข็มทิศ โต๊ะสำรวจ เครื่องมือสำรวจอื่นๆ. สำรวจ สั่งงานผู้ช่วย เพื่อให้การปฏิบัติงานตรงตามสถานที่ที่กำหนด เพื่อความแน่นอนเกี่ยวกับการวัดระหว่างจุดต่างๆ ความสูงชัน เส้นมุม ความสูงต่ำของพื้นดิน ข้อมูลที่เกี่ยวกับพื้นผิวดิน พื้นที่ใต้ดิน พื้นที่ใต้ท้องน้ำ. ทำการคำนวณเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่วัดได้. บันทึกการใช้มาตรการต่างๆ การคำนวณ รวมทั้งการเขียนแบบร่างพื้นที่บริเวณที่ทำการสำรวจ. จัดทำแบบวาดโดยละเอียด ทำรายงาน .มีประสบการณ์ ตั่งแต่ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ตามงาน.มีร่างกายแข็งแรง สามารถทำงานหนักได้.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการคิดคำนวณ งานทดลอง. มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี . มีความเชื่อมั่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี. มีความละเอียดรอบคอบ ชอบการบันทึก.สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดจากการทำงานได้ ภูเก็ต - ประกันสังคม- โบนัส - ประกันชีวิต - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- ค่าเยี่ยมไข้- ค่าคลอดบุตร- บิดา-มารดา มรณะ- มรณะกรรม- ปรับเงินประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hr-dcmโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดีซีเอ็ม โซลูชั่นส์ จำกัด เลขที่ , ถนนพัฒนาการ แขวง...


ภูเก็ต 18 ธันวาคม 2560


Web Graphic Desing

...Web Graphic Desing หางาน - บริษัท เอลเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Web Graphic Desing Share บริษัท เอลเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Web Graphic Desing ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท ออกแบบผลิดภัณฑ์ ออกแบบ webออกแบบรูปโฆษณา เช่น Facebook advertise .จบการศึกษาวุฒิ สถาปัตฯ / IT / สาขาที่เกี่ยวข้อง.ชาย หญิง อายุไม่เกิน ปี.สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ มีพื้นฐานด้าน ds max โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง.มีพื้นฐานการออกแบบ web site ด้วยโปรแกรมต่างๆ.รักในการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีควา่มคิดสร้างสรรค์ ชลบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---, -, --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอลเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซ.อ่อนนุช ถ.อ่อนนุชแขวงสวนหลวง เขตสวนหลวงกรุงเทพฯ ---, -, -- โทรสาร ---, -, -- ...


ชลบุรี 18 ธันวาคม 2560


ด่วน Cashier ประจำร้าน iStudio สาขา Seacon ศรีนครินทร์-

...ด่วน Cashier ประจำร้าน iStudio สาขา Seacon ศรีนครินทร์- หางาน - บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ด่วน Cashier ประจำร้าน iStudio สาขา Seacon ศรีนครินทร์ Share บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ด่วน Cashier ประจำร้าน iStudio สาขา Seacon ศรีนครินทร์ ธันวาคม ระดับเงินเดือน , - , + คอมมิชชั่น + KPI - คิดเงิน รับชำระค่าสินค้า (ตัดบัตรเครดิต / แบ่งชำระบัตรเครดิต)- นับเงินสดย่อยประจำวัน- ทำใบลดหนี้- งานเอกสารอื่นๆเกี่ยวกับสาขา- เสนอขายอุปกรณ์เสริมต่างๆ .เพศหญิง.วุฒิการศึกษาระดับ ม. - ปริญญาตรี ทุกสาขา.อายุไม่เกิน ปี.มีประสบการณ์งานขายประสบการณ์แคชเชียร์.สามารถปฎิบัติงานได้สัปดาห์ละ วัน ทำงานเสาร์อาทิตย์ได้ .มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น.รักงานขายงานบริการ.ทัศนคติต่องานดี มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี .มีความสนใจด้านเทคโนโลยี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร - ประกันสุขภาพ (บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต)- ชุด Uniform ตัว/ ปี (พนักงานสาขา)- ค่าคอมมิชชั่น- โบนัส (Bonus) , ปรับเงินเดือน ตามผลประกอบการ- การตรวจสุขภาพประจำปี- วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ทุกระดับ)- ลาเพื่อสมรส/ ลา...


กรุงเทพมหานคร 18 ธันวาคม 2560


พนักงานทำงานเอกสารขาเข้า ขาออก (Export Import Document)-

...พนักงานทำงานเอกสารขาเข้า ขาออก (Export Import Document)- หางาน - บริษัท ซีไอเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด พนักงานทำงานเอกสารขาเข้า ขาออก (Export Import Document) Share บริษัท ซีไอเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด พนักงานทำงานเอกสารขาเข้า ขาออก (Export Import Document) ธันวาคม ระดับเงินเดือน - -ลูกค้า สายเรือ ชิปปิ้งเพื่อเอนเทอร์เอกสารให้สายเรือ-ตามอเมนจากลูกค้าแล้วส่งให้เรือ co-loader ให้ทันเวลา-แจ้งอัพเดทเรือเข้า ส่งค่าใช้จ่ายให้ลูกค้า ตั้งเบิกไปจ่ายสายเรือเพื่อรับดีโอ-ปิดเอกสารชุดชิปปิ้ง ตั้งเบิกให้บัญชี-ปล่อยดีโอให้ลูกค้า ชิปปิ้ง-ปิดจ๊อบงานขาเข้า-ส่ง shipping particular ให้เรือ ออกบบีแอลให้ลูกค้า-แก้ไขบีแอล คอนเฟิร์มกับสายเรือใ้้ห้ทันเวลา-ทำตั้งเบิกจ่ายสายเรือทำค่าใช้จ่ายไปรับบีแอล-ทำ debit note, credit note ให้เอเย่นต์ต่างประเทศ .ชาย หญิง อายุ - ปี จบปริญญาตรี.ถ้าจบการศีกษาคณะบริหารธุรกิจด้านโลจิสติกส์ มีประสบการณ์ตรงจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ .สามารถทำคอมพิวเตอร์โปรแกรม microsoft office ใช้อุปกรณ์ของใช้ในสำนักงานได้คล่อง.มีความรับผิดชอบ มีไหวพริบ .ถ้าภาษาอังกฤษดี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ.อดทนได้ต่อแรงกดดันจากงาน เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง ...


กรุงเทพมหานคร 18 ธันวาคม 2560


SUPV.-HR ประจำสาขารามอินทรา-

...SUPV.-HR ประจำสาขารามอินทรา- หางาน - บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) SUPV.-HR ประจำสาขารามอินทรา Share บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) SUPV.-HR ประจำสาขารามอินทรา ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสโตร์- มีส่วนร่วมในการรับสมัคร คัดเลือกพนักงงานในระดับปฏิบัติการให้กับองค์กร- จัดเตรียมข้อมูลรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานตามระยะเวลา เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน- ประสานงานระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ดูแลงานทางด้านบริหารจัดการสำนักงาน .วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี.มีทักษะการสื่อสารดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ( Microsoft Office ) เบื้องต้นได้.มีทักษะในการวิเคราะห์วางแผน การต่อรอง .มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในสายงานอย่างน้อย -ปี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม makrojobโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามเพิ่มเติม คุณจ๋า/คุณส้ม -- ต่อ /คุณป้อม --คุณมาร์ช -- - สอบถาม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง...


กรุงเทพมหานคร 18 ธันวาคม 2560


เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล1

...เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล หางาน - บริษัท พิชญ์พิศาล จำกัด เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล Share บริษัท พิชญ์พิศาล จำกัด เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง . ตรวจสอบสถิติการมาปฏิบัติงาน (Time Attendance). จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น สัญญาจ้าง หนังสือส่งตัว PC. งานสรรหาบุคลากร. ดูแลเอกสารการทำประกันภัย พ.ร.บ. ภาษี รถยนต์ของบริษัท. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย-หญิง.อายุไม่เกิน ปี.จบการศึกษาระดับ ปวส. - ป.ตรี.สามารถใช้โปรแกรม MS-Office ได้ดี.หากมีประสบการณ์ด้านงานบุคคลมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.ยูนิฟอร์ม.เงินสวัสดิการช่วยเหลือต่างๆ (คลอด/แต่งงาน/เสียชีวิต).สวัสดิการเงินกู้ยืม.ค่าข้าว.โบนัสประจำปี / ปรับเงินประจำปี (ตามผลประกอบการ).สังสรรค์ปีใหม่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม PPS-Phitphisarn-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--# มือถือ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน -...


กรุงเทพมหานคร 18 ธันวาคม 2560


ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Officer - Human Resources) ประจำสาขาอุดมสุข1

... ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท . รับผิดชอบงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสโตร์การรับสมัครบุคคลในงานที่ว่างตามข้อกำหนดของแม็คโคร. จัดเตรียมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ประกาศสื่อสารระเบียบข้อบังคับการทำงานให้กับพนักงานรับทราบ เป็นผู้ประสานงานระหว่างหัวหน้ากับพนักงาน ดูแลงานด้านธุรการทั่วไปบริหารจัดการสำนักงาน . มีส่วนร่วมในการคัดเลือกรับสมัครพนักงานในระดับปฏิบัติการ คัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อให้องค์กรมีพนักงานที่มีคุณภาพมากที่สุด. ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานระดับปฏิบัติการมีส่วนร่วมมากที่สุด. นำระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมาใช้จัดระบบสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดียิ่งขึ้น. สื่อสารระเบียบปฏิบัติ รวมท้งแนวทางการปฏิบัติงานให้พนักงานทราบ. รายงานประเด็นต่างๆที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขต่อผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสนับสนุน .วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี.มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย ปี ในหัวหน้างานของฝ่ายบุคคล.มีทักษะการบริหารทีมงาน.มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Office) เบื้องต้นได้ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม makrojobโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามเพิ่มเติม คุณกานต์ / คุณหนุ่ม -- ต่อ /คุณป้อม --คุณมาร์ช -- - สอบถาม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ถนนพัฒนาการ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 04 ธันวาคม 2560


ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Officer - Human Resources) ประจำสาขาบางปู1

... ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท . รับผิดชอบงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสโตร์การรับสมัครบุคคลในงานที่ว่างตามข้อกำหนดของแม็คโคร. จัดเตรียมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ประกาศสื่อสารระเบียบข้อบังคับการทำงานให้กับพนักงานรับทราบ เป็นผู้ประสานงานระหว่างหัวหน้ากับพนักงาน ดูแลงานด้านธุรการทั่วไปบริหารจัดการสำนักงาน . มีส่วนร่วมในการคัดเลือกรับสมัครพนักงานในระดับปฏิบัติการ คัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อให้องค์กรมีพนักงานที่มีคุณภาพมากที่สุด. ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานระดับปฏิบัติการมีส่วนร่วมมากที่สุด. นำระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมาใช้จัดระบบสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดียิ่งขึ้น. สื่อสารระเบียบปฏิบัติ รวมท้งแนวทางการปฏิบัติงานให้พนักงานทราบ. รายงานประเด็นต่างๆที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขต่อผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสนับสนุน .วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี.มีทักษะการบริหารทีมงาน.มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Office) เบื้องต้นได้ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม makrojobโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามเพิ่มเติมคุณแอน / คุณอาร์ม -- ต่อ /คุณป้อม -- คุณมาร์ช -- - สอบถาม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ถนนพัฒนาการ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 04 ธันวาคม 2560