Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการฝ่ายเนื้อสัตว์ (Section Manager -Butchery) ประจำสาขาศรีนครินทร์

...ection Manager -Butchery) ประจำสาขาศรีนครินทร์ หางาน - บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายเนื้อสัตว์ (Section Manager -Butchery) ประจำสาขาศรีนครินทร์ Share บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายเนื้อสัตว์ (Section Manager -Butchery) ประจำสาขาศรีนครินทร์ มีนาคม ระดับเงินเดือน มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้าตรวจสอบคุณภาพสนค้าความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนกประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์ .เพศ หญิง , ชาย.อายุ(ปี) ปีขึ้นไป.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป.ประสบการณ์(ปี) ปีขึ้นไป.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย กรุงเทพมหานคร - ค่าตอบแทนพิเศษ- ค่าทำงานล่วงเวลา- ประกันชีวิต- ประกันสุขภาพ- ค่ายานพาหนะ- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม makrojob บริษัท-สยามแม็คโคร-จำกัด-มหาชน-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ถนนพัฒนาการ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 21 มีนาคม 2561


ผู้จัดการฝ่ายอาหารทะเล (Section Manager - Fish) ประจำสาขาศรีนครินทร์2

... มีนาคม ระดับเงินเดือน หน้าที่ความรับผิดชอบ .มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา อาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า.ตรวจสอบคุภาพสินค้าความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก.ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปลาอาหารทะเล.สั่งงานประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย การกระจายสินค้า.ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้ามีความสดใหม่มีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ดูแลการหมุนเวียนของสต็อกสินค้า.กำหนดวางแผนการผลิตสินค้า ทั้งชนิดของสินค้า ตาม order ประมาณการยอดขาย.จัดทำงบประมาณการดำเนินงาน โดยอาศัยความรู้ประสบการณ์ในเรี่องสภาพตลาดในปัจจุบัน .เพศ หญิง , ชาย.อายุ(ปี) ปีขึ้นไป.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป.ประสบการณ์(ปี) ปีขึ้นไป.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย กรุงเทพมหานคร - ประกันชีวิต- ค่าตอบแทนพิเศษ- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง- ประกันสุขภาพ- ค่าทำงานล่วงเวลา- ค่ายานพาหนะ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม makrojob บริษัท-สยามแม็คโคร-จำกัด-มหาชน-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ถนนพัฒนาการ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 21 มีนาคม 2561


ผู้จัดการฝ่ายอาหารทะเล (Section Manager - Fish) ประจำสาขาโคราช2

... มีนาคม ระดับเงินเดือน หน้าที่ความรับผิดชอบ .มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา อาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า.ตรวจสอบคุภาพสินค้าความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก.ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปลาอาหารทะเล.สั่งงานประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย การกระจายสินค้า.ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้ามีความสดใหม่มีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ดูแลการหมุนเวียนของสต็อกสินค้า.กำหนดวางแผนการผลิตสินค้า ทั้งชนิดของสินค้า ตาม order ประมาณการยอดขาย.จัดทำงบประมาณการดำเนินงาน โดยอาศัยความรู้ประสบการณ์ในเรี่องสภาพตลาดในปัจจุบัน .เพศ หญิง , ชาย.อายุ(ปี) ปีขึ้นไป.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป.ประสบการณ์(ปี) ปีขึ้นไป.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย นครราชสีมา - ประกันชีวิต- ค่าตอบแทนพิเศษ- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง- ประกันสุขภาพ- ค่าทำงานล่วงเวลา- ค่ายานพาหนะคุณสมบัติ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม makrojob บริษัท-สยามแม็คโคร-จำกัด-มหาชน-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ถนนพัฒนาการ แขวง...


นครราชสีมา 21 มีนาคม 2561


ผู้จัดการฝ่ายอาหารทะเล (Section Manager - Fish) ประจำสาขาอุดรธานี

... มีนาคม ระดับเงินเดือน หน้าที่ความรับผิดชอบ .มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา อาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า.ตรวจสอบคุภาพสินค้าความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก.ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปลาอาหารทะเล.สั่งงานประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย การกระจายสินค้า.ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้ามีความสดใหม่มีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ดูแลการหมุนเวียนของสต็อกสินค้า.กำหนดวางแผนการผลิตสินค้า ทั้งชนิดของสินค้า ตาม order ประมาณการยอดขาย.จัดทำงบประมาณการดำเนินงาน โดยอาศัยความรู้ประสบการณ์ในเรี่องสภาพตลาดในปัจจุบัน .เพศ หญิง , ชาย.อายุ(ปี) ปีขึ้นไป.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป.ประสบการณ์(ปี) ปีขึ้นไป.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อุดรธานี - ประกันชีวิต- ค่าตอบแทนพิเศษ- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง- ประกันสุขภาพ- ค่าทำงานล่วงเวลา- ค่ายานพาหนะ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม makrojob บริษัท-สยามแม็คโคร-จำกัด-มหาชน-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ถนนพัฒนาการ แขวง...


อุดรธานี 21 มีนาคม 2561


ผู้จัดการฝ่ายอาหารทะเล (Section Manager - Fish) ประจำสาขานครปฐม

...tion Manager - Fish) ประจำสาขานครปฐม มีนาคม ระดับเงินเดือน หน้าที่ความรับผิดชอบ .มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา อาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า.ตรวจสอบคุภาพสินค้าความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก.ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปลาอาหารทะเล.สั่งงานประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย การกระจายสินค้า.ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้ามีความสดใหม่มีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ดูแลการหมุนเวียนของสต็อกสินค้า.กำหนดวางแผนการผลิตสินค้า ทั้งชนิดของสินค้า ตาม order ประมาณการยอดขาย.จัดทำงบประมาณการดำเนินงาน โดยอาศัยความรู้ประสบการณ์ในเรี่องสภาพตลาดในปัจจุบัน .เพศ หญิง , ชาย.อายุ(ปี) ปีขึ้นไป.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป.ประสบการณ์(ปี) ปีขึ้นไ นครปฐม - ประกันชีวิต- ค่าตอบแทนพิเศษ- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง- ประกันสุขภาพ- ค่าทำงานล่วงเวลา- ค่ายานพาหนะ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม makrojob บริษัท-สยามแม็คโคร-จำกัด-มหาชน-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ถนนพัฒนาการ แขวง...


นครปฐม 21 มีนาคม 2561


ผู้จัดการแผนกผักและผลไม้ (Section Manager- FV) ประจำสาขาระนอง

... มีนาคม ระดับเงินเดือน มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อคสินค้า ดำเนินการร่วมกับพนักงานตรวจรับสินค้า (GR) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตสค้าได้ทำการส่งมอบสินค้าตรงตามเวลา คุณภาพเหมาะสม อุณภูมิที่ถูกต้อง ได้มาตรฐานตามที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งความสะอาดของผู้ผลิต, การขนส่งการบรรจุหีบห่อทำงานร่วมกับผู้จัดการแผนกอาหารสดในการจัดแผนผัง/การจัดวางสินค้า/การจัดการพื้นที่ภายในห้าง(การวางแผนตามฤดูกาล)ควบคุมดูแลการสูญเสียสินค้าโดยการให้คำแนะนำกับพนักงานในแผนกถึงวิธีการที่ถูกต้องในการดูแลสินค้า แนะนำกลยุทธ์ต่างๆอันได้แก่การปรับเปลี่ยนรูปแบบของสินค้า การลดราคาสินค้าลง ภายใต้การอนุมัติของผู้จัดการแผนกอาหารสด .เพศ หญิง , ชาย.อายุ(ปี) ปีขึ้นไป.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป.ประสบการณ์(ปี) ปีขึ้นไป ระนอง - ค่าตอบแทนพิเศษ- ประกันชีวิต- ประกันสุขภาพ- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง- ค่ายานพาหนะ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม makrojob บริษัท-สยามแม็คโคร-จำกัด-มหาชน-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ถนนพัฒนาการ แขวง...


ระนอง 21 มีนาคม 2561


ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริการลูกค้า CDM (Customer Development Manager ) ประจำสาขาป่าตอง

...ั่วไป ฝ่ายบริการลูกค้า CDM (Customer Development Manager ) ประจำสาขาป่าตอง หางาน - บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริการลูกค้า CDM (Customer Development Manager ) ประจำสาขาป่าตอง Share บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริการลูกค้า CDM (Customer Development Manager ) ประจำสาขาป่าตอง มีนาคม ระดับเงินเดือน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสมาชิก มีหน้าที่วางแผน จัดการ พัฒนาสถานะของลูกค้าโดยทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการใช้จ่ายของลูกค้าที่ Makro รวมถึงการเพิ่มรายได้ ผลกำไรของลูกค้าแต่ละกลุ่ม .วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี.มีทักษะการทำงานเป็นทีม.มีทักษะการบริหารที่ดี.มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์(Microsoft Office) เบื้องต้นได้.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ภูเก็ต สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม makrojob บริษัท-สยามแม็คโคร-จำกัด-มหาชน-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ถนนพัฒนาการ แขวง...


ภูเก็ต 21 มีนาคม 2561


ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริการลูกค้า CDM (Customer Development Manager ) ประจำสาขาราไวย์

...ั่วไป ฝ่ายบริการลูกค้า CDM (Customer Development Manager ) ประจำสาขาราไวย์ หางาน - บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริการลูกค้า CDM (Customer Development Manager ) ประจำสาขาราไวย์ Share บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริการลูกค้า CDM (Customer Development Manager ) ประจำสาขาราไวย์ มีนาคม ระดับเงินเดือน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสมาชิก มีหน้าที่วางแผน จัดการ พัฒนาสถานะของลูกค้าโดยทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการใช้จ่ายของลูกค้าที่ Makro รวมถึงการเพิ่มรายได้ ผลกำไรของลูกค้าแต่ละกลุ่ม .วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี.มีทักษะการทำงานเป็นทีม.มีทักษะการบริหารที่ดี.มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์(Microsoft Office) เบื้องต้นได้.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ภูเก็ต สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม makrojob บริษัท-สยามแม็คโคร-จำกัด-มหาชน-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ถนนพัฒนาการ แขวง...


ภูเก็ต 21 มีนาคม 2561


ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริการลูกค้า CDM (Customer Development Manager ) ประจำสาขาหาดใหญ่

...วไป ฝ่ายบริการลูกค้า CDM (Customer Development Manager ) ประจำสาขาหาดใหญ่ หางาน - บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริการลูกค้า CDM (Customer Development Manager ) ประจำสาขาหาดใหญ่ Share บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริการลูกค้า CDM (Customer Development Manager ) ประจำสาขาหาดใหญ่ มีนาคม ระดับเงินเดือน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสมาชิก มีหน้าที่วางแผน จัดการ พัฒนาสถานะของลูกค้าโดยทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการใช้จ่ายของลูกค้าที่ Makro รวมถึงการเพิ่มรายได้ ผลกำไรของลูกค้าแต่ละกลุ่ม .วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี.มีทักษะการทำงานเป็นทีม.มีทักษะการบริหารที่ดี.มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์(Microsoft Office) เบื้องต้นได้.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สงขลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม makrojob บริษัท-สยามแม็คโคร-จำกัด-มหาชน-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ถนนพัฒนาการ แขวง...


สงขลา 21 มีนาคม 2561


ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริการลูกค้า CDM (Customer Development Manager ) ประจำสาขาจรัญสนิทวงศ์

...คร จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริการลูกค้า CDM (Customer Development Manager ) ประจำสาขาจรัญสนิทวงศ์ มีนาคม ระดับเงินเดือน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสมาชิก มีหน้าที่วางแผน จัดการ พัฒนาสถานะของลูกค้าโดยทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการใช้จ่ายของลูกค้าที่ Makro รวมถึงการเพิ่มรายได้ ผลกำไรของลูกค้าแต่ละกลุ่ม .วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี.มีทักษะการทำงานเป็นทีม.มีทักษะการบริหารที่ดี.มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์(Microsoft Office) เบื้องต้นได้ กรุงเทพมหานคร - ค่าทำงานล่วงเวลา- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง- ค่ายานพาหนะ- ประกันสุขภาพ- ประกันชีวิต- ทุนการศึกษา- ค่าตอบแทนพิเศษ- เงินโบนัสตามผลงาน- ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม makrojob บริษัท-สยามแม็คโคร-จำกัด-มหาชน-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง -- คุณจิราวัฒน์ (ป้อม) japiromsiammakro.co.th -- คุณปริญญา (มาร์ช) pkhomgrisiammakro.co.th - สอบถาม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ถนนพัฒนาการ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 21 มีนาคม 2561