Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

Supervisor ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านอาหารโครงการ Food Heaven ซีคอน ศรีนครินทร์

...Supervisor ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านอาหารโครงการ Food Heaven ซีคอน ศรีนครินทร์ หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด Supervisor / ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านอาหารโครงการ Food Heaven ซีคอน ศรีนครินทร์ Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด Supervisor / ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านอาหารโครงการ Food Heaven ซีคอน ศรีนครินทร์ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการสาขา ควบคุมต้นทุนสาขาดูแลบริหารสต๊อกดูแลพนักงานภายใต้บังคับบัญชา .ชาย/หญิง.อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (ยินดีรับเด็กจบใหม่).ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.มีใจรักงานบริการ.มีความเป็นผู้นำ ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย ...


กรุงเทพมหานคร 24 กรกฎาคม 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน โครงการ Food Heaven ซีคอน ศรีนครินทร์

...ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน โครงการ Food Heaven ซีคอน ศรีนครินทร์ หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน โครงการ Food Heaven ซีคอน ศรีนครินทร์ Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน โครงการ Food Heaven ซีคอน ศรีนครินทร์ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ,-, ดูแลบริหารจัดการยอดขายของสาขาดูแลบริหารพนักงานร้านที่อยู่ในบังคับบัญชาควบคุมต้นทุนสาขาดูแลบริหารสต๊อกสินค้าในร้าน .ชาย/หญิง.อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา.มีประสบการณ์หัวหน้างานร้านอาหารอย่างน้อย ปี.มีใจรักงานบริการ.มีความเป็นผู้นำ ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com ...


กรุงเทพมหานคร 24 กรกฎาคม 2561


ผู้จัดการร้านอาหาร โครงการ Food Heaven ซีคอน ศรีนครินทร์

...ผู้จัดการร้านอาหาร โครงการ Food Heaven ซีคอน ศรีนครินทร์ หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้จัดการร้านอาหาร โครงการ Food Heaven ซีคอน ศรีนครินทร์ Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้จัดการร้านอาหาร โครงการ Food Heaven ซีคอน ศรีนครินทร์ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - ดูแลบริหารจัดการยอดขายของสาขาเช็คสต็อคสินค้าในร้านบริหารจัดการพนักงานภายใต้บังคับบัญชา .ชาย/หญิง.อายุ -ปี.วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา.มีประสบการณ์หัวหน้างานร้านอาหารอย่างน้อย ปี.มีใจรักงานบริการ.มีความเป็นผู้นำ ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม nootty ...


กรุงเทพมหานคร 24 กรกฎาคม 2561


รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai ประจำ Makro ศรีนครินทร์ ด่วน

...รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai ประจำ Makro ศรีนครินทร์ ด่วน หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai ประจำ Makro ศรีนครินทร์ ด่วน Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai ประจำ Makro ศรีนครินทร์ ด่วน กรกฏาคม ระดับเงินเดือน /วัน เป็นพนักงาน ประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี้ห้อ Sharp Thai สินค้าคือ (HE/AV)ตู้เย็น,เครื่องซัก,เเอร์, ทีวี,เครื่องฟอกเวลาทำงาน ชั่วโมง/วัน พัก ชั่วโมงทำงาน วันต่อสัปดาห์ หยุด วัน ( หยุดไม่ตรงกับ ศุกร์- เสาร์-อาทิตย์ ) วันหยุดตาม บริษัท Sharp Thai กำหนด ,ลาประจำปี,ลาพักร้อน,ชุดยูนิฟอร์ม(บริษัทชาร์ปไทย จ่ายเงินเป็นรายวัน/ตัดรอบเงินเดือน ทุกสิ้นเดือน เงินออกเดือนถัดไป)-วันละ บาท/วัน-เงินเดือน จ่ายเป็นรายเดือน-commission -Incentive รายตัว-ค่าเป้า-มีประกันสังคม,เเละอื่น ๆ ..เพศ ชาย อายุ - ปี..วุฒิกาศึกษา ม. ขึ้นไป..มีบุคลิก เเละ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี..เคยผ่านงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มาโดยตรง ใกล้เคียง ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 24 กรกฎาคม 2561


รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai ประจำ Lotus พัฒนาการ ด่วน

...รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai ประจำ Lotus พัฒนาการ ด่วน หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai ประจำ Lotus พัฒนาการ ด่วน Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai ประจำ Lotus พัฒนาการ ด่วน กรกฏาคม ระดับเงินเดือน /วัน เป็นพนักงาน ประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี้ห้อ Sharp Thai สินค้าคือ (HE/AV)ตู้เย็น,เครื่องซัก,เเอร์, ทีวี,เครื่องฟอกเวลาทำงาน ชั่วโมง/วัน พัก ชั่วโมงทำงาน วันต่อสัปดาห์ หยุด วัน ( หยุดไม่ตรงกับ ศุกร์- เสาร์-อาทิตย์ ) วันหยุดตาม บริษัท Sharp Thai กำหนด ,ลาประจำปี,ลาพักร้อน,ชุดยูนิฟอร์ม(บริษัทชาร์ปไทย จ่ายเงินเป็นรายวัน/ตัดรอบเงินเดือน ทุกสิ้นเดือน เงินออกเดือนถัดไป)-วันละ บาท/วัน-เงินเดือน จ่ายเป็นรายเดือน-commission -Incentive รายตัว-ค่าเป้า-มีประกันสังคม,เเละอื่น ๆ ..เพศ ชาย อายุ - ปี..วุฒิกาศึกษา ม. ขึ้นไป..มีบุคลิก เเละ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี..เคยผ่านงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มาโดยตรง ใกล้เคียง ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 23 กรกฎาคม 2561


รับสมัครงานพนักงานแนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ Electrolux (MA) ประจำ Homeproพาราไดซ์ พาร์ค

...รับสมัครงานพนักงานแนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ Electrolux (MA) ประจำ Homeproพาราไดซ์ พาร์ค หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครงานพนักงานแนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ Electrolux (MA) ประจำ Homeproพาราไดซ์ พาร์ค Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครงานพนักงานแนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ Electrolux (MA) ประจำ Homeproพาราไดซ์ พาร์ค กรกฏาคม ระดับเงินเดือน เป็น Promoter ประจำ เเนะนำขาย สินค้า ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Electrolux สินค้าคือ ประเภท ตู้เย็น , เครื่องซักผ้า , แอร์ ทำงาน วันต่อสัปดาห์ หยุด วัน ( หยุดไม่ตรงกับ ศุกร์- เสาร์-อาทิตย์ ) เวลาทำงาน ชั่วโมง/วัน พัก ชั่วโมงเงินเดือน บาท +commission+Inccentive รายตัวทุกตัว+ค่าเป้า-ประกันสังคม+อื่นๆอีกมากมาย .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- (ต้องมีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาก่อน). ***ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครงานใด ๆ ทั้งสิ้น*** ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ...


กรุงเทพมหานคร 23 กรกฎาคม 2561


รับสมัครงานพนักงานเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ Electrolux (น้ำอุ่น) ประจำ Homeproพระราม 9

...รับสมัครงานพนักงานเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ Electrolux (น้ำอุ่น) ประจำ Homeproพระราม หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครงานพนักงานเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ Electrolux (น้ำอุ่น) ประจำ Homeproพระราม Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครงานพนักงานเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ Electrolux (น้ำอุ่น) ประจำ Homeproพระราม กรกฏาคม ระดับเงินเดือน สินค้าคือ ประเภท เครื่องทำน้ำอุ่นทำงาน วันต่อสัปดาห์ หยุด วัน ( หยุดไม่ตรงกับ ศุกร์- เสาร์-อาทิตย์ ) เวลาทำงาน ชั่วโมง/วัน พัก ชั่วโมงวันหยุดตาม บริษัท Electrolux กำหนด ,ลาประจำปี,ลาพักร้อน,ชุดยูนิฟอร์ม-เงินเดือน , บาท /เดือน-commission-Incentive รายตัว-ค่าเป้า-ประกันสังคม+อื่นๆอีกมากมาย . - เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- เคยผ่านงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มาโดยตรง ใกล้เคียง ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -, -...


กรุงเทพมหานคร 23 กรกฎาคม 2561


Merchandiser วิ่งจัดเรียงซอส โซนรังสิต

...หยุดนักขัตฤกษ์ตามปฎิทินของบริษัทฯ วัน/ปี (ได้หยุดตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ต้องเก็บชดเชยไปหยุดวันอื่น)รายได้ตามจริงดังนี้.ฐานเงินเดือน ,/เดือน .ค่า /เดือน (ค่า โอนให้พร้อมเงินเดือน).ค่าอินเซ็นทีฟ ,/เดือน (อินเซ็นทีฟ ประเมินจากการขาด ลา มาสาย การทำงานต่าง ๆ).ค่ารถ ,/เดือน (ค่ารถโอนให้พร้อมเงินเดือน ไม่จำเป็นต้องมีรถจักรยานยนต์).ค่าพื้นที่พิเศษ เช่นสแตค ตั้งกอง หัวชั้น สายแขวน ได้ตามความสามารถ**รายได้รวมเฉลี่ย ,-,/เดือน**สาขาที่ดูแลทั้งหมดดังนี้ (ดูแลทั้งหมด สาขา) เข้า - สาขา/วัน- เทสโก้โลตัส รังสิต- บิ๊กซี ซุปเปอร์ รังสิต - ท็อปส์ CDS รังสิต- ท็อปส์ รังสิตรับ สนใจสมัครงานพี่เฟียร์Line id ifearfeary -- .ทุกเพศ อายุ ปีขึ้นไป.จบวุฒิ ม. ขึ้นไป.มีประสบการณ์จัดเรียงสินค้า เคยทำงานเป็นพนักงานห้างมาก่อน ประสบการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.สุขภาพแข็งแรง สามารถทำงานจัดเรียงสินค้าได้.ขยันอดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ปทุมธานี ประกันสังคมบัตรประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสิทธิลาพักร้อน วัน (เมื่อทำงานครบ ปี) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ifearfearyโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจสมัครงานพี่เฟียร์Line id ifearfeary -- - สอบถาม บริษัท บีทูซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สนญ) เลขที่ ซอยพัฒนาการ แยก ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขต...


ปทุมธานี 20 กรกฎาคม 2561


รับสมัครพนักงาน จัดรายการ เชียร์ขายขนมขบเคี้ยว Lotus ซีคอนสแควร์ ( วันละ 650 บาท เริ่มงาน 3-4-5 ส.

...รับสมัครพนักงาน จัดรายการ เชียร์ขายขนมขบเคี้ยว Lotus ซีคอนสแควร์ ( วันละ บาท เริ่มงาน -- ส.ค. ) หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน จัดรายการ เชียร์ขายขนมขบเคี้ยว Lotus ซีคอนสแควร์ ( วันละ บาท เริ่มงาน -- ส.ค. ) Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน จัดรายการ เชียร์ขายขนมขบเคี้ยว Lotus ซีคอนสแควร์ ( วันละ บาท เริ่มงาน -- ส.ค. ) กรกฏาคม ระดับเงินเดือน บาท / วัน - เชียร์ขายสินค้า ขนมขบเคี้ยว- ช่วยจัดเรียงสินค้าที่เชียร์ขาย- เริ่มงาน -- สิงหาคม (วัน) - เวลา .-. น.- รายได้ วันละ บาท .- เพศหญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- บุคลิกดี ไม่อ้วน รูปร่างสมส่วน สามารถเชียร์ขายได้ดี.- มีประสบการณ์งานเชียร์สินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ.- ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -, -, - (เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ .-. น.)]สมัครด้...


กรุงเทพมหานคร 19 กรกฎาคม 2561


พนักงานขาย (Sales)1

...พนักงานขาย (Sales) หางาน - บริษัท ทานากะ (ประเทศไทย) จำกัด พนักงานขาย (Sales) Share บริษัท ทานากะ (ประเทศไทย) จำกัด พนักงานขาย (Sales) กรกฏาคม ระดับเงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์ .นำเสนอสินค้าบริการแก่ลูกค้า.ประสานงานกับลูกค้า พร้อมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทราบถึงความต้องการของลูกค้า. ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง . ติดตามผลการขาย เพื่อปิดการขายตามเป้าหมายที่กำหนด. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการขาย .เพศ หญิง .อายุ(ปี) - .วุฒิการศึกษา ปวสขึ้นไป.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี.มีบุคลิกภาพดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา รักงานบริการ มีทัศนะคติที่ดี.มีประสบการณ์ด้านงานขาย บริการลูกค้า ปีขึ้นไป.มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ.มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. โบนัสประจำปี. ปรับเงินเดือนทุกปี. ไม่ขาดลามาสายรับโบนัสเพิ่ม เดือน. อื่น ๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม fujiilavaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัค...


กรุงเทพมหานคร 19 กรกฎาคม 2561