Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

พนักงานบัญชี

...พนักงานบัญชี หางาน - บริษัท พัฒน์ยนต์ ฟอร์คลิฟท์ แอนด์ พาร์ท จำกัด พนักงานบัญชี Share บริษัท พัฒน์ยนต์ ฟอร์คลิฟท์ แอนด์ พาร์ท จำกัด พนักงานบัญชี พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ทำเอกสารทางบัญชี ตามที่มอบหมาย .หญิง อายุไม่เกิน ปี.วูฒิ ปวช - ป.ตรี.มีประสบการณ์งานด้านทำบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ สมุทรสาคร เงินเดือน,ประกันสังคม ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พัฒน์ยนต์ ฟอร์คลิฟท์ แอนด์ พาร์ท จำกัด เลขที่ / หมู่ที่ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร --- โทรสาร -- ...


สมุทรสาคร 19 พฤศจิกายน 2561


ช่างไฟฟ้า อิเลคโทรนิค

...ช่างไฟฟ้า อิเลคโทรนิค หางาน - บริษัท พัฒน์ยนต์ ฟอร์คลิฟท์ แอนด์ พาร์ท จำกัด ช่างไฟฟ้า อิเลคโทรนิค Share บริษัท พัฒน์ยนต์ ฟอร์คลิฟท์ แอนด์ พาร์ท จำกัด ช่างไฟฟ้า อิเลคโทรนิค พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง ซ่อม,ดูแล รถยกฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า ตามที่รับมอบหมาย .ชาย อายุไม่เกิน ปี.วูฒิ ปวช - ป.ตรี.มีประสบการณ์งานซ่อมรถยกไฟฟ้า ไม่ต่ำกว่า ปี สมุทรสาคร เงินเดือน, ประกันสังคม ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พัฒน์ยนต์ ฟอร์คลิฟท์ แอนด์ พาร์ท จำกัด เลขที่ / หมู่ที่ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร --- โทรสาร -- ...


สมุทรสาคร 19 พฤศจิกายน 2561


แม่บ้าน

...แม่บ้าน หางาน - บริษัท พัฒน์ยนต์ ฟอร์คลิฟท์ แอนด์ พาร์ท จำกัด แม่บ้าน Share บริษัท พัฒน์ยนต์ ฟอร์คลิฟท์ แอนด์ พาร์ท จำกัด แม่บ้าน พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง ดูแลออฟฟิศ ตามที่รับมอบหมาย มาเช้า เย็นกลับ .หญิง อายุไม่เกิน ปี.ไม่จำกัดวุฒิ.มีประสบการณ์การทำงาน สมุทรสาคร เงินเดือน,ประกันสังคมฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พัฒน์ยนต์ ฟอร์คลิฟท์ แอนด์ พาร์ท จำกัด เลขที่ / หมู่ที่ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร --- โทรสาร -- ...


สมุทรสาคร 19 พฤศจิกายน 2561


พนักงานขายประจำออฟฟิศ

...พนักงานขายประจำออฟฟิศ หางาน - บริษัท พัฒน์ยนต์ ฟอร์คลิฟท์ แอนด์ พาร์ท จำกัด พนักงานขายประจำออฟฟิศ Share บริษัท พัฒน์ยนต์ ฟอร์คลิฟท์ แอนด์ พาร์ท จำกัด พนักงานขายประจำออฟฟิศ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง ขายสินค้าตามที่รับมอบหมาย ดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ .ชาย-หญิง อายุไม่เกิน ปี.วูฒิ ปวช - ป.ตรี.มีประสบการณ์งานขายสินค้าอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ สมุทรสาคร เงินเดือน,คอมมิชชั่น,ประกันสังคม ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พัฒน์ยนต์ ฟอร์คลิฟท์ แอนด์ พาร์ท จำกัด เลขที่ / หมู่ที่ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร --- โทรสาร -- ...


สมุทรสาคร 19 พฤศจิกายน 2561


ฝ่ายบุคคลเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร-

...ฝ่ายบุคคลเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร- หางาน - บริษัท โกลด์ เบลล์ ซิสเท็ม จำกัด สำนักงานใหญ่ ฝ่ายบุคคล/เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร Share บริษัท โกลด์ เบลล์ ซิสเท็ม จำกัด สำนักงานใหญ่ ฝ่ายบุคคล/เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,+ -สรรหาพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย-จัดทำเอกสารของแผนกบุคลทั้งหมด-ประสานงานกับแผนกต่างๆ-ทำงานเดือน-งานธรุการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย/หญิง อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี การใช้โปรแกรม Microsoft Office .ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม.มีความรอบคอบในการพิจารณาวินิจฉัยการปฏิบัติงาน.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น.มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลอย่างน้อยตั้งแต่ -ปี.มีความอดทนสูงทนรับแรงกดดันได้.สามารถเริ่มงานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร - รับสมัครผ่านทางเว็บ Appjob- ผ่านทาง E-Mail hrenergymobile.net- สอบถามเพิ่มเติม --, -- สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยต...


กรุงเทพมหานคร 17 พฤศจิกายน 2561


ผู้ช่วยทันตแพทย์(ประจำสาขาเซ็นจูรี่ BTS อ่อนนุช)-

...ผู้ช่วยทันตแพทย์(ประจำสาขาเซ็นจูรี่ BTS อ่อนนุช)- หางาน - บริษัท โซลูชั่น รีพับลิค จำกัด ผู้ช่วยทันตแพทย์(ประจำสาขาเซ็นจูรี่ BTS อ่อนนุช) Share บริษัท โซลูชั่น รีพับลิค จำกัด ผู้ช่วยทันตแพทย์(ประจำสาขาเซ็นจูรี่ BTS อ่อนนุช) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน เริ่ม , (มีประการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ) -จัดเตรียมห้องตรวจ ทำฟัน-เตรียมเครื่องมือ งานแลปต่างๆ-ตรวจวัสดุ ทางทันตกรรม-ช่วยข้างเก้าอี้ทันตแพทย์ในการรักษา-รับ-ส่ง เครื่องมือ -ให้ความรู้เบื้องต้นในการดูอลสุขภาพช่องปากฟัน .เพศ ชาย/หญิง อายุ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป.มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ขึ้นไป.มีใจรักงานบริการ.บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี.รักองค์กร ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร . เบี้ยขยัน. โอที+ค่าคอมมิชชั่น. โบนัส. ประกันสุขภาพ. เสื้อพนักงาน ตัว/ปี.สิทธิในการทำฟัน.ฉีดวัคซีน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม dentalmate_officeโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โซลูชั่น รีพับลิค จำกัด / ซอยกรุงเทพกรีฑา ...


กรุงเทพมหานคร 17 พฤศจิกายน 2561


ช่างกลโรงงาน

...ช่างกลโรงงาน หางาน - บริษัท สยามโมลด์แอนด์พาร์ท จำกัด ช่างกลโรงงาน Share บริษัท สยามโมลด์แอนด์พาร์ท จำกัด ช่างกลโรงงาน พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - , กลึง,วัด,เจาะ,ในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร .เพศ ชาย - หญิง อายุปีขึ้นไป.ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาช่างกลโรงงานที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ -ปี ในโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความอดทน ละเอียด รอบคอบ ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร .เบี้ยขยัน.เบี้ยเลี้ยง.ประกันสังคม.โบนัส.ทุนการศึกษา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยามโมลด์แอนด์พาร์ท จำกัด ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่บัญชี-

...เจ้าหน้าที่บัญชี- หางาน - บริษัท สยามโมลด์แอนด์พาร์ท จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี Share บริษัท สยามโมลด์แอนด์พาร์ท จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - , - จัดทำเอกสาร,จัดเก็บเอกสารต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลทางฝ่ายบัญชี- บันทึกข้อมูลบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป- เปิดบิลขาย- ปฏิบัติงานด้านบัญชีตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชีบริษัท .เพศ ชาย - หญิง อายุปีขึ้นไป.ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาบัญชี.มีความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน.หากมีประสบการณ์งานบัญชีมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร .เบี้ยขยัน.เบี้ยเลี้ยง.ประกันสังคม.โบนัส.ทุนการศึกษา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยามโมลด์แอนด์พาร์ท จำกัด ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 พฤศจิกายน 2561


QAQC ENGINEERQ

...รับปรุงกับฝ่าย/แผนกวิศวกรรม.ปฏิบัติการควบคุม รวบรวมจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพของแผนกประกันคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดมารฐาน IATFQC ENGINEERควบคุมให้มีการจัดทำมาตรฐานการตรวจ/ทดสอบวัสดุ/ชิ้นส่วน ที่รับเข้า,เพื่อใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์/วัสดุ ระหว่างการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตลอดจนควบคุมให้มีการตรวจสอบระดับความสามารถของกระบวนการผลิตตามคุณลักษณะจำเพาะที่ลูกค้ากำหนด.ควบคุมให้มีการจัดมาตรฐานการตรวจ/ทดสอบ วัสดุ/ชิ้นส่วนที่รับเข้าเพื่อใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์/วัสดุระหว่างการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากกระบวนการอย่างถูกต้อง.ดำเนินการร้องเรียนผู้ขายเข้าไปตรวจสอบ(AUDIT)ผู้ขายในกรณีที่ผู้ขายส่งวัสดุ/ชิ้นส่วนที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมายังบริษัทฯ.ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ CONTROL PLAN (แผนผังกระบวนการควบคุมคุณภาพ).ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข/ติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ.ดูแลให้มีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการตรวจ/ทดสอบให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.ร่วมจัดทำเอกสาร WORK INSTRUTION,WORKING STANDARD ร่วมกับหัวหน้าแผนก/หัวหน้างานรวมถึงให้คงไว้ ณ. จุดปฏิบัติงาน.ร่วมกับหัวหน้าแผนกในการจัดทำสรุปผลรายงานปัญหาคุณภาพ ประจำเดือน เรื่องการเคลม ผู้ส่งมอบปัญหาคุณภาพในกระบวนการผลิตการทำรายงานปํญหาคุณภาพ .เพศ ชาย - หญิง อายุปีขึ้นไป.ปวช. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขา IE,ME สาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ -ปี ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์.มีความรู้ระบบคุณภาพ IATF.มีความรู้เกี่ยวกับ Core tool.ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office,อ่านแบบได้.ใช้เครื่องมือวัดละเอียดได้คล่อง ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 16 พฤศจิกายน 2561


พนักงานขับรถผู้บริหาร-

...พนักงานขับรถผู้บริหาร- หางาน - บริษัท แบ่งปัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พนักงานขับรถผู้บริหาร Share บริษัท แบ่งปัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พนักงานขับรถผู้บริหาร พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,- - ขับรถรับส่งผู้บริหารให้เดินทางไปยังจุดหมายด้วยความปลอดภัยทันต่อเวลานัดหมาย ด้วยมารยาทอันดี-มีระเบียบวินัยในการทำงานพร้อมปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเป็นสำคัญ รักษารถให้อยู่ในสภาพดีปลอดภัยต่อการใช้งาน -รับส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย อายุไม่เกิน ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.รู้เส้นทางเป็นในกรุงเทพปริมณฑลเป็นอย่างดี.มีใบอนุญาติขับรถ ปี.ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีใจรักงานบริการ.มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ ประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ.ไม่ติดประวัติอาชญกรรม ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ไม่มีรอยสัก ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร - ลาพักร้อน- ทำงานวันละ ชม. ..-. น. เงินเดือน ,- รายได้อื่น + โอทีเดือนละประมาณ ,-, บาท- โบนัสประจำปี- เบี้ยขยัน- ชุดฟอรม์- เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ- เงินกู้กรณีฉุกเฉิน- ประกันสังคม ...


กรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายน 2561