Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

วิศวกรประมาณราคา 1

...อมูล เอกสารเพื่อใช้ในการควบคุมต้นทุน. ตรวจสอบควบคุมปริมาณงาน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโครงการ. ประมาณราคางบประมาณงานก่อสร้างของโครงการที่ได้รับมอบหมาย. จัดทำเอกสารเบิกงวดงาน (Payment), งบประมาณรายรับรายจ่ายตามงวดงานตามตารางของ BOQ. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อควบคุมต้นทุน, ตรวจสอบสรุป การควบคุมต้นทุน. ประสานงานร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม. ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ ความสำคัญในการปรับปรุงในส่วนที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงการเตรียมความพร้อม ตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย .ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัญฑิต(วศบ.)เทียบเท่า.มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่ต่ำกว่า ปี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.Office, MS.Excel MS.Project เป็นอย่างดี.สามารถ เขียน อ่าน พูด ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี.มีความรู้ด้าน CMC Construction Management.ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี พังงา - ประกันสังคม- โบนัส - ประกันชีวิต - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- ค่าเยี่ยมไข้- ค่าคลอดบุตร- บิดา-มารดา มรณะ- มรณะกรรม- ปรับเงินประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hr-dcmโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดีซีเอ็ม โซลูชั่นส์ จำกัด เลขที่ , ถนนพัฒนาการ แขวง...


พังงา 22 กุมภาพันธ์ 2561


วิศวกรโยธา (ด่วน)

...hare บริษัท ดีซีเอ็ม โซลูชั่นส์ จำกัด วิศวกรโยธา (ด่วน) กุมภาพันธ์ - ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ จัดทำตารางปฎิบัติงานควบคุมให้การปฎิบัติงานไปตามวางไว้ ทดสอบ ตรวจดูโครงสร้างทั้งเก่า ใหม่ ตลอดจนวางแผนจัดระบบงานซ่อม .จบปริญญาสาขาวิศวกรรมโยธามีใบอนุญาวิศวกร.มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรม ไม่ต่ำกว่า ปี.มีความรู้ด้านซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบการแสดงภาพเช่น AutoCAD, Civil D .จัดการออกแบบพัฒนาสร้างดูแลรักษาโครงการขนาดเล็กผ่านโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่อย่างปลอดภัยทันเวลายั่งยืน.ให้คำแนะนำแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับปัญหา / ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น.ดูแลให้คำปรึกษาพนักงานประสานงานกับผู้มีส่วนร่วม.มีทักษะในการสื่อสารมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุราษฎร์ธานี - ประกันสังคม- โบนัส - ประกันชีวิต - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- ค่าเยี่ยมไข้- ค่าคลอดบุตร- บิดา-มารดา มรณะ- มรณะกรรม- ปรับเงินประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hr-dcmโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดีซีเอ็ม โซลูชั่นส์ จำกัด เลขที่ , ถนนพัฒนาการ แขวง...


สุราษฎร์ธานี 22 กุมภาพันธ์ 2561


Sale ขายผลิตภัณฑ์1

... Aqua+ Series Sale ขายผลิตภัณฑ์ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , - , .ดูแลให้คำแนะนำเกียวกับผลิตภัณฑ์ Aqua Serie ให้กับลูกค้า.เชียร์ขาย ผลิตภัณฑ์ Aqua Serie ประจำ workshop ของทางบริษัท.ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท อื่นๆตามที่ทางบริษัทกำหนด .ไม่จำกัดเพศ .อายุตั้งแต่ ปี ขึ้นไปแต่ไม่เกิด ปี .วุฒิการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไปทุกสาขา.มีประสบการณ์การทำงานอย่าน้อย ปี.มีบุคคิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์การสื่อสารได้ดี.กระตืนรือร้น เรียนรู้ไว มีไหวพริบ มีทักษะในการประสานงาน.หากมีประสบการณ์ด้านการขาน จะพิจรณาเป็นพิเศษ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.เงินโบนัสตามผลงาน.ทำงาน วัน/สัปดาห์.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง.ทุกมีเบี้ยขยัน + โบนัสทุกเดือน.คอรส์เรียนแต่งหน้าต่างประเทศปีละ ครั้ง.วันหยุดประจำปี ท่องเทียวของบริษัท.อื่นๆ ตามโตรงสร้างบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tangmochoiceโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- (คุณแตงโม)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Aqua+ Series หมู่ ซอยอ่อนนุช ถนนสุขุมวิท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 22 กุมภาพันธ์ 2561


Marketing Workshop

... Aqua+ Series Marketing Workshop กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , - , ฿ ประสานงานกับกลุ่มลูกค้าของทางบริษัทประสานงานเพื่อจัดกิจกรรม Workshopปฎิบัติงานด้านการตลาดตามแผนการตลาดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมในการหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ .ไม่จำกัดเพศ .อายุตั้งแต่ ปี ขึ้นไปแต่ไม่เกิด ปี.วุฒิการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไปทุกสาขา.มีประสบการณ์การทำงานอย่าน้อย ปี.มีบุคคิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์การสื่อสารได้ดี.กระตืนรือร้น เรียนรู้ไว มีไหวพริบ มีทักษะในการประสานงาน.หากมีประสบการณ์ด้านการขาน จะพิจรณาเป็นพิเศษ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.เงินโบนัสตามผลงาน.ทำงาน วัน/สัปดาห์.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง.ทุกมีเบี้ยขยัน + โบนัสทุกเดือน.คอรส์เรียนแต่งหน้าต่างประเทศปีละ ครั้ง.วันหยุดประจำปี ท่องเทียวของบริษัท.อื่นๆ ตามโตรงสร้างบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tangmochoiceโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- (คุณแตงโม)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Aqua+ Series หมู่ ซอยอ่อนนุช ถนนสุขุมวิท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 22 กุมภาพันธ์ 2561


ประสานงานขาย-Work Shop

...ย-Work Shop Share Aqua+ Series ประสานงานขาย-Work Shop กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , - , ดูแลรับผิดชอบในการประสานงานหา Work ShopSupport ฝ่ายงานขายประสารงานกับลูกค้าจัดทำ Work Shop งานอื่นๆที่ได้รับมอบมหาย .เพศชาย/หญิง .อายุตั้งแต่ ปี ขึ้นไปแต่ไม่เกิด ปี.วุฒิการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไปทุกสาขา.มีประสบการณ์การทำงานอย่าน้อย ปี.มีบุคคิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์การสื่อสารได้ดี.กระตืนรือร้น เรียนรู้ไว มีไหวพริบ มีทักษะในการประสานงาน .หากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจรณาเป็นพิเศษ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.เงินโบนัสตามผลงาน.ทำงาน วัน/สัปดาห์.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง.ทุกมีเบี้ยขยัน + โบนัสทุกเดือน.คอรส์เรียนแต่งหน้าต่างประเทศปีละ ครั้ง.วันหยุดประจำปี ท่องเทียวของบริษัท.อื่นๆ ตามโตรงสร้างบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tangmochoiceโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- (คุณแตงโม)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Aqua+ Series หมู่ ซอยอ่อนนุช ถนนสุขุมวิท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 22 กุมภาพันธ์ 2561


Marketing Officer (ธุรกิจในเครือ) -

...Marketing Officer (ธุรกิจในเครือ) - หางาน - บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด Marketing Officer (ธุรกิจในเครือ) Share บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด Marketing Officer (ธุรกิจในเครือ) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป - วางแผนงานดูแลด้านกลยุทธ์ในการตลาดของบริษัทฯ- ประสานงานกิจกรรมฝ่ายการตลาดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง- ออกแบบ/ดูแลสื่อโฆษณา วางแผนงบประมาณการตลาด- ดูแลงานถ่ายภาพ วิดิโอ กิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในนอกองค์กร- จัดบูธ Event กิจกรรมของบริษัทฯ- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .ชาย/หญิง อายุ - ปี .ปวส. - ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์, การตลาด, นิเทศศาสตร์, การจัดการ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีทักษะด้านการประสานงาน/เจรจาต่อรอง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.มีทักษะด้านการถ่ายภาพ/วิดิโอ ด้วยกล้อง DSLR สามารถตัดต่อ Video ได้ดี.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดีมาก โดยเฉพาะโปรแกรมMs.Office, Graphic,Photo shop, Illustrator โปรแกรมออกแบบ.หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.หากมีประสบการณ์ด้านการตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่รถยนต์.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม...


กรุงเทพมหานคร 21 กุมภาพันธ์ 2561


เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด (ธุรกิจในเครือ) -

...เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด (ธุรกิจในเครือ) - หางาน - บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด (ธุรกิจในเครือ) Share บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด (ธุรกิจในเครือ) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , - , - จัดทำเอกสารทางการตลาดเอกสารที่เกี่ยวข้อง- จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนุบสนุนการทำงานของฝ่ายการตลาด- บันทึกจัดเก็บเอกสาร ใบเสนอราคา จดหมายต่างๆ- บันทึกข้อมูลรับ-เข้า เบิกจ่าย Stockสินค้าลงโปรแกรมERP / ดูแลปรับปรุงฐานข้อมูลสินค้าให้เป็นปัจจุบัน- จัดหาSupplier สั่งซื้อสินค้า/อุปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมฝ่ายการตลาด- จัดทำดูแลข้อมูลสื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ฝ่ายการตลาด - ประสานงานภายในภายนอกองค์กร- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .หญิง อายุ - ปี .ปวส. - ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์, การตลาด, การจัดการ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีทักษะด้านการประสานงาน/เจรจาต่อรอง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี พิมพ์สัมผัสได้คล่อง.สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้ดี.หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,เงินป...


กรุงเทพมหานคร 21 กุมภาพันธ์ 2561


พนักงานรับส่งเอกสาร

...พนักงานรับส่งเอกสาร หางาน - บริษัท พิสิษฐ์ โพส เซอร์วิส จำกัด พนักงานรับส่งเอกสาร Share บริษัท พิสิษฐ์ โพส เซอร์วิส จำกัด พนักงานรับส่งเอกสาร กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน - วางบิล-รับเช็ค,รับ-ส่งเอกสารสินค้า อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .ชาย/หญิง.วุฒิ ม. ขึ้นไป .มีใบอนุญาตขับขี่รถจักยานยนต์ รู้เส้นทางในเขตกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี .มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร เงินเดือนประจำ+ค่าสึกหรอ+ค่าน้ำมัน+ค่า สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---, --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พิสิษฐ์ โพส เซอร์วิส จำกัด ถนนอุดมสุข แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ---, -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 20 กุมภาพันธ์ 2561


พนักงานรับ-ส่งสินค้าและเอกสาร-

...พนักงานรับ-ส่งสินค้าและเอกสาร- หางาน - บริษัท ริชเชสท์ กรุ๊ป จำกัด พนักงานรับ-ส่งสินค้าเอกสาร Share บริษัท ริชเชสท์ กรุ๊ป จำกัด พนักงานรับ-ส่งสินค้าเอกสาร กุมภาพันธ์ มาก ระดับเงินเดือน , - , บาท - จัดส่งสินค้าตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย- ขับรถจักรยานยนต์ส่ง-รับ สินค้าในช่องทางห้างสรรพสินค้า (โลตัส,บิ๊กซี) ลูกค้าบริษัท- ขับรถจักรยานยนต์ส่ง-รับ เอกสาร ตามสถานที่ต่างๆ .เพศชาย.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. .มีความรับผิดชอบที่ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย.มั่นใจว่าไม่มีปัญหาเรื่องวินัยในการทำงาน ในเรื่อง ขาด ลา มาสาย ป่วยบ่อย รถเสีย.ละเอียด รอบคอบ มีความระมัดระวัง.มีประสบการณ์ในการวิ่งงานเอกสาร ไม่ต่ำกว่า ปี.ไม่มีประวัติอาชญากรรม ยาเสพติด (เช็คประวัติ) ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเงินเดือน - เงินเดือน , บาท การันตีรายได้ที่ , บาท - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา . - . น. ทำงานวันเสาร์ เวลา . - . น. - ค่าเสื่อมรถ- ค่าน้ำมันเบิกตามวิ่งงานจริง - มีให้ปฎิบัติงานพร้อมระบบออนไลน์ค่าโทรรายเดือน บาท - ประกันอุบัติเหตุ ไม่ต้องสำรองจ่าย วงเงิน , บาทต่อครั้ง- ประกันส...


กรุงเทพมหานคร 19 กุมภาพันธ์ 2561


อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE)-

... ตามโครงสร้างของสถาบัน - วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราสื่อการสอนปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้มาตรฐาน- ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางความร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อเสริมสร้างจุดแข็งของหลักสูตร ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด- ดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา รับผิดชอบเรื่องการฝึกงานการทำโครงงานของนักศึกษา- ดำเนินการสอนตามหลักสูตรระเบียบภาระหน้าที่ของอาจารย์- รับผิดชอบหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี .จบการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมดิจิทัล สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความสามารถประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมดิจิทัล ใกล้เคียง.มีความสามารถในการทำงานวิจัย งานบริการวิชาการได้.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาได้.มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ ทั้งนี้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน ปี.มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (Paper-Based) ไม่ต่ำกว่า คะแนน TOEFL (Computer-Based) ไม่ต่ำกว่า คะแนน TOEFL (Internet-Based) ไม่ต่ำกว่า คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า . คะแนน.หากมีทางวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 19 กุมภาพันธ์ 2561