Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ ชาย-หญิง2.อายุไม่เกิน 30 ปี3.จบการศึกษาระดับ ปวส. - ป.ตรี4.สามารถใช้โปรแกรม MS-Office ได้ดี5.หากมีประสบการณ์ด้านงานบุคคลมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่กราฟฟิค

...ปริญญาตรี3.ใช้โปรแกรมเขียนแบบได้ เช่น Autocad เป็นต้น4.มีประสบการณ์ตรง 1 ปีขึ้นไป 5.สามารถทำงานนอกพื้นที่ได้6.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน7.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี8.สามารถอ่านแบบได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Key Account Manager (ด่วน)

...ันธ์ที่ดี พร้อมทุ่มเททำงานเพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายการขายที่ได้รับมอบหมาย5.สามารถทำงานเป็นทีมได้ บริหารทีมขายได้6.หากมีพาหนะรถยนต์เป็นของตนเอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ7.. รายได้ดี ผลตอบแทนสูง พร้อมสวัสดิการ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ธุรการ บัญชี

...ร 3.หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ4.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างคล่องแคล่ว5.มีบุคลิกภาพยิ้มแย้ม มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์6.สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ (ในบางครั้ง) เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


คนขับรถส่งสินค้า

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี2.อายุ 21 ปีขึ้นไป3.สามารถสื่อสารได้ดี สุภาพ4.มีใบขับขี่ รถยนต์ 5.มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์อย่างน้อย 1 ปี6.มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (SALE ADMIN)...รับด่วน

...ู้ประสานงานที่ดี, มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี พร้อมทุ่มเททำงานเพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายการขายที่ได้รับมอบหมาย4.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office (Word, Excel, Powerpoint) ได้เป็นอย่างดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ Web Graphic Design for Marketing online ....ต้องการด่วน

... พิจารณาตามประสบการ ลักษณะการทำงาน ทางบริษัท ฯ กำลังเปิดรับสมัครพนักงานด้าน Web & Graphic Design สำหรับการทำการตลาดออนไลน์ สามารถมาปฎิบัติงานได้ในแถบพื้นที่เขต อ่อนนุช จังหวัด กรุงเทพ ได้(ขอคนที่สามารถเดินทางมาทำงานในพื้นที่ อ่อนนุช เขต...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Sale Channel...ต้องการด่วน พร้อมเริ่มงานทันที

...ply & Spare part อาทิเช่น หมึกพิมพ์เลเซอร์ ผงหมึกพิมพ์เลเซอร์ ผ้าหมึกพิมพ์ อะไหล่เครื่องพิมพ์ เป็นต้น - เน้นขายส่งสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่ายสินค้าทั้งในเขตกรุงเทพ ฯ ปริมณฑล ต่างจังหวัด ***เน้นลูกค้าต่างจังหวัด หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ*** - ขอเป็นบุคคลที่สามารถมาทำงานในพื้นที่ อ่อนนุช เขต...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างไฟฟ้าอิเล็คโทรนิคส์

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง,ชาย2.อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี3.จบการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ปวส4.มีความสามารถด้านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ5.สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


แม่บ้าน

...หมวดงาน แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง2.อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี3.มีประสบการณ์ทำงาน แม่บ้าน จะรับพิจารณาพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563