Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าธุรการ

... ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิ ปวช ขึ้นไป2.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี3.มนุษย์สัมพันธ์ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

...ตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี2.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี3.ขับรถได้(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)4.พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้(จะพิจารณาเป็นพิเศษ) เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


หัวหน้าประสานงานฝ่ายขาย

...ปวส ขึ้นไป2.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี3.มีประสบการณ์ด้านการทำงานด้านเอกสาร4.สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้ดี5.ใช้ คอมพิวเตอร์ได้ดี6.เคยผ่านงานด้านประกันวินาศภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ7.มีทักษะในการพูดคุยกับลูกค้า เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ธุรการขาย (Sales Admin)

... หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิ ปวส.2.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขาย (Sale)

...าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี2.วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป วทบ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ธุรการทั่วไป (Admin)

... หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง2.อายุ 18-30 ปี3.วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานบัญชีและการเงิน

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อายุ 22-30 ปี2.ปวส ปริญญาตรีสาขาบัญชี-การเงินสาขาที่เกี่ยวข้อง3.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน4.มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์ในหน้าที่5.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Programmer (โทร. 02-061-9416-19)

...35 ปี 2.ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์,วิทยาการ Computer สาขาที่เกี่ยวข้อง3.มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้4.หากมีประสบการณ์การพัฒนาโปรแกรมด้วย VB.net ,SQL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้ดูแลสถานที่

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี2.สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 เป็นต้นไป3.มีระเบียบวินัยในตนเอง4.ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน5.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์

...ุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะรักเด็ก3.มีความละเอียดรอบคอบ เข้าใจหลักคณิตศาสตร์เบื้องต้น4.ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยันอดทน5.หากมีประสบการณ์ด้านการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563