Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าช่างหล่อ ผู้ช่วยหัวหน้าช่างหล่อ

...ช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย2.อายุ 18 ปีขึ้นไป3.ไม่จำกัดวุฒิ4. แล้วแต่ประสบการณ์ในการทำงาน มีการเทสงานในขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

...(จป.วิชาชีพ) คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย/หญิง2.อายุ 25 ปีขึ้นไป3.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี4.ยินดีรักนักศึกษาจบใหม่5.สามารถเซ็นต์รับรองในตำแหน่ง จป วิชาชีพ ได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานฝ่ายผลิต

... หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย/หญิง2.อายุ 18 ปีขึ้นไป3.ไม่จำกัดวุฒิ4.แล้วแต่ประสบการณ์ในการทำงาน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

...งงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย2.อายุ 25 ปีขึ้นไป3.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี4.ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


นักเคมี (ช่างชุบ)

...วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณีช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย2.ไม่จำกัดอายุ3.ไม่จำกัดวุฒิ4.ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างแกะแว๊กซ์

... โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีประสบการณ์แกะแว๊กซ์งานจิวเวอรี่ 0-1 ปี2.แกะแว๊กซ์ ทำพิมพ์จิวเวอรี่ได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฉีดเทียน

... โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย หญิง2.อายุ 25 ปีขึ้นไป3.ปริญญาตรี4.ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ธุรการประสานงานขาย

...รสื่อสาร การติดต่อประสานงาน กับพันธมิตรคู่ค้า6.ชอบศึกษารายละเอียดสินค้าต่างๆ บริการลูกค้าเป็นอย่างดี7.สามารถทำงานเป็นทีมได้8.มีความรู้ทางด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ จะพิจารณาทันที9.สามารถเริ่มงานได้ทันที เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Sales Admin

...รการขาย 1-2 ปี 5.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี6.ความรู้ภาษาอังกฤษปานกลาง-ดี7.อัทธยาศัยดี มีความซื่อสัตย์ เรียนรู้งานเร็ว ตรงต่อเวลา8.บุคลิกดี ถ้ามียานพาหนะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ธุรการบัญชี

...5 - 40 ปี3.ปวช - ปตรี4.สาขาบัญชี, การเงิน5.ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป 6.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี7.ความรู้ภาษาอังกฤษปานกลาง8.มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา9.มีความตั้งใจทำงาน มีความขยัน อดทน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563