Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่สายตรวจ แม่บ้าน

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิการศึกษา ม.3-ปริญญาตรี2.เพศหญิง3.ขยัน มีไหวพริบ มีความอดทน4.มีประสบกราณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ5.ทนแรงกดดันได้ดี6.ซื่อสัตย์ โปร่งใส เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

...ุกสาขาที่เกี่ยวข้อง2.อายุระหว่าง 22 - 40 ปี 3.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้4.ขับรถยนต์ได้5.มีความกระตือรือร้น6.มีความระเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน7.สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


หัวหน้าแผนกฝายทรัพยากรบุคคล

...ีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ6.มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน กฏหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 7.มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง สามารถแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการแผนกบัญชี

...เตอร์โปรแกรม Ms.Office ได้ดี ( Ms.Word, Ms.Excel )6.มีความกระตือรือร้น กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน7.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในภายนอกบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูล

...บริการลูกค้า/Call Center คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย2.อายุ 21-31 ปี3.สามารถทำงานเป็นกะได้4.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป5.รักในงานบริการ6.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม

...สาขาที่เกี่ยวข้อง3.ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม 5 - 10 ปี4.มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft offitce (Word,Excel,Powerpoint) Email,Internet5.สามารถทำงานดภายใต้แรงกดดันได้ดี6.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขาย (ภาคตะวันออก) โทร.02-331-1080-2

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป2.สามารถเดินทางคนเดียวไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกได้3.มีความอดทน ขยัน รักความก้าวหน้า4.มียานพาหนะของตนเอง - ไม่เป็นปัญหาหากไม่มี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขาย (ภาคอีสาน) โทร.02-331-1080-2

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป2.สามารถเดินทางคนเดียวไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสานได้3.มีความอดทน ขยัน รักความก้าวหน้า4.มียานพาหนะของตนเอง - ไม่เป็นปัญหาหากไม่มี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขาย (ภาคเหนือ) โทร.02-331-1080-2

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป2.สามารถเดินทางคนเดียวไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ3.มีความอดทน ขยัน รักความก้าวหน้า4.มียานพาหนะของตนเอง - ไม่เป็นปัญหาหากไม่มี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


แม่บ้าน

...าน แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง2.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา3.อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป4.มีความอดทนความรับผิดชอบ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563