Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

Customer Service ลูกค้าสัมพันธ์

...บริษัทฯ5.มีความสามารถในการให้บริการ ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า ทาง Face book / Line6.มีความอดทนพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ7.มีความอดทนสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี8.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานยกกระเป๋า

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย อายุระหว่าง 20 - 40 ปี2.ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้บ้าง (หากพูดภาษาจีนได้พิจารณาเป็นพิเศษ)3.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ4.สามารถทำงานเป็นรอบได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Civil Engineer (วิศวกรโยธา)

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อายุ 25 ปีขึ้นไป2.วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี3.มีประสบการณ์ใน Field งานก่อสร้าง4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ5.มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถขับขี่รถยนต์ได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Designer

...นเขียนแบบ/งานDrawing คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อายุ 25 ปีขึ้นไป2.วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี3.ใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการออกแบบได้4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Sales Manager

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อายุ 25 ปีขึ้นไป2.-วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี3.-มีประสบการณ์ด้านงานขาย4.-เคยดำรงตำแหน่ง Manager มากว่า 2 ปี5.-มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถขับขี่รถยนต์ได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Sales

.../ พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อายุ 25 ปีขึ้นไป2.วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี3.มีประสบการณ์ด้านการขาย เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Sales Marketing Manager

...ัติผู้สมัคร 1.อายุุ 33 ปีขึ้นไป2.วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี3.มีประสบการณ์ด้าน Manager Marketing4.มีประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์5.มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานบัญชีการเงิน-ธุรการ

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิ ปริญญาตรี การบัญชี, สาขาบริหารธุรกิจ, 2.การจัดการ,การตลาด สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี4.รักงานบริการ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานธุรการ - พนักงานประจำออฟฟิศทั่วไป

...การขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี2.สาขาวิชาการจัดการ, กาาตลาด, บัญชีการเงิน สาขาอ่ื่นที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 30 ปี 3.โสด เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานฝ่ายจัดส่งสินค้า

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชายอายุไมเ่กิน 30 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)2.มีใบอนุญาตขับขี่ รู้จักเส้นทางในกรุงเทพปริมณฑ,3.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว4.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563