Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ด่วนรับสมัคร พนักงานทั่วไปสโตร์

...น เช็คสต๊อกของว่ามีเหลือเบิกใช้ไม้ หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย/หญิง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


โฟร์แมน (โทร.081-839-7692 02-722-1083)

... หมวดงาน โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปา คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีประสบการณ์ด้านก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


วิศวกรโยธา (โทร.081-839-7692 02-722-1083)

...น หมวดงาน วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีประสบการณ์ด้านก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป2.เขียนแบบ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่าง CNC ( สนใจสมัครโทร 0-2321-0436 )

...สมัคร 1.การศึกษา ปวช. - ปวส. เทียบเท่า2.มีประสบการณ์ CNC อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป3.สามารถควบคุมเครื่อง CNC ประเมินเวลาการทำงานให้เป็นไปตามแผนงาน4.มีความับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างเจียรไน (Grinding Technician) สนใจสมัครโทร 0-2321-0436

...สมัคร 1.จบการศึกษาระดับ ปวช. - ปวส. ขึ้นไป2.ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี 3.ถ้าจบการศึกษาทางด้านช่างแม่พิมพ์โลหะมาโดยตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ4.ถ้าจบช่างโลหะ - เครื่องกลมาจะพิจารณาพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างประกอบ ( สนใจสมัครโทร 0-2321-0436 )

...นิคอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิ ปวช. ปวส. เทียบเท่า2.สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดีมีมนุษย์สัมพันธ์ดี3.มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้ช่วยเภสัชกร

...รักในงานขาย4.ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รอบคอบ5.สามารถพักอาศัยใกล้ที่ทำงานได้6.มีประสบการณ์งานร้านยา โรงพยาบาล พิจารณาพิเศษ7.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้8.มีประสบการณ์ขายเครื่องมือแพทย์ จะพิจารณาพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Environmental Engineer (วิศวกรสิ่งแวดล้อม)

...ความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้9.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, AutoCAD, SolidWorks เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Technician Support and Service (ช่างเทคนิคและบริการ)

...ทำงานล่วงเวลาได้7.สามารถทำงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว (ต่างจังหวัด)8.มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี สามารแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้9.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, ระบบการจัดการต่างๆ เบื้องต้น เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Sales Food Services

... ทำงานต่างจังหวัดได้ (ตามแผนงาน)6.สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์)7.มีความคิดสร้างสรร มีความละเอียด รอบคอบ วางแผนการทำงานได้8.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563