Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ครูพาร์ทไทม์ (สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ )

...งานสอน5.กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ6.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใจเย็น7.มีความอดทนในการทำงาน ขยัน8.รู้จักการทำงานเป็นทีม9.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ สะดวกในการเดินทางมาทำงานที่สาขา ได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ครูพาร์ทไทม์ (สาขาพาราไดซ์พาร์ค ศรีนครินทร์)

...งานสอน5.กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ6.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใจเย็น7.มีความอดทนในการทำงาน ขยัน8.รู้จักการทำงานเป็นทีม9.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ สะดวกในการเดินทางมาทำงานที่สาขา ได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ครูประจำ (ประจำซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ )

...ู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ6.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใจเย็น มีความอดทนในการทำงาน ขยัน7.รู้จักการทำงานเป็นทีม8.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้9.สะดวกในการเดินทางมาทำงานที่สาขา ได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Customer service (สาขา พาราไดซ์พาร์ค ศรีนครินทร์ )

...ุ้สิ่งใหม่ ๆ7.มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ งานขาย8.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ดี9.สะดวกในการเดินทางมาทำงานที่สาขา ได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานฝ่ายผลิต

... หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ ชาย-หญิง2.วุฒิการศึกษา - ไม่จำกัด3.สามารถ กลึง,เชื่อม (พิจารณาเป็นพิเศษ) เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


วิศวกรฝ่ายผลิต

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป2.การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป3.สาขาวิศวกรรมการเกษตร,สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน (พิจารณาเป็นพิเศษ)4.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ผู้ไม่มีประสบการณ์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขายอุปกรณ์ สำหรับ ฟาร์มปศุสัตว์

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ ชาย - หญิง2.อายุ 22 ปี ขึ้นไป3.การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป4.สัตวแพทย์,การตลาด,การเกษตร (พิจารณาเป็นพิเศษ)5.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ผู้ไม่มีประสบการณ์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขายเวชภัณฑ์ สำหรับสัตว์

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ ชาย - หญิง2.อายุ 22 ปี ขึ้นไป3.การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป4.สัตวแพทย์,การตลาด,การเกษตร (พิจารณาเป็นพิเศษ)5.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ผู้ไม่มีประสบการณ์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

...ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา5.มีความตั้งใจสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี6.สามารถทำเกินเวลาได้ 7.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว8.สามารถใช้โปรแกรมExpress ได้จะพิจารณาพิเศษ9.เป็นคนโฟกัสงานมากกว่าโฟกัสเงิน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างไฟฟ้า

... 1.ตรงต่อเวลา รักษาวินัย2.เอาใจใส่หน้าที่ สมานสามัคคี3.มีความอดทน หมั่นฝึกฝนอาชีพ4.รีบหาความรู้ใหม่ ใช้วัสดุประหยัด5.หัดรักษาเครื่องมือ ถือกฎความปลอดภัย6.ใฝ่คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563