Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสาขาขอนแก่น-

... เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด - เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล*สาขาขอนแก่น* บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล*สาขาขอนแก่น* สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง -งานด้านสรรหาบุคลากรทั้งระบบ สัมภาษณ์งาน ดูแลเอกสารสัญญาจ้าง-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย/หญิง อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี.มีมนุษยสัมพันธ์ดี.ขยัน อดทน .มีประสบการณ์ในงานบุคคล ด้านสรรหา ปีขึ้นไป ขอนแก่น -โบนัส ครั้ง / ปี -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-รถรับ-ส่งพนักงาน-ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก , บาท / ปี กรณีผู้ป่วยใน , บาท / ครั้ง ค่าทันตกรรม - , บาท ตาม-เบี้ยขยัน -ปรับเงินเดือน / ประจำปี-สวัสดิการพนักงานมีบุตร-ของขวัญแต่งงาน -กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน-เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ-วันหยุดพักผ่อนประจำปี,วันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- คุณพรพักตร์]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามได้ที่ -- คุณปริยาดานุ์/คุณชนิดา แผนกบุคคล - สอบถาม บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวง...


ขอนแก่น 19 สิงหาคม 2560


หัวหน้าแผนกธุรการตรวจรับสินค้า (Supervisor AdminGR) ประจำสาขาสิงห์บุรี1

...รับสินค้า (Supervisor Admin/GR) ประจำสาขาสิงห์บุรี สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท . ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการตรวจรับสินค้าที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด. ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้าการ punch รับสินค้าทีถูกต้องเหมาะสมแม่นยํา. ตรวจสอบสินค้าตามเอกสารที่ใช้ประกอบการส่งสินค้าให้ถูกต้อง เช่นใบกํากับภาษี ใบส่งสินค้าเพือจัดเก็บไว้เป็ นหลักฐานอ้างอิงการรับ. ควบคุมดูแลเอกสารเกียวกับการรับสินค้าทีไม่ครบจํานวน สินค้าส่งคืน. ดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์เครืองมือของแผนกทั้งหมด ( คอมพิวเตอร์, เครืองพิมพ์, รถยกของ) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ. ตรวจสอบความถูกต้องในการรับสินค้า (Night Run) ให้ถูกต้องตามเอกสาร Night Run Reportเปรียบเทียบกับ Invoice .มีประสบการณ์อย่างน้อย ปี ในงานด้านการบริหารคลังสินค้า .สามารถสื่อสาร ได้เป็นอย่างด.มีความเป็ นผู้นํา.มีทักษะในการวิเคราะห์วางแผน การต่อรอง .สามารถเรียนรู้วิธีปฏิบัติงานแบบใหม่ได้เป็ นอย่างดี . สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ สิงห์บุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงติต่อ คุณแมว -- ต่อ - - สอบถาม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ถนนพัฒนาการ แขวง...


สิงห์บุรี 19 สิงหาคม 2560


ช่างไฟฟ้า อีเล็คโทรนิคส์-

...ช่างไฟฟ้า อีเล็คโทรนิคส์- หางาน - บริษัท ดูราเยน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - ช่างไฟฟ้า อีเล็คโทรนิคส์ บริษัท ดูราเยน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ช่างไฟฟ้า อีเล็คโทรนิคส์ สิงหาคม ระดับเงินเดือน -ออกบริการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า-วายริ่งตู้คอนโทรล .เพศหญิง,ชาย.อายุไม่ต่ำกว่า ปี.จบการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ปวส.มีความสามารถด้านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร -เบี้ยเลี้ยง-เบี้ยขยัน-โบนัส-ประกันอุบัติเหตุ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดูราเยน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร. ซอย แยก ถนนสุขุมวิท แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 18 สิงหาคม 2560


[รายได้รวม 12000 บาทขึ้นไป ]รับสมัครพนักงาน PC เชียร์ขายเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้า (PC วิ่ง)-

...[รายได้รวม บาทขึ้นไป ]รับสมัครพนักงาน PC เชียร์ขายเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้า (PC วิ่ง)- หางาน - บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด - [รายได้รวม , บาทขึ้นไป ]รับสมัครพนักงาน PC เชียร์ขายเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้า (PC วิ่ง) บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด [รายได้รวม , บาทขึ้นไป ]รับสมัครพนักงาน PC เชียร์ขายเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้า (PC วิ่ง) สิงหาคม หลาย ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง - เชียร์ขายสินค้านำเสนอโปรโมชั่นต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง - สรุปยอดขายเช็คสต็อกนำส่งทุกเดือน - ดูแลรักษาความสะอาด ชั้นเรียงสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขายอยู่เสมอ - รายงานข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งของบริษัทฯ คู่แข่ง - ดูแลบุคคลิกภาพ เสื้อผ้า หน้าผม ต้องดูดี สะอาด สวมชุดยูนิฟอร์มบริษัทฯ เท่านั้น - ดูแลรักษาสมบัติของบริษัทฯ ที่นำเข้าไปติดตั้งที่สาขา รวมถึง ของแถมต่างๆ .อายุ ปี ขึ้นไป .เพศหญิง .จบการศึกษา ม. ขึ้นไป .มีประสบการณ์ขายเครื่องดื่มจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ .บุคคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร -เงินเดือน -ค่าคอมมิชชั่น -ค่าเป้าการขาย -ค่าล่วงเวลา -ประกันสังคม -ค่าชุดยูนิฟอร์ม -ประกันอุบัติเหตุ -กองทุนเงินทดแทน -เงิ...


กรุงเทพมหานคร 18 สิงหาคม 2560


เจ้าหน้าที่ขายโครงการ วางสเปค

...เจ้าหน้าที่ขายโครงการ วางสเปค หางาน - บริษัท พิชญ์พิศาล จำกัด - เจ้าหน้าที่ขายโครงการ/ วางสเปค บริษัท พิชญ์พิศาล จำกัด เจ้าหน้าที่ขายโครงการ/ วางสเปค สิงหาคม ระดับเงินเดือน , - , ขึ้นไป จำหน่ายอุปกรณ์ในการก่อสร้างตกแต่งภายในขายสินค้าตามโครงการต่างๆประสานงานกับสถาปนิกเพื่อวางสเปคสินค้าให้กับลูกค้าเป็นต้น .ชาย-หญิง.อายุ - ปี.มีใจรักในงานด้านการบริการเป็นอย่างดี.มีความซื่อสัตย์อดทน.มีประสบการณ์ในการทำงาน ปีขึ้นไป กรุงเทพมหานคร .เงินเดือนประจำ .ค่าคอมมิชชั่น.ค่าน้ำมัน.ค่า .โบนัสประจำปี.ประกันสังคม.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.สวัสดิการเลี้ยงปีใหม่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม PPS-Phitphisarn-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--# มือถือ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท พิชญ์พิศาล จำกัด ,, ซอยอ่อนนุช ถนนสุขุมวิท แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร --# มือถือ - โทรสาร -- # - ...


กรุงเทพมหานคร 18 สิงหาคม 2560


ช่างไฟฟ้าช่างปูนช่างเชื่อม-

...ช่างไฟฟ้าช่างปูนช่างเชื่อม- หางาน - บริษัท พิชญ์พิศาล จำกัด - ช่างไฟฟ้า/ช่างปูน/ช่างเชื่อม บริษัท พิชญ์พิศาล จำกัด ช่างไฟฟ้า/ช่างปูน/ช่างเชื่อม สิงหาคม ระดับเงินเดือน , - , - ช่างไฟฟ้า สามารถดูแลระบบไฟฟ้าซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทั่วไป- ช่างปูนในงานติดตั้ง- ช่างเชื่อมสามารถเชื่อมเหล็กทั่วไปได้เชื่อมด้วยไฟฟ้า .ชาย.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป .มีประสบการณ์ในการทำงาน ปีขึ้นไป.มีความขยันอดทนในการทำงาน ปทุมธานี .เงินเดือนประจำ.โบนัสประจำปี .ประกันสังคม.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.สวัสดิการเงินกู้ของบริษัท.เงินช่วยเหลือ (คลอดบุตร/แต่งงาน/งานศพ).งานเลี้ยงสังสรร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม PPS-Phitphisarn-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--# มือถือ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท พิชญ์พิศาล จำกัด ,, ซอยอ่อนนุช ถนนสุขุมวิท แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร --# มือถือ - โทรสาร -- # - ...


ปทุมธานี 18 สิงหาคม 2560


เจ้าหน้าที่ขายกรุงเทพและต่างจังหวัด (ด่วน)

...เจ้าหน้าที่ขายกรุงเทพและต่างจังหวัด (ด่วน) หางาน - บริษัท พิชญ์พิศาล จำกัด - เจ้าหน้าที่ขายกรุงเทพต่างจังหวัด (ด่วน) บริษัท พิชญ์พิศาล จำกัด เจ้าหน้าที่ขายกรุงเทพต่างจังหวัด (ด่วน) สิงหาคม ระดับเงินเดือน , - , ขึ้นไป ขายอุปกรณ์ก่อสร้างตกแต่งภายในเช่นคิ้วกระเบื้อง,จมูกบันได,เส่้นแบ่งพื้นหินขัด,กรุยเชิงผนัง,รางเซาะร่อง,บัวเชิงผนัง,เส้นกันหด-ขยาย,เซี้ยมมุมเสา,ขอบกันกระแทกพีวีซีสำหรับตกแต่งสวน แผ่นกันลื่นรั้วระแนง เป็นต้น .ชาย-หญิง.อายุ - ปี.มีใจรักในงานด้านการบริการเป็นอย่างดี.มีความซื่อสัตย์อดทน.มีประสบการณ์ในการทำงาน ปีขึ้นไป กรุงเทพมหานคร .เงินเดือนประจำ.ประกันสังคม.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.ยูนิฟอร์ม.ค่าที่พัก(สำหรับออก ตจว.).ค่ารายเดือน.โบนัสประจำปี.สังสรรค์ปีใหม่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม PPS-Phitphisarn-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--# มือถือ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท พิชญ์พิศาล จำกัด ,, ซอยอ่อนนุช ถนนสุขุมวิท แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร --# ...


กรุงเทพมหานคร 18 สิงหาคม 2560


PC ประจำโฮมโปร (เอกมัย-รามอินทราพระราม 2)1

...ฮมโปร (เอกมัย-รามอินทราพระราม ) หางาน - บริษัท พิชญ์พิศาล จำกัด - PC ประจำโฮมโปร (เอกมัย-รามอินทรา/พระราม ) บริษัท พิชญ์พิศาล จำกัด PC ประจำโฮมโปร (เอกมัย-รามอินทรา/พระราม ) สิงหาคม หลาย ระดับเงินเดือน ,+ .นำเสนอขายสินค้า อุปกรณ์ตกแต่งก่อสร้างของบริษัทฯ.ให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้าของบริษัทฯ.จัดเรียงสินค้าขึ้นชั้นโชว์ตามประเภท.นับสต็อกสินค้าที่คงเหลือในคลัง.จัดสินค้าตามบิลของลูกค้า.ประสานงานห้างร้านกับบริษัทฯ.ผลักดันกระตุ้นยอดขายให้บริษัทฯ .ชาย-หญิง.อายุ - ปี.มีใจรักในงานขาย.พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน.มีสัมมาคารวะ.ยิ้มแย้มแจ่มใส.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร .เงินเดือนประจำ.ประกันสังคม.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.ยูนิฟอร์ม.เงินกู้ยืมบริษัทฯ.เงินช่วยเหลือพนักงาน (คลอดบุตร/แต่งงาน/งานศพ).โบนัสประจำปี.สังสรรค์ปีใหม่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม PPS-Phitphisarn-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--# มือถือ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท พิชญ์พิศาล จำกัด ,, ซอยอ่อนนุช ถนนสุขุมวิท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 18 สิงหาคม 2560


ผู้รับเหมาติดตั้งพื้นวัสดุทดแทนไม้-

...ผู้รับเหมาติดตั้งพื้นวัสดุทดแทนไม้- หางาน - บริษัท พิชญ์พิศาล จำกัด - ผู้รับเหมาติดตั้งพื้นวัสดุทดแทนไม้ บริษัท พิชญ์พิศาล จำกัด ผู้รับเหมาติดตั้งพื้นวัสดุทดแทนไม้ สิงหาคม ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป -รับเหมางานเพื่อติดตั้งตามที่บริษัทฯ กำหนด .เพศชาย กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม PPS-Phitphisarn-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--# มือถือ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท พิชญ์พิศาล จำกัด ,, ซอยอ่อนนุช ถนนสุขุมวิท แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร --# มือถือ - โทรสาร -- # - ...


กรุงเทพมหานคร 18 สิงหาคม 2560


เจ้าหน้าที่บัญชี1

...เจ้าหน้าที่บัญชี หางาน - บริษัท พิชญ์พิศาล จำกัด - เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท พิชญ์พิศาล จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง . ดูแลงานด้านบัญชี-การเงิน. เน้นงานบัญชี (ด้านรับ) .เพศ ชาย-หญิง.อายุ - ปี.จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป (สาขาบัญชี).มีประสบการณ์ในงานบัญชี-การเงิน อย่างน้อย ปี.หากมีประสบการณ์บัญชี (ด้านรับ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ.พร้อมเรียนรู้งานอยู่เสมอ ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.ยูนิฟอร์ม.เงินสวัสดิการช่วยเหลือต่างๆ (คลอด/แต่งงาน/เสียชีวิต).ค่าข้าว.โบนัสประจำปี.สังสรรค์ปีใหม่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม PPS-Phitphisarn-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--# มือถือ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท พิชญ์พิศาล จำกัด ,, ซอยอ่อนนุช ถนนสุขุมวิท แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร --# มือถือ - โทรสาร -- # - ...


กรุงเทพมหานคร 18 สิงหาคม 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 300 หน้า หน้าถัดไป >>