Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Officer - Human Resources) ประจำสาขาอุดมสุข1

... ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท . รับผิดชอบงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสโตร์การรับสมัครบุคคลในงานที่ว่างตามข้อกำหนดของแม็คโคร. จัดเตรียมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ประกาศสื่อสารระเบียบข้อบังคับการทำงานให้กับพนักงานรับทราบ เป็นผู้ประสานงานระหว่างหัวหน้ากับพนักงาน ดูแลงานด้านธุรการทั่วไปบริหารจัดการสำนักงาน . มีส่วนร่วมในการคัดเลือกรับสมัครพนักงานในระดับปฏิบัติการ คัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อให้องค์กรมีพนักงานที่มีคุณภาพมากที่สุด. ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานระดับปฏิบัติการมีส่วนร่วมมากที่สุด. นำระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมาใช้จัดระบบสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดียิ่งขึ้น. สื่อสารระเบียบปฏิบัติ รวมท้งแนวทางการปฏิบัติงานให้พนักงานทราบ. รายงานประเด็นต่างๆที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขต่อผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสนับสนุน .วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี.มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย ปี ในหัวหน้างานของฝ่ายบุคคล.มีทักษะการบริหารทีมงาน.มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Office) เบื้องต้นได้ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม makrojobโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามเพิ่มเติม คุณกานต์ / คุณหนุ่ม -- ต่อ /คุณป้อม --คุณมาร์ช -- - สอบถาม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ถนนพัฒนาการ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 04 ธันวาคม 2560


ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Officer - Human Resources) ประจำสาขาบางปู1

... ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท . รับผิดชอบงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสโตร์การรับสมัครบุคคลในงานที่ว่างตามข้อกำหนดของแม็คโคร. จัดเตรียมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ประกาศสื่อสารระเบียบข้อบังคับการทำงานให้กับพนักงานรับทราบ เป็นผู้ประสานงานระหว่างหัวหน้ากับพนักงาน ดูแลงานด้านธุรการทั่วไปบริหารจัดการสำนักงาน . มีส่วนร่วมในการคัดเลือกรับสมัครพนักงานในระดับปฏิบัติการ คัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อให้องค์กรมีพนักงานที่มีคุณภาพมากที่สุด. ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานระดับปฏิบัติการมีส่วนร่วมมากที่สุด. นำระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมาใช้จัดระบบสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดียิ่งขึ้น. สื่อสารระเบียบปฏิบัติ รวมท้งแนวทางการปฏิบัติงานให้พนักงานทราบ. รายงานประเด็นต่างๆที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขต่อผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสนับสนุน .วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี.มีทักษะการบริหารทีมงาน.มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Office) เบื้องต้นได้ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม makrojobโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามเพิ่มเติมคุณแอน / คุณอาร์ม -- ต่อ /คุณป้อม -- คุณมาร์ช -- - สอบถาม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ถนนพัฒนาการ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 04 ธันวาคม 2560


Supv.- HR ประจำสาขานครสวรรค์-

...Supv.- HR ประจำสาขานครสวรรค์- หางาน - บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) Supv.- HR ประจำสาขานครสวรรค์ Share บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) Supv.- HR ประจำสาขานครสวรรค์ ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสโตร์- มีส่วนร่วมในการรับสมัคร คัดเลือกพนักงงานในระดับปฏิบัติการให้กับองค์กร- จัดเตรียมข้อมูลรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานตามระยะเวลา เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน- ประสานงานระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ดูแลงานทางด้านบริหารจัดการสำนักงาน .วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี.มีทักษะการสื่อสารดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ( Microsoft Office ) เบื้องต้นได้ นครสวรรค์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม makrojobโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามเพิ่มเติมคุณป้อม --คุณมาร์ช -- - สอบถาม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


นครสวรรค์ 01 ธันวาคม 2560


พนักงานขายอุปกร์คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฮมออฟฟิศคอนโดอพาร์ตเม้นท์

...็มจี เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จำกัด พนักงานขายอุปกร์คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฮม/ออฟฟิศ/คอนโด/อพาร์ตเม้นท์ ธันวาคม ระดับเงินเดือน ,-, รับผิดชอบงานขายเกี่ยวกับสินค้าประเภทไอทีได้แก่ Server, PC, Notebook, Printer, Plotter(DesignJet), Scanner, Projector, UPS, Network Equipment, Smart Device, IoT, Mobile Phone, Tablet, Software Operation System, Anti Virus, ซอฟแวร์ตามความต้องการของลูกค้า สินค้าอื่นๆที่จะมีการจำหน่ายในอนาคต .การศึกษาขั้นต่ำ ปวส มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย ปี.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตได้คล่องรวมทั้ง โปรแกรม ไมโครซอฟท์ออฟฟิค-excel โอเพ็นออฟฟิค-Calc เป็นอย่างดี.จบการศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง .มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน , มีใจรักการบริการ สามารถทำงานเป็นทีม.มีเอกสารผ่านการอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟท์แวร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษพนักงานขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต้องจบการศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถออกไปพบลูกค้าเคยทำงานด้านโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีอุปกรณ์สื่อสารความสามารถในการใช้งาน Smart Phone รวมทั้ง Application ต่างๆได้ เช่น Skype, Line ,Instagram อื่นๆที่จะมีขึ้นในอนาคต.มีความรับผิดชอบสูง รักงานขาย สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ อย่างน้อยต้องทางอีเมล์ได้.มีบุคคลิกมนุษย์สัมพันธ์ดี ประเวศ (อ่อนนุช), ...


กรุงเทพมหานคร 01 ธันวาคม 2560


พนักงานขายคอมพิวเตอร์ซัพพลาย (Telesales)

...พนักงานขายคอมพิวเตอร์ซัพพลาย (Telesales) หางาน - บริษัท เอ็มเอ็มจี เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จำกัด พนักงานขายคอมพิวเตอร์ซัพพลาย (Telesales) Share บริษัท เอ็มเอ็มจี เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จำกัด พนักงานขายคอมพิวเตอร์ซัพพลาย (Telesales) ธันวาคม ระดับเงินเดือน - ดูแลรับผิดชอบงานขายเกี่ยวกับสินค้าประเภท Printer Supply เช่น โทนเนอร์(Toner), ตลับหมึก(Ink Cartridge),ผ้าหมึก(Ribbon), เทปแบ็กอัพ(Tape Backup), กระดาษพล็อตเตอร์ (Plotter or DesignJet Paper) อื่นๆ ที่จะมีเพิ่มภายหลัง .จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวช.มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย ปี.จบการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานขายการตลาด.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตได้คล่องรวมทั้ง โปรแกรม ไมโครซอฟท์ออฟฟิค-excel โอเพ็นออฟฟิค-Calc เป็นอย่างดี.มีเอกสารผ่านการอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟท์แวร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีบุคคลิกมนุษย์สัมพันธ์ดี.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน , มีใจรักการบริการ สามารถทำงานเป็นทีม.มีอุปกรณ์สื่อสารความสามารถในการใช้งาน Smart Phone รวมทั้ง Application ต่างๆได้ เช่น Skype, Line ,Instagram อื่นๆที่จะมีขึ้นในอนาคต.มีความรับผิดชอบสูง รักงานขาย สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ อย่างน้อยต้องทางอีเมล์ได้ ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง ...


กรุงเทพมหานคร 01 ธันวาคม 2560


เภสัชกร ประจำสาขาอุบลราชธานี

...เภสัชกร ประจำสาขาอุบลราชธานี หางาน - บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เภสัชกร ประจำสาขาอุบลราชธานี Share บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เภสัชกร ประจำสาขาอุบลราชธานี ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท .วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี.มีทักษะการสื่อสารดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ( Microsoft Office ) เบื้องต้นได้.มีทักษะการบริหารที่ดี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม makrojobโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามเพิ่มเติม คุณป้อม --คุณมาร์ช -- - สอบถาม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 01 ธันวาคม 2560


Level Manager - Baker Mart ประจำสาขาแจ้งวัฒนะ

...Level Manager - Baker Mart ประจำสาขาแจ้งวัฒนะ หางาน - บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) Level Manager - Baker Mart ประจำสาขาแจ้งวัฒนะ Share บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) Level Manager - Baker Mart ประจำสาขาแจ้งวัฒนะ ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ดูแลร้านขายวัตถุดิบในการทำเบเกอรี่ .วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี.มีทักษะการบริหารทีมงาน.มีทักษะในการวิเคราะห์วางแผน การต่อรอง .มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์(Microsoft Office) เบื้องต้นได้.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม makrojobโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามเพิ่มเติม คุณป้อม --คุณมาร์ช -- - สอบถาม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 01 ธันวาคม 2560


Supv.- HR ประจำสาขา Food Shop พระราม4-

...ร จำกัด (มหาชน) Supv.- HR ประจำสาขา Food Shop พระราม Share บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) Supv.- HR ประจำสาขา Food Shop พระราม ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสโตร์- มีส่วนร่วมในการรับสมัคร คัดเลือกพนักงงานในระดับปฏิบัติการให้กับองค์กร- จัดเตรียมข้อมูลรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานตามระยะเวลา เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน- ประสานงานระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ดูแลงานทางด้านบริหารจัดการสำนักงาน .วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี.สามารถทำงานเป็นกะ ,วันเสาร์ อาทิตย์ ,วันหยุดเทศกาล ,สามารถทำงานล่วงเวลาได้ .มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Office) เบื้องต้นได้.สามารถเรียนรู้วิธีปฏิบัติงานแบบใหม่ได้เป็ นอย่างดี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม makrojobโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามเพิ่มเติม คุณขวัญ HR Food Shop --คุณป้อม --คุณมาร์ช -- - สอบถาม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ถนนพัฒนาการ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 01 ธันวาคม 2560


เสมียน ธุรการ เช็คสตอคสินค้า-

...เสมียน ธุรการ เช็คสตอคสินค้า- หางาน - บริษัท เพรสทีจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เสมียน ธุรการ เช็คสตอคสินค้า Share บริษัท เพรสทีจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เสมียน ธุรการ เช็คสตอคสินค้า พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง - ดูแลควบคุมสตอคงานป้าย งานพิมพ์- ดูแลเบิก-จ่าย สตอคงาน เวลาเข้า-ออก- ประสานงานระหว่างเจ้านายช่าง- จัดการเรื่องบิล วางบิล ใบเสนอราคา ผ่านโปรแกรมบัญชีexcel .ขยัน ตรงต่อเวลา อดทน ว่องไว.สามารถใช้โปรแกรม microsoft office ได้ โปรแกรมบัญชี .สามารถทำงาน จันทร์-เสาร์ได้ ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมโบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เพรสทีจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ซอยอ่อนนุช ถนนสุขุมวิท เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 30 พฤศจิกายน 2560


พนักงานกราฟฟิคดีไซน์-

...พนักงานกราฟฟิคดีไซน์- หางาน - บริษัท เพรสทีจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด พนักงานกราฟฟิคดีไซน์ Share บริษัท เพรสทีจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด พนักงานกราฟฟิคดีไซน์ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง -ออกแบบงานกราฟฟิคตามที่ได้รับมอบหมาย-สามารถใช้โปรแกรม photoshop/illustrator ได้-สามารถใช้เครื่องพิมพ์ เครือ่งอิงเจทปริ้นงานได้ .มีความรู้พื้นฐานด้านงานป้าย งานอิงเจท จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ.มีประสบการณ์การออกแบบงานป้าย เขียน as built โครงสร้างป้าย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ.เคยคุมเครื่องอิงเจทปริ้นงานมาก่อน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมโบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เพรสทีจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ซอยอ่อนนุช ถนนสุขุมวิท เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 30 พฤศจิกายน 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 339 หน้า หน้าถัดไป >>