Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตวัดพระยาไกร แขวงวัดพระยาไกร กรุงเทพมหานคร

พนักงานขี่มอเอร์ไซค์ส่งของ

...พนักงานขี่มอเอร์ไซค์ส่งของ หางาน - บริษัท เคบี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด - พนักงานขี่มอเอร์ไซค์ส่งของ บริษัท เคบี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด พนักงานขี่มอเอร์ไซค์ส่งของ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - .มีใบอนุญาตขับขี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เคบี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด /- ซอยจันทน์ แยก ถนนจันทน์ แขวงวัดพระยาไกร เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 03 พฤศจิกายน 2559


พนักงานส่่งเอกสาร

...พนักงานส่่งเอกสาร หางาน - บริษัท เคบี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด - พนักงานส่่งเอกสาร บริษัท เคบี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด พนักงานส่่งเอกสาร พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน .มีใบอนุญาตขับขี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เคบี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด /- ซอยจันทน์ แยก ถนนจันทน์ แขวงวัดพระยาไกร เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 03 พฤศจิกายน 2559


พนักงานบัญชี

...พนักงานบัญชี หางาน - บริษัท เคบี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด - พนักงานบัญชี บริษัท เคบี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด พนักงานบัญชี พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน .ผู้หญิง.อายุ - ปี.วุุติ ปริญาตรี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เคบี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด /- ซอยจันทน์ แยก ถนนจันทน์ แขวงวัดพระยาไกร เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 03 พฤศจิกายน 2559


Public Relation Coordinator เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์-

...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซา Public Relation Coordinator เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ - Identify and propose internal stories to help promote general awareness hotel to the media and general public.- Cultivate relationships with media ? both traditional and new media. - Assist the Director of Communications in developing and managing. .- Initiative .- University degree, PR/communications major .- University degree, PR/communications major .- Excellent writing skills.- Excellent time management skills.- Team Player.- Excellent communication skills.- Proactive vs. react บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร อาหารสำหรับพนักงานยูนิฟอร์มประกันสังคมงานสังสรรค์พนักงานประจำปีวันหยุด วันต่อเดือน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- คุณศรภัค , คุณภาณุมาศ]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา ถนนเจริญกรุง แขวง...


กรุงเทพมหานคร 21 มีนาคม 2559


Purchasing Manger ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ-

...er ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ- หางาน - โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา - Purchasing Manger ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซา Purchasing Manger ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ - ดูแลแผนกจัดซื้อทั้งระบบ - สามารถประสานงานกับคู่ค้าส่วนงานอื่นๆ ทั้งภายในแผนก กับแผนกอื่นๆ ที่ประสงค์สั่งซื้อสิ่งของ เพื่อมาประกอบในงานได้- วางระบบแผนกจัดซื้อใหม่โดยใช ้software สําเร็จรูป .- มีประสบการณ์ ด้านการทํางานในฝ่ายจัดซื้อไม่ต่ํากว่า ปี.- มีทักษะ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้.- หากมีประสบการณ์ด้านการทํางานในระบบจัดซื้อของโรงแรมมาก่อนจะได้รับการพจิารณาเป็นพิเศษ.- สามารถปฏบิตั งานในวันเสาร์เป็นเวลา วัน ต่อ สัปดาห์ได้ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร อาหารสำหรับพนักงานยูนิฟอร์มประกันสังคมงานสังสรรค์พนักงานประจำปีวันหยุด วันต่อเดือน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- คุณศรภัค , คุณภาณุมาศ]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา ถนนเจริญกรุง แขวง...


กรุงเทพมหานคร 21 มีนาคม 2559


คนขับรถ-

...คนขับรถ- หางาน - โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา - คนขับรถ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซา คนขับรถ มีนาคม ระดับเงินเดือน ,XXX - ,XXX บาท - ขับรถรับ - ส่ง ลูกค้าชาวต่างชาติ- ขับรถให้ผู้บริหาร .- มีความชำนาญเส้นทางใน กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล.- สามารถพูดภาษาอังกฤษได้บ้าง.- เสียสละ เวลาส่วนตน สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงาน .- สุขภาพร่างกาย แข็งแรง บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร อาหารสำหรับพนักงานยูนิฟอร์มประกันสังคมงานสังสรรค์พนักงานประจำปีวันหยุด วันต่อเดือน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- คุณศรภัค , คุณภาณุมาศ]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร - คุณศรภัค , คุณภาณุมาศ โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 21 มีนาคม 2559


แม่บ้านทำความสะอาดห้องพักแขก-

...แม่บ้านทำความสะอาดห้องพักแขก- หางาน - โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา - แม่บ้านทำความสะอาดห้องพักแขก โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซา แม่บ้านทำความสะอาดห้องพักแขก มีนาคม ระดับเงินเดือน , - , บาท - ทำความสะอาดห้องพักแขก- ปัด กวาด เช็ด ถู ดูดฝุ่น- ล้างห้องน้ำ .อายุ ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ.ประสบการณ์ ในสายโรงแรม.เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบชอบสูง ทุ่มเท เสียสละ ในการสอนงานให้แก่ทีมงาน บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- คุณศรภัค , คุณภาณุมาศ]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร - คุณศรภัค , คุณภาณุมาศ โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 21 มีนาคม 2559


แม่บ้านทำความสะอาดห้องบริเวณทั่วไปในโรงแรม Cleaner-

...แม่บ้านทำความสะอาดห้องบริเวณทั่วไปในโรงแรม Cleaner- หางาน - โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา - แม่บ้านทำความสะอาดห้องบริเวณทั่วไปในโรงแรม / Cleaner โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซา แม่บ้านทำความสะอาดห้องบริเวณทั่วไปในโรงแรม / Cleaner มีนาคม ระดับเงินเดือน , - , บาท - ทำความสะอาด บริวณทั่วไป โดยรอบภายในอาณาบริเวณ ของโรงแรม- ปัด กวาด เช็ด ถู ดูดฝุ่น- ล้างห้องน้ำ .อายุ ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ.ประสบการณ์ ในสายโรงแรม.เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบชอบสูง ทุ่มเท เสียสละ ในการสอนงานให้แก่ทีมงาน บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- คุณศรภัค , คุณภาณุมาศ]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร - คุณศรภัค , คุณภาณุมาศ โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 21 มีนาคม 2559


พนักงานจัดดอกไม้ Florist คนทำสวน -

...พนักงานจัดดอกไม้ Florist คนทำสวน - หางาน - โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา - พนักงานจัดดอกไม้ Florist / คนทำสวน โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซา พนักงานจัดดอกไม้ Florist / คนทำสวน มีนาคม ระดับเงินเดือน ,XXX - ,XXX บาท - จัดตกแต่งดอกไม้ เนื่องในโอกาส ต่าง ๆ- จัดตกแต่งดอกไม้ งานเลี้ยงสัสรรค์ , งานมงคลสมรส - จัดตกแต่งดอกไม้ ภายในโรงแรมฯ - จัดแต่ง ต้นไม้ ดูแลสวน ต้นไม้ ภายในโรงแรม .เพศชาย - หญิง อายุ ตั้งแต่ - ปี.มีประสบการณ์การทำงานใน อย่างน้อย ปี.มีความรับผิดชอบ .มีความคิดสร้างารรค์ ผลงาน.รับทั้งพนักงานประจำ พนักงานรายวัน บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- คุณศรภัค , คุณภาณุมาศ]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร - คุณศรภัค , คุณภาณุมาศ โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 21 มีนาคม 2559


ธรุการประสานงาน(ผู้ช่วยบัญชี)

...ำกัด รับสมัครงานด่วน ๆๆ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย /เทเลเซลล์งานโปรเจ็ค /ธุรการ หากคุณคือคนหนึ่งที่มีใจรักงาน บริการ อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่ง กับ บริษัท เอ.เค ออฟฟิต ซัพพลาย จำกัด สวัสดิการ- ทำงาน ปีขึ้น ได้เงินพิเศษเพิ่ม , / ไม่รวมโบนัส- ทำงาน ปีขึ้น ได้เงินพิเศษเพิ่ม , / ไม่รวมโบนัส- ทำงาน ปีขึ้น ได้เงินพิเศษเพิ่ม ปีล่ะ , ได้ทุกปีครบ ปีขึ้น / ไม่รวมโบนัส- สิทธิประกันสังคม- โบนัสประจำปี- เงินเบิกล่วงหน้า ***ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา .-.น. / หยุดเสาร์ อาทิตย์ / นักขัตฤกษ์ - ,-,+++ - อายุ ปี ขึ้นไป - วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี - รักงานบริการ - เจ้าหน้าธุรการประสานงาน - หากมีประสบการณืด้านธุรการประสานงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ (ใช้โปรแกรมในการทำงาน Express) สินค้า ประเภท คอมพิวเตอร์ /หมึกพิมพ์ /งานยื่นซอง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ - หน้าที่รับผิดชอบ ทำรายงานสรุปทุกสิ้นเดือน แยก+เก็บเอกสารที่ได้รับมอบหมาย วางบิล + คีย์เอกสารเช็ค งานเคลม ตามหนี้ ช่วยงานประสานงานกับฝ่ายขาย+ จัดส่ง รับสินค้าเข้าออก ลงเว็ปไซค์ต่างๆๆ ( Express ) บริษัท เอ.เค ออฟฟิต ซัพพลาย จำกัด ที่อยู่ ซอยจันทน์ แยก แขวง...


กรุงเทพมหานคร 14 มีนาคม 2559


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 3 หน้า หน้าถัดไป >>