Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตวัฒนา แขวงวัฒนา กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าช่างเทคนิค

... 1.มีภาวะความเป็นผู้นำ2.ขยัน,ซื่อสัตย์,อดทน3.อายุ 25 ปีขึ้นไป4.การศึกษา ไม่ต่ำกว่า ปวส. ไฟฟ้าช่างอุตสาหกรรม5.มีประสบการณ์ด้านช่างซ่อมบำรุงไม่ต่ำกว่า 5 ปี6.สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน คลองเตย , ...


กรุงเทพมหานคร 07 พฤษภาคม 2563


ช่างเทคนิค

...า ไม่ตำกว่า ปวช. ปวส. ( สาขาไฟฟ้าช่างอุตสาหกรรม )4.มีประสบการณ์ด้านช่างซ่อมบำรุง ไม่ต่ำกว่า 1ปี (วุฒิ ปวส)5.มีประสบการณ์ด้านช่างซ่อมบำรุงไม่ต่ำกว่า 3ปี (วุฒิ ปวช)6.สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน คลองเตย , ...


กรุงเทพมหานคร 07 พฤษภาคม 2563


วิศวกรเครื่องมือแพทย์

...ื่อสัตย์,อดทน2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาวิศวชีวการแพทย์ สาขาที่เกี่ยวข้อง )3.อายุ 25 ปี ขึ้นไป4.มีประสบการณ์การทำงานเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า 3 ปี5.สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน คลองเตย , ...


กรุงเทพมหานคร 07 พฤษภาคม 2563


ช่างเทคนิคเครื่องมือแพทย์

...้า อิเล็กทรอนิค )4.มีประสบการณ์ด้านช่างซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี (วุฒิ ปวส)5.มีประสบการณ์ด้านช่างซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ไม่ต่ำกว่า 3ปี (วุฒิ ปวช)6.สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน คลองเตย , ...


กรุงเทพมหานคร 07 พฤษภาคม 2563


ผู้บริหารหน่วยการขาย

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.จบปริญญาตรีทุกสาขา2.จบการเงิน การธนาคาร บัญชี พิจารณาพิเศษ3.มนุษยสัมพันธ์ดี4.ชอบการเรียนรู้พัฒนา5.มีทัศคติที่ดี6.มีใบอนุญาต ,SIC ,IC Plain จะได้รับการพิจารณาพิเศศ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน คลองเตย , ...


กรุงเทพมหานคร 07 พฤษภาคม 2563


ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ (Project Sales Manager)

...ปนิค ไม่น้อยกว่า 5 ปี5.มีความกระตือรือล้น มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม6.มีความรู้สื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้อย่างดี7.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี8.สามารถทำงานวันเสาร์ได้9.บุคคลิกภาพดี,หน้าตาดี,สื่อสารได้ดีเยี่ยม เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ทวี...


กรุงเทพมหานคร 05 พฤษภาคม 2563


Sales Exclusive ด่วน

...มารถทำงานวันเสาร์ได้7.มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความมุ่งมั่น รักในงานขายต้องการความก้าวหน้า8.มีความรับผิดชอบมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน โดยมุ่งเน้นผลัพธ์เป็นสำคัญ9.มีประสบการณ์ในสายงานโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ทวี...


กรุงเทพมหานคร 05 พฤษภาคม 2563


เจ้าหน้าที่ขายของออนไลน

... หมวดงาน การตลาดออนไลน์ Digital Online marketing คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ใช้เฟชบุ๊คเป็นหลัก2.กล้าแสดงออก3.มีความคิดสร้างสรรค์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ทวี...


นนทบุรี 04 พฤษภาคม 2563


อายุรเวท (ป.ตรี สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง อายุ 22-352.จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์3.มีใบประกอบวิชาชีพ4.มีบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา5.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน คลองเตย , ...


กรุงเทพมหานคร 04 พฤษภาคม 2563


จนท.ตรวจคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อ ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย(ช่องทางการสมัคร ทางโทรศัพท์ VDO Cal

...รคพิษสุราเรื้อรัง7.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสม ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี8.ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ / เวลาทำงาน 07.30 - 15.30 น.9.สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง พร้อมเริ่มงานทันที เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน คลองเตย , ...


กรุงเทพมหานคร 29 เมษายน 2563


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 จาก 5 หน้า หน้าถัดไป >>