Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตวังใหม่ แขวงวังใหม่ กรุงเทพมหานคร

Career Day MBK GROUP สมัคร-สัมภาษณ์ทันที วันเสาร์ที่ 19 พ.ค. 2561

...Career Day MBK GROUP สมัคร-สัมภาษณ์ทันที วันเสาร์ที่ พ.ค. หางาน - บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) Career Day MBK GROUP สมัคร-สัมภาษณ์ทันที วันเสาร์ที่ พ.ค. Share บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) Career Day MBK GROUP สมัคร-สัมภาษณ์ทันที วันเสาร์ที่ พ.ค. เมษายน หลาย ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท หากใครที่กำลังมองหาโอกาสดีๆ พลาดไม่ได้ Career Day กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้หนุ่ม สาวที่มีไฟ รักความก้าวหน้า มาร่วมงานกับศูนย์การค้าเอ็มบีเค เปิดรับสมัครงานว่างมากมาย สมัครพร้อมรับการสัมภาษณ์ทันที Walk in เข้ามาเลยที่ศูนย์การค้าเอ็มบีเค ชั้น นะคะ**** พบกันในวันเสาร์ที่ พฤษภาคม เวลา . - . น.เอกสารประกอบการสมัครงาน.resume .สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน.สำเนาวุฒิการศึกษา.สำเนาทะเบียนบ้าน.รูปถ่าย ขนาด - นิ้ว ..resume กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. โทรส...


กรุงเทพมหานคร 30 เมษายน 2561


ติดตามหนี้สูญ และ Outsource1

... ติดตามหนี้สูญ Outsource เมษายน ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ .ติดตามตรวจสอบผลการติดตามหนี้สูญจากผู้รับจ้าง รับจ้างภายนอก.ควบคุมผลการติดตามหนี้สูญให้เป็นไปตามบริษัทกำหนด.ให้ข้อมูลเจรจาดำเนินการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับลูกค้า.สรุปผลงานรายวัน เพื่อรายงานบริษัท (เพื่อรายงานผลในที่ประชุมบริหารหนี้).ติดตามลูกหนี้ที่เป็นหนี้สูญ ให้ชำระหนี้ส่วนต่าง หนี้คงเหลือ.สนับสนุนข้อมูลลูกหนี้กับบริษัทรับจ้างทวงถามหนี้ภายนอก.ติดตามเร่งรัดผลงาน Outsource .ปริญญาตรี.อายุปีขึ้นไป.ประสบการณ์ การติดตามหนี้สูญ การสืบค้นข้อมูลลูกหนี้.มีความรู้กฏหมายติดตามหนี้ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง.มีทักษะการสื่อสาร เจรจาต่อรอง.มีพื้นฐานการทำข้อมูล Word, Excel, Powerpoint ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ารักษาพยาบาลค่าทันตกรรมท่องเที่ยวประจำปีฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hallsโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงHR ธำมรงค์Email tammarongtleasing.co.th - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 05 เมษายน 2561


หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (Maintanance Supervisor)1

...ance Supervisor) Share บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (Maintanance Supervisor) มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท . รับผิดชอบงานช่างแต่ละประเภทตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานสาธารณูปโภค งานคอมพิวเตอร์ งานสี งานไม้ งานปูน งานกระเบื้อง งานเหล็ก เป็นต้น . ปฎิบัติหน้าที่ประจำวันตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้. รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานให้หัวหน้างานทราบทุกขั้นตอน. ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือที่ตนเบิกเพื่อใช้งาน ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของบริษัท. ช่วยเหลือ ร่วมมือในงานซ่อมบำรุง งานแรงงานแก่ทุกแผนกภายในบริษัทฯ บริษัทในเครือ .การศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาช่าง เทียบเท่า.ประสบการณ์ทำงาน มีประสบการณ์ในงานช่าง ปีขึ้นไป.ทักษะในงาน มีทักษะในงานช่างประเภทต่างๆ ดี, สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ,สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 29 มีนาคม 2561


ผู้จัดการฝ่ายติดตามหนี้และบริหารทรัพย์รอการขาย(ธุรกิจให้สินเชื่อลูกค้าต่างชาติ)-

... ผู้จัดการฝ่ายติดตามหนี้และบริหารทรัพย์รอการขาย(ธุรกิจให้สินเชื่อลูกค้าต่างชาติ)- หางาน - บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายติดตามหนี้บริหารทรัพย์รอการขาย(ธุรกิจให้สินเชื่อลูกค้าต่างชาติ) Share บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายติดตามหนี้บริหารทรัพย์รอการขาย(ธุรกิจให้สินเชื่อลูกค้าต่างชาติ) มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - ดูแลลูกค้า ทำ CRM โดยสามารถแก้ปัญหาในการให้บริการลูกค้าโดยดูแลผลประโยชน์ของลูกค้า ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด - รวบรวมข้อมูลทางการตลาด นำมาวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อรายงานนำเสนอทิศทางให้ MD ทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ-บริหารจัดการทีมงานให้สามารถปฎิบัติงานตามเป้าหมายองค์กร .ชาย / หญิง อายุไม่เกิน .วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา .มีประสบการณ์ทำงานประมาณ ปี.มี Service mind เข้าใจธุรกิจ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังให...


กรุงเทพมหานคร 29 มีนาคม 2561


เจ้าหน้าที่แผนกวิเคราะห์ธุรกิจและกลั่นกรองสินเชื่อ(Credit Officer)1

...้เคียง. วิเคราะห์ศักยภาพของหลักประกัน ตามหลัก Hightest & Best Use. จัดทำเอกสารคำขออนุมัติสินเชื่อ ( Credit Proposal/Agenda ) Presentation พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง. ประสานงานกับผู้ประเมินในการจัดทำรายงานการประเมิน. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารคำขออนุมัติสินเชื่อ ให้เป็นไปตามนโยบายสินเชื่อที่กำหนด. ตรวจสอบความถูกต้อง ข้อจำกัด ความเสียง ที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมที่จะทำกับหลักประกัน. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานประจำเดือน/ไตรมาส/ปี เพื่อใช้ในการบริหาร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสำรวจพื้นที่ เพื่อขยายตลาด. Update โครงการทีเป็น Approve list ภายหลังได้รับการพิจารณา. ตรวจสอบเอกสารที่จัดเก็บเข้าแฟ้มสินเชื่อ. เช็คสอบความถูกต้องเหมาะสมของราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ. นำเสนอแผนการพัฒนาหลักประกันในอนาคต เพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ .ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ กรรม สถาปัตยกรรม อสังหาริมทรัพย์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์การทำงาน ผ่านงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อ ควบคุมหลักประกน จากธนาคารไทยพาณิชย์ ด้านพัฒนาธุรกิจ จากบริษัทพัฒนาอสังหาฯ ประสบการณ์ - ปี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 27 มีนาคม 2561


เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำบางนา)1

...จำกัด(มหาชน) เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำบางนา) Share บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำบางนา) มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท . ลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย ผู้ซื้อกลุ่มผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยกระตุ้นความสนใจ สร้างความพอใจ. เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย ให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย หลังการขาย . หาลูกค้าใหม่ๆ . จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นในการขาย . บริการหลังการขายแก่ลูกค้า. สรุปความต้องการทางด้านตลาด สำหรับมานำเสนอฝ่ายบริหาร .เพศชาย/หญิง.ปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ - ปี ด้านการตลาด สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 23 มีนาคม 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ประจำบางนา)1

...างาน - บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ประจำบางนา) Share บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ประจำบางนา) มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท .ควบดูแลประเมินราคารถยนต์.ควบคุมตรวจสอบสรุปรายงานขายประจำวัน.ควบคุมตรวจสอบรายงานการขายทุกครั้งหลังจากที่จบการประมูล สรุปรายเดือน.สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ให้คำปรึกษาแนะนำในกรณีที่เกิดปัญหาในด้านต่างๆ.ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย.ควบคุมดูแลจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ให้ลูกค้าผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ .วางแผนคิดContent Promotion ใหม่ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย .เพศชาย/หญิง.ปริญญาโท สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ - ปี ด้านการตลาด สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 23 มีนาคม 2561


เจ้าหน้าที่-ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดและระบบงาน(ประจำบางนา)1

...ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดระบบงาน(ประจำบางนา) มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท . จัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร , ที่ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ฝ่าย บลท. MBK. ช่วยประสานงาน/ตรวจสอบหลักฐานตาม Action Plan ของ GCG เบื้องต้น ก่อนนำส่งฝ่ายกำกับดูแลกิจการ MBK. ช่วยประสานงาน /ตรวจสอบหลักฐานตาม Action Plan ของ BSC เบื้องต้น ก่อนนำส่งฝ่าย บกร. MBK. ช่วยประสานงาน/ตรวจสอบหลักฐานตาม Action Plan ของ Risk เบื้องต้น ก่อนนำส่งฝ่ายบริหารความเสี่ยง MBK. ช่วยประสานงาน/ตรวจสอบหลักฐานตาม Action Plan ของ CAC เบื้องต้น ก่อนนำส่งฝ่ายกำกับดูแลกิจการ MBK. ช่วยประสานงาน/ตรวจสอบงาน ISO เช่น การจัดทำ QP เอกสารที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้น. วางแผน/ตรวจสอบการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ. ช่วยติดตามตามสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ข้อมูลต่างๆ ของคู่แข่ง .เพศชาย/หญิง.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี .ประสบการณ์ทำงาน - ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 23 มีนาคม 2561


เจ้าหน้าที่กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ(ประจำบางนา)1

...เจ้าหน้าที่กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ(ประจำบางนา) หางาน - บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) เจ้าหน้าที่กลยุทธ์พัฒนาธุรกิจ(ประจำบางนา) Share บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) เจ้าหน้าที่กลยุทธ์พัฒนาธุรกิจ(ประจำบางนา) มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท . วิเคราะห์การตลาดของธุรกิจประมูล เพื่อจัดทำกลยุทธ์องค์กร. ออกแบบบริการใหม่ๆ เพื่อต้องสนองความต้องการของลูกค้า. ออกธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก เพื่อให้ครบวงจร. จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย .ปริญญาโท สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ ปี ด้านการตลาด สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 23 มีนาคม 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร1

...ปฏิบัติ.ให้คำปรึกษาผู้บริหารต้นสังกัดบุคลากร ในการประเมิน competency รวมถึงจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ติดตามผลหลังการพัฒนา.สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร (Career Development)ึ.ควบคุมจัดทำประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ประกาศนโยบายต่างๆ (MBK Group) ที่ได้รับนโยบายจากผู้บริหาร.วิเคราะห์จัดทำโครงสร้างองค์กร กลุ่มงาน งานให้สอดคล้องกับธุรกิจต่างๆ ของ MBK Group.ควบคุมบริหารข้อมูลการพัฒนาพนักงานบนระบบ HRIS เช่น Profile Management Career Development.ศึกษาให้คำปรึกษาหน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำ Job Description ให้เหมาะสมกับลักษณะงานทันสมัย .บริหารข้อมูลตรวจสอบการพัฒนาบุคลากร บนระบบ HRIS .งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารบุคคล สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ทำงาน ปี ด้านงานพัฒนาบุคลากร OD, HRD, Training .ทักษะในงาน ทักษะการคิดวิเคราะห์, ทักษะการสื่อสารการนำเสนอ, ทักษะการสอน, ทักษะการให้คำปรึกษา, ทักษะการทำงานเป็นทีมการประสานงาน, มีความเชี่ยวชาญการใช้ MS Office.คุณสมบัติส่วนบุคคล สามารถรับแรงกดดันได้ดี, มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จ ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 23 มีนาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 20 หน้า หน้าถัดไป >>