Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตวังใหม่ แขวงวังใหม่ กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์ (TLS)-

... ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - โทรติดตามหนี้ลูกค้าทางค้างชำระ - บันทึกผลจากการติดตามหนี้(การเจรจาหนี้)ในระบบ- ให้คำปรึกษาลูกค้าเบื้องต้นเมื่อลูกค้าเกิดปัญหา - แก้ปัญหาให้กับลูกค้าเบื้องต้น เช่นลูกค้าขอเอกสารการ ชำระ,เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ฯลฯ- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) .ถ้ามีประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้ทางในธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ .หากมีความรู้เรื่องพรบ.ทวงถามหนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ .มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง / ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word Excel ได้.น้ำเสียงไพเราะ,พูดชัดถ้อยชัดคำ / มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.ขยัน อดทน สามารถควบคุมตนเองควบคุมอารมณ์ในภาวะกดดัน.*** ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่*** ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร - ประกันสุขภาพ- ค่าทำฟัน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- เครื่องแบบพนักงาน- สหกรณ์ออมทรัพย์- ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hallsโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานคุณธำมรงค์-- - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2560


พนักงานจัดทำเอกสาร

...พนักงานจัดทำเอกสาร หางาน - บริษัท โพลสตาร์ทัวร์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด - พนักงานจัดทำเอกสาร บริษัท โพลสตาร์ทัวร์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด พนักงานจัดทำเอกสาร สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง สามารถจัดทำเอกสารออกทัวร์, เอกสารยื่นวีซ่า, พิมพ์โปรแกรมทัวร์ .เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศีกษา ปริญญาตรี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมWord,Excel,Power Point,WEBSITEต่างๆได้ดี.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีสวัสดิการประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม polestartoursโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โพลสตาร์ทัวร์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด / ถนนพระราม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ --,- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


customer service (ปฏิบัติงานเขตปทุมวัน)-

...customer service (ปฏิบัติงานเขตปทุมวัน)- หางาน - บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) - customer service (ปฏิบัติงานเขตปทุมวัน) บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) customer service (ปฏิบัติงานเขตปทุมวัน) สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - ให้ข้อมูลลูกค้าทาง- แก้ปัญหา/ตอบข้อซักถามให้กับลูกค้า- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง .เพศหญิง.ปริญญาตรี ทุกสาขา.อายุ -ปี.มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง / ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เครื่องแบบพนักงาน.ค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน-นอก.ค่ารักษาฟัน.ตรวจสุขภาพประจำปี.ประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุ.เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.สหกรณ์ออมทรัพย์.โบนัส(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการงาน) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hallsโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานธำมรงค์ - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิต ภาคสนาม (TLS)1

... สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท .ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล ของผู้เช่าซื้อผู้ค้ำประกัน . ผู้เช่าซื้อผู้ค้ำประกัน เพื่อยืนยันสภาพรถวันเวลา ที่ได้ส่งมอบรถจักรยานต์คืนให้ทางบริษัทฯ.แจ้งผลกระทบจากการส่งมอบรถคืน ในส่วนของหนี้คงเหลือ จากการนำรถออกขายทอดตลาด.เจรจาให้ลูกค้ามาไถ่ถอนรถคืนภายในกำหนดเวลา.บันทึกข้อมูลผลการเจรจาผลการตรวจสอบลงในระบบ.รายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีพบความผิดปกติในการอนุมัติสินเชื่อ การทำสัญญาเช่าซื้อเช่าซื้อ.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย.อายุ -.จบปริญญาตรี.มีรถมอเตอร์ไซค์, มีใบขับขี่.ผ่านเกณฑ์ทหาร.ไม่ติดเครดิตบูโร.ยินดีรับเด็กจบใหม่ พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร เครื่องแบบพนักงานค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน-นอก.ค่ารักษาฟัน.ตรวจสุขภาพประจำปี.ประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุ.เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.สหกรณ์ออมทรัพย์.โบนัส(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการงาน) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hallsโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานธำมรงค์ - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


ธุรการสรรหา (สัญญา6เดือน) ทำงานแถวห้วยขวาง-

...ธุรการสรรหา (สัญญาเดือน) ทำงานแถวห้วยขวาง- หางาน - บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) - ธุรการสรรหา (สัญญาเดือน) ทำงานแถวห้วยขวาง บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ธุรการสรรหา (สัญญาเดือน) ทำงานแถวห้วยขวาง สิงหาคม ระดับเงินเดือน - Support งานด้านสรรหาพนักงาน- จัดตารางนัดสัมภาษณ์- ดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสมัครงาน- หน่วยงานต่างๆ- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .จบปริญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง.บุคลิกดี ยิ้มแย้ม เป็นมิตร.มีใจบริการ.มีทักษะการประสานงาน/สื่อสาร.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ดี พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมทำงานวันต่อสัปดาห์ค่าล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hallsโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานธำมรงค์Line ID halls - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


ช่างเทคนิค ประจำ บ.เดอะไนน์ เซ็นเตอร์

...ชิงป้องกันที่กำหนด กรณีพบปัญหาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ให้ดำเนินการแจ้งผู้บังคับบัญชา ก่อนร่วมซ่อมแซมแก้ไขเบื้องต้น. ตรวจสอบการทำงานของระบบวิศวกรรมเครื่องกลของศูนย์การค้าฯ ตามแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันที่กำหนด กรณีพบปัญหาการทำงานของระบบต่างๆ ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น แล้วจึงผู้บริการ, ผู้ขาย ผู้รับเหมาต่อไป. จัดทำรายงานแสดงปัญหาการทำงานของระบบวิศวกรรมสำหรับอาคารสูง ประจำวัน นำเสนอผู้บังคับบัญชา. จัดเก็บเอกสารต่างๆ ภายในแผนกให้เป็นหมวดหมู่เรียบร้อย. ประสานงานกับผู้เช่าพื้นที่. ประสานงานกับบริษัทเอกชนผู้ขายสินค้า/ บริการ ผู้รับเหมางานต่างๆ. ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้านครหลวง, กรมอนุรักษ์พลังงาน, การประปา,ตำรวจดับเพลิง, สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมของอาคารสูง เป็นต้น .การศึกษา ปวช. ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ทำงาน ประสบการณ์ - ปี ด้านงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าระบบสื่อสาร ระบบวิศวกรรมเครื่องกล.ทักษะในงาน . ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า . ทักษะการประสานงาน . ทักษะการใช้โปรแกรม MS Word Excel เบื้องต้น.ปฏิภาณไหวพริบ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


วิศวกรสุขาภิบาล1

...น - บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) - วิศวกรสุขาภิบาล บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) วิศวกรสุขาภิบาล พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท . ควบคุมการทำงานซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย / รีไซเคิล. ควบคุมการทำงานซ่อมบำรุงระบบประปา. ควบคุมการทำงานซ่อมบำรุงระบบดับเพลิง. ควบคุมการทำงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ให้ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ภาคเครื่องยนต์). ควบคุมการทำงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ในห้อง Air Compressor. ควบคุมการทำงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ในห้องปั๊มทั้งหมด .การศึกษา ขั้นต่ำ ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล.ประสบการณ์ - ปี ด้านงานระบบบำบัดน้ำเสีย , งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลของระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงในอาคาร.อายุ ถึง ปี.ทักษะ มีความรู้ด้ารงานบำบัดน้ำเสีย งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลของสุขาภิบาล ดับเพลิงในอาคาร พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


ช่างเทคนิค (ประจำบริษัท เอ็ม บี เค สแควร์ จำกัด)

...ำกัด) บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ช่างเทคนิค (ประจำบริษัท เอ็ม บี เค สแควร์ จำกัด) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ปฏิบัติงานในส่วนงานวิศวกรรมงานซ่อมบำรุงอาคาร ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแผนงานแนวทางการปฏิบัติงานของ แผนกบริหารอาคาร-กลาสเฮ้าส์ สุขุมวิทให้เป็นไปตามแนวทางทิศทางเดียวกับนโยบายของบริษัทฯ โดยรับผิดชอบดูแลการทำงานของเครื่องมืออุปกรณ์ของระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบวิศวกรรมเครื่องกล วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคาร ให้มีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด .การศึกษา ปวช. -ปวส. สาขาไฟฟ้า, ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ทำงาน ประสบการณ์ - ปี ด้านงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าระบบสื่อสาร ระบบวิศวกรรมเครื่องกล.ทักษะในงาน ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า,ทักษะการประสานงาน,ทักษะการใช้โปรแกรม MS Word Excel เบื้องต้น.เวลาปฏิบัติการ ; สามารถปฏิบัติงานได้ วัน/สัปดาห์ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


ช่างควบคุมอาคารอัตโนมัติ (ช่างเทคนิค)

...ช่างควบคุมอาคารอัตโนมัติ (ช่างเทคนิค) หางาน - บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) - ช่างควบคุมอาคารอัตโนมัติ (ช่างเทคนิค) บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ช่างควบคุมอาคารอัตโนมัติ (ช่างเทคนิค) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ติดตั้ง ทดสอบ ซ่อมบำรุงงานระบบ BAS, Fire Alarm, Security, CCTV, MATV, Public Address รวมถึงทดสอบงานระบบ Sprinkler .การศึกษา วุฒิขึ้นต่ำ ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเลคทรอนิกส์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ทำงาน หากมีประสบการ์ด้านติดตั้งซ่อมบำรุงงานระบบ BAS, Fire Alarm, CCTV, MATV, Public Adress ระบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ทักษะในงาน มีความรู้งานระบบ Building Automation System and Fire Alarm System ระบบ MATV กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำบริษัท เอ็ม บี เค สแควร์ จำกัด)1

... ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท . ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการที่เกิดขึ้นประจำวัน ที่เกี่ยวกับเงินสด เช็ค เงินโอนต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง. จัดทำใบสำคัญค้างจ่าย เพื่อเตรียมทำจ่ายต่อไป. จัดทำใบสำคัญรับ. รับข้อมูล ตรวจสอบเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอกบันทึกข้อมูลรายการต่างๆ ในโปรแกรม AS พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูล อำนาจการเซ็นต์อนุมัติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อกำหนด. ค้นหารายการที่ผิดพลาดจากการตรวจสอบ ดำเนินการแก้ไขรายการให้ถูกต้อง. ตรวจสอบกระทบยอดรายงาน G/L Summary เพื่อใช้ประกอบการลงบัญชีประจำวัน. จัดทำรายงานบัญชีประจำวันเพื่อนำเสนอให้กับผู้บริหาร. จัดทำงบการเงินประจำเดือน เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา. จัดเก็บเอกสารทางบัญชีที่รับผิดชอบ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง ตามระยะเวลาที่หน่วยงานราชการกำหนด .การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี.ประสบการณ์ ปีขึ้นไป ด้านบัญชี.ทักษะในงาน ทักษะการจัดทำภาษีอากร, ทักษะการใช้โปรแกรม AS, ทักษะการใช้โปรแกรม MS.Office กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 16 หน้า หน้าถัดไป >>