Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตวังใหม่ แขวงวังใหม่ กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ธุรการและนักลงทุนสัมพันธ์

...องการลงทุนในบริษัทอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดทำวิเคราะห์กระแสเงินสดในอนาคต (ระยะเวลา ปี) ของกลุ่ม เอ็ม บี เค -ดำเนินงานที่เกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ งานธุรการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร .กาศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจ.มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย ปีขึ้นไป ในงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริหารธุรกิจ วิเคราะห์ธุรกิจ วิเคราะห์การลงทุน วิเคราะทางการเงิน วิเคราะห์สินเชื่อ วางแผนธุรกิจ พัฒนาธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน .สามารถวิเคราะห์งบการเงิน (งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด) ได้.มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ การเขียนรายงานเชิงวิเคราะห์.มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel PowerPoint เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ในด้านนักลงทุนสัมพันธ์ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ.มีทักษะในการสื่อสารกับบุคคลทั้งภายในภายนอกองค์กร (Communication skills).มีทักษะในการนำเสนอ (Presentation skills) เป็นอย่างดี.มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีความคิดเป็นระบบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมุ่งมั่นในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย.มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร งานที่รับผิดชอบ เพื่อนร่วมงาน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 05 กันยายน 2560


ติดตามหนี้ภาคสนาม(รถจักรยานยนต์) (TLS) เขตปราจีนบุรี-

...ชน) - ติดตามหนี้ภาคสนาม(รถจักรยานยนต์) (TLS) เขตปราจีนบุรี บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ติดตามหนี้ภาคสนาม(รถจักรยานยนต์) (TLS) เขตปราจีนบุรี สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - รับผิดชอบการติดตาม ทวงหนี้ ประนอมหนี้ค่าเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ภาคสนามจากลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด .ปวส. ขึ้นไป.บุคลิกดี สุภาพ.อายุ -ปี.มีรถมอเตอร์ไซค์, มีใบขับขี่.ผ่านเกณฑ์ทหาร.ไม่ติดเครดิตบูโร.ขยัน อดทน สามารถควบคุมตนเองควบคุมอารมณ์ในภาวะกดดัน.ขยัน อดทน สามารถควบคุมตนเองควบคุมอารมณ์ในภาวะกดดัน.*** ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่*** ปราจีนบุรี เครื่องแบบพนักงานค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน-นอก.ค่ารักษาฟัน.ตรวจสุขภาพประจำปี.ประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุ.เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.สหกรณ์ออมทรัพย์.โบนัส(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการงาน) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hallsโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานธำมรงค์Email tammarongtleasing.co.th - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง...


ปราจีนบุรี 28 สิงหาคม 2560


พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

...พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ หางาน - บริษัท เอส.เอส. อินเตอร์ ลอว์ จำกัด - พนักงานเร่งรัดหนี้สินทาง บริษัท เอส.เอส. อินเตอร์ ลอว์ จำกัด พนักงานเร่งรัดหนี้สินทาง สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ติดตามทวงถามหนี้ทาง .จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์.สามารถทำงานวันเสาร์ได้.มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายแรงงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- , - (ฝ่ายบุคคล)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอส.เอส. อินเตอร์ ลอว์ จำกัด จุฬาฯ ซอย ถนนพระราม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ รถเมล์สายที่ผ่าน , , ปอ., ปอ., ปอ.,ปอ. MRT สถานีสามย่าน ((ฝั่งจามจุรีแสควร์)) / BTS สยาม - , - (ฝ่ายบุคคล) โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 28 สิงหาคม 2560


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิต ด่วน-

...เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิต ด่วน- หางาน - บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิต ด่วน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิต ด่วน สิงหาคม ระดับเงินเดือน - ดำเนินการตรวจสอบเครดิตลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์- ตรวจเช็ค/สอบถาม ทาง ก่อนการอนุมัติสินเชื่อ .เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี.สามารถทำงานในวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร เครื่องแบบพนักงานค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน-นอก.ค่ารักษาฟัน.ตรวจสุขภาพประจำปี.ประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุ.เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.สหกรณ์ออมทรัพย์.โบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hallsโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงธำมรงค์ID Line halls - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. โ...


กรุงเทพมหานคร 23 สิงหาคม 2560


เจ้าหน้าที่สืบทรัพย์และรับมอบอำนาจ (TLS)1

...านสถานที่อื่นๆตามหลักแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อติดตามทรัพย์คืนเสนอฟ้องคดีต่อลูกหนี้ . ตรวจสอบรายงานผลการติดตามหนี้ของเจ้าหน้าที่ เพื่อรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งตรวจสอบการบันทึกผลการติดตาม การเจรจาหนี้ลงในระบบอย่างครบถ้วนทุกสัญญา. สรุปผลการดำเนินงานในการติดตามหนี้ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา . ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา. ประสานงานฟ้องคดีบังคับคดีลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายของบริษัท. ติดตามการรายงานผลปฏิบัติงานการฟ้องคดี การบังคับคดี การประนอมหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง. รายงานผลการบังคดี ต่อลูกหนี้ ให้ผู้บังคัยบัญชาทราบ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา.ปฎิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบบริษัทพรบ.การทวงถามหนี้อย่างเคร่งครัด .เพศชาย/หญิง.ปริญญาตรี ทุกสาขา.ประสบการณ์ - ปี ด้านการสืบทรัพย์รับมอบอำนาจ ในธุรกิจเช่าซื้อ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร - ประกันสุขภาพ- ค่าทำฟัน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- เครื่องแบบพนักงาน- สหกรณ์ออมทรัพย์- ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hallsโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานคุณธำมรงค์-- - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 23 สิงหาคม 2560


ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์ธุรกิจและกลั่นกรองสินเชื่อ

... . นำเสนอแผนการพัฒนาหลักประกันในอนาคต เพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ . จัดทำงบประมาณรายรับ รายจ่ายทั้งหมดภายในหน่วยงาน . รายงานผู้บังคับบัญชาใบกรณีที่มีเหตุจำเป็น เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้ล่วงหน้า . จัดฝึกอบรม/เข้าฝึกอบรม เพิ่มพูนทักษะความรู้ที่ยังต้องปรับปรุงพัฒนา . จัดฝึกอบรมจัดหาหลักสูตรภายนอกเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี . จัดทำ/Update/ นโยบายสินเชื่อ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประจำทุกปี . จัดฝึกอบรม/เข้าฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่ยังต้องปรับปรุงพัฒนา . บริหารจัดการทีมเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม . บริหารจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ก่อนรายงานสู่ผู้บังคับบัญชา . มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้ ( Knowledge Management ) ตามนโยบายองค์กร .ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม อสังหาริมทรัพย์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง .ประสบการณ์ขั้นต่ำ ปี ในงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อ ขั้นต่ำ ปีในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 23 สิงหาคม 2560


ผู้จัดการฝ่ายติดตามหนี้และบริหารทรัพย์รอการขาย

... . ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ . ตรวจรายงาน Presentation ลูกหนี้ค้างชำระ เดือนขึ้นไปจากแผนกปรับปรุงโครงสร้างหนี้ . ติดตามการรับชำระหนี้ของลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ให้ชำระหนี้ตามกำหนด . บริหารจัดการทรัพย์สินที่รับโอนมาเป็นของบริษัท (NPA Non Performing Assets) . ตรวจรายงานการสำรวจหลักประกันของลูกหนี้ที่มีมูลหนี้ ล้านบาทขึ้นไป . บริหารดูแลหลักประกันของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ . บริหารดูแล หลักประกันรับโอนมาเป็นของบริษัทให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เรียบร้อยที่สุด . บริหารดูแลเรื่องการขาย หลักประกันรับโอนมาเป็นของบริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับผลประโยชน์สูงสุด . ตรวจรายงาน Presentation หลักประกันรับโอนมาเป็นของบริษัท จากแผนกเร่งรัดหนี้บริหารทรัพย์รอการขาย .ปริญญาตรี-ปริญญาโท นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขา การเเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ อสังหาริมทรัพย์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.การทำงานในสถาบันการเงิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทกฏหมาย.ประสบการณ์ในการทำงานสินเชื่อ.ประสบการณ์ในการปรับโครงสร้างหนี้ประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 23 สิงหาคม 2560


เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (TLS) เขตบางนา1

... เค จำกัด(มหาชน) เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (TLS) เขตบางนา สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท . ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ . วิเคราะห์การให้เครดิตสินเชื่อเช่าซื้อ วงเงินสินเชื่อเช่าซื้อ. ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอสินเชื่อเช่าซื้อ. จัดทำสัญญาการเช่าซื้อ สัญญาค้ำประกันการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับ Dealer ลูกค้า. วางแผนการทำงานเพื่อขยายปริมาณสินเชื่อเช่าซื้อ. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน ต่อผู้บังคับบัญชา. ศึกษา/เก็บข้อมูลทางการตลาดบริษัทคู่แข่ง .ปริญญาตรี ทุกสาขา.บุคลิกดี สุภาพ.อายุ -ปี.มีรถมอเตอร์ไซค์, มีใบขับขี่.ผ่านเกณฑ์ทหาร.ไม่ติดเครดิตบูโร.ยินดีรับเด็กจบใหม่ พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร - ประกันสุขภาพ- ค่าทำฟัน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- เครื่องแบบพนักงาน- สหกรณ์ออมทรัพย์- ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hallsโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานคุณธำมรงค์-- - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 22 สิงหาคม 2560


พนักงาน Part time

...พนักงาน Part time หางาน - บริษัท เอม บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด - พนักงาน Part time บริษัท เอม บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด พนักงาน Part time สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ คีย์ข้อมูล จัดเอกสารต่างๆ .มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ คุณประทีป]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอม บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด ซอยจุฬา ถนนพระราม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ คุณประทีป โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 21 สิงหาคม 2560


ผู้จัดการทีมการตลาด

.... จัดหานะหาในสิ่งต่างๆทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ . หาแนวคิดใหม่ๆเหมาะกับงานนั้นๆในการนำเสนอเป็นแนวทางใน ให้ ผู้ออกแบบ . ประสานงานผู้ออกแบบ เพื่อให้ได้งานที่ออกมาสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์นั้นๆเหมาะสมกับการใช้งาน เกี่ยวกับการดูแลภาพลักษณ์ของบริษัทโดยรวมรวม . เรียนรู้ ทำความเข้าใจตัวตน กำหนดกำหนด . ภาพลักษณ์ที่บริษัทต้องการแสดงภายนอกภายในองค์กร . กลุ่มลูกค้าในแต่ละผลิตภัณฑ์ของบริษัท . ควบคุมจัดการให้ภาพลักษณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์บริษัท . วางแผนการประชาสัมพันธ์บริษัทผ่านสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น Online Offline . จัดหาสื่อช่องทางการประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ เกี่ยวกับการวางแผนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า . จัดเตรียมของขวัญ ของชำร่วยสำหรับลูกค้า (ทั้ง bb bc) . วางแผนการมอบของขวัญ ของชำร่วยแก่ลูกค้า เกณฑ์การได้รับ ช่วงเวลาการส่งมอบ . เข้าเยี่ยม พบปะ ลูกค้าตามความเหมาะสม .ริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ในธุรกิจสินเชื่อ/อสังหาริมทรัพย์/บริหารงายขาย/การตลาด อย่างน้อย ปี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 21 สิงหาคม 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 17 หน้า หน้าถัดไป >>