Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตวังทองหลาง แขวงวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายขาย

...ฝ่ายขาย หางาน - TQM Insurance Broker ฝ่ายขาย Share TQM Insurance Broker ฝ่ายขาย พฤศจิกายน มาก ระดับเงินเดือน .รับทุกประเภท ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร นัดสัมภาษณ์งานทุกวัน ส่วนงานต่ออายุประกันภัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม TQM Insurance Broker เลขที่ อาคารพรรณิภา ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 13 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่บัญชี

...เจ้าหน้าที่บัญชี หางาน - บริษัท เจ.ดี.พูลส์ จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี Share บริษัท เจ.ดี.พูลส์ จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - เตรียมเอกสารเกี่ยวกับบัญชี เพื่อเตรียมปิดงบการเงิน รายเดือนบันทึกบัญชี รับ-จ่ายบันทึก ตั้งหนี้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ บันทึก ตั้งหนี้ ภงด.,, ทำทะเบียนทรัพย์สินบริษัทสุ่มตรวจ ตรวจนับสินค้าคงเหลือ รายเดือนทำงานเกี่ยวกับเอกสารบัญชีทั้งหมด .จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขา การบัญชีการเงิน.เพศ หญิง ชาย.อายุ - ปี ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยันค่าล่วงเวลาทำงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrjdpoolโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- / -- คุณปู (กทม.) / - คุณแหม่ม (ภูเก็ต)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจ.ดี.พูลส์ จำกัด -, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร -- / -- คุณปู (กทม.) / - คุณแหม่ม (ภูเก็ต) โทรสาร -...


กรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2561


หางานประจำวุฒิ ม.3 ม.6 ติดต่อคุณแอ้ม โทร0922548598 ไอดีไลน์ aam9999

...หางานประจำวุฒิ ม. ม. ติดต่อคุณแอ้ม โทร ไอดีไลน์ aam หางาน - ทีคิวเอ็ม หางานประจำวุฒิ ม. ม. คุณแอ้ม โทร ไอดีไลน์ aam Share ทีคิวเอ็ม หางานประจำวุฒิ ม. ม. คุณแอ้ม โทร ไอดีไลน์ aam พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - งานประจำออฟฟิตลูกค้าทางมีรายชื่อให้ มีหัวหน้าคอยสอนงานสวัสดิการครบ ทำงานจ.-ศ หยุดวันอาทิตย์ เสาร์เว้นเสาร์นักขัตฤกษ .อายุเต็มบริบูรณ์- ปี.มีวุฒิ ม. - ป.ตรี (ยินดีรับกศน.).ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่.อัธยาศัยดี.พอใช้คอมพิวเตอร์ได้ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม กองทุนสำรองเบี้ยงชีพ โบนัส ท่องเที่ยวต่างประเทศ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aamโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงแอดไลน์aam - สอบถาม ทีคิวเอ็ม ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. -- ...


กรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2561


แม่บ้าน

...แม่บ้าน หางาน - บริษัท สวีดีช มูดูล์เฮ้าส์ จำกัด แม่บ้าน Share บริษัท สวีดีช มูดูล์เฮ้าส์ จำกัด แม่บ้าน พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - , ทำความสะอาดออฟฟิต ชั้น .ชาย - หญิง.ป.ขึ้นไป ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- , --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทร - สอบถาม บริษัท สวีดีช มูดูล์เฮ้าส์ จำกัด ถนน ประเสริฐมนูกิจ แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร - , -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 10 พฤศจิกายน 2561


HR Manager

...ัท - ตรวจสอบรายงานการจ่ายค่าจ้าง - ตรวจสอบรายงานภาษีบุคคลนำส่งสรรพากร - ตรวจสอบรายงานการนำส่งข้อมูลประกันสังคม -ตรวจสอบแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประสานงานการปฏิบัตงานของผ้ใูต้บังคับบัญชา - ผลักดันบุคลากรในบริษัทให้มีการพัฒนาตนเองอยุ่เสมอ - รักษาเผยแพร่ความรู้ในงานด้านต่างๆ แก่พนักงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัตงาน - กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสวัสดิการค้มุครองแรงงาน,สำนักงานประกันสังคม - ดแูลด้านแรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยแก่พนักงาน เช่น ดูแลด้านระเบียบวินัยกฎหมายแรงงาน, จัดทำ ระเบียบข้อบังคับพนักงาน, สื่อสารให้พนักงานเข้ำใจในระเบียบข้อบังคับต่างๆ, ดแูลงานด้ำนส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหวำ่งพนักงานด้วยกันบริษัท .เพศหญิง อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากร สาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยำกรบคุคล ปีขึ้นไป .เป็นผู้นำเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานในบริษัท สามารถจูงใจให้พนักงานทุ่มเทในการทำงานให้กับบริษัทได้.ซื่อสตัย์ สจุริต ยุติธรรม.เป็นผู้ที่มีความสามำรถเชี่ยวชาญในการแก้ไขอปุสรรคปัญหา ที่เกิดขึ้นในบริษัท.เป็นผู้ที่มีความรู้ ในเรื่องกฎหมายคคุ้มครองแรงงาน เป็นอยำงดี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม centralclinicthailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด / ซอยรามคำแหง แยก (เทพลีลา ) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขต...


กรุงเทพมหานคร 09 พฤศจิกายน 2561


พนักงานฝ่ายสโตร์แพ็คกิ้ง-

...พนักงานฝ่ายสโตร์แพ็คกิ้ง- หางาน - บริษัท วี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด พนักงานฝ่ายสโตร์/แพ็คกิ้ง Share บริษัท วี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด พนักงานฝ่ายสโตร์/แพ็คกิ้ง พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,+++ - แพ็คกิ้งสินค้าเพื่อจัดส่งตามห้าง, งานติดตั้ง- ตรวจสอบ, ประกอบ, แก้ไข, ซ่อมแซม อุปกรณ์สินค้าต่างๆ ของบริษัทฯ- ให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า- ช่วยงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ กะตือรือร้นในการทำงาน.มีรถยนต์เป็นของตนเอง.สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เงินเดือน, เบี้ยขยัน, ประกันสังคม, โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม samsungdigitallock SamsungDigitalLockThaiโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด /- อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น ถนนพระราม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพม...


กรุงเทพมหานคร 09 พฤศจิกายน 2561


พนักงานส่งสินค้า ประจำศูนย์กิฟฟารีนปทุมธานี (อ.เมือง)

...พนักงานส่งสินค้า ประจำศูนย์กิฟฟารีนปทุมธานี (อ.เมือง) หางาน - บริษัท ยู อินโฟ จำกัด พนักงานส่งสินค้า ประจำศูนย์กิฟฟารีนปทุมธานี (อ.เมือง) Share บริษัท ยู อินโฟ จำกัด พนักงานส่งสินค้า ประจำศูนย์กิฟฟารีนปทุมธานี (อ.เมือง) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , เข้าประจำที่ศูนย์กิฟฟารีนปทุมธานี (อ.เมือง)ส่งของให้กับลูกค้าตามที่ศูนย์กำหนด .เพศชาย อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม.-ปริญญาตรี.มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง.มีในอนุญาติขับขี่รถจักรยานยนต์.มีที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณ อ.เมือง ปทุมธานี ที่พื้นที่ใกล้เคียง.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์.สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ ปทุมธานี -ประกันสังคม-กองทุนเงินทดแทน-ประกันชีวิต-เบี้ยอายุงาน-เงินช่วยเหลือมรณกรรม-เงินรับขวัญบุตร-เงินขวัญถุงแต่งงาน-ลาพักผ่อนประจำปี-ค่าโทรศัพทท์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม uinfo.udeliveryโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ มือถือ --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ยู อินโฟ จำกัด ซอยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ...


ปทุมธานี 09 พฤศจิกายน 2561


ดราฟแมน

...ดราฟแมน หางาน - บริษัท สวีดีช มูดูล์เฮ้าส์ จำกัด ดราฟแมน Share บริษัท สวีดีช มูดูล์เฮ้าส์ จำกัด ดราฟแมน พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - เขียนแบบหลังคา โครงสร้างเหล็ก .ชาย - หญิง.อายุไม่เกิน ปี.มีประสบการณ์ ปีขึ้นไป.ใช้โปรแกรม ออโต้แคป สเก็ตอัพได้.ปวช - ป.ตรี สายสถาปตยกรรม ที่เกี่ยวข้อง ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- , --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทร - สอบถาม บริษัท สวีดีช มูดูล์เฮ้าส์ จำกัด ถนน ประเสริฐมนูกิจ แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร - , -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 07 พฤศจิกายน 2561


Sales Online1

...Sales Online หางาน - บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) Sales Online Share บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) Sales Online พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,-, . รับผิดชอบด้านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook / Line / Etc. . ทำแผนการตลาดออนไลน์ให้กับสินค้าของบริษัทฯ ได้. รู้จักเข้าใจเทคนิคต่างๆ ของสื่อออนไลน์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ. วิเคราะห์สถิติต่างๆ ของการตลาดออนไลน์. เขียน Content ได้น่าสนใจ .ทุกเพศ.อายุ - ปี.วุฒิป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.เคยขายของทาง online จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรู้สึกเกี่ยวกับสินค้า IT , สินค้า APPLE , Accessories มือถือ จะพิจารณาเป็นพิเศษ .มีประสบการณ์ด้าน Online Marketing อย่างน้อย ปี ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร - ประกันสุขภาพ (บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต)- ชุด Uniform ตัว/ ปี (พนักงานสาขา)- ค่าคอมมิชชั่น- โบนัส (Bonus) , ปรับเงินเดือน ตามผลประกอบการ- การตรวจสุขภาพประจำปี- วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ทุกระดับ)- ลาเพื่อสมรส/ ลาเพื่อราชการ/ ลาบวช/ ลาเพื่อจัดงานศพ ฯลฯ- เงินช่วยเหลืองานศพ ฯลฯ - เงินช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ- เงินกู้ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ...


กรุงเทพมหานคร 07 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง ประจำ ลาดพร้าว1

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ตำแหน่ง ประจำ ลาดพร้าว หางาน - บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ประจำ ลาดพร้าว Share บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ประจำ ลาดพร้าว พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - . จัดทำเอกสารเอกสารต่างๆ ของงานบุคคล เอกสารอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย. ดูแลจัดทำเอกสารต่างๆ ของต่างด้าว พนักงาน. สรุปรายงานประจำเดือน ของงานบุคคล. ประสานงานเรื่องการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม. สรรหาบุคลากร จากช่องทางต่างๆ . จัดสวัสดิการให้พนักงานให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร . อายุอายุ - ปี. การศึกษาปวส.-ปริญญาตรี- มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความกระตือรือร้น, คล่องตัว- มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง มีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของงาน, รักความก้าวหน้า- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์,มีรับผิดชอบสูง, มีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของงาน, รักความก้าวหน้า- รักษาความลับของบริษัทฯ- สามารถขับรถได้ (มีใบอนุญาต). ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS- OFFICE ได้เป็นอย่างดี. ประสบการณ์มีประสบการณ์งานธุรการงานบุคคล...


กรุงเทพมหานคร 07 พฤศจิกายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 จาก 795 หน้า หน้าถัดไป >>