Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตวชิรพยาบาล แขวงวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร

พนักงานขับรถ-

...พนักงานขับรถ- หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานขับรถ Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานขับรถ ตุลาคม ระดับเงินเดือน - - ปฎิบัติงานขั้นต้นในการขับรถยนตร์ บำรุงรักษษความสะอาด- ปฎิบัติงานอื่นตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย .มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน.ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจำคุก ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทในความผิดลหุโทษไม่เป็นบุคคลล้มละลาย.รู้จักเส้นทางในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลเป็นอย่างดี ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 30 ตุลาคม 2560


Admin ด่วน

...Admin ด่วน หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น Admin ด่วน Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น Admin ด่วน ตุลาคม ระดับเงินเดือน - ประสานงานกับลูกค้าออกใบเสร็จ .เป็นคนที่รับความรับผิดชอบสูง. มีความอดทน มุ่งมั่นในการทำงาน .มีความคล่องแคล่ว .ใจรักงานบริการ ใจเย็น .มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย.สามารถประสานงานระหว่างบุคคลได้ .อดทนต่อสภาวะแรงกดดันในการทำงานได้ ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 30 ตุลาคม 2560


พนักงานทั่วไป ด่วน-

...พนักงานทั่วไป ด่วน- หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานทั่วไป ด่วน Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานทั่วไป ด่วน ตุลาคม ระดับเงินเดือน - -ปฏิบัติงานที่ใชแรงงานทั่วไป ตามคําสั่งของหัวหน้างาน ผู้มีอํานาจในการสั่งการ- ปฎิบัติงานอื่นตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย .ซื่อสัตย์ .กระตือรือร้น.มองโลกในแง่ดี ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 30 ตุลาคม 2560


พนักงานบัญชี ด่วน

...พนักงานบัญชี ด่วน หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานบัญชี ด่วน Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานบัญชี ด่วน ตุลาคม ระดับเงินเดือน - การบันทึก จัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี บันทึกรายรับรายจ่าย ตลอดจน การจัดทำรายงานทางการเงิน .มีความซื่อสัตย์ เก็บรักษาความลับได้ดี.มีความละเอียดรอบคอบ.มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานบัญชี .มีความรับผิดชอบ ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคมเติม- ค่าทำงานล่วงเวลา- โบนัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 21 ตุลาคม 2560


พนักงานทั่วไป ด่วน-

...พนักงานทั่วไป ด่วน- หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานทั่วไป ด่วน Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานทั่วไป ด่วน ตุลาคม ระดับเงินเดือน - - ปฏิบัติงานที่ใชแรงงานทั่วไป ตามคําสั่งของหัวหน้างาน ผู้มีอํานาจในการสั่งการ- ปฎิบัติงานอื่นตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย .ซื่อสัตย์ .กระตือรือร้น .มองโลกในแง่ดี ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 21 ตุลาคม 2560


พนักงานขาย1

...พนักงานขาย หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานขาย Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานขาย ตุลาคม ระดับเงินเดือน - . ลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย ผู้ซื้อโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ากระตุ้นความสนใจ สร้างความพอใจในตัวสินค้า . เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย ให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย หลังการขาย .ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณที่ดีต่อลูกค้า .มีความจริงใจ.ตรงต่อเวลา.บริการด้วยใจ .มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี .มีความสามารถในการใช้คำถามคำตอบ .มีความมั่นใจในตนเอง ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ค่าcommission ให้ -%- ประกันสังคมเติม- ค่าทำงานล่วงเวลา- โบนัส- ค่าเสื่อมสภาพรถ- ค่าน้ำมัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 21 ตุลาคม 2560


ช่างถ่ายภาพ

...ช่างถ่ายภาพ หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น ช่างถ่ายภาพ Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น ช่างถ่ายภาพ ตุลาคม ระดับเงินเดือน ถ่ายภาพจัดองค์ประกอบภาพคิดรูปแบบการถ่ายภาพกับลักษณะของงานอื่น ๆ .มีใจรักในงานถ่ายภาพ งานศิลปะ .มีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตัวเอง.มีความสามารถในการใช้กล้องถ่ายภาพได้ .มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบทางศิลปะ .มีความอดทน ใจเย็นเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 21 ตุลาคม 2560


พนักงานขับรถ

...พนักงานขับรถ หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานขับรถ Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานขับรถ ตุลาคม ระดับเงินเดือน - ปฎิบัติงานขั้นต้นในการขับรถยนตร์ บำรุงรักษษความสะอาดปฎิบัติงานอื่นตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย . มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน.ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจำคุก ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทในความผิดลหุโทษไม่เป็นบุคคลล้มละลาย.รู้จักเส้นทางในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลเป็นอย่างดี ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 21 ตุลาคม 2560


แม่บ้าน

...แม่บ้าน หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แม่บ้าน Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แม่บ้าน ตุลาคม ระดับเงินเดือน ทำความสะอาดบริเวณที่ได้รับมอบหมาย ทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย .มีทักษะในการทำความสะอาด.รักงานบริการ .ละเอียด รอบคอบ.รักความสะอาด. มีความซื่อสัตย์.รับผิดชอบต่อหน้าที่.ขยัน มีระเบียบวินัย ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 21 ตุลาคม 2560


Admin

...Admin หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น Admin Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น Admin ตุลาคม ระดับเงินเดือน - ประสานงานกับลูกค้าออกใบเสร็จ .เป็นคนที่รับความรับผิดชอบสูง.มีความอดทน มุ่งมั่นในการทำงาน.มีความคล่องแคล่ว.ใจรักงานบริการ ใจเย็น.. มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย.สามารถประสานงานระหว่างบุคคลได้ .อดทนต่อสภาวะแรงกดดันในการทำงานได้ ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 21 ตุลาคม 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7 จาก 10 หน้า หน้าถัดไป >>