Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตวชิรพยาบาล แขวงวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร

แม่บ้าน

...แม่บ้าน หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แม่บ้าน Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แม่บ้าน มกราคม ระดับเงินเดือน ทำความสะอาดบริเวณที่ได้รับมอบหมาย ทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย .มีทักษะในการทำความสะอาด.รักงานบริการ.ละเอียด รอบคอบ.รักความสะอาด.มีความซื่อสัตย์.รับผิดชอบต่อหน้าที่.ขยัน มีระเบียบวินัย ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น / ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 01 มกราคม 2561


พนักงานขาย1

...พนักงานขาย หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานขาย Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานขาย มกราคม ระดับเงินเดือน - . ลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย ผู้ซื้อโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ากระตุ้นความสนใจ สร้างความพอใจในตัวสินค้า . เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย ให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย หลังการขาย .ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณที่ดีต่อลูกค้า.ความจริงใจ.ตรงต่อเวลา.บริการด้วยใจ.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.มีความสามารถในการใช้คำถามคำตอบ.มีความมั่นใจในตนเอง ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ค่าcommission ให้ -%- ประกันสังคมเติม- ค่าทำงานล่วงเวลา- โบนัส- ค่าเสื่อมสภาพรถ- ค่าน้ำมัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น / ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 01 มกราคม 2561


พนักงานขับรถ-

...พนักงานขับรถ- หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานขับรถ Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานขับรถ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - - ปฎิบัติงานขั้นต้นในการขับรถยนตร์ บำรุงรักษษความสะอาด- ปฎิบัติงานอื่นตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย .มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน.ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจำคุก ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทในความผิดลหุโทษไม่เป็นบุคคลล้มละลาย.รู้จักเส้นทางในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลเป็นอย่างดี ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น / ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 09 พฤศจิกายน 2560


พนักงานทั่วไป ด่วน-

...พนักงานทั่วไป ด่วน- หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานทั่วไป ด่วน Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานทั่วไป ด่วน พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - -ปฏิบัติงานที่ใชแรงงานทั่วไป ตามคําสั่งของหัวหน้างาน ผู้มีอํานาจในการสั่งการ- ปฎิบัติงานอื่นตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย .ซื่อสัตย์.กระตือรือร้น.มองโลกในแง่ดี ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น / ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 09 พฤศจิกายน 2560


ช่างภาพ

...ช่างภาพ หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น ช่างภาพ Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น ช่างภาพ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ถ่ายภาพจัดองค์ประกอบภาพคิดรูปแบบการถ่ายภาพกับลักษณะของงานอื่น ๆ .มีใจรักในงานถ่ายภาพ งานศิลปะ.มีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตัวเอง.มีความสามารถในการใช้กล้องถ่ายภาพได้.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบทางศิลปะ.มีความอดทน ใจเย็นเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ดุสิต ตรัง - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น / ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพ ...


ตรัง 09 พฤศจิกายน 2560


Admin

...Admin หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น Admin Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น Admin พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - ประสานงานกับลูกค้าออกใบเสร็จ .เป็นคนที่รับความรับผิดชอบสูง .มีความอดทน มุ่งมั่นในการทำงาน.มีความคล่องแคล่ว.ใจรักงานบริการ ใจเย็น.มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย.สามารถประสานงานระหว่างบุคคลได้.อดทนต่อสภาวะแรงกดดันในการทำงานได้ ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น / ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 09 พฤศจิกายน 2560


พนักงานบัญชี ด่วน

...พนักงานบัญชี ด่วน หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานบัญชี ด่วน Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานบัญชี ด่วน ตุลาคม ระดับเงินเดือน - บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชีทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี- บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน ธุรกรรมทางการเงิน- ทำงบดุล รวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด- จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท .มีความซื่อสัตย์ เก็บรักษาความลับได้ดี.มีความละเอียดรอบคอบ .มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานบัญชี.มีความรับผิดชอบ ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 30 ตุลาคม 2560


พนักงานขาย1

...พนักงานขาย หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานขาย Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานขาย ตุลาคม ระดับเงินเดือน - . ลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย ผู้ซื้อโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ากระตุ้นความสนใจ สร้างความพอใจในตัวสินค้า . เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย ให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย หลังการขาย . ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณที่ดีต่อลูกค้า.ความจริงใจ.ตรงต่อเวลา .บริการด้วยใจ.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี. มีความสามารถในการใช้คำถามคำตอบ .มีความมั่นใจในตนเอง ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ค่าcommission ให้ -%- ประกันสังคมเติม- ค่าทำงานล่วงเวลา- โบนัส- ค่าเสื่อมสภาพรถ- ค่าน้ำมัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 30 ตุลาคม 2560


ช่างถ่ายภาพ

...ช่างถ่ายภาพ หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น ช่างถ่ายภาพ Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น ช่างถ่ายภาพ ตุลาคม ระดับเงินเดือน ถ่ายภาพจัดองค์ประกอบภาพคิดรูปแบบการถ่ายภาพกับลักษณะของงานอื่น ๆ . มีใจรักในงานถ่ายภาพ งานศิลปะ .มีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตัวเอง.มีความสามารถในการใช้กล้องถ่ายภาพได้ . มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบทางศิลปะ .มีความอดทน ใจเย็นเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 30 ตุลาคม 2560


แม่บ้าน

...แม่บ้าน หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แม่บ้าน Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แม่บ้าน ตุลาคม ระดับเงินเดือน ทำความสะอาดบริเวณที่ได้รับมอบหมาย ทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย .มีทักษะในการทำความสะอาด.รักงานบริการ .ละเอียด รอบคอบ.รักความสะอาด.มีความซื่อสัตย์.รับผิดชอบต่อหน้าที่.ขยัน มีระเบียบวินัย ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 30 ตุลาคม 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6 จาก 10 หน้า หน้าถัดไป >>