Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตวชิรพยาบาล แขวงวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร

พนักงานจัดกระเช้า

...พนักงานจัดกระเช้า หางาน - บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด พนักงานจัดกระเช้า Share บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด พนักงานจัดกระเช้า กันยายน ระดับเงินเดือน จัดเรียงผลิตภัณฑ์ลงกระเช้า .ไม่จำกัดเพศ.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี.มีพื้นฐานการจัดกระเช้า.มีความรับผิดชอบ.มีวินัยในการทำงาน.ตรงต่อเวลา.ขยันอดทน ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ / ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2561


พนักงานขาย1

...พนักงานขาย หางาน - บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด พนักงานขาย Share บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด พนักงานขาย สิงหาคม ระดับเงินเดือน - .เสนอขายสินค้าให้ตามที่เป้าหมายบริษัทกำหนด.ให้บริการแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทกับลูกค้า.จัดเรียงสินค้าตาม Plano gram ที่บริษัทกำหนด.ดูแลสต็อคสินค้า พื้นที่หน้าขาย . เพศชาย/หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความขยันอดทนมีความกระตือรือร้น.พร้อมเริ่มงานทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ชลบุรี - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ- - สอบถาม บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ / ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ...


ชลบุรี 20 สิงหาคม 2561


Admin

...Admin หางาน - บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด Admin Share บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด Admin สิงหาคม ระดับเงินเดือน - ประสานงานกับลูกค้าออกใบเสร็จ .วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี.มีทักษะในการใช้คอมฯ พิมพ์งานภาษาไทย-อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี .มีความยืดหยุ่นมุ่งหวังผลสัมฤทธ์ของงาน.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ / ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 20 สิงหาคม 2561


พนักงานบัญชี ด่วน

...พนักงานบัญชี ด่วน หางาน - บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด พนักงานบัญชี ด่วน Share บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด พนักงานบัญชี ด่วน สิงหาคม ระดับเงินเดือน - บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชีทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี- บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน ธุรกรรมทางการเงิน- ทำงบดุล รวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด- จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท .อายุ - ปี .. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี . ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน . ละเอียดรอบคอบ ถี่ถ้วน. . ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ / ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 20 สิงหาคม 2561


พนักงานบัญชี

...พนักงานบัญชี หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานบัญชี Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานบัญชี กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชีทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี- บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน ธุรกรรมทางการเงิน- ทำงบดุล รวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด- จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี.ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน.ละเอียดรอบคอบ ถี่ถ้วน ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น / ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 14 กรกฎาคม 2561


พนักงานขาย ด่วน1

...พนักงานขาย ด่วน หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานขาย ด่วน Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานขาย ด่วน กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - . ลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย ผู้ซื้อโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ากระตุ้นความสนใจ สร้างความพอใจในตัวสินค้า . เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย ให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย หลังการขาย .วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตร.สุจริต มีจรรยาบรรณที่ดีต่อลูกค้า.ความจริงใจ.ตรงต่อเวลา.บริการด้วยใจ.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.มีความสามารถในการใช้คำถามคำตอบ.มีความมั่นใจในตนเอง ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ค่าcommission ให้ -%- ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา- โบนัส- ค่าเสื่อมสภาพรถ- ค่าน้ำมัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น / ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 14 กรกฎาคม 2561


พนักงานสโตร์1

...สโตร์ หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานสโตร์ Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานสโตร์ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน . ทำการตรวจรับสินค้า จดบันทึก. จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้าในการจัดวาง เก็บรักษา . ดูแลความสะอาดของสถานที่จัดเก็บ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสินค้า วัตถุดิบ . เคลื่อนย้ายสินค้าเข้า ออกโดยได้รับอนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ . ตรวจตราดูแลพื้นที่ของที่จัดเก็บสินค้ารวมทั้งการทดสอบอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ก่อนหลังการใช้ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย รวมทั้งทำการบันทึกการตรวจสอบด้วย . ทำบันทึกรายงานสินค่ฃ้าที่เข้าออกทั้งหมด . มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติตนตามกฎ อย่างเคร่งครัด .มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย .มีความสามารทำงานเป็นทีม สามารถทำตัวเป็นผู้นำ ผู้ตามได้ ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น / ถนน ราชวิถี แขวง ...


กรุงเทพมหานคร 14 กรกฎาคม 2561


พนักงานบัญชี

...พนักงานบัญชี หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานบัญชี Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานบัญชี มิถุนายน ระดับเงินเดือน บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชีทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี- บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน ธุรกรรมทางการเงิน- ทำงบดุล รวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด- จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท .อายุ - ปี .วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี.ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน.ละเอียดรอบคอบ ถี่ถ้วน ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น / ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 21 มิถุนายน 2561


พนักงานทั่วไป-

...พนักงานทั่วไป- หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานทั่วไป Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานทั่วไป มิถุนายน ระดับเงินเดือน - ปฏิบัติงานที่ใชแรงงานทั่วไป ตามคําสั่งของหัวหน้างาน ผู้มีอํานาจในการสั่งการ- ปฎิบัติงานอื่นตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย .ซื่อสัตย์ .ขยัน อดทน .ไม่เกรี่ยงงาน .กระตือรือร้น ดุสิต กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น / ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 21 มิถุนายน 2561


พนักงานขับรถ-

...พนักงานขับรถ- หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานขับรถ Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานขับรถ มิถุนายน ระดับเงินเดือน - - ปฎิบัติงานขั้นต้นในการขับรถยนตร์ บำรุงรักษษความสะอาด- ปฎิบัติงานอื่นตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย .มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน.ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจำคุก ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทในความผิดลหุโทษไม่เป็นบุคคลล้มละลาย.รู้จักเส้นทางในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลเป็นอย่างดี ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น / ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 21 มิถุนายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 จาก 10 หน้า หน้าถัดไป >>