Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม-

...พื้นฐาน (กลุ่มสาระ ฉบับปรับปรุง )-ตรวจกิจกรรม แบบฝึกหัด ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา-ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา-ประสานงานนักเขียนจากสถาบันการศึกษาด้านอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา -ประสานงานกับสำนักวิชาการมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ-อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป้นผู้ตรวจ บรรณาธิการวิชา-วิทยากร เพื่ออบรมครูปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา หมวดงาน งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา .เพศชาย-หญิง อายุ - ปี ปริญญาตรี -โท สาขาสังคมศาสตร์,คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีความสามารถทำแผนการสอนได้ พิสูจน์อักษรได้ละเอียดรอบคอบ.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีเยี่ยม.สามรถเริ่มงานได้ทันที.หากเคยมีประสบการณ์การสอนจัดทำแผนการสอนจากโรงเรียนภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.ถ้ามีประสบการณ์การจัดทำหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีประสบการณ์จากสำนักพิมพ์ด้านการศึกษาระดับประถม มัธยม จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร -ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดทุกวันอาทิตย์-สิทธิประกันสังคม-โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด เลขที่ / ถนนประชาราษฎร์ สาย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 21 พฤษภาคม 2562


เจ้าหน้าที่กราฟิก-

...จตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด เจ้าหน้าที่กราฟิก พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง - ออกแบบกราฟิก สำหรับจัดอาร์ตเวิร์คหนังสือเด็กอนุบาล แบบเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา ออกแบบนามบัตร โบรชัวร์ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของทางบริษัทฯ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษาWeb Design/Graphic Design .วุฒิการศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี เพศชาย-หญิง อายุ - ปี.สามารถใช้โปรแกรมตระกูล Adobe ได้เป็นอย่างดี.มีประสบการณ์ในการจัดหน้าหนังสือแบบเรียนจะได้รับการพิจารณาพิเศษ.สามรถเริ่มงานได้ทันที.สามารถประสานงานกับโรงพิมพ์ได้.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ กรุงเทพมหานคร -ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดทุกวันอาทิตย์-สิทธิประกันสังคม-โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด เลขที่ / ถนนประชาราษฎร์ สาย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 21 พฤษภาคม 2562


เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ -

...นกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กลุ่มสาระฉบับปรับปรุง )-ตรวจกิจกรรม แบบฝึกหัด ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา-ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา-ประสานงานนักเขียนจากสถาบันการศึกษาด้านอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา -ประสานงานกับสำนักวิชาการมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ-อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป้นผู้ตรวจ บรรณาธิการวิชา-วิทยากร เพื่ออบรมครูปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา หมวดงาน งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา .เพศชาย-หญิง อายุ - ปี ปริญญาตรี -โท สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีความสามารถทำแผนการสอนได้ พิสูจน์อักษรได้ละเอียดรอบคอบ.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีเยี่ยม.สามรถเริ่มงานได้ทันที.หากเคยมีประสบการณ์การสอนจัดทำแผนการสอนจากโรงเรียนภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.ถ้ามีประสบการณ์การจัดทำหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีประสบการณ์จากสำนักพิมพ์ด้านการศึกษาระดับประถม มัธยม จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร -ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดทุกวันอาทิตย์-สิทธิประกันสังคม-โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด เลขที่ / ถนนประชาราษฎร์ สาย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 21 พฤษภาคม 2562


เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์-

... (กลุ่มสาระฉบับปรับปรุง )-ตรวจกิจกรรม แบบฝึกหัด ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา-ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา-ประสานงานนักเขียนจากสถาบันการศึกษาด้านอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา -ประสานงานกับสำนักวิชาการมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ-อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป้นผู้ตรวจ บรรณาธิการวิชา-วิทยากร เพื่ออบรมครูปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา หมวดงาน งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี .เพศชาย-หญิง อายุ - ปี ปริญญาตรี -โท สาขาฟิสิกส์,คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีความสามารถทำแผนการสอนได้ พิสูจน์อักษรได้ละเอียดรอบคอบ.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีเยี่ยม.สามรถเริ่มงานได้ทันที.หากเคยมีประสบการณ์การสอนจัดทำแผนการสอนจากโรงเรียนภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.ถ้ามีประสบการณ์การจัดทำหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีประสบการณ์จากสำนักพิมพ์ด้านการศึกษาระดับประถม มัธยม จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร -ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดทุกวันอาทิตย์-สิทธิประกันสังคม-โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด เลขที่ / ถนนประชาราษฎร์ สาย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 21 พฤษภาคม 2562


เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาเคมี-

...ือน ตามตกลง -วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กลุ่มสาระฉบับปรับปรุง )-ตรวจกิจกรรม แบบฝึกหัด ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา-ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา-ประสานงานนักเขียนจากสถาบันการศึกษาด้านอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา -ประสานงานกับสำนักวิชาการมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ-อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป้นผู้ตรวจ บรรณาธิการวิชา-วิทยากร เพื่ออบรมครูปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา หมวดงาน งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี .เพศชาย-หญิง อายุ - ปี ปริญญาตรี -โท สาขาเคมี,วิทยศาสตร์ประยุกต์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีความสามารถทำแผนการสอนได้ พิสูจน์อักษรได้ละเอียดรอบคอบ.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีเยี่ยม.สามรถเริ่มงานได้ทันที.หากเคยมีประสบการณ์การสอนจัดทำแผนการสอนจากโรงเรียนภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.ถ้ามีประสบการณ์การจัดทำหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีประสบการณ์จากสำนักพิมพ์ด้านการศึกษาระดับประถม มัธยม จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด เลขที่ / ถนนประชาราษฎร์ สาย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 21 พฤษภาคม 2562


เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาอังกฤษ-

...แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กลุ่มสาระฉบับปรับปรุง )-ตรวจกิจกรรม แบบฝึกหัด ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา-ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา-ประสานงานนักเขียนจากสถาบันการศึกษาด้านอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา -ประสานงานกับสำนักวิชาการมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ-อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป้นผู้ตรวจ บรรณาธิการวิชา-วิทยากร เพื่ออบรมครูปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา หมวดงาน งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา .เพศชาย-หญิง อายุ - ปี ปริญญาตรี -โท สาขาภาษาอังกฤษ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีความสามารถทำแผนการสอนได้ พิสูจน์อักษรได้ละเอียดรอบคอบ.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีเยี่ยม.สามรถเริ่มงานได้ทันที.หากเคยมีประสบการณ์การสอนจัดทำแผนการสอนจากโรงเรียนภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.ถ้ามีประสบการณ์การจัดทำหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีประสบการณ์จากสำนักพิมพ์ด้านการศึกษาระดับประถม มัธยม จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร -ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดทุกวันอาทิตย์-สิทธิประกันสังคม-โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด เลขที่ / ถนนประชาราษฎร์ สาย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 21 พฤษภาคม 2562


เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย-

...ับปรับปรุง )-ตรวจกิจกรรมคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา-ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา-ประสานงานนักเขียนจากสถาบันการศึกษาด้านอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา -ประสานงานกับสำนักวิชาการมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ-อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป้นผู้ตรวจ บรรณาธิการวิชาคณิตศาสตร์-วิทยากร เพื่ออบรมครูปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา หมวดงาน งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา .เพศชาย-หญิง อายุ - ปี ปริญญาตรี -โท สาขาภาษาไทย,คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีความสามารถทำแผนการสอนได้ พิสูจน์อักษรได้ละเอียดรอบคอบ.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีเยี่ยม.สามรถเริ่มงานได้ทันที.หากเคยมีประสบการณ์การสอนจัดทำแผนการสอนจากโรงเรียนภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.ถ้ามีประสบการณ์การจัดทำหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีประสบการณ์จากสำนักพิมพ์ด้านการศึกษาระดับประถม มัธยม จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร -ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดทุกวันอาทิตย์-สิทธิประกันสังคม-โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด เลขที่ / ถนนประชาราษฎร์ สาย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 21 พฤษภาคม 2562


เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์-

...)-ตรวจกิจกรรมคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา-ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา-ประสานงานนักเขียนจากสถาบันการศึกษาด้านอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา -ประสานงานกับสำนักวิชาการมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ-อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป้นผู้ตรวจ บรรณาธิการวิชาคณิตศาสตร์-วิทยากร เพื่ออบรมครูปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา หมวดงาน งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย .เพศชาย-หญิง อายุ - ปี ปริญญาตรี -โท สาขาคณิตศาสตร์,คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีความสามารถทำแผนการสอนได้ พิสูจน์อักษรได้ละเอียดรอบคอบ.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีเยี่ยม.สามรถเริ่มงานได้ทันที.หากเคยมีประสบการณ์การสอนจัดทำแผนการสอนจากโรงเรียนภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.ถ้ามีประสบการณ์การจัดทำหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีประสบการณ์จากสำนักพิมพ์ด้านการศึกษาระดับประถม มัธยม จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร -ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดทุกวันอาทิตย์-สิทธิประกันสังคม-โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด เลขที่ / ถนนประชาราษฎร์ สาย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 21 พฤษภาคม 2562


ด่วน SHARP THAI เปิดรับพนักงานขาย ประจำสาขา Big C วงศ์สว่าง (รายได้ประมาณ 17000 เดือน)

...ด่วน SHARP THAI เปิดรับพนักงานขาย ประจำสาขา Big C วงศ์สว่าง (รายได้ประมาณ เดือน) หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด ด่วน SHARP THAI เปิดรับพนักงานขาย ประจำสาขา Big C วงศ์สว่าง (รายได้ประมาณ , + /เดือน) หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด Share ประเภทงาน ทุกประเภทกฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาดการตลาดออนไลน์ Digital Online marketing ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเลขานุการประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตบุคคล/ฝึกอบรม/Trainingจัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรมช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Supportช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงินดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น/สิ่งทอโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปางานเขียนแบบ/งานDrawingศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์System Admin/IT/NetworkProgrammer/Webmaster/IOS-Android/UX-UIWeb Design/Graphic DesignAdmin / Social Network /Facebook / Line วิศวกรขาย/Sale Engineerวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างวิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคาภูมิศาสตร์/ผ...


กรุงเทพมหานคร 14 พฤษภาคม 2562


ด่วน SHARP THAI เปิดรับพนักงานขาย ประจำสาขา Big C วงศ์สว่าง (รายได้ประมาณ 17000 เดือน)

...ด่วน SHARP THAI เปิดรับพนักงานขาย ประจำสาขา Big C วงศ์สว่าง (รายได้ประมาณ เดือน) หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด ด่วน SHARP THAI เปิดรับพนักงานขาย ประจำสาขา Big C วงศ์สว่าง (รายได้ประมาณ , + /เดือน) หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด Share ประเภทงาน ทุกประเภทกฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาดการตลาดออนไลน์ Digital Online marketing ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเลขานุการประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตบุคคล/ฝึกอบรม/Trainingจัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรมช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Supportช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงินดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น/สิ่งทอโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปางานเขียนแบบ/งานDrawingศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์System Admin/IT/NetworkProgrammer/Webmaster/IOS-Android/UX-UIWeb Design/Graphic DesignAdmin / Social Network /Facebook / Line วิศวกรขาย/Sale Engineerวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างวิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคาภูมิศาสตร์/ผัง...


กรุงเทพมหานคร 14 พฤษภาคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 25 หน้า หน้าถัดไป >>