Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยผู้จัดการ-

... มกราคม ระดับเงินเดือน -ให้ข้อมูลห้องพักกับลูกค้า-พาลูกค้าไปดูห้องพัก-จดมิเตอร์น้ำ-ไฟทุกสิ้นเดือน แล้วนำข้อมูลบันทึกลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออกบิลค่าห้องให้ผู้จัดการตรวจสอบ-ช่วยผู้จัดการเก็บเงินค่าเช่าทุกสิ้นเดือนถึงช่วงต้นเดือน-ช่วยผู้จัดการตรวจสอบสต็อกของที่ใช้ในอาคาร-ช่วยผู้จัดการดูแลการทำงานของแม่บ้าน รปภ.-ประสานงานกับช่าง ลูกบ้านในกรณีที่มีงานซ่อม-งานอื่นๆตามที่ผู้จัดการมอบหมายเพิ่มเติม หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center .หญิง อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป.มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ อดทนต่องานที่ทำ.มีความละเอียดรอบคอบ มีระเบียบวินัย.มีใจรักงานบริการ สุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี.สามารถใช้โปรแกรมงานพื้นฐานได้ เช่น Microsoft word Excel บางซื่อ กรุงเทพมหานคร เวลาการทำงาน .น-.น. (พักกลางวัน ชม.)ทำงาน วัน/สัปดาห์ทดลองงาน เดือน หากผ่านการทดลองงานจะปรับฐานเงินเดือนเป็น , บาท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทโนโวลอากรีเทรด (ประเทศไทย) จำกัด ซอยประชาชื่น ถนนประชาชื่น แขวง...


กรุงเทพมหานคร 12 มกราคม 2562


พนักงานทำความสะอาด

...พนักงานทำความสะอาด หางาน - บริษัทโนโวลอากรีเทรด (ประเทศไทย) จำกัด พนักงานทำความสะอาด หมวด แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด Share บริษัทโนโวลอากรีเทรด (ประเทศไทย) จำกัด พนักงานทำความสะอาด มกราคม ระดับเงินเดือน ทำความสะอาดภายในรอบนอกอาคารทำความสะอาดห้องพักหลังลูกค้าย้ายออก หมวดงาน แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด .หญิง อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ขึ้นไป.มีสุขภาพดี ไม่มีคดีติดตัว.มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต อดทนต่องานที่ทำ.รักความสะอาด มีระเบียบวินัย.มีใจรักงานบริการ.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร เวลาการทำงาน .-.น. (พักกลางวัน ชม.)ทำงาน วัน/สัปดาห์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทโนโวลอากรีเทรด (ประเทศไทย) จำกัด ซอยประชาชื่น ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อกรุงเทพฯ -- ...


กรุงเทพมหานคร 12 มกราคม 2562


ครูผู้นำกิจกรรม สาขาสวนสยาม-

...สยาม หมวด งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ Share บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด ครูผู้นำกิจกรรม สาขาสวนสยาม มกราคม ระดับเงินเดือน ,-, - ดูแลการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรของ KiDO- ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ - สร้างความเข้าใจให้กับลูกค้า เกี่ยวกับโปรแกรม หลักสูตรการเรียนการสอนต่าง - ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่ เพื่อให้พร้อมสำหรับต้อนรับเด็กๆ ผู้ปกครองเสมอ หมวดงาน งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ .เพศหญิงอายุ ปีขึ้นไป .วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นม. ถ้ามีประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็กอ่อน ผ่านการอบรมจากสถาบันที่ได้มาตรฐาน จบเคหะการบริบาล จากโรงเรียนพระดาบส จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.รักเด็ก สามารถทำงานท่ามกลางเด็กๆ ได้.มีความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กช่วงก่อนวัยเรียน.รักงานบริการ ใจเย็น สุภาพ บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สุขภาพแข็งแรง มีความอดทน ร่าเริง แจ่มใส.สามารถร้องเพลงได้ดีเสียงไม่หลง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด / ซอยประชาชื่น ถนนประชาชื่น แขวง...


กรุงเทพมหานคร 07 มกราคม 2562


หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ1

... - ตรวจสอบวัสดุอื่นๆ . ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ผลิตว่าตรงตามข้อกำหนดด้านคุณภาพ - ตรวจสอบหน่วยงานจุดตัด - ตรวจสอบหน่วยงานจุดประกอบ - ตรวจสอบหน่วยงานจุดซิลิโคน - ตรวจสอบหน่วยงานจุดแผ่นพับ. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้งว่าตรงตามข้อกำหนดด้านคุณภาพ - ตรวจสอบหน่วยงาน/โครงการต่างๆที่ติดตั้ง.ดูแล-ตรวจสอบ-รวบรวมข้อมุล ทำการประเมินผล โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการวิเคราะห์เสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคัลบัญชามอบหมาย หมวดงาน อื่นๆ .อายุ ขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาอุตสาหการ สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสาขาที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ตรงสายงาน ปีขึ้นไป.ประสบการณ์การทำงาน การตรวจสอบคุณภาพตามระบบ ISO.คุณสมบัติอื่นๆที่จำเป็น มีภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีทัศนคติในการทำงานเชิงบวกสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ด้วยเหตุผล กล้าตัดสินใจในการทำงาน มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร ประกันอุบัติเหต,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ชุดยูนิฟอร์ม,โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอเซีย อลูมินั่ม แอนด์ กลาส จำกัด - ถนนประชาชื่น แขวง...


กรุงเทพมหานคร 07 มกราคม 2562


พนักงานขาย(โทรศัพท์มือถือ) ประจำ Power Buy บิ๊กซีวงศ์สว่าง-

...พนักงานขาย(โทรศัพท์มือถือ) ประจำ Power Buy บิ๊กซีวงศ์สว่าง- หางาน - บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด พนักงานขาย(มือถือ) ประจำ Power Buy บิ๊กซีวงศ์สว่าง Share บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด พนักงานขาย(มือถือ) ประจำ Power Buy บิ๊กซีวงศ์สว่าง พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,+com+ot - ให้คำแนะนำสินค้าส่งเสริมการขาย- ดูแล ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ- ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย- ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัทให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมขายอยู่เสมอ- ดูแลจัดเก็บสินค้า/ของแถมของทางบริษัท .เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.วุฒการศึกษาม. ขึ้นไป ปวช ปวส ปริญญาตรี.บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีทักษะในการโน้มน้าว.สามารถทำงานเวลาห้างได้ ต่อสัปดาห์ได้ หยุดไม่ตรงเสาร์อาทิตย์ .ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว.รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส.มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี บางซื่อ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมประกันสุขภาพค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tgfonefanpageโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, - ต่อ ...


กรุงเทพมหานคร 23 พฤศจิกายน 2561


พนักงานขับรถ1

...พนักงานขับรถ หางาน - บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด พนักงานขับรถ Share บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด พนักงานขับรถ ตุลาคม ระดับเงินเดือน ,-, ) ขับรถรับ - ส่งเจ้านายไปตามสถานที่ต่างๆ ตามคำสั่ง) ขับรถส่วนกลาง รับ - ส่งเจ้าหน้าที่ไปตามสถานที่ต่างๆ ตามคำสั่ง) ดูแลรักษาความสะอาดในรถ) ทำงานส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร .เพศชาย/เพศหญิง อายุตั้งแต่ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ปีบริบรูณ์.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีใบอนุญาตขับขี่ อย่างน้อย ปี.จัดเตรียมรถ ตรวจสภาพรถห้พร้อมใช้สำหรับการปฎิบัติงานเสมอ.ดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งานรักษาความสะอาดดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองเสมอ.ปฎิบัติตามกฏของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งปฎิบัติงานตรงตามเวลาที่ผู้บริหารมอบหมาย.หมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ ดูแลรถตลอดจนใช้เครื่องมือใหม่ในการปฎิบัติงานได้ Google map, GPRS กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด / ซอยประชาชื่น ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบ...


กรุงเทพมหานคร 09 ตุลาคม 2561


Merchandiser วิ่งจัดเรียงกระดาษทิชชู่ และผ้าอ้อมแบรนด์ดัง โซนนครอินทร์ วงศ์สว่าง ติวานนท์

...Merchandiser วิ่งจัดเรียงกระดาษทิชชู่ และผ้าอ้อมแบรนด์ดัง โซนนครอินทร์ วงศ์สว่าง ติวานนท์ หางาน - บริษัท บีทูซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สนญ) Merchandiser วิ่งจัดเรียงกระดาษทิชชู่ ผ้าอ้อมแบรนด์ดัง โซนนครอินทร์ วงศ์สว่าง ติวานนท์ Share บริษัท บีทูซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สนญ) Merchandiser วิ่งจัดเรียงกระดาษทิชชู่ ผ้าอ้อมแบรนด์ดัง โซนนครอินทร์ วงศ์สว่าง ติวานนท์ กันยายน ระดับเงินเดือน ,-,/เดือน วันทำงาน ทำงาน วัน หยุด วัน/สัปดาห์ มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ วัน/ปี ตามปฏิทินของบริษัทฯเวลาทำงาน .-. น.รายได้ตามจริงดังนี้.ค่าแรง /เดือน.ค่า /เดือน (โอนให้พร้อมเงินเดือน).ค่าอินเซ็นทีฟ เบี้ยขยัน ,/เดือน (อินเซ็นทีฟ ประเมินการขาด ลา มาสาย การทำงานต่างๆ).ค่ารถ ,/เดือน (โอนให้พร้อมเงินเดือน).ค่าพื้นที่พิเศษ ตั้งกอง หัวชั้น (ตามความสามารถ)**รายได้รวม ,-,/เดือน**สาขาที่ดูแลทั้งหมดดังนี้ (ดูแลทั้งหมด สาขา) เข้าวันละ - สาขา/วัน มีตารางการทำงานให้- แม็คโคร นครอินทร์- เทสโก้โลตัส นครอินทร์- บิ๊กซี วงศ์สว่าง- บิ๊กซี ติวานนท์รับ สนใจสมัครงานพี่เฟียร์Line id ifearfeary .ทุกเพศ อายุ ปีขึ้นไป.จบวุฒิ ม. ขึ้นไป.มีประสบการณ์จัดเรียงสินค้า เคยทำงานเป็นพนักงานห้างมาก่อน ประสบการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง .สุขภาพแข็งแรง สามารถทำ...


นนทบุรี 24 กันยายน 2561


ครูผู้นำกิจกรรม สาขาหาดใหญ่-

... บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด ครูผู้นำกิจกรรม สาขาหาดใหญ่ กันยายน ระดับเงินเดือน ,-, - ดูแลการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรของ KiDO- ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ - สร้างความเข้าใจให้กับลูกค้า เกี่ยวกับโปรแกรม หลักสูตรการเรียนการสอนต่าง - ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่ เพื่อให้พร้อมสำหรับต้อนรับเด็กๆ ผู้ปกครองเสมอ .เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หากเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย จิตวิทยาเด็กเล็ก หากมีประสบการณ์ การทำงานในโรงเรียนอนุบาล ในสถานรับเลี้ยงเด็ก จะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ.รักเด็ก สามารถทำงานท่ามกลางเด็กๆ ได้ . มีความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กช่วงก่อนวัยเรียน.รักงานบริการ ใจเย็น สุภาพ บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สุขภาพแข็งแรง มีความอดทน ร่าเริง แจ่มใส.ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้.สามารถร้องเพลงได้ดีเสียงไม่หลง สงขลา ประกันสังคม/ประกันสุขภาพUniform สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด / ซอยประชาชื่น ถนนประชาชื่น แขวง...


สงขลา 10 กันยายน 2561


รับพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า Sharp Thai ประจำสาขา Big C วงศ์สว่าง (รายได้ประมาณ 13000-20000เดือนข

...รับพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า Sharp Thai ประจำสาขา Big C วงศ์สว่าง (รายได้ประมาณ -เดือนขึ้นไป ) หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า Sharp Thai ประจำสาขา Big C วงศ์สว่าง (รายได้ประมาณ ,-,/เดือนขึ้นไป ) Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า Sharp Thai ประจำสาขา Big C วงศ์สว่าง (รายได้ประมาณ ,-,/เดือนขึ้นไป ) สิงหาคม ระดับเงินเดือน ,-,/เดือนขึ้นไป รายละเอียดรายได้รายได้ รายวัน /วัน + ค่าคอมมิชชั่นดี ( รายตัว สูง +รายเป้า )ลักษณะงาน- นำเสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai - ประเภทสินค้า AV=ทีวี / HE=ตู้เย็น,เเอร์,เครื่องซัก- ดูแลความเรียบร้อย บูธขายที่ได้รับมอบหมายตามสาขา- เช็คสต็อกสินค้า รายงานยอดขายเวลาทำงาน - ทำงาน ชม./วัน พัก ชม. (ตามเวลาห้างกำหนด)- ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดวัน (ไม่ได้หยุดวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)สวัสดิการ ต่าง ๆ- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน - ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม ( วงเงิน ,-, บาท )- วันลาต่าง ๆ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - เงินกู้ยืมที่อยู่อาศัย เมื่ออายุงานครบ ปี - เงินช่วยเหลือ ค่าฌาปนกิจศพ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - ชุดยูนิฟอร์ม .เพศ ชาย อายุ - ปี.วุฒิกาศึกษา...


กรุงเทพมหานคร 31 สิงหาคม 2561


รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำห้าง บิ๊กซี วงศ์สว่าง มือ 2 ด่วน (รา

...รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำห้าง บิ๊กซี วงศ์สว่าง มือ ด่วน (รายได้เฉลี่ย ) หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำห้าง บิ๊กซี วงศ์สว่าง มือ ด่วน (รายได้เฉลี่ย ,+) Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำห้าง บิ๊กซี วงศ์สว่าง มือ ด่วน (รายได้เฉลี่ย ,+) สิงหาคม ระดับเงินเดือน รายได้เฉลี่ย ,++ ขึ้นไป รายละเอียดรายได้รายได้ ฐานเงินเดือน ,+ค่าคอมมิชชั่น(รายตัว+รายเป้า)ลักษณะงาน- นำเสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย- ประเภทสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวตัวเล็ก เช่น หม้อหุงข้าว,กระติกน้ำร้อน,เตารีด,เครื่องปั่น,พัดลม,- ดูแลความเรียบร้อย บูธขายที่ได้รับมอบหมายตามสาขา- เช็คสต็อกสินค้า รายงานยอดขายเวลาทำงาน - ทำงาน ชม./วัน พัก ชม. (ตามเวลาห้างกำหนด)- ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดวัน (ไม่ได้หยุดวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)สวัสดิการ ต่าง ๆ- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน - ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม ( วงเงิน ,-, บาท )- วันลาต่าง ๆ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - เงินกู้ยืมที่อยู่อาศัย เมื่ออายุงานครบ ปี - เงินช่วยเหลือ ค่าฌาปนกิจศพ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - ชุดยูนิฟอร์ม ...


กรุงเทพมหานคร 31 สิงหาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 23 หน้า หน้าถัดไป >>