Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง กรุงเทพมหานคร

เลขานุการ ผู้ช่วยผู้กำกับ

...เลขานุการ ผู้ช่วยผู้กำกับ หางาน - บริษัท อาหลอง นิวไลน์ จำกัด เลขานุการ /ผู้ช่วยผู้กำกับ Share บริษัท อาหลอง นิวไลน์ จำกัด เลขานุการ /ผู้ช่วยผู้กำกับ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง งานเลขานุการ ผู้ช่วยของผู้จัด / ผู้ผลิตละครโทรทัศน์ / ผู้กำกับการแสดง .เพศชาย หญิง อายุ - ปี .จบการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. /ปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง .ใช้โปรแกรม Word Excel power point เพื่อทำงานเอกสารต่างๆได้.สามารถทำ photoshop ได้ดีมาก, มีความรู้เรื่อง computer graphic.มีความรู้เรื่องการตัดต่อ VDO .ขยัน คล่องแคล่ว อดทน สู้งาน ซื่อสัตย์.สามารถทำงานเช้า เลิกดึกได้ (ออกกองถ่ายละคร) ตามความเหมาะสม.ชอบดูละคร ภาพยนตร์ .มีความคิดสร้างสรรค์ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อาหลอง นิวไลน์ จำกัด บ้านเลขที่ ซอยสุภาร่วม (กรุงเทพ-นนท์ )แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อกรุงเทพฯ -- โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 25 พฤษภาคม 2561


ผู้ช่วยพยาบาลดูแลเด็กเล็ก สาขารามอินทรา ซอย 6-

...ผู้ช่วยพยาบาลดูแลเด็กเล็ก สาขารามอินทรา ซอย - หางาน - บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด ผู้ช่วยพยาบาลดูแลเด็กเล็ก สาขารามอินทรา ซอย Share บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด ผู้ช่วยพยาบาลดูแลเด็กเล็ก สาขารามอินทรา ซอย พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , - , - ดูแลเด็กวัย เดือนขึ้นไปใน KiDO Educare Center- ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็ก- งานประจำ ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ .เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ ผ่านการอบรมการพยาบาลดูแลเด็กอ่อน จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประกาศนียบัตรการอบรมการพยาบาลดูแลเด็กอ่อน.มีความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กช่วงก่อนวัยเรียน.รักงานบริการ ใจเย็น สุภาพ บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สุขภาพแข็งแรง มีความอดทน ร่าเริง แจ่มใส .สามารถร้องเพลงได้ดีเสียงไม่หลง กรุงเทพมหานคร Uniform ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจสมัคร โทร. - สอบถาม บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด / ซอยประชาชื่น ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2561


ครูพี่เลี้ยง สาขารามอินทรา ซอย 6-

...ครูพี่เลี้ยง สาขารามอินทรา ซอย - หางาน - บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด ครูพี่เลี้ยง สาขารามอินทรา ซอย Share บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด ครูพี่เลี้ยง สาขารามอินทรา ซอย พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , - , - ดูแลเด็กวัย เดือนขึ้นไปใน KiDO Educare Center- ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็ก- งานประจำ ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ .เพศหญิงอายุ ปีขึ้นไป .วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นม. ถ้ามีประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็กอ่อน ผ่านการอบรมจากสถาบันที่ได้มาตรฐาน จบเคหะการบริบาล จากโรงเรียนพระดาบส จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.รักเด็ก สามารถทำงานท่ามกลางเด็กๆ ได้ .มีความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กช่วงก่อนวัยเรียน.รักงานบริการ ใจเย็น สุภาพ บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สุขภาพแข็งแรง มีความอดทน ร่าเริง แจ่มใส.สามารถร้องเพลงได้ดีเสียงไม่หลง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมUniform สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจสมัคร - สอบถาม บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด / ซอยประชาชื่น ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2561


จป.วิชาชีพ

... บริษัท เอเซีย อลูมินั่ม แอนด์ กลาส จำกัด จป.วิชาชีพ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามดครงสร้าง ควบคุม ดูแล บริหาร จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆของบริษัทฯ ปราศจากเหตุอันจะทำให้เกิดการประสบอันตราย การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานของพนักงาน . ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมความปลอดภัยผ่านการอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ.ประสบการณ์การทำงาน ผ่านกาาควบคุมงานมา - ปี.คุณสมบัติอื่นๆที่จำเป็น มีความรู้ด้านกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยเหตุผล กล้าตัดสิ้นใจในการทำงาน มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบสูง บางซื่อ กรุงเทพมหานคร ประกันอุบัติเหต,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ชุดยูนิฟอร์ม,โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอเซีย อลูมินั่ม แอนด์ กลาส จำกัด - ถนนประชาชื่น แขวง...


กรุงเทพมหานคร 11 พฤษภาคม 2561


ด่วน รับสมัครพนักงาน KFC เซ็นทรัลวงศ์สว่าง

... ด่วน รับสมัครพนักงาน KFC เซ็นทรัลวงศ์สว่าง หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด *** ด่วน รับสมัครพนักงาน KFC เซ็นทรัลวงศ์สว่าง Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด *** ด่วน รับสมัครพนักงาน KFC เซ็นทรัลวงศ์สว่าง พฤษภาคม ระดับเงินเดือน + ครัว - ผู้ช่วยกุ๊ก จัดเตรียมอาหาร ปรุงอาหารบริการ - รับออเดอร์ เสริฟ ดูแลลูกค้าภายในร้านพนักงานส่งอาหาร ...


กรุงเทพมหานคร 09 พฤษภาคม 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน KFC สาขาบิ๊กซีวงศ์สว่าง

...ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน KFC สาขาบิ๊กซีวงศ์สว่าง หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน KFC สาขาบิ๊กซีวงศ์สว่าง Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน KFC สาขาบิ๊กซีวงศ์สว่าง พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , .อายุ - ปี.เพศชาย - หญิง.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา.มีความรับผิดชอบ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม mai_vaidyakula Recruitcrg/?ref=aymt_homepage_panelโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ (คุณใหม่)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครงานกับฝ่ายบุคคล -- พี่ใหม่ (วัน จ - ศ เวลา .-. น....


กรุงเทพมหานคร 09 พฤษภาคม 2561


ครูพี่เลี้ยง สาขาหัวหิน-

...ครูพี่เลี้ยง สาขาหัวหิน- หางาน - บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด ครูพี่เลี้ยง สาขาหัวหิน Share บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด ครูพี่เลี้ยง สาขาหัวหิน เมษายน ระดับเงินเดือน , - , - ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็กๆในส่วนของสถานรับเสี้ยงเด็ก- งานประจำ ทำงานสัปดาห์ละ วัน จันทร์ถึงศุกร์ .เพศหญิงอายุ ปีขึ้นไป .วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นม. ถ้ามีประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็กอ่อน ผ่านการอบรมจากสถาบันที่ได้มาตรฐาน จบเคหะการบริบาล จากโรงเรียนพระดาบส จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.รักเด็ก สามารถทำงานท่ามกลางเด็กๆ ได้ .มีความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กช่วงก่อนวัยเรียน.รักงานบริการ ใจเย็น สุภาพ บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สุขภาพแข็งแรง มีความอดทน ร่าเริง แจ่มใส .สามารถร้องเพลงได้ดีเสียงไม่หลง ประจวบคีรีขันธ์ Uniform ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจสมัคร โทร. - สอบถาม บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด / ซอยประชาชื่น ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร -...


ประจวบคีรีขันธ์ 27 เมษายน 2561


รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai (HE) ประจำ BIG C วงศ์สว่าง ด่วน

...รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai (HE) ประจำ BIG C วงศ์สว่าง ด่วน หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai (HE) ประจำ BIG C วงศ์สว่าง ด่วน Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai (HE) ประจำ BIG C วงศ์สว่าง ด่วน เมษายน ระดับเงินเดือน เงินเดือน ,+คอมมิชชั่น +Incentive รายตัว +ค่าเป้า เป็น Promoter ประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี้ห้อ Sharp Thai สินค้าคือ (HE)ตู้เย็น,เครื่องซัก,เเอร์,(AV) ทีวีเงินเดือน ,+คอมมิชชั่น +Incentive รายตัว +ค่าเป้า-รวมรายได้เฉลี่ยนต่อเดือน , ขึ้นไป -มีประกันสังคม,เเละอื่น ๆ -ทำงาน วัน หยุด วัน ไม่ตรง ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ***ไม่เสียค่าใจจ่ายในการสมัครงานใด ๆ ทั้งสิ้น*** .- เพศชาย อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.-มีใจรักในงานขาย.-เคยเชียร์ขายของในห้าง.***ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครงานใด ๆ ทั้งสิ้น*** บางซื่อ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัม...


กรุงเทพมหานคร 04 เมษายน 2561


หัวหน้าแผนกผลิต1

...ามแบบต่างๆให้มีความเพียงพอของแต่ละโครงการ.ควบคุม-ดูแล-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานให้มีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย.ดูแล-เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการติดกระจก ฯลฯ ให้มีที่พอเพียงอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี.ควบคุม-ดูแลการเจียร-ปรับแต่งขอบกระจก ให้ได้คุณภาพตามการใช้งาน.ควบคุม-ดูแลการจัดเตรียมแผงกระจกที่สำเร็จ เพื่อจัดส่งไปที่หน่วยงาน โดยประสานงานกับแผนกขนส่ง.สรุป-จัดทำรายงานประจำวัน-ประจำดือน รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย .อายุ ขึ้นไป.วุฒิปวส.ก่อสร้าง-ปริญญาตรีวิสวกรรมโยธา-สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์การทำงาน ผ่านกาาควบคุม-ดูแลงานผลิตอลูมิเนียมกระจก ปี.คุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็น มีความรอบรู้ในงานประกอบแผงอลูมิเนียมกระจก มีความเข้าใจเรื่องแบบ-ระบบ มีภาวะความเป็นผู้นำสูงมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก สามารถแก้ขปัญหาต่างๆ ด้วยเหตุผล กล้าตัดสินใจในการทำงาน.มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบสูง บางซื่อ กรุงเทพมหานคร ประกันอุบัติเหต,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ชุดยูนิฟอร์ม,โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอเซีย อลูมินั่ม แอนด์ กลาส จำกัด - ถนนประชาชื่น แขวง...


กรุงเทพมหานคร 28 มีนาคม 2561


รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า TOSHIBA ประจำห้าง BIG C สาขาวงศ์สว่าง

...รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า TOSHIBA ประจำห้าง BIG C สาขาวงศ์สว่าง หางาน - บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า TOSHIBA ประจำห้าง BIG C สาขาวงศ์สว่าง Share บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า TOSHIBA ประจำห้าง BIG C สาขาวงศ์สว่าง มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง ...


กรุงเทพมหานคร 06 มีนาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 21 หน้า หน้าถัดไป >>