Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตลุมพินี แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยพนักงานขาย-

...ผู้ช่วยพนักงานขาย- หางาน - บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด ผู้ช่วยพนักงานขาย หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด Share บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด ผู้ช่วยพนักงานขาย มกราคม หลาย ระดับเงินเดือน , -เงินเดือน , บาท (ไม่รวม OT)-ไม่จำเป็นต้องทำยอดขาย-ทำงานในห้าง วัน/สัปดาห์ (ทำงานในห้างตาม line รถไฟฟ้า BTS เช่น สยาม, Erawan, Emporium , Emquartier)-ทำงานเป็นกะตามเวลาห้าง (หยุดไม่ตรงเสาร์ - อาทิตย์) หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .เพศชาย/หญิง.อายุไม่เกิน ปี.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.มีใจรักการบริการ.บุคลิกภาพดี , อัธยาศัยดี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม qhunterjobsโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สนใจ , - (เต้ย) - สอบถาม บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 17 มกราคม 2562


พยาบาลวิชาชีพ

...พยาบาลวิชาชีพ หางาน - บริษัท แอ็บเมดิค จำกัด พยาบาลวิชาชีพ หมวด แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย Share บริษัท แอ็บเมดิค จำกัด พยาบาลวิชาชีพ มกราคม ระดับเงินเดือน พยาบาลวิชาชีพ ช่วยแพทย์ในการดูแลลูกค้า เจาะเลือด คอนเฟิร์มนัดลูกค้า เตรียมยา อธิบายการใช้ยาให้กับลูกค้า หมวดงาน แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย .เพศหญิง.เป็นพยาบาลวิชาชีพ.มีทักษะในการให้ IV สูง.อายุไม่เกิน ปี.มีความอดทน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มียูนิฟอร์มมีอาหารกลางวันมีประกันสังคมมีส่วนแบ่งรายได้พิเศษมีโบนัสมีวันหยุดช่วงสงกรานต์ ปีใหม่ยาวกันเป็นพิเศษทำงานจันทร์ - ศุกร์ - น.เสาร์ - น. สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม airnittaya absmediqโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท แอ็บเมดิค จำกัด /- ซ. ร่วมฤดี เพลินจิต ปทุมวัน ลุมพินี กทม. -- ...


กรุงเทพมหานคร 10 มกราคม 2562


ธุรการทั่วไป

...ธุรการทั่วไป หางาน - บริษัท แอ็บเมดิค จำกัด ธุรการทั่วไป หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล / Share บริษัท แอ็บเมดิค จำกัด ธุรการทั่วไป มกราคม ระดับเงินเดือน ธุรการทั่วไปช่วยงานด้านเอกสารให้กับผู้จัดการ ธุรการทั่วไปช่วยงานด้านเอกสารให้กับพยาบาล หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .เพศหญิงไม่จำกัดวุฒิการศึกษา .ต้องการคนที่ขยัน ทดทนต่อทุกสถานการณ์.ต้องการคนที่มีจิตใจดี ไม่เห็นแก่ตัว.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เร็ว ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มียูนิฟอร์มมีอาหารกลางวันมีประกันสังคมมีส่วนแบ่งรายได้พิเศษมีโบนัสมีวันหยุดช่วงสงกรานต์ ปีใหม่ยาวกันเป็นพิเศษทำงานจันทร์ - ศุกร์ - น.เสาร์ - น. สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม airnittaya absmediqโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท แอ็บเมดิค จำกัด /- ซ. ร่วมฤดี เพลินจิต ปทุมวัน ลุมพินี กทม. -- ...


กรุงเทพมหานคร 10 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่ธุรการคอมพิวเตอร์

...เจ้าหน้าที่ธุรการคอมพิวเตอร์ หางาน - บริษัท นันทนา จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการคอมพิวเตอร์ หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล Share บริษัท นันทนา จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการคอมพิวเตอร์ มกราคม ระดับเงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .ชาย - หญิง.อายุระหว่าง - ปี.ประสบการณ์ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์.เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเสมอ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท นันทนา จำกัด เลขที่ /- ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร -- ต่อ ...


กรุงเทพมหานคร 10 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่ตัวแทนขายอิสระ

...เจ้าหน้าที่ตัวแทนขายอิสระ หางาน - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ตัวแทนขายอิสระ หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด Share ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ตัวแทนขายอิสระ มกราคม ระดับเงินเดือน ไม่จำกัด นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อของทางธนาคาร หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.รักความก้าวหน้า.มีความกระตือรือร้น.ต้องการรายได้ไม่จำกัด ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ท่องเที่ยวต่างประเทศ/ โบนัสทุกเดือน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 10 มกราคม 2562


Insurance Consultant (ที่ปรึกษาด้านการประกันภัย)Crystal Design Center

...าย-การตลาดประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต . . เพศ ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป . . วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม., ปวช. ขึ้นไป ( หากวุฒิไม่ถึง จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย ปี ).. รักงานขาย รักงานบริการ มีฝัน มีไฟ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้.. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี น่าสนใจ.. อดทน มุ่งมั่น ตั้งใจ พร้อมเรียนรู้. . หากมีประสบการณ์ด้านงานขายประกัน มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ. . ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย PC / BA มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ.. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้.. มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ ประกันสังคม / ประกันกลุ่ม รางวัลพิเศษส่งเสริมการขาย แผนประกันราคาพิเศษสำหรับพนักงาน ชุดยูนิฟอร์ม ท่องเที่ยว ทั้งใน ต่างประเทศ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง -โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง ส่งประวัติการทำงานมาที่ E-mail Kwanhathai.RattanapaCigna.com Tel. -- ต่อ Mobile - - สอบถาม บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ชั้น ชั้น อาคารคิวเฮ้าส์เพลินจิต ถนนเพลินจิต แขวง...


กรุงเทพมหานคร 10 มกราคม 2562


Insurance Consultant (ที่ปรึกษาด้านการประกันภัย)สมุทรปราการ

...อบ หมวดงาน ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาดประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต . . เพศ ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.. วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม., ปวช. ขึ้นไป ( หากวุฒิไม่ถึง จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย ปี ).. รักงานขาย รักงานบริการ มีฝัน มีไฟ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้.. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี น่าสนใจ. . อดทน มุ่งมั่น ตั้งใจ พร้อมเรียนรู้.. หากมีประสบการณ์ด้านงานขายประกัน มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ.. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย PC / BA มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ.. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้. . มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ สมุทรปราการ สวัสดิการ ประกันสังคม / ประกันกลุ่ม รางวัลพิเศษส่งเสริมการขาย แผนประกันราคาพิเศษสำหรับพนักงาน ชุดยูนิฟอร์ม ท่องเที่ยว ทั้งใน ต่างประเทศ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง -โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง ส่งประวัติการทำงานมาที่ E-mail Kwanhathai.RattanapaCigna.com Tel. -- ต่อ Mobile - - สอบถาม บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ชั้น ชั้น อาคารคิวเฮ้าส์เพลินจิต ถนนเพลินจิต แขวง...


สมุทรปราการ 10 มกราคม 2562


Insurance Consultant (ที่ปรึกษาด้านการประกันภัย)นนทบุรี (ศรีสมาน)

...มทั้งการดูแลจากหัวหน้างานอย่างใกล้ชิดในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นพนักงานประจำ มีประกันสังคม ทำงานประจำบู๊ทในห้างสรรพสินค้า ตามเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ หมวดงาน ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .เพศ ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม., ปวช. ขึ้นไป ( หากวุฒิไม่ถึง จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย ปี ).รักงานขาย รักงานบริการ มีฝัน มีไฟ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้.มีทักษะในการสื่อสารที่ดี น่าสนใจ.อดทน มุ่งมั่น ตั้งใจ พร้อมเรียนรู้.หากมีประสบการณ์ด้านงานขายประกัน มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย PC / BA มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้.มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ นนทบุรี สวัสดิการ ประกันสังคม / ประกันกลุ่ม รางวัลพิเศษส่งเสริมการขาย แผนประกันราคาพิเศษสำหรับพนักงาน ชุดยูนิฟอร์ม ท่องเที่ยว ทั้งใน ต่างประเทศ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม -โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งประวัติการทำงานมาที่ E-mail Kwanhathai.RattanapaCigna.com Tel. -- ต่อ Mobile - - สอบถาม บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ชั้น ชั้น อาคารคิวเฮ้าส์เพลินจิต ถนนเพลินจิต แขวง...


นนทบุรี 10 มกราคม 2562


Telesales

... เป็นธนาคารที่ดำเนินธุรกิจด้านสินเชื่อบุคคล **ไม่ต้องโทรถึงทุ่มไม่บังคับเข้างาน เสาร์-อาทิตย์**หากคุณคือผู้ที่ต้องการรายได้ที่ไม่มีเพดาน ฉีกทุกกฎเกณฑ์ในการทำงานประจำ ต้องการทำงานเส้นรถไฟฟ้า ให้โอกาสตัวเองเข้ามาร่วมงานกับองค์กรของเรา มาที่ -นะคะ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .ชาย-หญิง อายุ - ปี.วุฒิ ม. / ปวช./ปวส. ปริญญาตรี (ม. ต้องมีประสบการณ์งานขายมา).สะดวกที่จะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า.รักงานขาย.ต้องการรายได้มากกว่าเงินเดือนประจำที่ได้รับ.สามารถทำงานภายใต้ Market Conduct ได้เป็นอย่างดี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร .มีรายได้ขึ้นอยู่กับผลงาน . fix allowance . commission . Bonus . Motivation ต่างๆ . ท่องเที่ยวต่างประเทศประจำปี . เงินกองทุนสะสม . ประกันชีวิต (กลุ่ม).ปฎิบัติงานประจำที่สาขาเพลินจิต เสนอขายสินเชื่อส่วนบุคคลทางเท่านั้น.พนักงานขายจะได้รับการฝึกอบรมก่อนปฎิบัติงานจริง.ทำงาน จันทร์-ศุกร์มีวันหยุดตามประกาศของธนาคาร .ทำงาน .-.. น*หมายเหตุ*ไม่ใช่งานขายประกันไม่ใช่ธุรกิจขายตรง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) สาขาสำนักเพลินจิต อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น ถนนเพลินจิต แขวง...


กรุงเทพมหานคร 05 มกราคม 2562


พนักงานขับรถผู้บริหาร (ไม่สูบบุหรี่)

...พนักงานขับรถผู้บริหาร (ไม่สูบบุหรี่) หางาน - บริษัท นันทนา จำกัด พนักงานขับรถผู้บริหาร (ไม่สูบบุหรี่) หมวด พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ Share บริษัท นันทนา จำกัด พนักงานขับรถผู้บริหาร (ไม่สูบบุหรี่) มกราคม - ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ทำงานจันทร์ - เสาร์ เข้า . น. - . น. หยุดวันอาทิตย์ หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ .วุฒิการศึกษา ป. ขึ้นไป.เพศชาย อายุ - ปี.มีประสบการณ์ ขับรถตู้โฟล์ค / BMW / Benz.รู้เส้นทางในกรุงเทพปริมณฑล.มีใบผ่านงาน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท นันทนา จำกัด เลขที่ /- ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร -- ต่อ ...


กรุงเทพมหานคร 04 มกราคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 128 หน้า หน้าถัดไป >>