Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตลำผักชี แขวงลำผักชี กรุงเทพมหานคร

ประสานงานวิศวกรรม-

...ประสานงานวิศวกรรม- หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ ประสานงานวิศวกรรม Share ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ ประสานงานวิศวกรรม กันยายน ระดับเงินเดือน - ประสานงานที่เกี่ยวกับวิศวกรรมทั้งหมด .ปริญญาตรี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ / หมู่ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 28 กันยายน 2560


เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

...เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ - เจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ เจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ สิงหาคม ระดับเงินเดือน ,+ รับผิดชอบการตรวจสอบ ตรวจวัด ส่วนผสม สารเคมีบรรจุภัณฑ์ก่อนนำมาใช้กระบวนการผลิต วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า สอดคล้องตามกฏหมาย .จบ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์อาหาร,เทคโนโลยีอาหาร,พัฒนาผลิตภัณฑ์,เทคโนโลยีชีวภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.มีความรู้เรื่อง GMP,HACCP,HALAL ระบบคุณภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาหาร.สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น.ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ / หมู่ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 24 สิงหาคม 2560


วิศวกรรมไฟฟ้า

...วิศวกรรมไฟฟ้า หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ - วิศวกรรมไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ วิศวกรรมไฟฟ้า สิงหาคม ระดับเงินเดือน , + ติดตั้ง ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุง บํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้า เพื่อให้ระบบมีความถูกต้อง ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน .วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ / หมู่ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 23 สิงหาคม 2560


พนักงานขาย1

...พนักงานขาย หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ - พนักงานขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ พนักงานขาย สิงหาคม ระดับเงินเดือน ,+ .ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า.ประสานงานกับลูกค้า .เพศชาย - หญิง.วุฒิปวส. ขึ้นไป.มีความขยัน อดทนต่อแรงกดดันได้ หนองจอก กรุงเทพมหานคร โบนัส , ประกันสังคม, ชุดยูนิฟอร์ม, กู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย, เบี้ยเลี้ยง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ / หมู่ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 23 สิงหาคม 2560


เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ1

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ สิงหาคม ระดับเงินเดือน ,+ .จัดซื้อสินค้า.ประสานงาน.เช็คราคาสินค้า .วุฒิปวส. ขึ้นไป.มีความขยัน อดทน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ / หมู่ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 23 สิงหาคม 2560


พนักงานบัญชีรับ

...พนักงานบัญชีรับ หางาน - บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด - พนักงานบัญชีรับ บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด พนักงานบัญชีรับ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน รับวางบิล ออกบิล ตัดหนี้ในระบบ winspeed กระทบยอดกับ statement .เพศชาย หญิง อายุ ปี ขึ้นไป .จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชี .มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีรับ บัญชีลูกหนี้ อย่างน้อย ปี.เคยใช้งานโปรแกรมบัญชี winspeed จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ.อดทน ขยัน ทำงานเป็นทีม.สามารถเริ่มงานได้ทันที หนองจอก กรุงเทพมหานคร เสื้อฟอร์มเบี้ยขยันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aor_nipun ข้าวมหานครโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด / หมู่ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


หัวหน้าคลังสินค้า

...หัวหน้าคลังสินค้า หางาน - บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด - หัวหน้าคลังสินค้า บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด หัวหน้าคลังสินค้า พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ควบคุมดูแลคลังสินค้า จัดพื้นที่คลังสินค้า บันทึกรับเบิกจ่ายสินค้าในคลังสินค้า บริหารการจัดส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าอย่างถูกต้องตรงตามเวลาที่กำหนด .ปริญญาตรี โลจิสติกส์ บริหารธุรกิจ.เพศชาย หญิง อายุ ตั้งแต่ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ.เคยใช้โปรแกรมเกี่ยวกับคลังสินค้า .ใช้โปรแกรมตรวจรถด้วย GPS.สามารถเริ่มงานได้ทันที กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aor_nipun ข้าวมหานครโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด / หมู่ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


target_blank titleผู้จัดการฝ่ายบุคคล(ประจำโรงงานหนอกจอก)

...target_blank titleผู้จัดการฝ่ายบุคคล(ประจำโรงงานหนอกจอก) ผู้จัดการฝ่ายบุคคล(ประจำโรงงานหนอกจอก)งานประจำบริหารบุคคลทั้งระบบกรุงเทพมหานคร(หนองจอก)เพศหญิงอายุปีขึ้นไปวุฒิปริญญาตรี(สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์การจัดการที่เกี่ยวข้อง)ประสบการณ์ปีขึ้นไปมีความรู้ด้านฝึกอบรมพัฒนาพนักงานเป็นอย่างดีเป็นวิทยากรได้มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานมีความรู้ด้านแรงงานต่างด้าวจะพิจารณาเป็นพิเศษมีทักษะด้านการบริหารคนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีความรู้ด้านระบบบริหารงานISO,ส,มรท.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้คุณสมบัติเพิ่มเติมระดับการศึุกษาปริญญาตรีถึงปริญญาตรีอายุปีขึ้นไปเพศหญิงอาศัยอยู่กรุงเทพมหานครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ค่าคอมมิชชั่น(บาง),งานเลี้ยงสังสรรคปีใหม่,จัดฝึกอบรมทุกปี,เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานญาติเสียชีวติ,เงินค่าของขวัญวันแต่งงาน,เงินช่วยเหลือกรณีเกิดอัคคีภัย,เงินรับขวัญการมีบุตร,ชุดฟอร์ม,ปรับเงินทุกสิ้นปีฯลฯรับสมัครผ่านทางอภิณห์พรแก้วทวีสวัสดิ์ถ.รามคำแหงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพฯ(สำนักงานใหญ่)/หมู่ถ.ฉลองกรุงแขวงลำผักชีเขตหนอกจอกกรุงเทพฯ(โรงงาน)จังหวัดกรุงเทพมหานคร...


กรุงเทพมหานคร 03 กันยายน 2555


ธุรการทั่วไป

...ธุรการทั่วไป ตำแหน่ง:ธุรการทั่วไปมีสวัสดิการเช่นโบนัสมีนบุรีกรุงเทพมหานครเพศชาย-หญิงจบการศึกษาระดับปวชขึ้นไปมีความรู้คอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐานวิธีการสมัคร-ส่งใบสมัครทางE-mail-สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทK.WantanapimonsakHam-KokImport&ExportCo.,Ltd.หมู่บ้านฟลอร่าวิลล์พาร์คซิตี้ถนนสุวินทวงศ์แขวงลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครโทร:--:--:w.pimonsakhamkok.co.th...


กรุงเทพมหานคร 10 เมษายน 2555


Engineering Staff

...Engineering Staff ตำแหน่ง:EngineeringStaffปฏิบัติงานในตำแหน่งวิศวกรประจำโรงงานในหน่วยงานต่างๆดังนี้-ProjectEngineer-Design-Production-QAQC-Others(อื่นๆตามความเหมาะสม)ที่โรงงานหนองจอกบริษัทฯในเครือกรุงเทพมหานครเงินเดือนตามตกลงไม่กำหนดเพศอายุปีขึ้นไปวุฒิปริญญาตรี-โททางด้านวิศวกรรมศาสตร์(อุตสาหการ,เครื่องกลสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)มีความรู้ภาษาอังกฤษสามารถพูด-อ่าน-เขียนได้ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานได้เป็นอย่างดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี,Teamworkดีวิธีการสมัครสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงานสมัครผ่านE-mailฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทเรดิคอนจำกัดม.ถ.สุวินทวงศ์แขวงลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครโทร:---:---:rchrradicon.co.th:www.radicon.co.th...


กรุงเทพมหานคร 13 มีนาคม 2555


พนักงานขับรถผู้บริหารชาวญี่ปุ่น ด่วน!!!

...พนักงานขับรถผู้บริหารชาวญี่ปุ่น ด่วน!!! ตำแหน่ง:พนักงานขับรถผู้บริหารชาวญี่ปุ่นด่วนผู้บริหารพักอยู่ที่สุขุมวิทผู้สมัครควรมีรถจักรยานยนต์เพื่อความคล่องตัวเพราะรถยนต์ต้องจอดที่สุขุมวิททุกวันบริษัทกรุงเทพยูเนี่ยนแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดกรุงเทพมหานครเงินเดือนเงินเดือน+ค่าล่วงเวลาไม่ต่ำกว่า,บาทเพศชายอายุไม่เกินปีไม่จำกัดวุฒิการศึกษารักความสะอาดมีความกระตือรือร้นมีความรับผิดชอบมีประสบการณ์โดยตรงมากกว่าปีสามารถทำงานล่วงเวลาได้วิธีการสมัครสมัครผ่านJobthaiส่งใบสมัครมาตามที่อยู่บริษัทฯส่งใบสมัครมาที่E-mailบริษัทคุณวริศราบริษัทกรุงเทพยูเนี่ยนแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดหมู่ถนนสุวินทวงศ์แขวงลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครโทร:---,---:--,--:suneeratkunion.net...


กรุงเทพมหานคร 29 กุมภาพันธ์ 2555


พนักงานเขียนแบบ(ประจำโรงงานหนองจอก)ด่วน!!!

...พนักงานเขียนแบบ(ประจำโรงงานหนองจอก)ด่วน!!! เขียนแบบออกแบบToollingตำแหน่งเงินเดือนตามตกลงสวัสดิการทำงานวันจันทร์วันเสาร์ตั้งแต่..น. ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทุนการศึกษาบุตรอนุบาลปริญญาตรี ประกันอุบัติเหตุ โบนัส ปรับเงินเดือนประจำปี เบี้ยขยันเดือนละบาท เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน เงินช่วยเหลืองานฌาปณกิจศพ ชุดยูนิฟอร์ม:.ชายอายุไม่เกินปี.การศึกษาปวส.ขึ้นไปสาขาเทคนิคการผลิตเครื่องกลโรงงานสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมAutoCADDDMechanicalDesktop.มีประสบการณ์งานเขียนแบบจะพิจารณาเป็นพิเศษบริษัทเดียร์เมทโรงงานหนองจอก(ซอยวัดลำผักชี)กรุงเทพมหานคร.รับสมัครผ่านทางOnlineJobth .ส่งประวัติทางEMail:hr.fgfurniline.co.th .สนใจสมัครด้วยตนเองที่โรงงานหนองจอกโทร.กดคุณแอนนี่กลุ่มบริษัทเฟอร์นิไลน์:ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สำนักงานใหญ่เลขที่ถนนรามคำแหงแขวงสะพานสูงเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานคร:Fax:furniline.com:กุมภาพันธ์...


กรุงเทพมหานคร 28 กุมภาพันธ์ 2555


ช่างไฟฟ้า (โรงงานหนองจอก)

...ช่างไฟฟ้า (โรงงานหนองจอก) งานเกี่ยวกับงานไฟฟ้าติดตั้งวงจรไฟฟ้างานระบบไฟฟ้าตำแหน่งเงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทความสามารถสวัสดิการทำงานวันจันทร์วันเสาร์ตั้งแต่..น. ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทุนการศึกษาบุตรอนุบาลปริญญาตรี ประกันอุบัติเหตุ โบนัส ปรับเงินเดือนประจำปี เบี้ยขยันเดือนละบาท เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน เงินช่วยเหลืองานฌาปณกิจศพ ชุดยูนิฟอร์ม:.เพศชายอายุปี.วุฒิการศึกษาปวช,ปวสสาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิคสาขาที่เกี่ยวข้อง.สุขภาพแข็งแรงขยันอดทน.สามารถออกต่างได้(เป็นครั้งคราว)บ.ศิริไกรอุตสาหการจำกัด(โรงงานหนองจอกซอยวัดลำผักชี)กรุงเทพมหานคร.รับสมัครผ่านเวปออนไลน์Jobth .ส่งประวัติทางemail:hr.fgfurniline.co.th .สมัครได้ด้วยตนเองที่โรงงานโทร.กดคุณนุ่นกลุ่มบริษัทเฟอร์นิไลน์:ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สำนักงานใหญ่เลขที่ถนนรามคำแหงแขวงสะพานสูงเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานคร:Fax:furniline.com:กุมภาพันธ์...


กรุงเทพมหานคร 28 กุมภาพันธ์ 2555


ช่างปฏิบัติการ (ประจำโรงงานหนองจอก)

...ช่างปฏิบัติการ (ประจำโรงงานหนองจอก) มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องมือกลทุกชนิด ควบคุมเครื่องจักรซ่อมบำรุงเครื่องจักร ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตำแหน่งเงินเดือน,,สวัสดิการทำงานวันจันทร์วันเสาร์ตั้งแต่..น. ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทุนการศึกษาบุตรอนุบาลปริญญาตรี ประกันอุบัติเหตุ โบนัส ปรับเงินเดือนประจำปี เบี้ยขยันเดือนละบาท เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน เงินช่วยเหลืองานฌาปณกิจศพ ชุดยูนิฟอร์ม:.การศึกษาวุฒิปวช.ขึ้นไปสาขาเทคนิคการผลิต,ช่างกลโรงงานสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.เพศชายอายุไม่เกินปี.สามารถทำงานเป็นกะได้.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.หากมีประสบการณ์ด้านการลับคมเครื่องมือตัดประเภทคาร์ไบด์จะพิจารณาเป็นพิเศษหมายเหตุ:สามารถทำงานล่วงเวลาได้บริษัทเดียร์เมทโรงงานหนองจอก(ซอยวัดลำผักชี)กรุงเทพมหานคร.รับสมัครผ่านเวปออนไลน์Jobth .ส่งประวัติมาที่email:hr.fgfurniline.co.th .สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่โรงงานโทร.ต่อคุณแอนนี่กลุ่มบริษัทเฟอร์นิไลน์:ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สำนักงานใหญ่เลขที่ถนนรามคำแหงแขวงสะพานสูงเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานคร:Fax:furniline.com:กุมภาพันธ์...


กรุงเทพมหานคร 28 กุมภาพันธ์ 2555


เจ้าหน้าที่สโตร์ (โรงงานหนองจอก)

...เจ้าหน้าที่สโตร์ (โรงงานหนองจอก) ตรวจสอบสินค้าความถูกต้องทั้งปริมาณคุณภาพของสินค้าเข้าสินค้าออก,บันทึกจัดเก็บข้อมูลสินค้าอย่างเป็นระบบ,เบิกจ่ายสินค้าในคลังตำแหน่งเงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทความสามารถสวัสดิการทำงานวันจันทร์วันเสาร์ตั้งแต่..น. ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทุนการศึกษาบุตรอนุบาลปริญญาตรี ประกันอุบัติเหตุ โบนัส ปรับเงินเดือนประจำปี เบี้ยขยันเดือนละบาท เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน เงินช่วยเหลืองานฌาปณกิจศพ ชุดยูนิฟอร์ม:.เพศหญิง.อายุปี.จบวุฒิปวช.ขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าอย่างน้อยปี.สามารถใช้โปรแกรมMs.Officeได้เป็นอย่างดี.สามารถเริ่มงานได้ทันที.มีเงินสดค้ำประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯบ.ศิริไกรอุตสาหการ(เข้าไปในซอยวัดลำผักชี)กรุงเทพมหานคร.รับสมัครผ่านเวปออนไลน์Jobth .ส่งประวัติมาที่email:hr.fgfurniline.co.th .สมัครด้วยตนเองที่โรงงานหนองจอกโทรคุณนุ่นกลุ่มบริษัทเฟอร์นิไลน์:ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สำนักงานใหญ่เลขที่ถนนรามคำแหงแขวงสะพานสูงเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานคร:Fax:furniline.com:กุมภาพันธ์...


กรุงเทพมหานคร 28 กุมภาพันธ์ 2555


เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำโรงงานหนองจอก)

...เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำโรงงานหนองจอก) ดูแลงานด้านบัญชีทั้งระบบ ดูแลทรัพย์สินของบริษัท ดูแลภาษีอากรของบริษัทตำแหน่งเงินเดือนตามตำลงสวัสดิการทำงานวันจันทร์วันเสาร์ตั้งแต่..น. ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทุนการศึกษาบุตรอนุบาลปริญญาตรี ประกันอุบัติเหตุ โบนัส ปรับเงินเดือนประจำปี เบี้ยขยันเดือนละบาท เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน เงินช่วยเหลืองานฌาปณกิจศพ ชุดยูนิฟอร์ม:.เพศหญิงอายุปี.วุฒิการศึกษาปริญาตรีสาขาบัญชี.มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อยปี.มีความละเอียดรอบคอบขยันอดทน.มีเงินสดค้ำประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯบริษัทเดียร์เมทจำกัด(ซอยวัดลำผักชี)กรุงเทพมหานคร.รับสมัครผ่านเวปออนไลน์Jobth .ส่งประวัติมาที่email:hr.fgfurniline.co.th .สมัครได้ด้วยตนเองที่โรงงานหนองจอกโทร.กดคุณแอนนี่กลุ่มบริษัทเฟอร์นิไลน์:ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สำนักงานใหญ่เลขที่ถนนรามคำแหงแขวงสะพานสูงเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานคร:Fax:furniline.com:กุมภาพันธ์...


กรุงเทพมหานคร 28 กุมภาพันธ์ 2555


วิศวกรควบคุมเครื่องจักร CNC

...วิศวกรควบคุมเครื่องจักร CNC ควบคุมเครื่องCNCแกน ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายตำแหน่งเงินเดือนตามตกลงสวัสดิการทำงานวันจันทร์วันเสาร์ตั้งแต่..น. ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทุนการศึกษาบุตรอนุบาลปริญญาตรี ประกันอุบัติเหตุ โบนัส ปรับเงินเดือนประจำปี เบี้ยขยันเดือนละบาท เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน เงินช่วยเหลืองานฌาปณกิจศพ ชุดยูนิฟอร์ม:.เพศขายปี.วูฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความรู้ความเข้าใจในเครื่องจักรCNC.สามารถดูแบบเข้าใจแบบผลิตได้.มีความรู้ทางด้านComputerCADCAM.ถ้ามีประสบการณ์ด้านเควบคุมเครื่องจักรจะพิจาณาเป็นพิเศษ.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,ละเอียดรอบคอบ,สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้บริษัทเดียร์เมทโรงงานหนองจอก(ซอยวัดลำผักชี)กรุงเทพมหานคร.รับสมัครผ่านwww.jobth.com .ส่งประวัติมาที่email:hr.fgfurniline.co.th .สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯโทร.ต่อคุณแอนนี่กลุ่มบริษัทเฟอร์นิไลน์:ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สำนักงานใหญ่เลขที่ถนนรามคำแหงแขวงสะพานสูงเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานคร:Fax:furniline.com:กุมภาพันธ์...


กรุงเทพมหานคร 28 กุมภาพันธ์ 2555


ผู้ช่วยช่างปฏิบัติการ (ประจำโรงงานหนองจอก)

...ผู้ช่วยช่างปฏิบัติการ (ประจำโรงงานหนองจอก) ลับคมใบมีดHSS,TCT,ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายตำแหน่งเงินเดือน,,สวัสดิการทำงานวันจันทร์วันเสาร์ตั้งแต่..น. ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทุนการศึกษาบุตรอนุบาลปริญญาตรี ประกันอุบัติเหตุ โบนัส ปรับเงินเดือนประจำปี เบี้ยขยันเดือนละบาท เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน เงินช่วยเหลืองานฌาปณกิจศพ ชุดยูนิฟอร์ม:.เพศชาย.อายุปี.จบวุฒิม.ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา.ถ้ามีประสบการณ์ด้านลับคมจะพิจารณาเป็นพิเศษหมายเหตุ:สามารถเข้างานเป็นกะได้บริษัทเดียร์เมทโรงงานหนองจอก(ซอยวัดลำผักชี)กรุงเทพมหานคร.รับสมัครผ่านเวปออนไลน์Jobth .ส่งประวัติมาที่email:hr.fgfurniline.co.th .สมัครได้ด้วยตนเองที่โรงงานหนองจอกโทร.กดคุณแอนนี่ กลุ่มบริษัทเฟอร์นิไลน์:ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สำนักงานใหญ่เลขที่ถนนรามคำแหงแขวงสะพานสูงเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานคร:Fax:furniline.com:กุมภาพันธ์...


กรุงเทพมหานคร 28 กุมภาพันธ์ 2555


วิศวกรเครื่องกล(โรงงานหนองจอก)

...วิศวกรเครื่องกล(โรงงานหนองจอก) ควบคุมดูแลเครื่องจักรในสายการผลิต บำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตำแหน่งเงินเดือนตามตกลงสวัสดิการทำงานวันจันทร์วันเสาร์ตั้งแต่..น. ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทุนการศึกษาบุตรอนุบาลปริญญาตรี ประกันอุบัติเหตุ โบนัส ปรับเงินเดือนประจำปี เบี้ยขยันเดือนละบาท เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน เงินช่วยเหลืองานฌาปณกิจศพ ชุดยูนิฟอร์ม:.วุฒิการศึกษาป.ตรีสาขาเครื่องกลMachatronics.เพศชายอายุไม่เกินปี.มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้.ถ้ามีประสบการณ์งานด้านโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษโรงงานหนองจอกซ.วัดลำผักชี(ใกล้บริษัทFBT)กรุงเทพมหานคร.สมัครผ่านเวปออนไลน์Jobth .ส่งประวัติที่email:hr.fgfurniline.co.th .สมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่โรงงานโทรกดคุณนุ่นกลุ่มบริษัทเฟอร์นิไลน์:ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สำนักงานใหญ่เลขที่ถนนรามคำแหงแขวงสะพานสูงเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานคร:Fax:furniline.com:กุมภาพันธ์...


กรุงเทพมหานคร 28 กุมภาพันธ์ 2555


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 2 หน้า หน้าถัดไป >>