Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตลาดยาว แขวงลาดยาว กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทองค์กร : บริษัท ยูไนเต็ด เวท ซัพพลาย จำกัด

... มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท - ทำหน้าที่ประสานกิจการขาย- เรียนรู้สินค้าของบริษัทที่มีสามารถอธิบายคุุณภาพของสินค้าได้ดี- มีหน้าที่เข้าไปเยี่ยมลูกค้าเพื่อทราบปัญหาหาทางแก้ไขพร้อมแนะนำสินค้าที่ใช้เพื่อแก้ปัญหาในฟาร์มแก่ลูกค้า- ขายสินค้าให้ลูกค้าตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดแพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย .วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (สัตวแพทย์ สัตวบาล เทคนิคการสัตวแพทย์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง).เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.มีความตั้งใจในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูงมีใจรักในงานขายบริการ.เป็นคนตรงต่อเวลา มีความอดทนพยายามที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ.มีรถยนต์เป็นของตนเอง.ถ้าเคยผ่านงานขายมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ นครราชสีมา . จ่ายค่าคอมมิชชั่นตามการขายสินค้า ยิ่งขายมากยิ่งได้คอมมิชชั่นมาก. มีเงินช่วยค่าเดินทางในการทำงาน. ค่างาน (ตามความสามารถ). โบนัส (ตามผลการดำเนินงาน) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]กรณีโทรสอบถามให้สัตวแพทย์หญิงมนัสนันท์ ประสิทธิรัตน์ โทร --,-- - สอบถาม บริษัท ยูไนเต็ด เวท ซัพพลาย จำกัด เลขที่ / ซอยเสือใหญ่อุทิศ (ซอยลาดพร้าว ) ถนนรัชดาภิเษก แขวง...


นครราชสีมา 04 มกราคม 2563


งานขายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ (จังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียง)

... มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท - ทำหน้าที่ประสานกิจการขาย- เรียนรู้สินค้าของบริษัทที่มีสามารถอธิบายคุุณภาพของสินค้าได้ดี- มีหน้าที่เข้าไปเยี่ยมลูกค้าเพื่อทราบปัญหาหาทางแก้ไขพร้อมแนะนำสินค้าที่ใช้เพื่อแก้ปัญหาในฟาร์มแก่ลูกค้า- ขายสินค้าให้ลูกค้าตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดแพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย .วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (สัตวแพทย์ สัตวบาล เทคนิคการสัตวแพทย์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง).เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.มีความตั้งใจในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูงมีใจรักในงานขายบริการ.เป็นคนตรงต่อเวลา มีความอดทนพยายามที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ.มีรถยนต์เป็นของตนเอง.ถ้าเคยผ่านงานขายมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ นครราชสีมา . จ่ายค่าคอมมิชชั่นตามการขายสินค้า ยิ่งขายมากยิ่งได้คอมมิชชั่นมาก. มีเงินช่วยค่าเดินทางในการทำงาน. ค่างาน (ตามความสามารถ). โบนัส (ตามผลการดำเนินงาน) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]กรณีโทรสอบถามให้สัตวแพทย์หญิงมนัสนันท์ ประสิทธิรัตน์ โทร --,-- - สอบถาม บริษัท ยูไนเต็ด เวท ซัพพลาย จำกัด เลขที่ / ซอยเสือใหญ่อุทิศ (ซอยลาดพร้าว ) ถนนรัชดาภิเษก แขวง...


04 มกราคม 2563


งานขายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ (จังหวัดชัยนาทและใกล้เคียง)

... มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - ทำหน้าที่ประสานกิจการขาย- เรียนรู้สินค้าของบริษัทที่มีสามารถอธิบายคุุณภาพของสินค้าได้ดี- มีหน้าที่เข้าไปเยี่ยมลูกค้าเพื่อทราบปัญหาหาทางแก้ไขพร้อมแนะนำสินค้าที่ใช้เพื่อแก้ปัญหาในฟาร์มแก่ลูกค้า- ขายสินค้าให้ลูกค้าตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดแพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย .วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (สัตวแพทย์ สัตวบาล เทคนิคการสัตวแพทย์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง).เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.มีความตั้งใจในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูงมีใจรักในงานขายบริการ.เป็นคนตรงต่อเวลา มีความอดทนพยายามที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ.มีรถยนต์เป็นของตนเอง.ถ้าเคยผ่านงานขายมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ ชัยนาท . จ่ายค่าคอมมิชชั่นตามการขายสินค้า ยิ่งขายมากยิ่งได้คอมมิชชั่นมาก. มีเงินช่วยค่าเดินทางในการทำงาน. ค่างาน (ตามความสามารถ). โบนัส (ตามผลการดำเนินงาน) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]กรณีโทรสอบถามให้สัตวแพทย์หญิงมนัสนันท์ ประสิทธิรัตน์ โทร --,-- - สอบถาม บริษัท ยูไนเต็ด เวท ซัพพลาย จำกัด เลขที่ / ซอยเสือใหญ่อุทิศ (ซอยลาดพร้าว ) ถนนรัชดาภิเษก แขวง...


04 มกราคม 2563


เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทองค์กร : บริษัท ยูไนเต็ด เวท ซัพพลาย จำกัด

... มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - ทำหน้าที่ประสานกิจการขาย- เรียนรู้สินค้าของบริษัทที่มีสามารถอธิบายคุุณภาพของสินค้าได้ดี- มีหน้าที่เข้าไปเยี่ยมลูกค้าเพื่อทราบปัญหาหาทางแก้ไขพร้อมแนะนำสินค้าที่ใช้เพื่อแก้ปัญหาในฟาร์มแก่ลูกค้า- ขายสินค้าให้ลูกค้าตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดแพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย .วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (สัตวแพทย์ สัตวบาล เทคนิคการสัตวแพทย์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง.เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.มีความตั้งใจในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูงมีใจรักในงานขายบริการ.เป็นคนตรงต่อเวลา มีความอดทนพยายามที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ.มีรถยนต์เป็นของตนเอง.ถ้าเคยผ่านงานขายมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ นครสวรรค์ . จ่ายค่าคอมมิชชั่นตามการขายสินค้า ยิ่งขายมากยิ่งได้คอมมิชชั่นมาก. มีเงินช่วยค่าเดินทางในการทำงาน. ค่างาน (ตามความสามารถ). โบนัส (ตามผลการดำเนินงาน) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]กรณีโทรสอบถามให้สัตวแพทย์หญิงมนัสนันท์ ประสิทธิรัตน์ โทร --,-- - สอบถาม บริษัท ยูไนเต็ด เวท ซัพพลาย จำกัด เลขที่ / ซอยเสือใหญ่อุทิศ (ซอยลาดพร้าว ) ถนนรัชดาภิเษก แขวง...


นครสวรรค์ 04 มกราคม 2563


งานขายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ (จังหวัดนครสวรรค์และใกล้เคียง)

... มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - ทำหน้าที่ประสานกิจการขาย- เรียนรู้สินค้าของบริษัทที่มีสามารถอธิบายคุุณภาพของสินค้าได้ดี- มีหน้าที่เข้าไปเยี่ยมลูกค้าเพื่อทราบปัญหาหาทางแก้ไขพร้อมแนะนำสินค้าที่ใช้เพื่อแก้ปัญหาในฟาร์มแก่ลูกค้า- ขายสินค้าให้ลูกค้าตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดแพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย .วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (สัตวแพทย์ สัตวบาล เทคนิคการสัตวแพทย์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง.เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.มีความตั้งใจในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูงมีใจรักในงานขายบริการ.เป็นคนตรงต่อเวลา มีความอดทนพยายามที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ.มีรถยนต์เป็นของตนเอง.ถ้าเคยผ่านงานขายมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ นครสวรรค์ . จ่ายค่าคอมมิชชั่นตามการขายสินค้า ยิ่งขายมากยิ่งได้คอมมิชชั่นมาก. มีเงินช่วยค่าเดินทางในการทำงาน. ค่างาน (ตามความสามารถ). โบนัส (ตามผลการดำเนินงาน) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]กรณีโทรสอบถามให้สัตวแพทย์หญิงมนัสนันท์ ประสิทธิรัตน์ โทร --,-- - สอบถาม บริษัท ยูไนเต็ด เวท ซัพพลาย จำกัด เลขที่ / ซอยเสือใหญ่อุทิศ (ซอยลาดพร้าว ) ถนนรัชดาภิเษก แขวง...


04 มกราคม 2563


เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทองค์กร : บริษัท ยูไนเต็ด เวท ซัพพลาย จำกัด

... มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - ทำหน้าที่ประสานกิจการขาย- เรียนรู้สินค้าของบริษัทที่มีสามารถอธิบายคุุณภาพของสินค้าได้ดี- มีหน้าที่เข้าไปเยี่ยมลูกค้าเพื่อทราบปัญหาหาทางแก้ไขพร้อมแนะนำสินค้าที่ใช้เพื่อแก้ปัญหาในฟาร์มแก่ลูกค้า- ขายสินค้าให้ลูกค้าตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดแพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย .วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (สัตวแพทย์ สัตวบาล เทคนิคการสัตวแพทย์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง).เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.มีความตั้งใจในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูงมีใจรักในงานขายบริการ.เป็นคนตรงต่อเวลา มีความอดทนพยายามที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ.มีรถยนต์เป็นของตนเอง.ถ้าเคยผ่านงานขายมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ ชัยนาท . จ่ายค่าคอมมิชชั่นตามการขายสินค้า ยิ่งขายมากยิ่งได้คอมมิชชั่นมาก. มีเงินช่วยค่าเดินทางในการทำงาน. ค่างาน (ตามความสามารถ). โบนัส (ตามผลการดำเนินงาน) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]กรณีโทรสอบถามให้สัตวแพทย์หญิงมนัสนันท์ ประสิทธิรัตน์ โทร --,-- - สอบถาม บริษัท ยูไนเต็ด เวท ซัพพลาย จำกัด เลขที่ / ซอยเสือใหญ่อุทิศ (ซอยลาดพร้าว ) ถนนรัชดาภิเษก แขวง...


ชัยนาท 04 มกราคม 2563


ผู้ช่วยเซฟ

..., บางแคตลิ่งชัน, ทวีวัฒนาพระนคร (ราชดำเนิน)ดอนเมือง, หลักสี่บางเขน, สายไหมคันนายาวบางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูงประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวงพระโขนง, บางนาดุสิตลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลางปทุมวันพญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดงบางรักมีนบุรี, คลองสามวาลาดกระบังหนองจอกคลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่บางกอกน้อย, บางพลัดบางซื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); ตรีชวา รีสอร์ท ผู้ช่วยเซฟ ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง หมวดงาน งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ .อายุ ปีขึ้นไป.ไม่จำกัดเพศ.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.มีประสบการณ์การทำงาน.มีความขยัน อดทน ประจวบคีรีขันธ์ - อาหารตามเวลาทำงาน- เสื้อผ้า- ปรับเงินเดือน - โบนัสตามผลประกอบการ- ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ตรีชวา รีสอร์ท สำนักงานใหญ่ เลขที่ หมู่ที่ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขากรุงเทพ เลขที่ / ซอยงามวงศ์วาน แยก ถนนงามวงศ์วาน แขวง...


ประจวบคีรีขันธ์ 04 ธันวาคม 2562


Sales Manager

...ำเนิน)ดอนเมือง, หลักสี่บางเขน, สายไหมคันนายาวบางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูงประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวงพระโขนง, บางนาดุสิตลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลางปทุมวันพญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดงบางรักมีนบุรี, คลองสามวาลาดกระบังหนองจอกคลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่บางกอกน้อย, บางพลัดบางซื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); ตรีชวา รีสอร์ท Sales Manager ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง หมวดงาน โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด .อายุ ปีขึ้นไป.ไม่จำกัดเพศ.ป.ตรี.มีประสบการณ์การทำงาน.มีความขยัน อดทน ประจวบคีรีขันธ์ - อาหารตามเวลาทำงาน- เสื้อผ้า- ปรับเงินเดือน- เชอร์วิสชาร์จ- โบนัสตามผลประกอบการ- ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ตรีชวา รีสอร์ท สำนักงานใหญ่ เลขที่ หมู่ที่ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขากรุงเทพ เลขที่ / ซอยงามวงศ์วาน แยก ถนนงามวงศ์วาน แขวง...


ประจวบคีรีขันธ์ 04 ธันวาคม 2562


Operation Manager S

...the hotel and company business objectives.Responsibility- Ensure optimal compliance with Brand standard- Establishes and maintains effective internal communications including hotel managers andcenter meetings to ensure optimum teamwork and productivity.- Implementation of preventive maintenance / extra work programs and judicious planning andmanagement of FF&E, as directed- Strong adaptability with focus on multicultural environment and multicultural teams- Great team player, team builder and team motivator- Able to lead motivate to move on the brand culture and service, with emphasis on brandstandard and customer experience- Participate in community & professional organizations to maintain high visibility and promotepositive image หมวดงาน ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร .อายุ ปีขึ้นไป.ไม่จำกัดเพศ.ป.ตรี.มีประสบการณ์การทำงาน.มีความขยัน อดทน กรุงเทพมหานคร - ปรับเงินเดือน - โบนัสตามผลประกอบการ- ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ตรีชวา รีสอร์ท สำนักงานใหญ่ เลขที่ หมู่ที่ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขากรุงเทพ เลขที่ / ซอยงามวงศ์วาน แยก ถนนงามวงศ์วาน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 03 ธันวาคม 2562


พนักงานเสิร์ฟอาหาร

...นิน)ดอนเมือง, หลักสี่บางเขน, สายไหมคันนายาวบางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูงประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวงพระโขนง, บางนาดุสิตลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลางปทุมวันพญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดงบางรักมีนบุรี, คลองสามวาลาดกระบังหนองจอกคลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่บางกอกน้อย, บางพลัดบางซื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); ตรีชวา รีสอร์ท พนักงานเสิร์ฟอาหาร ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง พนักงานเสิร์ฟอาหาร หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ .อายุ ปีขึ้นไป.ไม่จำกัดเพศ.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.มีความขยัน อดทน ประจวบคีรีขันธ์ - อาหารตามเวลาทำงาน- เสื้อผ้า- ปรับเงินเดือน - เชอร์วิสชาร์จ- โบนัสตามผลประกอบการ- ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ตรีชวา รีสอร์ท สำนักงานใหญ่ เลขที่ หมู่ที่ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขากรุงเทพ เลขที่ / ซอยงามวงศ์วาน แยก ถนนงามวงศ์วาน แขวง...


ประจวบคีรีขันธ์ 03 ธันวาคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 95 หน้า หน้าถัดไป >>