Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตลาดยาว แขวงลาดยาว กรุงเทพมหานคร

พนักงานขับรถ

...พนักงานขับรถ หางาน - โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ พนักงานขับรถ Share โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ พนักงานขับรถ มีนาคม ระดับเงินเดือน ขับรถรับส่งนักเรียนในช่วงเช้าเย็นรู้งานซ่อมบำรุงประเภทต่างๆเพื่อช่วยซ่อมบำรุงส่วนต่างๆของสถานที่ .ผู้ชาย อายุ - ปี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---,---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ ซอยวิภาวดี ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร แขวงลาดยาว จังหวัดกรุงเทพฯ ---,--- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 12 มีนาคม 2561


พนักงานโตร์1

...พนักงานโตร์ หางาน - บริษัท สยามเฟิสท์ทัวร์ จำกัด พนักงานโตร์ Share บริษัท สยามเฟิสท์ทัวร์ จำกัด พนักงานโตร์ มีนาคม ระดับเงินเดือน , .นับสต็อกของ.จัดของเบิกให้แต่ละสาขา .ทำรายการวัดสุ อุปกรณ์ .ชาย / หญิง. ปี ขึ้นไป.ซื่อสัตย์มากๆ มีความรับผิดชอบสูง.อดทน .ขยัน กรุงเทพมหานคร ค่าแรงตัวดวิกทุกวันที่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยามเฟิสท์ทัวร์ จำกัด / ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร - ต่อ , - ต่อ , ...


กรุงเทพมหานคร 01 มีนาคม 2561


เจ้าหน้าที่ธุรการ-

...เจ้าหน้าที่ธุรการ- หางาน - บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ธุรการ Share บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ธุรการ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน - - ประสานงานหน่วยงานภายในภายนอก- งานธรุการด้านงานขาย .เพศ ญ อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา.ใช้โปรแกรม Microsoft Office ค่อนข้างดี จตุจักร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม joyeieiโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- คุณกุ๊ก ฝ่าย HR คุณจอย ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) /- ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - คุณกุ๊ก ฝ่าย HR คุณจอย โทรสาร - ต่อ ...


กรุงเทพมหานคร 27 กุมภาพันธ์ 2561


ผู้จัดการโครงการ กลุ่ม 3 ปฏิบัติงานประปาจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลาดยาวพยุหะคีรีท่าตะโกบ

...ผู้จัดการโครงการ กลุ่ม ปฏิบัติงานประปาจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลาดยาวพยุหะคีรีท่าตะโกบ หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการโครงการ กลุ่ม ปฏิบัติงานประปาจังหวัดนครสวรรค์,อุทัยธานี,ชัยนาท,ลาดยาว,พยุหะคีรี,ท่าตะโก,บ Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการโครงการ กลุ่ม ปฏิบัติงานประปาจังหวัดนครสวรรค์,อุทัยธานี,ชัยนาท,ลาดยาว,พยุหะคีรี,ท่าตะโก,บ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , หน้าที่ความรับผิดชอบ. บริหารจัดการ . ด้านบุคลากร บริหารจัดการด้านบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด . ด้านข้อมูล จัดเก็บรวบรวม สรุปข้อมูลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานต่างๆส่งผู้จัดการโครงการ ทบทวนอนุมัติเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องกับการประปาส่วนภูมิภาคแทนบริษัท . ด้านโปรแกรม ศึกษาการทำงานของโปรแกรมเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ . ด้านเครื่องมือ บริหารจัดการเครื่องมือให้เพียงพอพร้อมใช้งาน .ดำเนินการประสานงานกับผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคแต่ละสำนักงาน.วางแผนกการ ควบคุม ติดตาม ค่าใช้จ่าย .วางแผนการพัฒนางาน ให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด .สั่งการควบคุม ดูแล ติดตามการป...


นครสวรรค์ 22 กุมภาพันธ์ 2561


เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้อาวุโส1

...เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้อาวุโส หางาน - บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้อาวุโส Share บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้อาวุโส กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน - . ปฎิบัติงานด้านบัญชีเจ้าหนี้การค้าพร้อมตรวจสอบ ใบสำคัญจ่าย, ออกหนังสือรับรองหัก ณ.ที่จ่าย พร้อมจัดทำเช็คจ่ายค่าสินค้าค่าใช้จ่าย. จัดทำบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายประจำเดือนแยกรายแผนก. จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภ.พ. ) , รายงานภาษีหัก ณ.ที่จ่าย ภงด. / พร้อมยื่นรายงานหัก ณ.ที่จ่าย .เพศหญิง อายุ - ปี วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม joyeieiโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- คุณกุ๊ก ฝ่าย HR คุณจอย ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) /- ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - คุณกุ๊ก ฝ่าย HR คุณจอย โทรสาร - ต่อ ...


กรุงเทพมหานคร 19 กุมภาพันธ์ 2561


เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ 1

... หางาน - บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ Share บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ มกราคม ระดับเงินเดือน - ออก Invoice พร้อมวางบิลลูกค้ารับชำระหนี้จากลูกค้าลงบันทึกด้านลูกหนี้สรุป Report saleประจำสัปดาห์จัดทำรายงานภาษีขายประจำเดือนพร้อมนำส่งสรรพากร .วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี .มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย ปี .มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี .มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพท่องเที่ยวประจำปีโบนัส(ตามผลประกอบการทางบริษัท)ค่ารักษาพยาบาล , -, บาท/ปีเบี้ยขยัน -ค่าครองชีพท่องเที่ยวประจำปีกิจกรรมสันทนาการ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- คุณกุ๊ก ฝ่าย HR คุณจอย ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) /- ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 30 มกราคม 2561


ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ1

...ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ หางาน - บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ Share บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ มกราคม ระดับเงินเดือน - . วางแผนการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับแผน / นโยบาย องค์กร . สรุป ประเมินผล พร้อมจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง กับระบบงานจัดซื้อ ในเชิงบริหาร .เพศชาย,หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษาระดับ ปริญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี การเงิน, การตลาด, การจัดการ, โลจิสติคส์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในด้านการจัดซื้อในโรงงานอย่างน้อย ปี ขึ้นไป.มีทักษะในการสื่อสารภาษอังกฤษได้เป็นอย่างดี จตุจักร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- คุณกุ๊ก ฝ่าย HR คุณจอย ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) /- ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - คุณกุ๊ก ฝ่าย HR คุณจอย โทรสา...


กรุงเทพมหานคร 22 มกราคม 2561


พนักงานขับรถ (สำนักงานใหญ่)ด่วนมากกกก

...พนักงานขับรถ (สำนักงานใหญ่)ด่วนมากกกก หางาน - บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) พนักงานขับรถ (สำนักงานใหญ่)**ด่วนมากกกก** Share บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) พนักงานขับรถ (สำนักงานใหญ่)**ด่วนมากกกก** มกราคม ระดับเงินเดือน - ขับรถรับส่งพนักงานบริษัท เช้า-เย็น ดูแลรักษาความสะอาดรถบริษัท ล้างรถ เติมน้ำมันปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย เท่านั้น.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. - ปริญญาตรี ทุกสาขา จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมยูนิฟอร์ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ - , - , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบุคคล ซอย ชั้น ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - ต่อ - , - , - ...


กรุงเทพมหานคร 18 มกราคม 2561


บริกร (พนักงานติดรถโดยสารสายเหนือ)ด่วน-

...บริกร (พนักงานติดรถโดยสารสายเหนือ)ด่วน- หางาน - บริษัท สยามเฟิสท์ทัวร์ จำกัด บริกร (พนักงานติดรถโดยสารสายเหนือ)ด่วน Share บริษัท สยามเฟิสท์ทัวร์ จำกัด บริกร (พนักงานติดรถโดยสารสายเหนือ)ด่วน มกราคม ระดับเงินเดือน , - ประจำรถโดยสารสายเหนือ- ให้การช่วยเหลือผู้โดยสาร - ยกสัมภาระขึ้น-ลง รถให้ผู้โดยสาร- ช่วยเหลือ ประสานงานกับพนักงานต้อนรับ คนขับรถ .ชาย เท่านั้น อายุ - ปี.ไม่จำกัดวุฒิ.ซื่อสัตย์มากๆ มีความรับผิดชอบสูง จตุจักร กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.สวัสดิการเงินให้กู้ยืม(สำหรับพนักงานที่บรรจุ).ชุดฟอร์มพนักงาน.การอบรมสัมนานอกสถานที่.กองทุนเงินทดแทน.เบี้ยขยัน.ค่าทำงานพิเศษ.ค่าเดินทาง.ปรับเงินเดือนประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยามเฟิสท์ทัวร์ จำกัด / ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร - ต่อ , - ต่อ , ...


กรุงเทพมหานคร 17 มกราคม 2561


ธุรการฝ่ายงานบัญชี-

...ธุรการฝ่ายงานบัญชี- หางาน - บริษัท สยามเฟิสท์ทัวร์ จำกัด ธุรการฝ่ายงานบัญชี Share บริษัท สยามเฟิสท์ทัวร์ จำกัด ธุรการฝ่ายงานบัญชี มกราคม ระดับเงินเดือน , - ตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสารต่างๆ - รับ-จ่ายเงินสด- งานตามที่ได้รับมอบหมาย .ไม่จำกัดเพศ / อายุไม่เกิน ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทนงานหนัก กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.สวัสดิการเงินให้กู้ยืม(สำหรับพนักงานที่บรรจุ).ชุดฟอร์มพนักงาน.การอบรมสัมนานอกสถานที่.กองทุนเงินทดแทน.เบี้ยขยัน.ค่าทำงานพิเศษ.ค่าเดินทาง.ปรับเงินเดือนประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยามเฟิสท์ทัวร์ จำกัด / ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ - ...


กรุงเทพมหานคร 17 มกราคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 84 หน้า หน้าถัดไป >>