Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตลาดยาว แขวงลาดยาว กรุงเทพมหานคร

IT Support

...ซิสเต็มส์ จำกัด IT Support สิงหาคม ระดับเงินเดือน - . มีประสบการณ์ด้านการติดตั้งโปรแกรม ,Hardware /Software ,LAN,ซ่อมบำรุงระบบสารสนเทศภายในองค์กร มีประสบการณ์ด้านการประสานงานด้านคอมพิวเตอร์ทั้งภายในนอกองค์กร . มีแนวความคิดสร้างสรรค์ มีใจรักในงานด้านการบริการการออกแบบ มีผลงานด้านออกแบบมานำเสนอจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ . มีประสบการณ์เข้าใจการทำงานของระบบอินเตอร์เน็ต FTP,Hosting,Domain,email,VPN . มีประสพการณ์โปรแกรมบัญชี Crystal Report บนคอมพิวเตอร์ . มีความรู้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษา Desktop ,Notebook อุปกรณ์อื่นๆ .สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ WINDOWS SERVER, WINDOWS - ล่าสุด, โปรแกรม SQL SERVER ได้ .เพศชาย/หญิง อายุ - ปี .วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง กรุงเทพมหานคร -ประกันสังคม,เงินกองทุนทดแทน-โบนัสตามผลประกอบการ-ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม-เงินช่วยเหลือกรณีบิดา,มารดาเสียชีวิต-เงินกู้ยืมฉุกเฉิน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พอล มิทเชล ซิสเต็มส์ จำกัด / ถนนงามวงศ์วาน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 19 สิงหาคม 2560


ผู้จัดการฝ่ายขายสื่อโฆษณาออนไลน์ Online Advertising Sales Manager

...าเดิมหาลูกค้าใหม่, การเสนองานเข้าประมูล ในองค์กรราชการเอกชน .เพศหญิง อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์, การตลาด, บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์, การโฆษณาสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านการ ขายโฆษณา/AE/Marketing มาก่อนไม่น้อยกว่า ปี.มีประสบการณ์ด้านการเป็น หัวหน้าทีมบริหารงานขายโฆษณา/AE/Marketing มาก่อนไม่น้อยกว่า ปี.มีประสบการณ์ด้านการเป็น ผู้จัดการทีมบริหารงานขายโฆษณา/AE/Marketing มาก่อนไม่น้อยกว่า ปี.มีทักษะในการใช้ คอมพิวเตอร์+อินเตอร์เน็ต ระดับสูง สามารถวางแผนงาน มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง.รักงานบริการงานขาย พูดเก่ง อัธยาศัยดี มีไหวพริบ มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร, การนำเสนอเจรจาต่อรองที่ดี.มีวินัยในการทำงาน ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มียานพาหนะส่วนตัว.มีความคิดการจัดเรียงจัดลำดับความคิดเชิงระบบเป็นอย่างดี กรุงเทพมหานคร วันเวลาสถานที่ปฏิบัติงาน- ที่สำนักงานของบริษัท- วัน จันทร์ - ศุกร์- เวลา น. - น.- ทุกที่ทุกเวลาตามความรับผิดชอบในหน้าที่ผลตอบแทน- เงินเดือนประจำ + ค่าประสบการณ์ความสามารถ- ค่ารับรอง + ค่า + ค่ารถ + ค่าเดินทาง- ค่าคอมมิชชั่น- สวัสดิการตามกฎหมาย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน. สมัครผ่าน jobthaiweb.com. ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล์ได้ที่ hrbumq.com - สอบถาม บริษัท บัมคิว (ประเทศไทย) จำกัด / อาคารวิภาวดีทาวเวอร์ ชั้น ห้อง ถนนงามวงศ์วาน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 19 สิงหาคม 2560


พนักงานขาย-

...พนักงานขาย- หางาน - บริษัท เบสท์ โกลบอล โมชัน จำกัด - พนักงานขาย บริษัท เบสท์ โกลบอล โมชัน จำกัด พนักงานขาย สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามที่ตกลง - นำเสนอขายสินค้า เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายในขอบเขตการขายที่ตนรับผิดชอบ- ดูแลประสานงานลูกค้าของบริษัทฯ- หาลูกค้าใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้รับ- ติดตามความต้องการของลูกค้ามานำเสนอถ่ายทอดให้กับผู้บังคับบัญชาส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร- ปฏิบัติตามคำสั่งนโยบายของผู้บังคับบัญชาบริษัทฯ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาทราบ .มีทัศนคติที่ดีต่องานขายสินค้า ลูกค้า .รู้จักควบคุมจิตใจ อารมณ์.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี .มีความมั่นใจในตนเอง.ความสามารถในการใช้คำถามคำตอบ มีความสามารถในการสนทนากับลูกค้า กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- เงินค่าล่วงเวลาตามจริง- โบนัสตามผลประกอบการ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เบสท์ โกลบอล โมชัน จำกัด / ซอยพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 18 สิงหาคม 2560


เจ้าหน้าที่บุคคล

...เจ้าหน้าที่บุคคล หางาน - บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - เจ้าหน้าที่บุคคล บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่บุคคล สิงหาคม - ระดับเงินเดือน - สรรหา PC พนักงานขายส่งตัว PC ลงพื้นที่งานสาขาลงห้างงานสัญญาจ้าง PC เงินเดือน ปฐมนิเทศ PC เบื้องต้นก่อนลงสาขา .ไม่จำกัดเพศ อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี.เรียนรู้/จัดสรรงาน/แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วสามารถอยู่ใต้ภาวะกดดันได้ดี จตุจักร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- คุณกุ๊ก ฝ่าย HR คุณจอย ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) /- ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - คุณกุ๊ก ฝ่าย HR คุณจอย โทรสาร - ต่อ ...


กรุงเทพมหานคร 18 สิงหาคม 2560


พนักงานตัวแทนสินเชื่อ สาขาระยอง ด่วนมาก-

...ำกัด (มหาชน) - พนักงานตัวแทนสินเชื่อ สาขาระยอง **ด่วนมาก** บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) พนักงานตัวแทนสินเชื่อ สาขาระยอง **ด่วนมาก** สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง -ตรวจเอกสารการสมัครสินเชื่อรถจักรยานยนต์-บริการลูกค้า-งานด้านทะเบียน-ตรวจสอบบ้านลูกค้าที่มาสมัครสินเชื่อรถจักรยานยนต์ .เพศชาย .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. - ปริญญาตรี ทุกสาขา.หากมีประสบการณ์บริหารหนี้ภายนอกสินเชื่อรถจักรยานยนต์จะพิจารณาพิเศษ.มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง.มีค่าน้ำมันเงินตอบแทนตามผลงาน ระยอง - เครื่องแบบพนักงาน- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ สุขภาพกลุ่ม- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- ทุนการศึกษาบุตร- เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรสเสียชีวิต- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต- เงินช่วยเหลือกรณีสมรส- เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร- ลาพักร้อนในขั้นบันได- ตรวจสุขภาพประจำปี- โบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ - , - , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบุคคลบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ซ. ชั้น ถ.เทศบาลนิมิตรใต้ แขวง...


ระยอง 18 สิงหาคม 2560


พนักงานตัวแทนสินเชื่อ สาขาอยุธยา ด่วนมาก-

...พนักงานตัวแทนสินเชื่อ สาขาอยุธยา **ด่วนมาก** บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) พนักงานตัวแทนสินเชื่อ สาขาอยุธยา **ด่วนมาก** สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง -ตรวจเอกสารการสมครสินเชื่อรถจักรยานยนต์-บริการลูกค้า-งานด้านทะบียน-ตรวจสอบบ้านลูกค้าที่มาสมัครสินเชื่อรถจักรยานยนต์ .เพศชาย เท่านั้น.อายุ - ปี.วุฒการศึกษา ม. - ปริญญาตรี ทุกสาขา.หากมีประสบการณ์บริหารหนี้ภายนอกสินเชื่อรถจักรยานยนต์จะพิจารณาพิเศษ.มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง.มีค่าน้ำมันเงินตอบแทนตามผลงาน พระนครศรีอยุธยา - เครื่องแบบพนักงาน- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ สุขภาพกลุ่ม- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- ทุนการศึกษาบุตร- เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรสเสียชีวิต- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต- เงินช่วยเหลือกรณีสมรส- เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร- ลาพักร้อนในขั้นบันได- ตรวจสุขภาพประจำปี- โบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ - , - , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบุคคลบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ซ. ชั้น ถ.เทศบาลนิมิตรใต้ แขวง...


พระนครศรีอยุธยา 18 สิงหาคม 2560


พนักงานขายประจำจังหวัด1

... เวท ซัพพลาย จำกัด (UNITED VET SUPPLY CO.,LTD.) (UVS) - พนักงานขายประจำจังหวัด บริษัท ยูไนเต็ด เวท ซัพพลาย จำกัด (UNITED VET SUPPLY CO.,LTD.) (UVS) พนักงานขายประจำจังหวัด สิงหาคม ไม่จำกัด ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท เรียนรู้สินค้าของบริษัทที่มี มีหน้าที่เข้าไปเยี่ยมลูกค้าเพื่อทราบปัญหาหาทางแก้ไขพร้อมแนะนำสินค้าที่ใช้เพื่อแก้ปัญหาในฟาร์มแก่ลูกค้า ขายสินค้าให้ลูกค้าตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ .อายุ ปีขึ้นไป.เพศชาย.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (สัตวบาล เทคนิคการสัตวแพทย์ อื่นๆ.มีใจรักในงานขายบริการ.ต้องการทำงานในจังหวัดที่ตนเองอาศัยอยู่ ทุกจังหวัด จ่ายค่าคอมมิชชั่นตามการขายของสินค้า ยิ่งขายมากยิ่งได้คอมมิชชั่นมาก มีเงินช่วยค่าเดินทางในการทำงาน ค่างาน (ตามความสามารถ) โยนัส (ตามผลการดำเนินงาน) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,-,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม -,- - สอบถาม บริษัท ยูไนเต็ด เวท ซัพพลาย จำกัด (UNITED VET SUPPLY CO.,LTD.) (UVS) / ซอยเสือใหญ่อุทิศ (ซอยลาดพร้าว ) ถนนรัชดาภิเษก แขวง...


ทุกจังหวัด 17 สิงหาคม 2560


พนักงานส่งเอกสาร

...พนักงานส่งเอกสาร หางาน - Acid Digital Co.,Ltd - พนักงานส่งเอกสาร Acid Digital Co.,Ltd พนักงานส่งเอกสาร สิงหาคม ระดับเงินเดือน .เพศชาย .วุฒิ ม. ขึ้นไป อายุ - ปี.มีความรู้เรื่องเส้นทาง .สามารถทำงานนอกเวลาได้ จตุจักร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Acid Digital Co.,Ltd / ถ.กำแพงเพชร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. -- ...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2560


เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหา-ว่าจ้าง)1

...ลสวัสดิการของพนักงาน อาทิเช่น การเบิกเคลมประกันสุขภาพ.ปรับปรุงทะเบียนประวัติพนักงาน, เอกสารแฟ้มบุคคล.งานด้านสรรหาว่าจ้าง, รับสมัครบุคลากร. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาบริหารธุรกิจ, ทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง).มีประสบการณ์อย่างน้อย ปีขึ้นไป.สามารถใช้งาน Microsoft office ได้ดี.มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประกันสังคม, กฎหมายแรงงานเบื้องต้น การคิดคำนวนค่าจ้างตามกฎหมาย.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน.สามารถใช้งานโปรแกรม Payroll ได้.มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนเอง จตุจักร กรุงเทพมหานคร สถานที่ปฏิบัติงาน เซ็นทรัลลาดพร้าววันเวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์วันหยุดตามประเพณี วันต่อปีวันหยุดพักร้อน - วัน/ปี (สะสมตามอายุงาน)สวัสดิการ. เบี้ยขยัน. ค่าล่วงเวลา.โบนัสประจำปี.การพิจารณาปรับเงินเดือน.งานเลี้ยงสังสรรค์.ประกันสังคม.ประกันชีวิตสุขภาพ.ประกันอุบัติเหตุ.ของขวัญวันเกิด , เงินขวัญถุง.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ (ฌาปนกิจบุคคลในครอบครัว, คลอดบุตร).ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์บริษัทฯ, การออกกำลังกายฟรี.อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ฟิลิป เวน (ประเทศไทย) จำกัด อาคาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ( ชั้น - )เลขที่ ถนน พหลโยธิน แขวง ...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


พนักงานตัวแทนสินเชื่อ สาขาชัยภูมิ ด่วนมาก-

... พนักงานตัวแทนสินเชื่อ สาขาชัยภูมิ **ด่วนมาก** บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) พนักงานตัวแทนสินเชื่อ สาขาชัยภูมิ **ด่วนมาก** สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท -ตรวจเอกสารการสมัครสินเชื่อรถจักรยานยนต์-บริการลูกค้า-งานด้านทะเบียน-ตรวจสอบบ้านลูกค้าที่มาสมัครสินเชื่อรถจักรยานยนต์ .เพศชาย.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. - ปริญญาตรี ทุกสาขา.หากมีประสบการณ์บริหารหนี้ภายนอกสินเชื่อรถจักรยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง.มีค่าน้ำมันเงินตอบแทนตามผลงาน ชัยภูมิ - เครื่องแบบพนักงาน- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ สุขภาพกลุ่ม- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- ทุนการศึกษาบุตร- เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรสเสียชีวิต- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต- เงินช่วยเหลือกรณีสมรส- เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร- ลาพักร้อนในขั้นบันได- ตรวจสุขภาพประจำปี- โบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ - , - , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบุคคลบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ซ. ชั้น ถ.เทศบาลนิมิตรใต้ แขวง...


ชัยภูมิ 16 สิงหาคม 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 77 หน้า หน้าถัดไป >>