Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

Junior Accountant1

...Junior Accountant หางาน - บริษัท เดอะไนน์ บิส จำกัด Junior Accountant Share บริษัท เดอะไนน์ บิส จำกัด Junior Accountant กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ,-, . จัดทำเอกสารบันทึกตั้งหนี้ AP , Payment . จัดทำเอกสารบันทึกตั้งลูกหนี้ AR, Reciept . Report สรุปยอดลูกหนี้เจ้าหนี้ ในสิ่นเดือน . Report สรุปยอดภาษีสิ้นเดือน . ควบคุมจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย . จัดเก็บเอกสาร ดิวงานเอกสารระหว่างแผนก . ประสานงานเรื่องการวางบิลรับวางบิลระหว่างเดือน. นำส่งภาษีประกันสังคม. ทำงานจันทร์ -เสาร์ (เว้นเสาร์ ) , วันหยุดนักขัตฤกษ์. ทำงานตั้งแต่ .- . น. .การศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี ชาย -หญิง อายุไม่เกิน ปี.ประสบการณ์ทำงาน ตั้งแต่ ปี ขึ้นไป ด้าน AP ,AR , Tax.สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี.มีความเอาใจใส่กับงานเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองได้.สามารถทำงานภายใต้ความรับผิดชอบได้ดี.มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา.มีความซือสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม -โบนัสประจำปี-ประกันชีวิต กรณีผู้บริหารระดับสูง-ท่องเที่ยวประจำปี-เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด-เงินอุดหนุน ต่างๆ ...


กรุงเทพมหานคร 05 กรกฎาคม 2561


พนักงานขับรถตู้

...พนักงานขับรถตู้ หางาน - บริษัท ทีเอ็มวายเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล บิวตี้ กรุ๊ป จำกัด พนักงานขับรถตู้ Share บริษัท ทีเอ็มวายเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล บิวตี้ กรุ๊ป จำกัด พนักงานขับรถตู้ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ประกาศด่วน รับสมัครพนักงานคนขับรถตู้ .รู้เส้นทางในกรุงเทพปริมณฑล.สามารถทำงานยืดหยุ่นเวลาได้.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี .สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ทีเอ็มวายเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล บิวตี้ กรุ๊ป จำกัด /-/ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร -, - ...


กรุงเทพมหานคร 05 กรกฎาคม 2561


เจ้าหน้าที่วางแผนการจัดส่งสินค้า (18000 บาทรวมโอทีแล้ว)

... รวมโอที รายละเอียดงาน - เงินเดือน บาท รวมโอที (. - .) รวมเวรเปิดสโตร์ - วัน/สัปดาห์ เข้างาน .-. น. - ทำงาน วัน / สัปดาห์ - สามารถทำงานเป็นกะได้ ไม่หยุดงานบ่อย สามารถทำงานแทนกะผู้อื่นได้ในกรณีที่มีคนในแผนกหยุดงาน - วางแผนเส้นทางการจัดส่งสินค้าให้ทันเวลาลูกค้า ครบถ้วน มีต้นทุนการจัดส่งที่เหมาะสม โดยจะต้องรู้จักเส้น ทางในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลเป็นอย่างดี - ควบคุมดูแลให้พนักงานวิ่งรถไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ รวมถึงปฏิบัติตามกฎระเบียบในการใช้รถ - มึความชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลเป็นอย่างดี - ควบคุมดูแล ประสานงาน รับเคลม - ส่งเคลม สินค้าระหว่างลูกค้า บริษัทเจ้าของสินค้า รวมถึงเอกสารงาน เคลมทั้งหมด - แก้ไขปัญหาเจรจาต่อรองกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน - มีความรู้เรื่องช่างยนต์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารได้ดี ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี - มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ - ควบคุมดูแลพื้นที่ที่รับผิดชอบบริเวณโดยรอบให้สะอาดอยู่เสมอ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .คุณสมบัติ ***ที่ต้องมี อึด ถึก ทน ต่องานหนัก ร้อนอบอ้าว ร่างกายแข็งแรง ใจแข็งแรง*** .เพศชาย สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว .มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน .อายุ ขึ้นไป ยินดีต้อนรับผู้สูงอายุแต่มีประสบการณ์ .มีวินัยในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี .มีความอดทนต่อแรงกดดันในการทำงานสูง .มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน .ใช้คอมพ์พิวเตอร์ได้ .วุฒิปวช. ขึ้นไป ประสบการณ์ ปีขึ้นไป ...


กรุงเทพมหานคร 05 กรกฎาคม 2561


พนักงานบัญชี

...พนักงานบัญชี หางาน - บริษัท มาร์เก็ตติ้ง แอดวานซ์ ฌารดาห์ จำกัด พนักงานบัญชี Share บริษัท มาร์เก็ตติ้ง แอดวานซ์ ฌารดาห์ จำกัด พนักงานบัญชี กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - ดูแลบัญชีส่วนธุรกิจทั้งในต่างประเทศ .ทัศนคติดี.ใช้โปรแกรม Express คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่คำพูดตัวเอง.ข้ออ้างไม่เยอะ.เป็นมิตร.เก็บรายละเอียดได้ดี.อีโก้ไม่สุง พร้อมเรียนรู้.มีความรู้เรื่องภาษี ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมโบนัสตามผลประกอบการประกันสุขภาพท่องเที่ยวตามวาระ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มาร์เก็ตติ้ง แอดวานซ์ ฌารดาห์ จำกัด Assist International Services เลขที่ (อาคาร A C) (พระราม ซอย ) ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 05 กรกฎาคม 2561


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-

... U F B INTERNATIONAL เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ,-, -ตอบรับลูกค้าแขกที่มางาน-รับสายโอนสาย ทั้งภายนอก-ภายใน-งานอื่นๆๆๆตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายสนใจร่วมงาน พี่จิรพัฒน์ไลน์ไอดี .อายุ - ปี ไม่จำกัดเพศ.วุฒิการศึกษา ม ม ปวช ปวส ปริญญาตรีขึ้นไป.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่.พูดจาไพเราะ มีความกระตือรื้อร้นในการทำงาน.ยินดีตอนรับนักศึกษาใหม่.ทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา .-. หยุดทุกเสาร์-วันอาทิตย์ นัขตฤกษ์.สอบถามรายล่ะเอียดเพิ่มเติม พี่จิรพัฒน์ .สมัคร สัมภาษณ์เสร็จ ทราบผลทันที.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ชลบุรี .โบนัสรายเดือน/รายปี .ท่องเที่ยวต่างประเทศ .เบี้ยขยันอื่นๆ .สวัสดิการทั่วไปตามโครงสร้าง.รางวัลผลงานดีเด่น.วันลาพักร้อน.วันหยุดตามเทศกาลต่างๆ.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานสนใจร่วมงาน พี่จิรพัฒน์ไลน์ไอดี - สอบถาม U F B INTERNATIONAL / ซอย...


ชลบุรี 05 กรกฎาคม 2561


Staff Part-time Stock Central ลาดพร้าว เริ่มงานวันที่ 9 - 16 กรกฎาคม 2561 ค่าแรง 700 บาทวัน ด่วนมาก

...Staff Part-time Stock Central ลาดพร้าว เริ่มงานวันที่ - กรกฎาคม ค่าแรง บาทวัน ด่วนมาก หางาน - บริษัท วัน ซีโร่ ไนน์ ซัคเซส จำกัด Staff Part-time Stock Central ลาดพร้าว **เริ่มงานวันที่ - กรกฎาคม **ค่าแรง บาท/วัน** ด่วนมาก** Share บริษัท วัน ซีโร่ ไนน์ ซัคเซส จำกัด Staff Part-time Stock Central ลาดพร้าว **เริ่มงานวันที่ - กรกฎาคม **ค่าแรง บาท/วัน** ด่วนมาก** กรกฏาคม ระดับเงินเดือน บาท/วัน ...


กรุงเทพมหานคร 05 กรกฎาคม 2561


พนักงานส่งเอกสาร

...พนักงานส่งเอกสาร หางาน - บริษัท ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด พนักงานส่งเอกสาร Share บริษัท ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด พนักงานส่งเอกสาร กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - รับ-ส่งเอกสารต่อภาษีรถยนต์ .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาวุฒิ ป. ขึ้นไป.มีใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์, รถยนต์.รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี.มีความซื่อสัตย์ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร วันหยุดตามประเพณีประกันสังคมประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม maekalukโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, - คุณพัทธนันท์ ชูแก้ว]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด / ซอยลาดพร้าว (จันทราสุข) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ส่งเมล์มาที่ pattanun.cthaienger.com -, - คุณพัทธนันท์ ชูแก้ว โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 04 กรกฎาคม 2561


พนักงานขับรถ 6 ล้อ-

...พนักงานขับรถ ล้อ- หางาน - บริษัท ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด พนักงานขับรถ ล้อ Share บริษัท ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด พนักงานขับรถ ล้อ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน , - ขับรถบรรทุก รถยกแบบกระเช้า เพื่อติดตั้งสัญญาณไฟจราจร, ติดกล้อง CCTV- ช่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทีมงานวิศวกร .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาวุฒิ ประถม ขึ้นไป.มีใบขับขี่รถบรรทุก ล้อ.สามารถขับรถยกแบบกระเช้าได้ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เป็นพนักงานประจำ ทำงานวันจันทร์ ถึงวันเสาร์มีวันหยุดตามประเพณีมีที่พักให้ฟรีประกันสังคมประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิตค่าล่วงเวลา, ค่าเบี้ยเลี้ยงมีเงินช่วยเหลือกรณีสามี, ภรรยา, บิดา, มารดาเสียชีวิต สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม maekalukโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, - คุณพัทธนันท์ ชูแก้ว]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด / ซอยลาดพร้าว (จันทราสุข) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร -...


กรุงเทพมหานคร 04 กรกฎาคม 2561


ผู้ช่วยเลขานุการ ประจำย่านลาดพร้าว เงินเดือน 12519 ติดต่อพี่น้ำ 089-2033721-

...ผู้ช่วยเลขานุการ ประจำย่านลาดพร้าว เงินเดือน ติดต่อพี่น้ำ -- หางาน - P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. ผู้ช่วยเลขานุการ ประจำย่านลาดพร้าว เงินเดือน , พี่น้ำ - Share P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. ผู้ช่วยเลขานุการ ประจำย่านลาดพร้าว เงินเดือน , พี่น้ำ - กรกฏาคม ระดับเงินเดือน , +OT เบี้ยขยัน - จดบันทึกการประชุม- ประสานงานภายในนอกองค์กร- จัดเรียงเอกสาร- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย* ทำงานจ-ศ .-.น. .เพศหญิง อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหาร สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่.สามารถพูดเขียนภาษาอังกฤษได้ดี จตุจักร กรุงเทพมหานคร OT เบี้ยขยันประกันสังคมประกันสุขภาพโบนัสตามผลประกอบการ ปรับเงินประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. / อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น ถนนเพชรบุรีตัดใหม่...


กรุงเทพมหานคร 04 กรกฎาคม 2561


เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป

... บริษัท ไทย คาร์ไบรท์ ทูล จำกัด เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ช่วยประสานกับลูกค้า ติดตามผู้จัดการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายอาจจะมีส่งของ / วางบิล / รับเช็ค พบลูกค้าในบางโอกาส .วุฒิ ม.-ปริญญาตรี (มีความรู้เครื่องจักร).สามารถพูด, ฟัง, อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ .เพศชาย อายุ -ปี .สามารถขับรถยนต์ได้ (สามารถทำงานล่วงเวลาได้).มีบุคลิกภาพดี มีความซื่อสัตย์ ความอดทน รับผิดชอบ .ถ้าสื่อสารภาษาจีนได้จะได้รับการพิจารณาพิเศษ.สามารถเดินทางไปต่างจัวหวัดได้ ทุกจังหวัด ที่สมัครรับนี้ต้องการผู้ที่ต้องการทำงานจริงๆ มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน เพื่อจะได้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมพๆ กันกับริษัท หากสนใจสามารถโทรฯ มาสอบถามรายละเอียดงานได้. ประกันสังคม. เงินพิเศษตามโอกาส. เงินช่วยงานที่บ้านตามกรณีต่างๆ . อาหารกลางวัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pizzypoomโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง. โทรฯ สอบถามรายละเอียดงานก่อนมาสมัครได้. ส่งอีเมล์สมัครโดยตรงมาที่ thaitct-t.com. มาสมัครด้วยตัวเองที่บริษัทฯ - สอบถาม บริษัท ไทย คาร์ไบรท์ ทูล จำกัด ซอยนาคนิวาส ถนนนาคนิวาส แขวง...


ทุกจังหวัด 03 กรกฎาคม 2561