Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ประสานงาน

...ประสานงาน หางาน - โกลโบล เวดดิ้ง จำกัด ประสานงาน Share โกลโบล เวดดิ้ง จำกัด ประสานงาน มกราคม ระดับเงินเดือน ประสานงานทางฝ่า่ยบุคคลฝ่ายมาเก็ตติ้ง ดำเนินการด้านเอกสารตามที่ได้รับผิดชอบ ปฎิบัติงานทุกวัน จันทร์-วันศุกร์ หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ นักขัตฤกษ์เวลาทำงาน . น.-. น.(ใช้เอกสารสมัครงานทั่วไปในการสมัคร)รายละเอียดการสมัคร สัมภาษณ์ได้กับทางฝ่ายดูแล/ฝ่ายบุคคล โทร. -- (กรุณาโทรซ้ำ ครั้ง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์ไอดี .มีความรับผิดชอบสามารถแก้ไขงานเฉพาะหน้าได้.มีความขยัน ตั้งใจ รักในการทำงาน.ยินดีต้อรับนักศึกษาจบใหม่.อายุระหว่าง - ปี (ถ่ามีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ).ระดับวุฒิการศึกษา ม.,ปวช.,ปวส เทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชาชีพ.สถานที่ทำงานลาดพร้าว.การเดินทางสอบถามทางฝ่ายบุคคล ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร -เบี้ยขยัน-ประกัน-โบนัสรายเดือน-งานของทางบริษัทจัดประจำปี-วันลาพักร้อน-สวัสดิการทางด้านอื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bkwilliamโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ท...


กรุงเทพมหานคร 17 มกราคม 2561


เจ้าหน้าที่การตลาดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านสินเชื่อ1

...เจ้าหน้าที่การตลาดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านสินเชื่อ หางาน - ธนาคารเกียรตินาคิน เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านสินเชื่อ Share ธนาคารเกียรตินาคิน เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านสินเชื่อ มกราคม ระดับเงินเดือน ,-, .เวลาทำงาน - น..ประชาสัมพันธ์ด้านสินเชื่อ บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ของทางธนาคาร.จัดการด้านเอกสารของลูกค้า.ให้คำปรึกษาทางด้าน .เพศหญิง.อายุ-ปี.วุฒิการศึกษาปวช.-ปริญญาตรี.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน.มีความอดทน สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้.มีทักษะทางการพูด ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร -รายได้ต่อเดือน,-,บาทขึ้นไป-มีIncentiveทุกๆเดือน-โบนัส กลางปี / ปลายปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ironspiโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- - สอบถาม ธนาคารเกียรตินาคิน อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น (ธ.เกียรตินาคิน) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 17 มกราคม 2561


เจ้าหน้าที่การตลาดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านสินเชื่อ1

... เจ้าหน้าที่การตลาดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านสินเชื่อ หางาน - ธนาคารเกียรตินาคิน เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านสินเชื่อ Share ธนาคารเกียรตินาคิน เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านสินเชื่อ มกราคม ระดับเงินเดือน ,-, .เวลาทำงาน - น..ประชาสัมพันธ์ด้านสินเชื่อ บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ของทางธนาคาร.จัดการด้านเอกสารของลูกค้า.ให้คำปรึกษาทางด้าน .เพศหญิง.อายุ-ปี.วุฒิการศึกษาปวช.-ปริญญาตรี.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน.มีความอดทน สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้.มีทักษะทางการพูด ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร -รายได้ต่อเดือน,-,บาทขึ้นไป-มีIncentiveทุกๆเดือน-โบนัส กลางปี / ปลายปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ironspiโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- - สอบถาม ธนาคารเกียรตินาคิน อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น (ธ.เกียรตินาคิน) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2561


HR ประชาสัมพันธ์

...HR ประชาสัมพันธ์ หางาน - บริษัท Power Dragon จำกัด HR ประชาสัมพันธ์ Share บริษัท Power Dragon จำกัด HR ประชาสัมพันธ์ มกราคม ระดับเงินเดือน ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลแจ้งรายละเอียด ดูแลประสานงานด้านเอกสาร สัมภาษณ์ สมัครงานได้ที่ คุณเหนือ โทร.- line idNuea .อายุ ปีขึ้นไป ไม่เกิน .วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย ปี.พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มเสมอ.ใจรักในการทำงาน.มีความขยัน ตรงต่อเวลา.ทัศนคติที่ดี ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม beejungโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงนัดสัมภาณ์งานได้ที่ คุณเหนือ โทร.- line idNuea - สอบถาม บริษัท Power Dragon จำกัด / ซอย ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2561


HR ประชาสัมพพันธ์-

...HR ประชาสัมพพันธ์- หางาน - บริษัท Power Dragon จำกัด HR ประชาสัมพพันธ์ Share บริษัท Power Dragon จำกัด HR ประชาสัมพพันธ์ มกราคม ระดับเงินเดือน - -ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลแจ้งรายละเอียด ดูแลประสานงานด้านเอกสารคอยรับสาย .อายุ - ปี ไม่จำกัดเพศ.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มเสมอ.อัธยาศัยดี เข้ากับคนอื่นได้ง่าย มีใจรักในงานบริการ.มีความขยัน ตรงต่อเวลา.ทัศนคติที่ดี.ปฏิบัติงานเขตพื้นที่ลาดพร้าว ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร -โบนัสตามผลประกอบการ-เบี้ยขยันเพิ่ม-วันหยุดตามดทศกาล-สวัสดิการด้านอื่นๆตามที่บริษัทกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม jafayinglekโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณหญิงเล็ก -] - สอบถาม บริษัท Power Dragon จำกัด / ซอย ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2561


เซ็นทรัล ลาดพร้าว รับสมัครพนักงาน Part Time งาน Supersports Super Sale จำนวนมาก

...เซ็นทรัล ลาดพร้าว รับสมัครพนักงาน Part Time งาน Supersports Super Sale จำนวนมาก หางาน - บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด เซ็นทรัล ลาดพร้าว รับสมัครพนักงาน Part Time งาน Supersports Super Sale มาก Share บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด เซ็นทรัล ลาดพร้าว รับสมัครพนักงาน Part Time งาน Supersports Super Sale มาก มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท เซ็นทรัล ลาดพร้าว รับสมัครพนักงาน Part Time งาน Supersports Super Sale . ช่วยขายสินค้าบริการให้แก่ลูกค้า รายได้ บาท/วัน (ไม่ร่วมโอที).ผู้สนใจสามารถทำงานได้ในวันที่ - กุมภาพันธ์ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณรุจ M -- E recruitbkknorthcentral.co.th สมัครได้ด้วยตนเองที่ ห้องฝ่ายบุคคล (ESC) เซ็นทรัล ลาดพร้าว www.facebook.com/cdgrecruitment Line ID cdgrecruitment Line CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงส...


กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการ ด่วนมากค่ะ1

...ผู้ช่วยผู้จัดการ ด่วนมากค่ะ หางาน - บริษัท ไอเดีย แอด จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการ ด่วนมากค่ะ Share บริษัท ไอเดีย แอด จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการ ด่วนมากค่ะ มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .บริหาร,ควบคุม,จัดการสามารถดำเนินงานประสานงานในองค์กรได้เป็นอย่างดี .ทำหน้าตรวจสอบประสานงานเพื่อให้งานแต่ละฝ่ายสำเร็จลุล่วงในแต่ละฝ่าย.จัดการบริหารบุคคลากรภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี.บริหารการปฏิบัติงานของบุคคลากรภายในองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่องค์กร .มีความรู้ในการบริหารองค์กรบุคคล.มีความสามารถในการเจรจา ต่อรอง คู่ค้า ลูกค้าได้.ประชุม,วางแผน,วิเคราะห์ กระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้สูงสุดตามเป็าหมายขององค์กร .เพศชาย เพศหญิง อายุไม่เกิน ปีบริบูรณ์.จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหาร.การจัดการ สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์อย่างน้อย ปี.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่องค์กร มีความรู้ในการบริหารองค์กรบุคคล.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวะความเป็นผู้นำ มีคสามรับผิดชอบสูง .สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความละเอืยดรอบคอบ ซื่อสัตย์.สามารถประสานงานต่อในองค์กร ภายนอกได้ดี .สามารถเริ่มงานได้ทันที ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเท...


กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2561


รับสมัคร ฝ่ายขาย(ประจำออฟฟิท) เงินเดือน9300-35000 ม.3-ป.ตรีอายุ20ปีขึ้นไป สนใจติดต่อพี่กวาง092868067

...รับสมัคร ฝ่ายขาย(ประจำออฟฟิท) เงินเดือน- ม.-ป.ตรีอายุปีขึ้นไป สนใจติดต่อพี่กวางคับ หางาน - บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (TQM) รับสมัคร ฝ่ายขาย(ประจำออฟฟิท) เงินเดือน- ม.-ป.ตรีอายุปีขึ้นไป สนใจพี่กวางคับ Share บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (TQM) รับสมัคร ฝ่ายขาย(ประจำออฟฟิท) เงินเดือน- ม.-ป.ตรีอายุปีขึ้นไป สนใจพี่กวางคับ มกราคม ไม่จำกัด ระดับเงินเดือน - .อายุปีขึ้นไป.ม.-ป.ตรี.ทุกเพศ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม -โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (TQM) ถนนลาดปลาเค้า ซอย แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2561


กราฟฟิคดีไซน์

...กราฟฟิคดีไซน์ หางาน - บริษัท ซันซอส อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด กราฟฟิคดีไซน์ Share บริษัท ซันซอส อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด กราฟฟิคดีไซน์ มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ออกแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆ .จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง.เพศ ชาย.อายุ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม -- sunsaucesukiโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซันซอส อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด / ซอยลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2561


พนักงานบัญชี1

...พนักงานบัญชี หางาน - บริษัท ซันซอส อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด พนักงานบัญชี Share บริษัท ซันซอส อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด พนักงานบัญชี มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .ทำภ.ง.ด.,,.รายงานภาษีซื้อ,ขาย.กระทบยอดบัญชี.ปิดงบบัญชี.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .จบปริญญาตรี สาขาบัญชี.อายุ ปีขึ้นไป.หญิง.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม -- sunsaucesukiโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซันซอส อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด / ซอยลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2561