Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ประจำบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)1

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ประจำบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) หางาน - บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ประจำบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล / บุคคล/ฝึกอบรม/Training Share บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ประจำบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) มกราคม ระดับเงินเดือน , . รายงานการเข้ามาปฏิบัติงาน บันทึกการขาด ลา มาสาย ของพนักงานในบริษัท. จัดเก็บข้อมูลพนักงานเข้าแฟ้ม ลงในระบบที่กำหนดให้. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบุคคล/ฝึกอบรม/Training .เพศหญิง อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์/รัฐศาสตร์/สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลเพิ่มเติมวัน เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา .-. น.สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ที่อยู่เลขที่ /-, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ- ประกันสังคม- ประกันอุบัติเหตุ- วันหยุดประจำปี วัน- อื่นๆ ตามท...


กรุงเทพมหานคร 15 มกราคม 2562


Sale Marketing officer-

... บริษัท เอ็ม.เอส.เฟริสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด Sale & Marketing officer มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง -ดุแลสนับสนุนส่วนงานขายที่เกี่ยวเนื่องกับลูกค้าประเภท Generat Trade การจัดกิจกรรมงานขาย Field Sales Event -ดูแลสลับสนุนส่วนงานการตลาดในการประสานงานเอเจนซี่-บริหารจัดการสินค้าการคัดสรร Promotion พิเศษเพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายยอดขายแต่ละสถานที่-สนับสนุนช่วยเหลือด้านการประงานหลังการอนุมัติแผนการปล่อยสื่อกิจกรรมทางการตลาด หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .เพศ หญิง .อายุ(ปี) - .ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ สาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์(ปี) - ปี.มีทักษะการขาย การชักจูง แนะนำสินค้า เพื่อปิดการขาย.มีทักษะการใช้โปรแกรมการแก้ไขไฟล์ภาพ เช่น Photoshop , Photoscript กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม patompong, msgthailand/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ม.เอส.เฟริสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่ /- ซอยรามคำแหง (เทพลีลา) (ซอย...


กรุงเทพมหานคร 15 มกราคม 2562


Customer Service

... / ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด Share บริษัท เอ็ม.เอส.เฟริสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด Customer Service มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ประสานงาน ดูแลลูกค้ากลุ่ม Modern Trade ,Drugstore ,Bea ,Beauty chain ดูแลในเรื่องของการรับ Order ,จัดส่ง ,การชำระเงิน ขบวนการออกเอกาสารการวางบิลกับทางร้านค้า ,ตรวจสอบสินค้าคงเหลือของร้านค้า สรุปยอดขาย ,ยอดสินค้า ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขาย หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .เพศ ชาย , หญิง.อายุ(ปี) - .ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป .ประสบการณ์(ปี) ปีขึ้นไป.มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word,Microsoft Excel,Microsoft power point,Internet ได้.มีทักษะความรู้เรื่องเครื่องสำอาง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม patompong, msgthailand/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ม.เอส.เฟริสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่ /- ซอยรามคำแหง (เทพลีลา) (ซอย...


กรุงเทพมหานคร 15 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

...วล กรุ๊ป จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล / Share บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ มกราคม ระดับเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาประสบการณ์ รับผิดชอบการดำเนินการจัดซื้อการบริการ จัดทำเอกสารการจัดซื้อ ดูแลจัดเก็บเอกสาร การจัดซื้อ เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานฝ่ายจัดซื้อมีสินค้าอะไหล่เพื่อให้วัสดุเพียงพอ ต่อกระบวนการต่างๆของบริษัท หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .อายุ ปีขึ้นไป.เพศ ชาย-หญิง.ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ.มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต.มีความคิดเชิงวิเคราะห์ ทำงานอย่างเป็นระบบ จัดลำดับความสำคัญได้ดี.มีความคล่องตัวสูง กระตือรือร้น กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำ.มีทักษะในการประสานงาน สื่อสาร กรุงเทพมหานคร ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ วันเสาร์ ครี่งวัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ThanatwitTravelโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด ซอยประเสริฐมนูกิจ ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขต...


กรุงเทพมหานคร 15 มกราคม 2562


แคชเชียร์

...แคชเชียร์ หางาน - บริษัท พารากอนลิสซิ่ง จำกัด แคชเชียร์ หมวด โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว / งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ Share บริษัท พารากอนลิสซิ่ง จำกัด แคชเชียร์ มกราคม ระดับเงินเดือน - ดูแลงานด้านการคิดเงิน/เก็บเงินจากลูกค้า หมวดงาน โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ .เพศหญิง.ทำงานเป็นกะได้.มีความซื้อสัตย์ ขยัน อดทน.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พารากอนลิสซิ่ง จำกัด เลขที่ ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร --- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 15 มกราคม 2562


วิศวกรพลังงาน1

...ิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอาคารโรงงาน.ตรวจติดตามประเมินการจัดการพลังงานทบทวน วิเคราะห์แก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน.กำหนดนโยบาย เป้าหมายแผนอนุรักษ์พลังงาน.จัดทำรายงานวิเคราะห์การใช้พลังงานตาม พ.ร.บ.อนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเกิดมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานตามที่กฎหมายกำหนด.ให้คำปรึกษาแนะนำด้านอนุรักษ์พลังงานกับอาคารโรงงาน หมวดงาน งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี .วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาพลังงาน สาขาที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน.เพศ ชาย / หญิง.ประสบการณ์ ปี ขึ้นไป ในด้านการจัดทำรายงาน ตรวจสอบวิเคราะห์รายงานการอนุรักษ์พลังงาน.เดินทางต่างจังหวัดได้.มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีชอบพบปะผู้คนไหวพริบดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง เข้ากับผู้อื่นได้ดี.มีความสามารถในการฝึกอบรมด้านอนุรักษ์พลังงาน.มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง กรุงเทพมหานคร เวลาทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา .-. น.หยุด เสาร์-อาทิตย์สวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ / เสื้อฟอร์มพนักงาน / เงินช่วยเหลือสมรส มีบุตร / เบี้ยขยัน / วันหยุดพักผ่อนประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานแนะนำต่อๆ กัน - สอบถาม บริษัท ซี โอ ยู จำกัด - ซอย...


กรุงเทพมหานคร 14 มกราคม 2562


วิศวกรเครื่องกล

...วิศวกรเครื่องกล หางาน - บริษัท ซี โอ ยู จำกัด วิศวกรเครื่องกล หมวด วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม Share บริษัท ซี โอ ยู จำกัด วิศวกรเครื่องกล มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ออกแบบระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลป้องกันอัคคีภัย ประจำสำนักงาน หมวดงาน วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม .วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล.เพศ ชาย / หญิง.ประสบการณ์ ปี ขึ้นไป ในด้านการออกแบบระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลป้องกันอัคคีภัย.ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพสามัญวิศวกรจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ กรุงเทพมหานคร เวลาทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา .-. น.หยุด เสาร์-อาทิตย์สวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ / เสื้อฟอร์มพนักงาน / เงินช่วยเหลือสมรส มีบุตร / เบี้ยขยัน / วันหยุดพักผ่อนประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานแนะนำต่อๆ กัน - สอบถาม บริษัท ซี โอ ยู จำกัด - ซอยล...


กรุงเทพมหานคร 14 มกราคม 2562


"เจ้าหน้าที่ติดตามร้านค้า (Collection)" ย่านเพชรบุรีตัดใหม่ เงินเดือน 13-18K [ติดต่อ] 092-2726259 K

...P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. "เจ้าหน้าที่ติดตามร้านค้า (Collection)" ย่านเพชรบุรีตัดใหม่ เงินเดือน -K [] - K.ใบตาล หมวด กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้ / ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center Share P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. "เจ้าหน้าที่ติดตามร้านค้า (Collection)" ย่านเพชรบุรีตัดใหม่ เงินเดือน -K [] - K.ใบตาล มกราคม ระดับเงินเดือน , - , - โทรออกหาลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแจ้งยอดการชำระเงินตามใบ Invoice(ใบแจ้งหนี้) ที่ทางบริษัทส่งไป- แนะนำช่องทางการชำระเงินให้กับลูกค้า วิธีการแบ่งจ่ายให้กับลูกค้า- ประสานงานภายใน ภายนอก[สถานที่ทำงาน]ตึกธนภูมิ (ย่านเพชรบุรีตัดใหม่)[วัน/เวลา การทำงาน]ทำงาน วัน (จันทร์ - ศุกร์) ,เวลา . - . น. หมวดงาน กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center .ผู้หญิงเท่านั้น.อายุไม่เกิน ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.เคยมีประสบการณ์รับสายโอนสาย เร่งรัดหนี้สินมาก่อนอย่างน้อย เดือนขึ้นไป.สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ได้ เช่น World ,Excel ,PowerPoint ,Internet ฯลฯ.มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ กระตือรือร้น .สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี ...


กรุงเทพมหานคร 14 มกราคม 2562


ด่วน 5 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (PC) วุฒิปวส. เงินเดือน 12000-15000 ทำงานตึกอิตัลไทย-

...ด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (PC) วุฒิปวส. เงินเดือน - ทำงานตึกอิตัลไทย- หางาน - P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. ***ด่วน *** เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (PC) วุฒิปวส. เงินเดือน ,-, ทำงานตึกอิตัลไทย หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / บุคคล/ฝึกอบรม/Training Share P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. ***ด่วน *** เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (PC) วุฒิปวส. เงินเดือน ,-, ทำงานตึกอิตัลไทย มกราคม ระดับเงินเดือน ,-, - สรรหาพนักงานในที่ได้รับมอบหมาย - นัดสัมภาษณ์ คัดเลือกผู้สมัครงานให้ตรงตามคุณสมบัติ- อัพเดทประวัติ ส่งต่อให้ Client ในการสัมภาษณ์รอบสุดท้าย- แจ้งผลสัมภาษณ์ นัดเซ็นสัญญาจ้าง หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดบุคคล/ฝึกอบรม/Training .ทุกเพศ.อายุ - ปี.วุฒิปวสขึ้นไป.พิจารณาจบใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์งารสรรหา จะพิจารณาเป็นพิเศษ).สามารถใช้ Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) ได้ดี ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com ...


กรุงเทพมหานคร 12 มกราคม 2562


พนักงานธุรการบัญชี1

...พนักงานธุรการบัญชี หางาน - บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด พนักงานธุรการบัญชี หมวด บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด พนักงานธุรการบัญชี มกราคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ .เตรียมเอกสารการวางบิล.ออกใบเสร็จรับเงิน.คีย์ข้อมูลรับเงินในระบบ.พนักงานขายเรื่องติดตามยอดหนี้.รายงานยอดเก็บเงิน หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .เพศชาย / หญิง.วุฒิปวส. ขึ้นไป.อายุไม่เกิน ปี.สามารถใช้ MS Office ได้ดี.ถ้ามีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนีจพิจารณาเป็นพิเศษ คันนายาว กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.ประกันชีวิตอุบัติเหตุหมู่.โบนัส.ทำงานจันทร์-ศุกร์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด / ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 12 มกราคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 914 หน้า หน้าถัดไป >>