Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชี

...เจ้าหน้าที่บัญชี หางาน - บริษัท สุวรรณภูมิ ไพพ์ อินดัสทรี จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี Share บริษัท สุวรรณภูมิ ไพพ์ อินดัสทรี จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามตกลง .วุติ ปวช. ขึ้นไป ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สุวรรณภูมิ ไพพ์ อินดัสทรี จำกัด ซอยลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร - ต่อ โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 26 กุมภาพันธ์ 2561


เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยงาน Citibank ฮาร์เบอร์มอลล์ (ชลบุรี)

...อร์มอลล์ (ชลบุรี) Share บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยงาน Citibank ฮาร์เบอร์มอลล์ (ชลบุรี) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน บาท/วัน ตรวจตราดูแล แผนก Saleการแต่งกาย ใส่ชุดสูท .เพศหญิง อายุ - ปี.การศึกษา ม. ขึ้นไป.เพศหญิง สูง ซ.ม. ขึ้นไป ชลบุรี - เบี้ยขยัน - เงินเบิกล่วงหน้า - จ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร เดือนละ ครั้ง - มีการปรับค่าจ้าง ตามระยะเวลาทำงาน - เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม - กรณีพนักงานถึงแก่กรรมได้รับเงินช่วยเหลือ เท่า - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม , บาท (ภาคสมัครใจ) - ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี - ลากิจ วัน/ปี - ฟรี บ้านพัก เดือน - ฟรี อาหาร มื้อระหว่างฝึกอบรม- ฟรี เครื่องแบบพนักงาน เมื่อทำงานครบ ปี- ฟรี ตรวจสุขภาพประจำปี- ฟรี เปิดบัญชีธนาคาร+ATM- ได้ค่าจ้าง วันหยุดนักขัตฤกษ์ วัน/ปี วันหยุดพักผ่อนประจำปี วัน/ปี- ได้ค่าจ้าง ลาอุปสมบท / ลาแต่งงาน- ได้ค่าจ้าง ลาร่วมพิธีงานศพบุคคลในครอบครัว - ได้ค่าจ้าง ลาป่วย ถูกต้องตามเงื่อนไข - ได้ค่าจ้าง ลาคลอด / ลาราชการทหาร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม asm ...


ชลบุรี 22 กุมภาพันธ์ 2561


เจ้าหน้าที่ DC-

...เจ้าหน้าที่ DC- หางาน - บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าหน้าที่ DC Share บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าหน้าที่ DC กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน - - ผ่านการทำงานด้านเอกสารระบบ (ถ้ามีประสบการณ์ด้านควบคุม KPI จะพิจารณาเป็นพิเศษ)- งานด้านสรรหาบุคลากร- งานด้านการฝึกอบรม- ใช้เครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี .เพศ หญิง .อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร . ประกันสุขภาพ/ ประกันชีวิตกลุ่ม. โบนัสปรับเงินประจำปี. สัมมนา/ ท่องเที่ยวประจำปี. ชุดยูนิฟอร์ม. เบี้ยเลี้ยง(บางงาน). เบี้ยขยัน -(บางงาน). ประกันสังคม. กองทุนทดแทน. วันหยุดนักขัติฤกษ์ วัน. วันหยุด เสาร์ที่ เสาร์ที่ ของเดือน(หยุดวันอาทิตย์). วันหยุดพักผ่อน - วัน. สวัสดิการอื่น ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม leskinthailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- , -- #]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง ...


กรุงเทพมหานคร 21 กุมภาพันธ์ 2561


เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ-

...ระเทศไทย) จำกัด เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน - - ระหว่างประเทศ- ดำเนินการทางด้านจัดซื้อ .เพศ หญิง/ชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (สาขาเศรษฐศาสต์,ภาษาจีนศึกษา สาขาที่เกี่ยวข้อง).ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office พิมพ์ภาษาจีนได้ดี .มีความรอบคอบในการทำงาน.มีทักษะภาษาจีน สามารถพูด อ่าน เขียน เข้าใจได้ดี.มีทักษะด้านการสื่อสาร การประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี.มีความกระตือรือร้น อดทน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.มีรถยนต์ส่วนตัว กรุงเทพมหานคร . ประกันสุขภาพ/ ประกันชีวิตกลุ่ม. โบนัสปรับเงินประจำปี. สัมมนา/ ท่องเที่ยวประจำปี. ชุดยูนิฟอร์ม. เบี้ยเลี้ยง(บางงาน). เบี้ยขยัน -(บางงาน). ประกันสังคม. กองทุนทดแทน. วันหยุดนักขัติฤกษ์ วัน. วันหยุด เสาร์ที่ เสาร์ที่ ของเดือน(หยุดวันอาทิตย์). วันหยุดพักผ่อน - วัน. สวัสดิการอื่น ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม leskinthailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- , -- #]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด ถนนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว เขต...


กรุงเทพมหานคร 21 กุมภาพันธ์ 2561


เลขานุการผู้บริหาร-

... กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน - - ติดตาม ประสานงาน คัดกรอง นัดหมาย- จัดทำรายงานการประชุม- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศ หญิง อายุ - ปี.มีประสบการณ์การทำงานใน ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเลขานุการ สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความรอบคอบในการทำงาน.มีทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สามารถพูด อ่าน เขียน เข้าใจได้ดี.มีทักษะด้านการสื่อสาร การประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี.มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจในตัวเอง มนุษย์สัมพันธ์ดี / สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว.มีความกระตือรือร้น อดทน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี กรุงเทพมหานคร . ประกันสุขภาพ/ ประกันชีวิตกลุ่ม. โบนัสปรับเงินประจำปี. สัมมนา/ ท่องเที่ยวประจำปี. ชุดยูนิฟอร์ม. เบี้ยเลี้ยง(บางงาน). เบี้ยขยัน -(บางงาน). ประกันสังคม. กองทุนทดแทน. วันหยุดนักขัติฤกษ์ วัน. วันหยุด เสาร์ที่ เสาร์ที่ ของเดือน(หยุดวันอาทิตย์). วันหยุดพักผ่อน - วัน. สวัสดิการอื่น ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม leskinthailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- , -- #]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด ถนนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว เขต...


กรุงเทพมหานคร 21 กุมภาพันธ์ 2561


เจ้าหน้าที่ Q.A-

...เจ้าหน้าที่ Q.A- หางาน - บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าหน้าที่ Q.A Share บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าหน้าที่ Q.A กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน - - Q.A./Q.C ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง .เพศหญิง.วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์.มีประสบการณ์งาน Q.A./Q.C ปีขึ้นไป กรุงเทพมหานคร . ประกันสุขภาพ/ ประกันชีวิตกลุ่ม. โบนัสปรับเงินประจำปี. สัมมนา/ ท่องเที่ยวประจำปี. ชุดยูนิฟอร์ม. เบี้ยเลี้ยง(บางงาน). เบี้ยขยัน -(บางงาน). ประกันสังคม. กองทุนทดแทน. วันหยุดนักขัติฤกษ์ วัน. วันหยุด เสาร์ที่ เสาร์ที่ ของเดือน(หยุดวันอาทิตย์). วันหยุดพักผ่อน - วัน. สวัสดิการอื่น ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม leskinthailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- , -- #]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด ถนนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร -- , -- #...


กรุงเทพมหานคร 21 กุมภาพันธ์ 2561


Business Development Manager

...Business Development Manager หางาน - บริษัท ซีเคียว เพาเวอร์ จำกัด Business Development Manager Share บริษัท ซีเคียว เพาเวอร์ จำกัด Business Development Manager กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ศึกษา เรียนรู้ เก็บข้อมูลลูกค้าวิจัยพฤติกรรมลูกค้ากลุ่มเป้าหมายวางแผนงานขายพัฒนาสินค้าการตลาดเปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศ .อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการบริหารธุรกิจ.มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดอย่างน้อย ปี.มีความรู้ อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี.เคยผ่านงานด้านบริหารงานขายการตลาดต่างประเทศ .มีความรู้ประสบการณ์ในสินค้าอุตสาหกรรมงานอนุรักษ์พลังงาน กรุงเทพมหานคร เงินโบนัสประจำปี CommissionIncentiveประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม sicholsitaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีเคียว เพาเวอร์ จำกัด ซอยร่มเกล้า ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง Airport link) , โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 20 กุมภาพันธ์ 2561


Copy Writer1

...riter Share บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด Copy Writer กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน - .คิดคำ คิดสโลแกนของสินค้า เพื่อใช้โปรโมทสินค้าแบรนด์สินค้า.พรูฟงาน ตรวจงาน เพื่อลดความผิดพลาดของงาน.งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศ หญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี(สาขาที่เกี่ยวข้องกับสายงาน).ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Internet,Social Media ต่างๆได้.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กรุงเทพมหานคร . ประกันสุขภาพ/ ประกันชีวิตกลุ่ม. โบนัสปรับเงินประจำปี. สัมมนา/ ท่องเที่ยวประจำปี. ชุดยูนิฟอร์ม. เบี้ยเลี้ยง(บางงาน). เบี้ยขยัน -(บางงาน). ประกันสังคม. กองทุนทดแทน. วันหยุดนักขัติฤกษ์ วัน. วันหยุด เสาร์ที่ เสาร์ที่ ของเดือน(หยุดวันอาทิตย์). วันหยุดพักผ่อน - วัน. สวัสดิการอื่น ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม leskinthailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- , -- #]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด ถนนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว เขต...


กรุงเทพมหานคร 20 กุมภาพันธ์ 2561


ผช.ผจก. ผจก.แผนก QAQC1

... บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด ผช.ผจก. / ผจก.แผนก QA/QC กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน - . ประกันคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป. ตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูป. ตรวจสอบคุณภาพ สินค้าใน Line การผลิต .เพศ หญิง / อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี(สาขาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง).มีประสบการณ์สายงาน QA/QC ปี.ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี.เคยทำงานในโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ระบบ GMP จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีภาวะผู้นำ กรุงเทพมหานคร . ประกันสุขภาพ/ ประกันชีวิตกลุ่ม. โบนัสปรับเงินประจำปี. สัมมนา/ ท่องเที่ยวประจำปี. ชุดยูนิฟอร์ม. เบี้ยเลี้ยง(บางงาน). เบี้ยขยัน -(บางงาน). ประกันสังคม. กองทุนทดแทน. วันหยุดนักขัติฤกษ์ วัน. วันหยุด เสาร์ที่ เสาร์ที่ ของเดือน(หยุดวันอาทิตย์). วันหยุดพักผ่อน - วัน. สวัสดิการอื่น ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม leskinthailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- , -- #]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด ถนนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว เขต...


กรุงเทพมหานคร 20 กุมภาพันธ์ 2561


เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต1

...เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต หางาน - บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต Share บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน - . วางแผนการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับแผนการขาย. วางแผนการใช้วัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิต .เพศ ชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.การศึกษา ปริญญาตรี(ทุกสาขา) .มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวางแผนการผลิต ปีขึ้นไป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word , Excel ได้เป็นอย่างดี.มนุษย์สัมพันธ์ดี ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร . ประกันสุขภาพ/ ประกันชีวิตกลุ่ม. โบนัสปรับเงินประจำปี. สัมมนา/ ท่องเที่ยวประจำปี. ชุดยูนิฟอร์ม. เบี้ยเลี้ยง(บางงาน). เบี้ยขยัน -(บางงาน). ประกันสังคม. กองทุนทดแทน. วันหยุดนักขัติฤกษ์ วัน. วันหยุด เสาร์ที่ เสาร์ที่ ของเดือน(หยุดวันอาทิตย์). วันหยุดพักผ่อน - วัน. สวัสดิการอื่น ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม leskinthailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- , -- #]สม...


กรุงเทพมหานคร 20 กุมภาพันธ์ 2561