Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

การตลาดออนไลน์ (E-Commerce)

...การตลาดออนไลน์ (E-Commerce) หางาน - บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด การตลาดออนไลน์ (E-Commerce) Share บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด การตลาดออนไลน์ (E-Commerce) มิถุนายน ระดับเงินเดือน - ผู้ที่ต้องการมีอาชีพอิสระ มองหาช่องทางขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce)*** ยินดีรับนักศึกษาฝึกงาน ***ห้างสรรพสินค้าออนไลน์ www.wishopping.comบทสัมภาษณ์ CEO WI https//youtu.be/R__VLtcqF .เพศ หญิง .อายุ(ปี) - ปีขึ้นไป.ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์.มีทัศนะคติบวก ชอบช่วยเหลือสังคม ชอบการทำงานเป็นทีม ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 05 มิถุนายน 2561


ผู้ที่ต้องการมีธุรกิจสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์

...ผู้ที่ต้องการมีธุรกิจสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์ หางาน - บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ที่ต้องการมีธุรกิจสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์ Share บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ที่ต้องการมีธุรกิจสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์ มิถุนายน ระดับเงินเดือน - ผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชี(โดยซื้อสิทธิการบริหารงานด้วยระบบแฟรนไชส์) เราออกแบบสำนักงานบัญชีที่แตกต่างจากเจ้าอื่น -โดยปกติ สนง.บัญชีจะเอาเอกสารลูกค้ามายำๆข้อมูล แล้วปิดงบการเงิน นำส่งภาครัฐ-เราเน้นสร้างระบบบัญชีบริหาร วิเคราะห์การเจริญเติบโตของการดำเนินธุรกิจให้กับลูกค้า ขึ้นโครงสร้างหน่วยงานบัญชีการเงิน (CFO Outsource)-รวมถึงเราทำหน้าที่เป็นธุรการบัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ รับวางบิล จ่ายเช็ค จ่ายเงินเดือน (Back Office Center)-เราใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์กิจการได้อย่าง Realtime .เพศ ชาย , หญิง. นักลงทุนที่สนใจในธุรกิจสำนักงานบัญชีออนไลน์.นักบัญชีที่ต้องการมีธุรกิจสำนักงานบัญชีเป็นของตัวเอง.ผู้ที่ไม่ได้จบบัญชีต้องการมีธุรกิจสำนักงานบัญชีเป็นของตัวเอง.คนพิการที่สนใจมีอาชีพ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐผ่านมาตรา ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 05 มิถุนายน 2561


Project Manager1

... ระดับเงินเดือน - . การบริหารโครงการติดตั้งทดสอบส่งมอบระบบ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้.. การวางแผนออกแบบระบบ ควบคุมการติดตั้ง ทดสอบ ทดลองใช้งาน การส่งมอบตรวจรับอุปกรณ์ ระบบ .. การสั่งซื้ออุปกรณ์ จัดส่งอุปกรณ์ไปที่สถานที่ติดตั้ง รับประกันอุปกรณ์ทั้งก่อนหลังการติดตั้ง.. การควบคุมทั่วไปในส่วนของงานด้านวิศวกรรม เช่น การแลกเปลี่ยนแบบแปลน ข้อมูลอื่น ๆ การอนุมัติแบบแปลนของอุปกรณ์ ข้อมูลของโครงสร้างของโครงข่าย.. การฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความสามารถใช้งานอุปกรณ์ ระบบในลักษณะของ USER TRAINING. การบริหารโครงการในระหว่างการใช้งานระบบ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้.. การบริหาร ควบคุม การใช้งานของอุปกรณ์สื่อสาร.. การตรวจสอบการทำงานของระบบอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติต่อเนื่องโดยตลอด ให้บริการการตรวจซ่อมในกรณีที่อุปกรณ์เสีย นำอุปกรณ์สำรองไปทำการติดตั้งทดแทนใช้งานชั่วคราว.. การให้บริการซ่อมบำรุงในลักษณะของการป้องกัน Preventive Maintenance โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่เทคนิคทำการตรวจเช็คการทำงานของระบบเป็นระยะๆ เพื่อระวัง ป้องกันการเสียหายของอุปกรณ์ เป็นการดูแลอุปกรณ์ให้ใช้งานได้เต็มตามประสิทธิภาพของระบบตลอดเวลา.. ความรับผิดชอบในการให้บริการอื่นๆ .เพศ หญิง.อายุ(ปี) - ปีขึ้นไป.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท.ประสบการณ์(ปี) ปี.- เป็นผู้นำ - มีความรู้เรื่อง Project Management - วางแผนโครงการเป็น - มีความยืดหยุ่นสูง - เป็นนักเจรจาต่อรอง - จัดลำดับความสำคัญเป็น ...


กรุงเทพมหานคร 05 มิถุนายน 2561


สมุห์บัญชี (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี)1

...สมุห์บัญชี (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี) หางาน - บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด สมุห์บัญชี (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี) Share บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด สมุห์บัญชี (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี) มิถุนายน ระดับเงินเดือน - .สอบทานสร้างทีมบัญชี ระบบบัญชีลูกหนี้.สอบทานสร้างทีมบัญชี ระบบบัญชีเจ้าหนี้.สอบทานสร้างทีมบัญชี ระบบบัญชีสินค้าคงคลัง.สอบทานสร้างทีมบัญชี ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวรเงินเดือนตามความสามารถความเหมาะสมของงานหมายเหตุ เราใช้นวัตกรรมจัดทำบัญชีให้ลูกค้าด้วย โปรแกรมบัญชี ออนไลน์*** ยินดีรับนักศึกษาฝึกงาน ******ต้องการพนักงานทำงานแถว ลาดกระบัง โรงพยาบาลพระราม สมุทรสาคร .เพศ หญิง.อายุ(ปี) - ปีขึ้นไป .ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท.ประสบการณ์(ปี) ปี.- จบปริญญาตรี-โท ด้านบัญชี บริหารธุรกิจ .- รักในการเรียนรู้ พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง.- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีวินัยในตัวเอง.- มีความรับผิดชอบสูง.- เข้ากับคนง่าย ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 05 มิถุนายน 2561


ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ - เกษียญอายุ1

...ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ - เกษียญอายุ หางาน - บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ - เกษียญอายุ Share บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ - เกษียญอายุ มิถุนายน ระดับเงินเดือน - .ผู้บริหารธุรกิจทั่วไป- MD, GM, CFO, COO.ผู้บริหารธุรกิจโรงแรม-HM, RM, GM, HOTEL OPERATION DIRECTOR, FC, FO, FB ,Chef .เพศ หญิง.อายุ(ปี) .ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาเอก.ประสบการณ์(ปี) ปี ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 05 มิถุนายน 2561


สอนภาษา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี

...สอนภาษา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี หางาน - บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด สอนภาษา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี Share บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด สอนภาษา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี มิถุนายน ระดับเงินเดือน - สอนภาษา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ระดับเริ่มต้น - สนทนาธุรกิจ .เพศ หญิง.อายุ(ปี) -.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท.ประสบการณ์(ปี) - ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 05 มิถุนายน 2561


ธุรการบัญชี (คนพิการ)

...ธุรการบัญชี (คนพิการ) หางาน - บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ธุรการบัญชี (คนพิการ) Share บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ธุรการบัญชี (คนพิการ) มิถุนายน ระดับเงินเดือน - ออกบิลใบจัดซื้อ ใบรับสินค้า ใบทำจ่ายออกบิลใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน .เพศ หญิง.อายุ(ปี) - .ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาโท.ประสบการณ์(ปี) - .งานจิตอาสา,ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่.จบปวส. ปริญญา ตรี ด้านบัญชี บริหารธุรกิจ .รักในการเรียนรู้ พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง .ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีวินัยในตัวเอง มีความรับผิดชอบสูง .มีไฟ มีพลัง ต้องการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้งาน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 05 มิถุนายน 2561


Reservation Staff

...Reservation Staff หางาน - บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด Reservation Staff Share บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด Reservation Staff มิถุนายน ระดับเงินเดือน - บริษัท Agency ธุรกิจทัวร์ โรงแรม Sale Project ธุรกิจทัวร์ โรงแรม***ยินดีรับนักศึกษาฝึกงาน*** .เพศ หญิง.ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.ใช้โปรแกรม Microsoft Office , Microsoft Visio .Good interpersonal skill , Self Motivated and Enthusiasm ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 05 มิถุนายน 2561


นักศึกษาฝึกงานบัญชี

...นักศึกษาฝึกงานบัญชี หางาน - บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด นักศึกษาฝึกงานบัญชี Share บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด นักศึกษาฝึกงานบัญชี มิถุนายน ระดับเงินเดือน - ฝึกงานด้านบัญชีการเงิน .เพศ หญิง.อายุ(ปี) -.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 05 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี-หัวหน้าฝ่ายบัญชี

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี-หัวหน้าฝ่ายบัญชี หางาน - บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี-หัวหน้าฝ่ายบัญชี Share บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี-หัวหน้าฝ่ายบัญชี มิถุนายน ระดับเงินเดือน - เราเป็นบริษัท CO-Source Outsource ให้บริการทางวิชาชีพบัญชี โดยรับพนักงานตาม Functional งานดังนี้ .บันทึกบัญชี ระบบบัญชีลูกหนี้ ดูแลต้นทางจนจบปลายทางด้านลูกหนี้.บันทึกบัญชี ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ดูแลต้นทางจนจบปลายทางด้านเจ้าหนี้.บันทึกบัญชี ระบบบัญชีสินค้าคงคลัง ดูแลด้านสต๊อกสินค้าจนจบบัญชีต้นทุน.บันทึกบัญชี ระบบงานจัดซื้อ ดูแลต้นทางจนจบปลายทางด้านจัดซื้อ.บันทึกบัญชี ระบบงานการเงิน ดูแลต้นทางจนจบปลายทางด้านการเงิน***ยินดีรับนักศึกษาฝึกงาน******ต้องการพนักงานทำงานแถว ลาดกระบัง โรงพยาบาลพระราม สมุทรสาครเงินเดือนตามความสามารถความเหมาะสมของงานหมายเหตุ เราใช้นวัตกรรมจัดทำบัญชีให้ลูกค้าด้วย โปรแกรมบัญชี ออนไลน์ .เพศ ชาย , หญิง.อายุ(ปี) - .จบปวส. ปริญญา ตรี ด้านบัญชี บริหารธุรกิจ .รักในการเรียนรู้ พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง.ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีวินัยในตัวเอง.มีความรับผิดชอบสูง.เข้ากับคนง่าย .ประสบการณ์(ปี) - .ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ลาดกระบัง ...


กรุงเทพมหานคร 05 มิถุนายน 2561