Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

พนักงานฝึกงาน

...พนักงานฝึกงาน หางาน - บริษัท โพลิกอน จำกัด พนักงานฝึกงาน Share บริษัท โพลิกอน จำกัด พนักงานฝึกงาน กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ดูตามผลงาน ผู้ช่วยประสานงานซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ ทำงานที่ลาดกระบัง .ชาย.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ).มีความตั้งใจในการทำงานจริง ไม่เกี่ยงงาน.มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม jerryโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โพลิกอน จำกัด / หมู่ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 11 กรกฎาคม 2561


เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด1

...ออยล์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด Share บริษัท ทรัพย์ทวีไพศาล ออยล์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ,+++ .ดูแลกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท วางแผนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท.ดูแลฐานลูกค้าเก่าของบริษัททั้งหมด สามารถกระตุ้นยอดขายให้กับบริษัทได้.จัดทำแผนโปรโมชั่นสินค้า แผนส่งเสริมการขายอื่น ๆ .วิเคราะห์ตลาดสินค้าคู่แข่ง ในกลุ่มธุระกิจเดียวกัน.วิเคราะห์ตลาดกลุ่มลูกค้าที่มีทั้งหมด.วางแผนขยายตลาดฐานลูกค้าของบริษัทให้เพิ่มมากขึ้น.สามารถเข้ากับลูกค้ามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี.สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันจากลูกค้าได้.สามารถเดินทางไปดูแลลูกค้าต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง เพื่อตรวจเยี่ยมลูกค้า ตรวจสอบตลาด .เพศ ชาย / หญิง อายุ - ปี ไม่เกิน ปี .มีประสบการณ์อย่างน้อย ปี ขึ้นไป .วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี สาขาการตลาดสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความรู้สามารถทางด้านการขาย วิเคราะห์การตลาด.สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทย/อังกฤษ ได้ดี ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้คล่อง สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Power Point ได้.ขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน .สามารถเดินทางไปดูแลลูกค้าต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง เพื่อตรวจเยี่ยมลูกค้า ตรวจสอบตลาด ...


กรุงเทพมหานคร 03 กรกฎาคม 2561


Sales Exclusive 1

...รายงานการขาย การเข้าเยี่ยมลูกค้าในแต่ละวัน เก็บข้อมูลลูกค้า. จัดทำรายงานสรุปประจำเดือน ( Monthly report ) ได้แก่ความเคลื่อนไหวในตลาด เช่น คู่แข่ง , กลุ่มลูกค้า แผนการขาย. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การขาย เช่น การจัดส่งสินค้า การเสนอราคา การติดตามยอดค้างชำระลูกค้า จัดทำเอกสารการเปิดลูกค้าใหม่ ประวัติลูกค้า. หน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย. ปฎิบัติตามกฎระเบียบบริษัท .เพศชาย / หญิง อายุ - ปี ไม่เกิน ปี.ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด / สาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ ปีขึ้นไป ( หากมีประสบการณ์ขายน้ำมันเครื่องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ).มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Internet , Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี .มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มั่นใจในตนเอง.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ .มีรถยนต์ส่วนตัวสำหรับวิ่งงาน.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ กรุงเทพฯ/ปริมณฑล เงินเดือน , - , บาท ( ตามประสบการณ์ ความสามารถ )ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายเงินโบนัสพิเศษประกันสังคมค่าน้ำมันค่าเสื่อมรถค่าชุดยูนิฟอร์ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม suptaveepaisanoilโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ทรัพย์ทวีไพศาล ออยล์ จำกัด หมู่บ้านอาร์ เค โฮมพาร์ค เลขที่ / ถนนพัฒนาชนบท แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต...


กรุงเทพฯ/ปริมณฑล 03 กรกฎาคม 2561


Sales Exclusive ( ภาคกลาง )1

...ารขาย การเข้าเยี่ยมลูกค้าในแต่ละวัน เก็บข้อมูลลูกค้า. จัดทำรายงานสรุปประจำเดือน ( Monthly report ) ได้แก่ความเคลื่อนไหวในตลาด เช่น คู่แข่ง , กลุ่มลูกค้า แผนการขาย. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การขาย เช่น การจัดส่งสินค้า การเสนอราคา การติดตามยอดค้างชำระลูกค้า จัดทำเอกสารการเปิดลูกค้าใหม่ ประวัติลูกค้า. หน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย. ปฎิบัติตามกฎระเบียบบริษัท .เพศชาย / หญิง อายุ - ปี ไม่เกิน ปี.ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด / สาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ ปีขึ้นไป ( หากมีประสบการณ์ขายน้ำมันเครื่องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ).มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Internet , Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี .มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มั่นใจในตนเอง.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ .มีรถยนต์ส่วนตัวสำหรับวิ่งงาน.รู้จักเส้นทางในเขตจังหวัดของตัวเองเป็นอย่างดี ภาคกลาง เงินเดือน , - , บาท ( ตามประสบการณ์ ความสามารถ )ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายเงินโบนัสพิเศษประกันสังคมค่าน้ำมันค่าเสื่อมรถค่าชุดยูนิฟอร์ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม suptaveepaisanoilโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ทรัพย์ทวีไพศาล ออยล์ จำกัด หมู่บ้านอาร์ เค โฮมพาร์ค เลขที่ / ถนนพัฒนาชนบท แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต...


ภาคกลาง 03 กรกฎาคม 2561


Sales Exclusive ( ภาคใต้ )1

...การขาย การเข้าเยี่ยมลูกค้าในแต่ละวัน เก็บข้อมูลลูกค้า. จัดทำรายงานสรุปประจำเดือน ( Monthly report ) ได้แก่ความเคลื่อนไหวในตลาด เช่น คู่แข่ง , กลุ่มลูกค้า แผนการขาย. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การขาย เช่น การจัดส่งสินค้า การเสนอราคา การติดตามยอดค้างชำระลูกค้า จัดทำเอกสารการเปิดลูกค้าใหม่ ประวัติลูกค้า. หน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย. ปฎิบัติตามกฎระเบียบบริษัท .เพศชาย / หญิง อายุ - ปี ไม่เกิน ปี.ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด / สาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ ปีขึ้นไป ( หากมีประสบการณ์ขายน้ำมันเครื่องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ).มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Internet , Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี .มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มั่นใจในตนเอง.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ .มีรถยนต์ส่วนตัวสำหรับวิ่งงาน.รู้จักเส้นทางในเขตจังหวัดของตัวเองเป็นอย่างดี ภาคใต้ เงินเดือน , - , บาท ( ตามประสบการณ์ ความสามารถ )ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายเงินโบนัสพิเศษประกันสังคมค่าน้ำมันค่าเสื่อมรถค่าชุดยูนิฟอร์ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม suptaveepaisanoilโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ทรัพย์ทวีไพศาล ออยล์ จำกัด หมู่บ้านอาร์ เค โฮมพาร์ค เลขที่ / ถนนพัฒนาชนบท แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต...


ภาคใต้ 03 กรกฎาคม 2561


Sales Exclusive ( ภาคอีสาน )1

...เยี่ยมลูกค้าในแต่ละวัน เก็บข้อมูลลูกค้า. จัดทำรายงานสรุปประจำเดือน ( Monthly report ) ได้แก่ความเคลื่อนไหวในตลาด เช่น คู่แข่ง , กลุ่มลูกค้า แผนการขาย. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การขาย เช่น การจัดส่งสินค้า การเสนอราคา การติดตามยอดค้างชำระลูกค้า จัดทำเอกสารการเปิดลูกค้าใหม่ ประวัติลูกค้า. หน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย. ปฎิบัติตามกฎระเบียบบริษัท .เพศชาย / หญิง อายุ - ปี ไม่เกิน ปี.ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด / สาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ ปีขึ้นไป ( หากมีประสบการณ์ขายน้ำมันเครื่องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ).มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Internet , Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี .มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มั่นใจในตนเอง.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ .มีรถยนต์ส่วนตัวสำหรับวิ่งงาน.รู้จักเส้นทางในเขตจังหวัดของตัวเองเป็นอย่างดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงินเดือน , - , บาท ( ตามประสบการณ์ ความสามารถ )ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายเงินโบนัสพิเศษประกันสังคมค่าน้ำมันค่าเสื่อมรถค่าชุดยูนิฟอร์ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม suptaveepaisanoilโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ทรัพย์ทวีไพศาล ออยล์ จำกัด หมู่บ้านอาร์ เค โฮมพาร์ค เลขที่ / ถนนพัฒนาชนบท แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต...


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 03 กรกฎาคม 2561


รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai( AVHE) ประจำ ร้าน ป.ธนสินทรัพย์ ร่

...รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai( AVHE) ประจำ ร้าน ป.ธนสินทรัพย์ ร่มเกล้า ด่วน หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai( AV,HE) ประจำ ร้าน ป.ธนสินทรัพย์ ร่มเกล้า ด่วน Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai( AV,HE) ประจำ ร้าน ป.ธนสินทรัพย์ ร่มเกล้า ด่วน มิถุนายน ระดับเงินเดือน /วัน เป็น Promoter ประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี้ห้อ Sharp Thai สินค้าคือ (HE/AV)ตู้เย็น,เครื่องซัก,เเอร์, ทีวีเวลาทำงาน ชั่วโมง/วัน พัก ชั่วโมงทำงาน วันต่อสัปดาห์ หยุด วัน ( หยุดไม่ตรงกับ ศุกร์- เสาร์-อาทิตย์ ) วันหยุดตาม บริษัท Sharp Thai กำหนด ,ลาประจำปี,ลาพักร้อน,ชุดยูนิฟอร์ม(บริษัทชาร์ปไทย จ่ายเงินเป็นรายวัน/ตัดรอบเงินเดือน ทุกสิ้นเดือน เงินออกเดือนถัดไป)-เงินเดือน -commission -Incentive รายตัวทุกตัว -ค่าเป้า-มีประกันสังคม,เเละอื่น ๆ ..เพศ ชาย อายุ - ปี..วุฒิกาศึกษา ม. ขึ้นไป..มีบุคลิก เเละ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี..เคยผ่านงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มาโดยตรง ใกล้เคียง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร...


กรุงเทพมหานคร 22 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย-

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย- หางาน - บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Share บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง -ประสานงานขาย ช่วยแนะนำการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเดิม-นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าใหม่-วางแผนการขายทำรายการเข้าพบลูกค้า-ทำงานประจำออฟฟิต** ปฏิบัติงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ หยุดสัปดาห์ละ วัน นักขัตฤกษ์ เวลาทำงาน . น.-.น. ** .เพศชาย/หญิง อายุปีขึ้นไป.วุฒิ ปวช - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน Machine .หากสามารถใช้ AutoCad Photoshop ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี .มีประสบการณ์ในงานเขียนแบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ .สามารถเขียนโปรแกรม CNC ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ .สามารถควบคุมดูแลงานให้เป็นไปตามกำหนด.สามารถอ่านแบบสั่งผลิตได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ขับรถได้มีใบขับขี่ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ตามโครงสร้างบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bmpโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน ...


กรุงเทพมหานคร 22 มิถุนายน 2561


การตลาด (ฉะเชิงเทรา) ด่วน

...การตลาด (ฉะเชิงเทรา) ด่วน หางาน - บริษัท อีซูซุแสงหงส์บางกอก จำกัด การตลาด (ฉะเชิงเทรา) ด่วน Share บริษัท อีซูซุแสงหงส์บางกอก จำกัด การตลาด (ฉะเชิงเทรา) ด่วน มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง ออกพื้นที่สำรวจตลาดจัดทำแผนการตลาดนำเสนอแผนงาน .เพศ ชาย - หญิง อายุไม่เกิน ปี.วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา.สามารถขับรถได้จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ ฉะเชิงเทรา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท อีซูซุแสงหงส์บางกอก จำกัด / หมู่ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการมีสาขาดังต่อไปนี้. สาขาลาดพร้าว เลขที่ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม.. สาขาประดิษฐ์มนูธรรม เลขที่ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.. สาขาเจริญนคร เลขที่ / ถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม.. สาขาประชาอุทิศ เลขที่ / หมู่ที่ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.. อีซูซุสุวรรณภูมิ (ลาดกระบัง) เลขที่ ถนนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง กทม.. อีซูซุสุวรรณภูมิ มอเตอร์(ปากน้ำ) เ...


ฉะเชิงเทรา 21 มิถุนายน 2561


ผู้ช่วยธุรการสโตร์โครงการบ้านจัดสรร-

...ผู้ช่วยธุรการสโตร์โครงการบ้านจัดสรร- หางาน - บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด ผู้ช่วยธุรการสโตร์โครงการบ้านจัดสรร Share บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด ผู้ช่วยธุรการสโตร์โครงการบ้านจัดสรร มิถุนายน ระดับเงินเดือน , - สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำโครงการกัสโต้ กิ่งแก้ว-สุวรรณภูมิ / โครงการคาซ่าซิตี้ พระรามห้า - ปิ่นเกล้า )- ควบคุมดูแลเบิกจ่าย , เช็คสต็อคสินค้าในโครงการ , พิมพ์เอกสาร- ปฏิบัติงาน จ - ส. เวลา . - . หยุดทุกวันอาทิตย์- สามารถเริ่มงานได้ทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร -- ( พี่ดาว ) .เพศชาย / หญิง .วุฒิ ปวส. , ป.ตรี.อายุ - ปี.มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ Word ,Excel.สัมภาษณ์ทราบผลทันที ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด / อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS สถ...


กรุงเทพมหานคร 19 มิถุนายน 2561