Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

รับสมัครพนักงานเชียร์ขายสินค้าเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ ประจำที่ท๊อปส์ อุดมสุขวิ่งกับลาดกระบัง ด่วน

...รับสมัครพนักงานเชียร์ขายสินค้าเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ ประจำที่ท๊อปส์ อุดมสุขวิ่งกับลาดกระบัง ด่วน หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด - รับสมัครพนักงานเชียร์ขายสินค้าเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ ประจำที่ท๊อปส์ อุดมสุขวิ่งกับลาดกระบัง *ด่วน บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานเชียร์ขายสินค้าเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ ประจำที่ท๊อปส์ อุดมสุขวิ่งกับลาดกระบัง *ด่วน มกราคม ระดับเงินเดือน +คอมมิชชั่น เชียร์ขายสินค้าแนะนำสินค้า งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .- เพศหญิง อายุ - ปี .- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- มีประสบการณ์ด้านงานขายในห้างฯ มาก่อน .- พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี.- สนใจ พี่อาย - ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สถานที่ปฏิบัติงาน ท๊อปส์ อุดมสุขวิ่งกับลาดกระบัง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ - (เวลาทำการ .-. น.)]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด /-...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 21 มกราคม 2559


หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

...หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง หางาน - บจก. กะรัตอินเตอร์เนชั่นแนล - หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง บจก. กะรัตอินเตอร์เนชั่นแนล หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง มกราคม ระดับเงินเดือน ตามคุณสมบัติประสบการณ์ + ควบคุมการซ่อมแซมแก้ไขเครื่องจักรหน้างานได้+ ลำดับงาน/จ่ายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม + จัดซื้อ/จัดเตรียม/จัดเก็บ อุปกรณ์ที่จำเป็นในงานติดตั้งซ่อมบำรุงได้อย่างเหมาะสม+ จัดทำแผนงานการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน+ จัดทำประวัติ รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์กับการซ่อมบำรุง+ จัดเก็บรวบรวมคู่มือการดูแลบำรุงรักษาได้อย่างเป็นระบบ+ สามารถโต้ตอบอีเมล์กับช่างต่างประเทศได้ .มีประสบการณ์ในการติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรงานโลหะระบบไฮดรอลิกส์ อย่างน้อย ปี.วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า /อิเล็คทรอนิคส์ /เครื่องกลสาขาที่เกี่ยวข้อง.เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.สามารถอ่าน/เข้าใจวงจรไฟฟ้า/วงจรไฮดรอลิกส์.สามารถขับรถยนต์มีใบขับขี่.สามารถขับมอเตอร์ไซ์มีใบขับขี่.ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับที่สื่อสารได้.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้.รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ทัศนคติที่ดี ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โบนัสตามผลงานระยะเวลางาน, ประกันอุบัติเหตุ ,ประกันสังคม ฯลฯ สมัคร...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 21 มกราคม 2559


ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรไฟฟ้า

...ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรไฟฟ้า หางาน - บจก. กะรัตอินเตอร์เนชั่นแนล - ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ไฟฟ้า บจก. กะรัตอินเตอร์เนชั่นแนล ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ไฟฟ้า มกราคม ระดับเงินเดือน ตามความสามารถของผู้สมัคร + ซ่อมบำรุง/แก้ไขปัญหาด้านไฟฟ้าของเครื่องจักรงานโลหะได้ด้วยตนเองจากการที่ได้รับมอบหมาย+ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ .จบการศึกษาระดับ ปวช. เป็นอย่างน้อย/ วุฒิ ม. แต่มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ .หากมีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรระบบไฮดรอลิกส์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.อ่าน/เข้าใจ/วงจรไฟฟ้า .วิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดจากระบบไฟฟ้า (ถ้าสามารถ).สามารถขับรถยนต์มีใบขับขี่.สามารถขับมอเตอร์ไซ์มีใบขับขี่.รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ทัศนคติที่ดี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โบนัสตามผลงานระยะเวลางาน, ประกันอุบัติเหตุ ,ประกันสังคมฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บจก. กะรัตอินเตอร์เนชั่นแนล / ถ. ลาดกระบังแขวง/เขตลาดกระบังกรุงเทพฯ ...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 21 มกราคม 2559


ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรเครื่องกลไฮดรอลิกส์

...ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรเครื่องกลไฮดรอลิกส์ หางาน - บจก. กะรัตอินเตอร์เนชั่นแนล - ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร/เครื่องกล/ไฮดรอลิกส์ บจก. กะรัตอินเตอร์เนชั่นแนล ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร/เครื่องกล/ไฮดรอลิกส์ มกราคม ระดับเงินเดือน ตามความสามารถของผู้สมัคร + ซ่อมบำรุง/แก้ไขปัญหาเครื่องจักรกลระบบไฮดรอลิกส์ได้ด้วยตนเองจากการที่ได้รับมอบหมาย+ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องกล/ระบบไฮดรอลิกส์ได้ . จบการศึกษาระดับ ปวช. เป็นอย่างน้อย/ วุฒิ ม. แต่มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ .หากมีประสบการณ์ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรระบบไฮดรอลิกส์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.อ่าน/เข้าใจ/วงจรไฮดรอลิกส์ การทำงานของเครื่องกลต่างๆ .วิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดจากระบบไฮดรอลิกส์ (ถ้าสามารถ).สามารถขับรถยนต์มีใบขับขี่.สามารถขับมอเตอร์ไซ์มีใบขับขี่.รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ทัศนคติที่ดี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บจก. กะรัตอินเตอร์เนชั่นแน...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 21 มกราคม 2559


ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรอิเลคทรอนิกส์

...ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรอิเลคทรอนิกส์ หางาน - บจก. กะรัตอินเตอร์เนชั่นแนล - ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อิเลคทรอนิกส์ บจก. กะรัตอินเตอร์เนชั่นแนล ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อิเลคทรอนิกส์ มกราคม ระดับเงินเดือน ตามความสามารถของผู้สมัคร + ซ่อมบำรุง/แก้ไขปัญหาด้านไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์ของเครื่องจักรงานโลหะได้ด้วยตนเองจากการที่ได้รับมอบหมาย+ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์ได้+ สามารถเรียนรู้/เข้าใจ/ถ่ายทอดโปรแกรมควบคุมเครื่องจักรได้ .จบการศึกษาระดับ ปวช. เป็นอย่างน้อย /มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ .อ่าน/เข้าใจวงจรไฟฟ้า .วิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดจากระบบไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์ (ถ้าสามารถ).สามารถขับรถยนต์มีใบขับขี่.สามารถขับมอเตอร์ไซ์มีใบขับขี่.รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ทัศนคติที่ดี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โบนัสตามผลงานระยะเวลางาน, ประกันอุบัติเหตุ ,ประกันสังคม ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บจก. กะรัตอินเตอร์เนชั่นแนล / ถ. ลาดกระบ...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 21 มกราคม 2559


พนักงานทำความสะอาดที่สูง(โรยตัว)

...พนักงานทำความสะอาดที่สูง(โรยตัว) หางาน - บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด - พนักงานทำความสะอาดที่สูง(โรยตัว) บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด พนักงานทำความสะอาดที่สูง(โรยตัว) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง - ทำความสะอาดที่สูงภายนอกอาคาร - ติดตั้งทำความสะอาดป้ายบนที่สูง - ปฏิบัติงานทั่วปรเทศ - มีค่าความเสี่ยง - หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ .ไม่จำกัดอายุ.ไม่จำกัดวุฒิ.ปฏิบัติงานทั่วปรเทศ.มีความรับผิดชอบ.มีค่าความเสี่ยง.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคมกองทุนเงินทดแทน. อาหารกลางวันฟรี (เฉพาะสำนักงานใหญ่). ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน. เบี้ยขยัน. เงินเบิกล่วงหน้าเงินกู้. โบนัสประจำปี. ประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุ. เงินปรับประจำปีตามผลงาน. เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต. ตรวจสุขภาพประจำปี. ท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครงานได้ที่คุณสรร คุณเล็ก - สอบถาม บริษัท ซ...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 21 มกราคม 2559


Sale Area พระโขนงบางนาลาดกระบังสมุทรปราการบางพลีบางเสาธงบางบ่อ1

...Sale Area พระโขนงบางนาลาดกระบังสมุทรปราการบางพลีบางเสาธงบางบ่อ หางาน - บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด - Sale Area พระโขนง,บางนา,ลาดกระบัง,สมุทรปราการ,บางพลี,บางเสาธง,บางบ่อ บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด Sale Area พระโขนง,บางนา,ลาดกระบัง,สมุทรปราการ,บางพลี,บางเสาธง,บางบ่อ ธันวาคม ระดับเงินเดือน , + คอมมิชชั่น + ค่าเดินทาง(ค่าน้ำมัน) . บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทมือถือ ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน. บริหารจัดการวางแผนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ. สรุปผลการขายปัญหาต่างๆ รายงานต่อผู้บริหารทราบ. วางแผนกำหนดนโยบายการขายร่วมกับฝ่ายบริหาร. ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงาน PC เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย. สรุปรายงานมูลค่าสินค้าคงคลัง ยอดขาย ตามรอบ. ทำงานต่างๆด้วยความเต็มใจ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา. สามารถออกพื้นที่ ทำงานนอกเวลาได้ .เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง - ปี.วุฒิการศึกษา ป.ตรี การตลาด สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์การทำงานใน จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้.มียานพาหนะในการเดินทาง.สามารถทำงานในภาวะความกดดันได้ดี.มีประสบการณ์ด้านงานขายมือถือ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความกระตือรือร้น.รักงานขาย พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร ...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 28 ธันวาคม 2558


เจ้าหน้าที่ธุรการ

...เจ้าหน้าที่ธุรการ หางาน - บริษัท จิตต์จินดา จำกัด - เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท จิตต์จินดา จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการ ธันวาคม ระดับเงินเดือน ทำเอกสารให้ฝ่ายตรวจสอบ เอกสารประกันสังคม งานธุรการทั่วไป จัดเตรียมเอกสารฝ่ายขายงานเอกสารที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ .อายุ - ปี .เพศหญิง ชาย.ประจำที่สนามบินสุวรรณภูมิ.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ กรุงเทพมหานคร (ข้อมูลให้ตอนมาสมัครงาน) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท จิตต์จินดา จำกัด เลขที่ ซอยร่มเกล้า ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบังกรุงเทพ -, - โทรสาร - ...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 07 ธันวาคม 2558


ฺBeauty Event ประจำบูทหน้าWatson

...ฺBeauty Event ประจำบูทหน้าWatson หางาน - บริษัท Matrix Media Groups จำกัด - ฺBeauty Event ประจำบูทหน้าWatson บริษัท Matrix Media Groups จำกัด ฺBeauty Event ประจำบูทหน้าWatson ธันวาคม ระดับเงินเดือน - ให้คำแนะนำ ปรึกษา กับลูกค้า เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ประจำบูทหน้าWatson ในห้าง ตามสาขาที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย-หญิง -ทอม-ดี้ -กะเทย-เก้ง-กวาง รับหมดคะ .อายุปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.ทำงานตามเวลาห้างได้ .-.น.เลือกวันหยุดได้อาทิตย์ละวัน.รักการเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ.ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร สาขาที่เปิดรับ- PaseO ลาดกระบัง- Imperial สำโรง- Lotus พระราม- Market Village(โฮมโปร) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณพลอย ID Line newiie - - สอบถาม บริษัท Matrix Media Groups จำกัด / อาคารริชมอนด์ ซ.สุขุมวิท แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กทม - โทรสาร ID L...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 04 ธันวาคม 2558


พ่อครัว แม่ครัว อาหารไทย อีสาน

...พ่อครัว แม่ครัว อาหารไทย อีสาน หางาน - ร้านคาร์เฟ่ - พ่อครัว แม่ครัว อาหารไทย อีสาน ร้านคาร์เฟ่ พ่อครัว แม่ครัว อาหารไทย อีสาน ธันวาคม ระดับเงินเดือน .ขอคนที่มีประสบการณ์ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ร้านคาร์เฟ่ ลาดกระบัง - โทรสาร - ...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 02 ธันวาคม 2558