Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

พนักงานเขียนแบบ (ต้องการด่วน)

...ารถใช้เครื่องมือวัดละเอียด, เวอร์เนีย, ไมโครมิเตอร์ได้เป็นอย่างดี6.สามารถอ่านแบบเครื่องกลได้7.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Word, Excel, Internet ได้เป็นอย่างดี8.ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานจัดส่ง (ต้องการด่วน)

... 1.เพศชาย อายุ 18-35 ปี2.วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส. ทุกสาขา3.มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ใบขับขี่รถยนต์4.มีจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง5.รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ ปริมณฑลเป็นอย่างดี6.ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร เรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างซ่อมบำรุง

...้อย 1 ปี4.มีความรู้ด้านการซ่อมเครื่อง การดูแลรักษาเครื่องจักร, ดูแลบำรุงรักษางานสาธารณูปโภค5.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Word, Excel, Internet ได้เป็นอย่างดี6.ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร เรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานเจียร

...รรม คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย อายุ 18-40 ปี2.วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส. ทุกสาขา3.มีประสบการณ์ในการทำงานเจียรอย่างน้อย 1 ปี4.ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร เรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานสโตร์แพ็คกิ้ง

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย/หญิง, อายุ 18-40 ปี2.วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส. ทุกสาขา3.มีประสบการณ์ในการทำงานเจียรอย่างน้อย 1 ปี4.ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร เรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานผลิตฝึกงานทั่วไป (ต้องการด่วน)

...ุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย อายุ 18-40 ปี2.วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส. ทุกสาขา3.มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี4.ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร เรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


รองผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

...csโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป2.วุฒิป.ตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง3.มีความรู้ด้านการบริหารคลังสินค้า จัดส่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์

... หมวดงาน ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย2.มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงรถยนต์3.อายุ 18ปีขึ้นไป เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขับรถส่งสินค้า

...อกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิ ม.3 ขึ้นไป2.อายุไม่เกิน 45ปี3.มีใบอนุญาติขับรถประเภท24.เพศชาย5.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้6.สามารถรับสภาวะกดดันได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานประจำคลังสินค้า

...์/ติดรถส่งของ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย2.อายุ 18ปีขึ้นไป3.วุฒิ ม.3 ปวช. ขึ้นไป4.มีความอดทนในการทำงาน5.มีความซื่อสัตย์6.สามารถรับสภาวะที่กดดันได้7.มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563