Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

วิศวกรโรงงาน

...วิศวกรโรงงาน หางาน - บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด วิศวกรโรงงาน Share บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด วิศวกรโรงงาน มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามที่ตกลง ดูแลเรื่องเครื่องจักรโรงงาน .เพศชาย อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวอุตสาหกรรม วิศวเครื่องกล.มีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักร.สามารถแก้ไขปัญหาการผลิต โดยใช้หลักการทางวิศวกรรม.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์.มีความละเอียดรอบคอบ มีระเบียบวินัยในการทำงาน.มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด ซอยสุขสวัสดิ์ แยก - ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 11 มิถุนายน 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

...ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต หางาน - บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต Share บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามที่ตกลง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรี.มีประสบการณ์ทางด้านโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ทางด้านการวางแผนการผลิต/การตรวจสอบคุณภาพ อย่างน้อย ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ทางด้านหัวหน้า ควบคุมงาน อย่างน้อย ปีขึ้นไป.มีความเป็นผู้นำ/รับผิดชอบในหน้าที่สูง.มีความละเอียดรอบคอบ มีระเบียบวินัยในการทำงาน.สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด ซอยสุขสวัสดิ์ แยก - ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 11 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หางาน - บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล Share บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล มิถุนายน ระดับเงินเดือน ,+ ดูแลเรื่องสวัสดิการพนักงาน สัมภาษณ์ผู้สมัครงานเบื้องต้น จัดทำประกันสังคมให้กับพนักงาน ทำเอกสารต่างด้าว อื่นๆตามได้รับมอบหมาย .ตรงต่อเวลา.ซื่อสัตย์.ปฎิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้.ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร ทั่วไป สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด ซอยสุขสวัสดิ์ แยก - ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 09 มิถุนายน 2561


พนักงานพาส

...พนักงานพาส หางาน - บริษัท วีไอโอ แฟลก เซอร์วิส จำกัด พนักงานพาส Share บริษัท วีไอโอ แฟลก เซอร์วิส จำกัด พนักงานพาส มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามที่ตกลง ผลิตชิ้นงานสกรีนงานที่ได้รับมอบหมายดูแลงานที่รับผิดชอบ .เพศชาย.อายุ ปีขึ้นไป.ไม่ต้องมีประสบการณ์.มีความขยัน อดทน.พักอาศัยสถานที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถเริ่มงานได้ทันที ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร -สวัสดิการ ต่างๆ-เบี้ยขยัน -วันหยุดพิเศษ-ท่องเที่ยวประจำปี-สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงาน-ประกันสังคม -ชุดฟอร์มพนักงาน อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ (-) K.บุษสมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทได้โดยตรงส่งใบสมัครมาทาง E Mail flagvictoryhotmail.comส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานมาตามที่อยู่บริษัทฯ - สอบถาม บริษัท วีไอโอ แฟลก เซอร์วิส จำกัด เลขที่ / ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร --- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 08 มิถุนายน 2561


เลขานุการโครงการ

...เลขานุการโครงการ หางาน - บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขานุการโครงการ Share บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขานุการโครงการ มิถุนายน ระดับเงินเดือน รูปแบบงาน งานประจำสถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร (เขตบางแค),กรุงเทพมหานคร (เขตราษฎร์บูรณะ),กรุงเทพมหานคร (เขตทุ่งครุ),กรุงเทพมหานคร (เขตบางขุนเทียน),กรุงเทพมหานคร (เขตธนบุรี)เงินเดือน(บาท) , - ,ประสานงานโครงการต่างๆ จัดทำเอกสาร รายงานการประชุม .เพศ ชาย , หญิง.อายุ(ปี) - ปีขึ้นไป.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท.ประสบการณ์(ปี) - ปีขึ้นไป.- ปริญญา ตรี โท .- รักในการเรียนรู้ พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง.- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีวินัยในตัวเอง.- มีความรับผิดชอบสูง.- เข้ากับคนง่าย ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 05 มิถุนายน 2561


พนักงานทั่วไป ด่วน

...พนักงานทั่วไป ด่วน หางาน - บริษัท วีไอโอ แฟลก เซอร์วิส จำกัด พนักงานทั่วไป ด่วน Share บริษัท วีไอโอ แฟลก เซอร์วิส จำกัด พนักงานทั่วไป ด่วน มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามที่ตกลง ทำงานทั่วไป ตามที่ได้รับมอบหมาย .อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.ไม่ต้องมีประสบการณ์.พักอาศัยใกล้บริษัท.ขยัน หมั่นเพียร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วีไอโอ แฟลก เซอร์วิส จำกัด เลขที่ / ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร --- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 04 มิถุนายน 2561


พนักงานขับรถ

...พนักงานขับรถ หางาน - บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด พนักงานขับรถ Share บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด พนักงานขับรถ มิถุนายน ระดับเงินเดือน ,+ ขับรถส่งของ .ตรงต่อเวลา.ซื่อสัตย์.ปฎิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด ซอยสุขสวัสดิ์ แยก - ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 02 มิถุนายน 2561


เด็กติดรถ

...เด็กติดรถ หางาน - บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด เด็กติดรถ Share บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด เด็กติดรถ มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามที่ตกลง ติดรถส่งของออกข้างนอก ช่วยคนขับรถยกของ ตามที่ได้รับมอบหมาย .ตรงต่อเวลา.ซื่อสัตย์.ปฎิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด ซอยสุขสวัสดิ์ แยก - ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 01 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย-

...เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย- หางาน - Billion Real Estate ( Thailand ) เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย Share Billion Real Estate ( Thailand ) เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , -เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อโปรโมตการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ผ่านช่องทาง , Internet Social Media -ทำงานด้านเอกสารการพิมพ์ข้อมูล- ใช้โปรแกรม Microsoft Office Internet ได้--ทำงานในอ๊อฟฟิศ Fulltime .-. (จันทร์-อาทิตย์) หยุดวันอังคาร ประสานงานเบื้องต้นกับลูกค้าทางโทรศัพธ์ได้ Billion Real Estate เราเป็นบริษัททำทางด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรขั้นตอนการสมัครงาน ***** ส่งใบสมัครOnlineเข้ามาได้ที่ ( ในส่วนร่วมงานกับทางเรา )สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ -- คุณรวิสรา รักยศ .ไม่กลัวที่จะคุยกับลูกค้าผ่านทาง.ซื่อสัตย์ ขยัน ทัศนคติดี ตรงต่อเวลา สะอาด .มีความพร้อมที่จะทำงานเป็นทีม.ใช้โปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้นได้.ใช้งาน Computer พื้นฐานเป็น.อายุ ปีขึ้นไป เพศหญิง.วุฒิตั้งแต่ ม. -ปริญญาตรี ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-...


กรุงเทพมหานคร 31 พฤษภาคม 2561


แมสเซนเจอร์

...แมสเซนเจอร์ หางาน - บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด แมสเซนเจอร์ Share บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด แมสเซนเจอร์ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามที่ตกลง วางบิล เก็บเช็ค ตามที่ได้รับมอบหมาย .ตรงต่อเวลา.ซื่อสัตย์.ปฎิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด ซอยสุขสวัสดิ์ แยก - ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 28 พฤษภาคม 2561