Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

Q.C. โรงงาน (ต้องการด่วน )

....สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียด , เวอร์เนีย , ไมรโครได้เป็นอย่างดี5.สามารถอ่านแบบเครื่องกลได้6.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Word, Excel, Internet ได้เป็นอย่างดี7.ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานธุรการ

...่างน้อย 1 ปี4.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Word, Excel, Power Point Internet ได้เป็นอย่างดี5.ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว6.ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


IT Support

...การทำงานอย่างน้อย 1 ปี4.มีความรู้เรื่องระบบ LAN , Network , เขียนโปรแกรมต่าง ๆ เขียน Web site5.ใช้Microsoft Office, Word, Excel Internet ได้เป็นอย่างดี6.ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร เรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานเขียนแบบ (ต้องการด่วน)

...ารถใช้เครื่องมือวัดละเอียด, เวอร์เนีย, ไมโครมิเตอร์ได้เป็นอย่างดี6.สามารถอ่านแบบเครื่องกลได้7.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Word, Excel, Internet ได้เป็นอย่างดี8.ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานจัดส่ง (ต้องการด่วน)

... 1.เพศชาย อายุ 18-35 ปี2.วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส. ทุกสาขา3.มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ใบขับขี่รถยนต์4.มีจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง5.รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ ปริมณฑลเป็นอย่างดี6.ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร เรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างซ่อมบำรุง

...้อย 1 ปี4.มีความรู้ด้านการซ่อมเครื่อง การดูแลรักษาเครื่องจักร, ดูแลบำรุงรักษางานสาธารณูปโภค5.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Word, Excel, Internet ได้เป็นอย่างดี6.ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร เรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานเจียร

...รรม คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย อายุ 18-40 ปี2.วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส. ทุกสาขา3.มีประสบการณ์ในการทำงานเจียรอย่างน้อย 1 ปี4.ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร เรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานสโตร์แพ็คกิ้ง

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย/หญิง, อายุ 18-40 ปี2.วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส. ทุกสาขา3.มีประสบการณ์ในการทำงานเจียรอย่างน้อย 1 ปี4.ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร เรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานผลิตฝึกงานทั่วไป (ต้องการด่วน)

...ุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย อายุ 18-40 ปี2.วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส. ทุกสาขา3.มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี4.ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร เรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


รองผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

...csโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป2.วุฒิป.ตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง3.มีความรู้ด้านการบริหารคลังสินค้า จัดส่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563