Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

พนักงานฝ่ายผลิต

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ , อายุ 2.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป มีประสบการณ์3.สาขา 4.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์5.สามารถเข้ากะได้6.ชอบการเรียนรู้ พัฒนาฝีมือการทำงาน7.สายตาปกติ สุขภาพร่างกายแข็งแรง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ธุรการ QA

...มควร5.มีควาสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Word , Excel , Powerpoint6.ชอบการเรียนรู้ พัฒนาฝีมือการทำงาน7.สายตาปกติ สุขภาพร่างกายแข็งแรง8.มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี การสื่อสารชัดเจนดี 9.มีความรับผิดชอบ มีการตัดสินใจดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างหมึกพิมพ์ (เครื่องการ์เวียร์)

... 1.เพศ , อายุ 2.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป มีประสบการณ์3.มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป4.มีความรู้การผสมหมึกได้ดี5.มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์บ้าง เข้าใจภาษาอังกฤษได้พอสมควร6.มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างซ่อมแม่พิมพ์พลาสติก

...หมวดงาน ช่างพิมพ์/เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์/พิมพ์ออฟเซ็ท คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย 2.อายุ 20 ปีขึ้นไป3.วุฒิการศึกษา ม.3/ปวช. ขึ้นไป มีประสบการณ์สาขา 4.สาขา เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่วางแผน

...ศึกษา ปวช-ปริญญาตรี 3.สาขา บริหารจัดการ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง4.มีประสบการณ์ด้านการวางแผน 5.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี , มีความรับผิดชอบสูง มีความอดทน 6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word , Excel , Power Point, Internet ได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต

...ศาตร์สถิติ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง4.มีประสบการณ์ด้านธุรการผลิต อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป5.มีควาสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Word , Excel , Powerpoint6.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง มีความอดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่บัญชี

...ายุ 2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์ 3.สาขาการบัญชี4.มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป5.มีความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากร , กฎหมายแรงงาน (คำนวนเงินเดือน)6.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Word,Excel,Powerpoint เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Account Executive

...น 35 ปี2.ปริญญาตรี ทุกสาขา3.ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี4.มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี5.มนุษยสัมพันธ์ดี, มี service mind ชอบงานขาย 6.สามารถเดินทางไปนอกสถานที่เพื่อติดต่อลูกค้าได้7.มีใบขับขี่ มีรถยนต์ส่วนตัว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พยาบาลวิชาชีพ

... 1.หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี2.ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์3.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี5.ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้7.มี service mind 8.ประจำคลินิกสาขา ตามแผนกในโรงพยาบาล เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด

...ายุ 25-32ปี2.ปริญญาตรีสาขาการตลาด การประชาสัมพันธ์ บริหารธุรกิจ สาขาอื่นๆ3.ประสบการณ์ด้านงานธุรการ งานการตลาดอย่างน้อย 2 ปี4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office ได้5.บุคลิกภาพดี6.สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563