Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต

...ศาตร์สถิติ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง4.มีประสบการณ์ด้านธุรการผลิต อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป5.มีควาสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Word , Excel , Powerpoint6.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง มีความอดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่บัญชี

...ายุ 2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์ 3.สาขาการบัญชี4.มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป5.มีความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากร , กฎหมายแรงงาน (คำนวนเงินเดือน)6.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Word,Excel,Powerpoint เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Account Executive

...น 35 ปี2.ปริญญาตรี ทุกสาขา3.ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี4.มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี5.มนุษยสัมพันธ์ดี, มี service mind ชอบงานขาย 6.สามารถเดินทางไปนอกสถานที่เพื่อติดต่อลูกค้าได้7.มีใบขับขี่ มีรถยนต์ส่วนตัว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พยาบาลวิชาชีพ

... 1.หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี2.ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์3.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี5.ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้7.มี service mind 8.ประจำคลินิกสาขา ตามแผนกในโรงพยาบาล เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด

...ายุ 25-32ปี2.ปริญญาตรีสาขาการตลาด การประชาสัมพันธ์ บริหารธุรกิจ สาขาอื่นๆ3.ประสบการณ์ด้านงานธุรการ งานการตลาดอย่างน้อย 2 ปี4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office ได้5.บุคลิกภาพดี6.สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เภสัชกร

...บาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี2. ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ3. มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการประสานสิทธิ์และเวชสถิติ

...มบัติผู้สมัคร 1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 35ปีขึ้นไป2.- สาขาพยาบาลศาสตร์ กรณีเป็นสาขาอื่นต้องมีวุฒิบัตรผู้ให้รหัสโรคชั้นกลาง3.- มีประสบการณ์ด้านเวชสถิติด้านสิทธิ4.- มีความรู้เรื่องสิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


หัวหน้าช่างแอร์ ผู้ช่วยช่างแอร์

...ขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ3.มีความสามารถ ล้างแอร์ ซ่อมแอร์ ติดตั้งแอร์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ4.ขยัน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับ5.ไม่มีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด6.สามารถออกไปทำงานต่างจังหวัดได้ ถ้ามีงานต่างจังหวัด เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างเทคนิค ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

...ช. ขึ้นไป4.มีใบผ่านได้รับยกเว้นการตรวจคัดเลือกรับราชการทหาร5.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่6.หากมีใบรับรองช่างไฟฟ้าอาคาร จากกรมแร่งงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ7.มีกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ประจำ สุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ

... 1.เพศ หญิง2.อายุ 25-38 ปี3.การศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา4.สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ดี5.ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Ms Office (Word, Excel, Powerpoint), Photoshop6.ประสบการณ์ ด้านงานขาย 3 ปีขึ้นไป เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563