Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

ธุรการ(พระประแดงประชาอุทิศ)

... ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 2.วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาที่จบ3.ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เบิกจ่ายอะไหล่(ประชาอุทิศ)

...น จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี2.วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา3.ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ธุรการ

...งาน/คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิ ปวส. ขึ้นไป 2.อายุ 23 - 30 ปี ขึ้นไป3.เพศ หญิง4.มีประสบการณ์ด้านธุราการงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ5.ใช้คอมพิวเตอร์สำนักงานได้อย่างดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่การเงิน

...หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ หญิง2.อายุ 20 ปี ขึ้นไป3.วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขา บัญชี การเงิน คอมพิวเตอร์4.มีความอดทน มีไหวพริบดี5.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่บัญชี

...มวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง2.อายุไม่เกิน 25 - 35 ปี3.วุฒิปวส. สาขา บัญชี4.มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่การตลาด

...icrosoft Office ได้ 5.มีความรอบคอบรับผิดชอบต่องาน รวมทั้งมีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี 6. 7. เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานติดรถส่งของ

... จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsพนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชายอายุ 20 -40 ปี2.วุฒิ ม.3 ขึ้นไป3.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


QCQA Supervisor

...ี่สามารถใช้เครื่องมือวัดได้4.มีทักษะการใช้เครื่องวัด Profile , contour จะพิจารณาเป็นพิเศษ5.มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน เช่น เวอร์เนีย ไฮเกจ ไมโค ไดเอลเกจ ฯลฯ6.มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างไฟฟ้า

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อายุ 20 ปีขึ้นไป2.เพศชาย3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้4.อ่านเขียนวงจรไฟฟ้าได้5.มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ PLC6.สามารถเข้ากะได้7.สามารถทำล่วงเวลาได้8.วุฒิ ปวช ขึ้นไป เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขับรถส่งของ 6 ล้อ ( ด่วน ) (ปฏิบัติงานประชาอุทิศ 90)

...ดรถส่งของ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ ชาย2.อายุ 25 ปีขึ้นไป3.มีใบขับขี่ประเภท 6 ล้อ4.สามารถทำ OT. ได้5.สามารถทนแรงกดดันได้เป็นอย่างดี6.มีความรับผิดชอบ7.สามารถเริ่มงานได้ทันที เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรปราการ 27 มกราคม 2563