Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชี

...บัญชี2.มีความรู้ในระบบบัญชี มีความรู้เรื่องภาษี3.มีประสบการณ์ด้านบัญชี4.สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้อย่างดี5.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้6.มีไหวพริบ คล่องตัว อดทน ซื่อสัตย์ รัก ในงานสาขาบัญชี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ธุรการ

... ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม พื้นฐานได้ดี2.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี3.สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


โปรแกรมเมอร์

... ลักษณะการทำงาน Programmer หมวดงาน Programmer/Webmaster/IOS-Android/UX-UI คุณสมบัติผู้สมัคร 1.Programmer เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานหน้าร้าน (โทรศัพท์มือถือ) ประจำบิ๊กซีราษฎร์บูรณะ

...พนักงานหน้าร้าน (โทรศัพท์มือถือ) ประจำบิ๊กซีราษฎร์บูรณะ บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด ตำแหน่ง พนักงานหน้าร้าน (มือถือ) ประจำบิ๊กซีราษฎร์บูรณะ ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานหน้าร้านประจำสาขา Big c สุขภิบาล3

... 1.เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี2.วุฒการศึกษาม.3 ขึ้นไป 3.ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่4.สามารถทำงานเวลาห้างได้ 6 ต่อสัปดาห์ได้ 5.ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว6.รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส7. มีความซื่อสัตย์ สุจริต เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน (โชว์รูม ประชาอุทิศ)

... 1.เพศหญิง2.อายุ 21-30 ปี3.วุฒิ ปวส.(เทียบเท่า) - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา4.บุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ดี5.มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่องาน6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี7.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขายรถยนต์ ( โชว์รูม ประชาอุทิศ )

... 1.เพศชาย/หญิง2.อายุ 21-35 ปี3.วุฒิ ปวส.(เทียบเท่า) - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา4.บุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ดี5.มีใจรักงานขาย งานบริการ6.ชอบทำงานพบปะพูดคุยกับลูกค้า7.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ทางบริษัทฯ มีการอบรมให้) เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขายรถยนต์ ( โชว์รูม พระประแดง )

... 1.เพศชาย/หญิง2.อายุ 21-35 ปี3.วุฒิ ปวส.(เทียบเท่า) - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา4.บุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ดี5.มีใจรักงานขาย งานบริการ6.ชอบทำงานพบปะพูดคุยกับลูกค้า7.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ทางบริษัทฯ มีการอบรมให้) เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


รับแจ้งซ่อม ด่วน (พระประแดงประชาอุทิศ)

...นงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี 2.วุฒิ ปวช-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา3.ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง4.มีใจรักบริการ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


การเงิน (พระประแดง ประชาอุทิศ)

...ดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์เลขานุการ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี2.วุฒิ ม.6 ปวช. ขั้นไป3.ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง4.มีใจรักการบริการ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563