Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

พนักงานขายรถยนต์ ( โชว์รูม พระประแดง )

... 1.เพศชาย/หญิง2.อายุ 21-35 ปี3.วุฒิ ปวส.(เทียบเท่า) - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา4.บุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ดี5.มีใจรักงานขาย งานบริการ6.ชอบทำงานพบปะพูดคุยกับลูกค้า7.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ทางบริษัทฯ มีการอบรมให้) เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


รับแจ้งซ่อม ด่วน (พระประแดงประชาอุทิศ)

...นงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี 2.วุฒิ ปวช-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา3.ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง4.มีใจรักบริการ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


การเงิน (พระประแดง ประชาอุทิศ)

...ดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์เลขานุการ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี2.วุฒิ ม.6 ปวช. ขั้นไป3.ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง4.มีใจรักการบริการ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ธุรการ(พระประแดงประชาอุทิศ)

... ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 2.วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาที่จบ3.ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เบิกจ่ายอะไหล่(ประชาอุทิศ)

...น จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี2.วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา3.ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ธุรการ

...งาน/คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิ ปวส. ขึ้นไป 2.อายุ 23 - 30 ปี ขึ้นไป3.เพศ หญิง4.มีประสบการณ์ด้านธุราการงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ5.ใช้คอมพิวเตอร์สำนักงานได้อย่างดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่การเงิน

...หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ หญิง2.อายุ 20 ปี ขึ้นไป3.วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขา บัญชี การเงิน คอมพิวเตอร์4.มีความอดทน มีไหวพริบดี5.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่บัญชี

...มวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง2.อายุไม่เกิน 25 - 35 ปี3.วุฒิปวส. สาขา บัญชี4.มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่การตลาด

...icrosoft Office ได้ 5.มีความรอบคอบรับผิดชอบต่องาน รวมทั้งมีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี 6. 7. เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานติดรถส่งของ

... จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsพนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชายอายุ 20 -40 ปี2.วุฒิ ม.3 ขึ้นไป3.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563