Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตรองเมือง แขวงรองเมือง กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA Senior Officer-

... เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ / QA Senior Officer พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ - Assist. and co-ordinate with responsible team to implement QMS- Technical Transfer, product release, QMS, Training- Assist and co-ordinate the evaluation and investigation according to QMS- Implement QMS and other systems as assisned หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ .จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัช .หากมีประสบการณ์ QA อุตสาหกรรมยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรู้เกี่ยวกับ PIC/X GMP , ISO .มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office.เพศ ชาย / หญิง อายุ - ปี นนทบุรี วันทำงานปกติ วัน (จันทร์ - ศุกร์)- ประกันสุขภาพ- ประกันอุบัติเหตุ ไม่เกิน ,, บาท- ประกันชีวิต ไม่เกิน ,, บาท- การันตี โบนัสอย่างน้อย เดือน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - %- วันหยุดพักผ่อนประจำปี วัน- ลากิจ ได้รับค่าจ้าง วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เลขที่ อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น ยูนิต เอ ถนนพระราม แขวง...


นนทบุรี 22 พฤษภาคม 2562


เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน(ปฏิบัติงานที่อาคารศรีจุลทรัพย์ ปทุมวัน)1

...บางกอกน้อย, บางพลัดบางซื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน(ปฏิบัติงานที่อาคารศรีจุลทรัพย์ ปทุมวัน) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ .ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน.จัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน ( Payment Voucher) บันทึกบัญชี.จัดทำเช็คสั่งจ่าย หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .ชาย / หญิง.จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี.ประสบการณ์ - ปี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร - วันทำงานปกติ วัน (จันทร์ - ศุกร์)- ประกันสุขภาพ- ประกันอุบัติเหตุ ไม่เกิน ,, บาท- ประกันชีวิต ไม่เกิน ,, บาท- การันตี โบนัสอย่างน้อย เดือน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - %- วันหยุดพักผ่อนประจำปี วัน- ลากิจ ได้รับค่าจ้าง วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เลขที่ อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น ยูนิต เอ ถนนพระราม แขวง...


กรุงเทพมหานคร 09 พฤษภาคม 2562


เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร-

... บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ - ดำเนินการควบคุมการออกเอกสาร การแจกจ่ายเอกสาร การยกเลิกเอกสาร การทำลายเอกสารให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มีการดำเนินการด้านเอกสารสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้- ดำเนินการจัดเก็บเอกสารคุณภาพ บันทึกคุณภาพ เพื่อใช้เป็นหลักฐานการทำงาน หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .ชาย / หญิง.จบการศึกษาระดับ ปวส..มีประสบการณ์ตรงด้านการจัดการระบบเอกสาร - ปี.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี นนทบุรี วันทำงานปกติ วัน (จันทร์ - ศุกร์)- ประกันสุขภาพ- ประกันอุบัติเหตุ ไม่เกิน ,, บาท- ประกันชีวิต ไม่เกิน ,, บาท- การันตี โบนัสอย่างน้อย เดือน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - %- วันหยุดพักผ่อนประจำปี วัน- ลากิจ ได้รับค่าจ้าง วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เลขที่ อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น ยูนิต เอ ถนนพระราม แขวง...


นนทบุรี 09 พฤษภาคม 2562


Biopharma Production Officer Abinis Co.Ltd.-

...บเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ - Set daily/Weekly/monthly objectives and communicate them to employees- Organize workflow by assigning responsibilities and preparing schedules- Oversee and coach employees- Identify issues in efficiency and suggest improvements- Enforce strict safety guidelines and company standards หมวดงาน วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี .Male / Female. - year old.Degree in Biotechnology / Biochemistry / Biology / Chemistry / Chemical Engineering..Fresh graduates are welcome..Preferred experience in Pharmaceutical / Biotechnology / Biochemistry field.Skill in Microsoft Office / Outlook..Knowledge and Skill in Biotechnology / Cell Culture / Protein Purification / Chromatography Technique are advantage..Able to work shift work. นนทบุรี - Five days work (Mon - Fri)- Health Insurance- Life Insurance- provident fund - %- Vacation leave days- Business leave days- Bonus once a year (based on performance & Company profit) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เลขที่ อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น ยูนิต เอ ถนนพระราม แขวง...


นนทบุรี 09 พฤษภาคม 2562


Process Engineer (Biopharma Production)-

... Process Engineer (Biopharma Production) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ - Design and develop new process/equipment/plant or modify existing ones- Collect data required to make improvements and modification- Investigate and troubleshoot plant/process problem- Identify issues in efficiency and suggest improvements- Ensure machine/equipment work to its specification and to appropriate capacities หมวดงาน วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม .Male or Female.age - year old กรุงเทพมหานคร วันทำงานปกติ วัน (จันทร์ - ศุกร์)- ประกันสุขภาพ- ประกันอุบัติเหตุ ไม่เกิน ,, บาท- ประกันชีวิต ไม่เกิน ,, บาท- การันตี โบนัสอย่างน้อย เดือน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - %- วันหยุดพักผ่อนประจำปี วัน- ลากิจ ได้รับค่าจ้าง วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม https//www.facebook.com/HR-Siam-Bioscience-/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง"process-eng" - สอบถาม บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เลขที่ อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น ยูนิต เอ ถนนพระราม แขวง...


กรุงเทพมหานคร 09 พฤษภาคม 2562


QA Officer บ.เอบินิส จำกัด-

... ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ - Review production batch records and related documents to ensure proper compliance with site procedures and GMP- Verify quality control tests results before releasing- Monitor the compliance with site procedures and cGMP- Coordinate of all quality activities. หมวดงาน แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย .Male , Female.Bachelor Degree of Pharma or other related.Age - year old.Experienced in Pharmaceutical/food product/ Healthcare company - years..Experienced in quality management system and external/ internal audit or equivalent - years..Good computer literacy (MS Office).Strong analytical and problem-solving skills. นนทบุรี - ประกันชีวิต- ประกันสุขภาพ- ประกันสังคม- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -%- วันหยุดพักผ่อนประจำปี วัน- ลากิจได้รับค่าจ้าง วัน- การันตี โบนัสอย่างน้อย เดือน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม https//www.facebook.com/HR-Siam-Bioscience-/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เลขที่ อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น ยูนิต เอ ถนนพระราม แขวง...


นนทบุรี 09 พฤษภาคม 2562


RD Officer (Bangyai)-

...ำกัด R&D Officer (Bangyai) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ - Conducting experiments, recording and analysis data- Presenting result to senior/other research staff- Writing research paper/patent, report and summaries- Ensuring that quality standards are met- Developing original solution to problem หมวดงาน วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี .เพศ ชาย , หญิง.อายุ - ปี.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Biochemistry , Biotechnology อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ - ปี นนทบุรี - วันทำงานปกติ วัน (จันทร์ - ศุกร์)- ประกันสุขภาพ- ประกันอุบัติเหตุ ไม่เกิน ,, บาท- ประกันชีวิต ไม่เกิน ,, บาท- การันตี โบนัสอย่างน้อย เดือน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - %- วันหยุดพักผ่อนประจำปี วัน- ลากิจ ได้รับค่าจ้าง วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม https//www.facebook.com/HR-Siam-Bioscience-/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เลขที่ อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น ยูนิต เอ ถนนพระราม แขวง...


นนทบุรี 09 พฤษภาคม 2562


ช่างเทคนิคบำรุงรักษา บ.เอบินิส-

...}); บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ช่างเทคนิคบำรุงรักษา / บ.เอบินิส พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ - ติดตั้ง ซ่อมบำรุง เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธรณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา - ตรวจตรา ดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในโรงงาน- กำกับดูแลผู้รับเหมาที่เข้ามาดำเนินงานภายในโรงงาน หมวดงาน ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ .เพศ ชาย.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ไฟฟ้ากำลัง , อิเล็คทรอนิคส์.มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย - ปี นนทบุรี วันทำงานปกติ วัน (จันทร์ - ศุกร์)- ประกันสุขภาพ- ประกันอุบัติเหตุ ไม่เกิน ,, บาท- ประกันชีวิต ไม่เกิน ,, บาท- การันตี โบนัสอย่างน้อย เดือน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - %- วันหยุดพักผ่อนประจำปี วัน- ลากิจ ได้รับค่าจ้าง วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม https//www.facebook.com/HR-Siam-Bioscience-/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เลขที่ อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น ยูนิต เอ ถนนพระราม แขวง...


นนทบุรี 09 พฤษภาคม 2562


พนักงานผลิต บริษัท เอบินิส จำกัด1

... พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ .สนับสนุนการปฏิบัติงานของ Production Supervisor/Officer ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ.ดูแลรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตตามที่ได้รับมอบหมายให้สะอาดพร้อมใช้งานอยู่เสมอ.ดูแลรักษา ทำความสะอาดห้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP อย่างเคร่งครัด.เข้ารับการอบรมปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้รับการอบรมอย่างเคร่งครัด****สามารถทำงานเป็นกะได้ หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ .เพศ ชาย , หญิง.อายุ - ปี.หากมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในห้องสะอาด (Cleanroom) จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ นนทบุรี - ประกันสุขภาพ- ประกันอุบัติเหตุ ไม่เกิน ,, บาท- ประกันชีวิต ไม่เกิน ,, บาท- การันตี โบนัสอย่างน้อย เดือน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - %- วันหยุดพักผ่อนประจำปี วัน- ลากิจ ได้รับค่าจ้าง วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม https//www.facebook.com/HR-Siam-Bioscience-/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เลขที่ อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น ยูนิต เอ ถนนพระราม แขวง...


นนทบุรี 09 พฤษภาคม 2562


ช่างเทคนิคสาธารณูปโภค บ.เอบินิส1

... ช่างเทคนิคสาธารณูปโภค / บ.เอบินิส พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ . ปฏิบัติงานผลิตสาธารณูปโภค(Utility) ทำการตรวจสอบลงบันทึก. บำรุงรักษาสาธารณูปโภค(Utility) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน. พร้อมในการเข้ามาแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภค(Utility) นอกเวลางาน(OT) หมวดงาน ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ .เพศ ชาย.อายุ - ปี.จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิคส์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.มีความรู้ด้านไฟฟ้ากำลัง ระบบปรับอากาศ.หากสามารถใช้งาน Auto Cad ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ นนทบุรี - วันทำงานปกติ วัน (จันทร์ - ศุกร์)- ประกันสุขภาพ- ประกันอุบัติเหตุ ไม่เกิน ,, บาท- ประกันชีวิต ไม่เกิน ,, บาท- การันตี โบนัสอย่างน้อย เดือน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - %- วันหยุดพักผ่อนประจำปี วัน- ลากิจ ได้รับค่าจ้าง วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม https//www.facebook.com/HR-Siam-Bioscience-/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เลขที่ อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น ยูนิต เอ ถนนพระราม แขวง...


นนทบุรี 09 พฤษภาคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 20 หน้า หน้าถัดไป >>