Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตยานนาวา แขวงยานนาวา กรุงเทพมหานคร

Sales Manager หัวหน้าแผนกขาย

...Sales Manager หัวหน้าแผนกขาย หางาน - บริษัท วันโฮเทล โซลูชั่นดอทคอม จำกัด Sales Manager / หัวหน้าแผนกขาย Share บริษัท วันโฮเทล โซลูชั่นดอทคอม จำกัด Sales Manager / หัวหน้าแผนกขาย มีนาคม ระดับเงินเดือน ขายผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ สายโรงแรม การท่องเที่ยวมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การทำเซลล์ออนไลน์ การตลาดออนไลน์ สามารถสื่อสาร มี presentation skillsมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้าง ระบบโฮสติ้ง เคยขาย web application มาก่อน .ปริญญาตรี ด้าน การจัดการ บริหาร การตลาด โดยเฉพาะทางด้าน ออนไลน์.ประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย ปี.มี service mind / attitude Can Do.สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ดี.เชี่ยวชาญการนำเสนอในหลายรูปแบบ มิติ.มียานพาหนะ เพื่อใช้ในการไปพบลูกค้า บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร คอมมิชชั่นทำงาน วันต่อสัปดาห์ค่าเดินทางประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ble-kp hotelsolutionโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ...


กรุงเทพมหานคร 07 มีนาคม 2561


Web Administrator ผู้ติดต่อประสานงานเว็บไซต์

...Web Administrator ผู้ติดต่อประสานงานเว็บไซต์ หางาน - บริษัท วันโฮเทล โซลูชั่นดอทคอม จำกัด Web Administrator ผู้ประสานงาน Share บริษัท วันโฮเทล โซลูชั่นดอทคอม จำกัด Web Administrator ผู้ประสานงาน มีนาคม ระดับเงินเดือน - เป็นผู้ประสานงาน ระหว่าง ลูกค้า กับ โปรแกรมเมอร์ เว็บ ดีไซน์เนอร์ เพื่อจัดทำ ตามความต้องการของลูกค้าคอย อัพเดท ข้อมูล ประสานงานขอ คอนเทนท์จากลูกค้าติดตั้ง google analytic มีความรู้เกี่ยวกับ SEO / Google Ads / GDN .ประสบการณ์ การทำงาน ที่เกี่ยวกับ การประสานงาน อย่างน้อย ปี.มีความรู้ทางด้าน Digital Marketing.Google Analytic, SEO, Google Ads, GDN.สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ดี.มีความรู้เรื่อง coding จะพิจารณาเป็นพิเศษ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ทำงาน วันต่อสัปดาห์วันหยุดราชการ วันต่อปีประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ble-kp hotelsolutionโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วันโฮเทล โซลูชั่นดอทคอม จำกัด / ซอยเจริญกร...


กรุงเทพมหานคร 07 มีนาคม 2561


Hotel E-Commerce Yield Executive

...Hotel E-Commerce Yield Executive หางาน - บริษัท วันโฮเทล โซลูชั่นดอทคอม จำกัด Hotel E-Commerce / Yield Executive Share บริษัท วันโฮเทล โซลูชั่นดอทคอม จำกัด Hotel E-Commerce / Yield Executive มีนาคม ระดับเงินเดือน - ประสานงานกับ เอเย่นต์ ออนไลน์ OTAs เพื่อผลักดันยอดการขายทางออนไลน์คิดโปรโมชั่น แคมเปญ ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อกระตุ้นยอดขายmonitor / วิเคราะห์ โรงแรมคู่แข่งจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขายบนหน้าโรงแรม เพื่อให้เกิดการจองตรงมากขึ้น รวมถึง โซเชียลมีเดียจัดทำรายงานสรุป นำเสนอ strategy ต่อไปคุ้นเคย กับระบบ extranet ของเอเย่นต์ออนไลน์ .ประสบการณ์ การทำงาน ในสาย Hotel Ecommerce อย่างน้อย ปี.สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้คล่อง.มีความคิดสร้างสรร.มีทัศนคติในการขาย ที่ดี นำเสนอราคาขายที่เหมาะสม ได้ในแต่ละช่วงเวลา บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร มีค่าคอมมิชชั่น เพิ่ม หากสามารถทำยอดได้ทะลุเป้าที่วางไว้ทำงาน วันต่อสัปดาห์วันหยุดราชการ วันต่อปีประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ble-kp hotelsolutionโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [...


กรุงเทพมหานคร 07 มีนาคม 2561


บัญชี ธุรการ-

...ด บัญชี ธุรการ มีนาคม ระดับเงินเดือน - ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง- จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.) ภงด. , ภงด. , ภงด. - จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ- บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ- จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง- บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ- จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ จัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน- จัดทำใบแจ้งลดหนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบอนุมัติ- จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา- จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชาอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .ปริญญาตรีด้านการบัญชี อนุปริญญา.ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย - ปี.มีประสบการณ์ในการนำจัดทำรายงานภงด., ภงด., ภพ. .มีความรู้ในด้านของบัญชีกฏหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง.มีทัศนคติเชิงบวกกระตือรือร้น.มีความชำนาญในโปรแกรม MS Excel.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้.สามารถสื่อสาร เป็นภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 07 มีนาคม 2561


เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย1

...เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย หางาน - บริษัทไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย Share บริษัทไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย มีนาคม ระดับเงินเดือน - . ประสานงานรับเรื่องระหว่างลูกค้า-ฝ่ายโรงงาน-ฝ่ายขาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีกับฝ่ายโรงงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี . ติดตามสถานะงานของลูกค้า ทำหน้าที่แทนฝ่ายขายเพื่อให้แน่ใจทุกฝ่ายเข้าใจปฏิบัติตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการ . จัดทำรายงานเอกสารเกี่ยวกับการขาย สรุปรายงานการขาย รวมถึงจัดทำเอกสารรายงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย . จัดเก็บเอกสาของรฝ่ายขายทำงานสนับสนุนงานขายการตลาด. ช่วยดูแล รับผิดชอบงานภายในฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย รายงานกลับทันทีเมื่อเกิดปัญหา . อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (ยืดหยุ่นเรื่องงาน เวลาได้เป็นอย่างดี) .วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาวิชา ขายการตลาด อื่นๆที่เกี่ยวข้อง.อายุ ปีขึ้นไป .เพศ ชาย/หญิง.ประสบการณ์ในการทำงานประสานงานขาย อย่างน้อย -ปีขึ้นไป.ความรู้ ความสามารถพิเศษ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office มีทักษะในการสื่อสารดี.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอดทน .มีความขยัน รับผิดชอบ คล่องแคล่ว กะตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร...


กรุงเทพมหานคร 06 มีนาคม 2561


วิศวกรกระบวนการ(Process Engineer)1

....พี.พี. จำกัด (มหาชน) วิศวกรกระบวนการ(Process Engineer) มีนาคม ระดับเงินเดือน - . พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้มีประสิทธิผล มีความคงที่. วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาในกระบวนการผลิตเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมกับนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นจริง. วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจากข้อร้องเรียนของลูกค้าเสนอแนวทางการปรับปรุงพร้อมกับนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นจริง. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันให้มีการปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพลดความสูญเสีย. พิจารณา Parameter กรณีผลิตภัณฑ์ใหม่วัตถุดิบใหม่ร่วมกับ R&D แผนกที่เกี่ยวข้อง. ทำการออกแบบการทดลองเพื่อหาการตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับเครื่องจักรในเชิงการแก้ไขพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต. ทำการฝึกอมรมพนักงานพร้อมตรวจติดตามการปฎิบัติงานในกระบวนการผลิต เพื่อรักษาการปฎิบัติงานให้เป็นมาตรฐานตลอดเวลาให้เกิดความนิ่งของกระบวนการ . ออกแบบปรับปรุงเครื่องมือ-อุปกรณ์ในสายการผลิตพร้อมประยุกต์ใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในเชิงคุณภาพผลิตภาพของผลิตภัณฑ์ ง่ายต่อการผลิต. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย. ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท, ระเบียบปฏิบัติ (Work Instruction), ข้อบังคับเรื่องความปลอดภัย ระบบคุณภาพ GMP, ISO .เพศ ชาย,หญิง.อายุ ขึ้นไป.มีประสบการณ์ อย่างน้อย - ปี.วุฒิการศึกษา วิศวกรอุตสาหกรรม , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 06 มีนาคม 2561


HR Training -

...HR Training - หางาน - บริษัทไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) HR Training Share บริษัทไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) HR Training มีนาคม ระดับเงินเดือน - -Develop and implement KPI, competency and succession planning project-Design training course and ensure the effectiveness of training & development activity-Recommend appropriate training course and able to be the trainer-Record all the related activities-Prepare training report to submit it to the Labor Department .Male/Female age between - years.Bachelor Degree or higher, preferred in Human Recourse Management or other related fields.Minimum of - years experience in HR Training field.Good communication, human relation skills, good networking and proactive.Proficiency in Microsoft Excel, Word and Power Point บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.ประกันกลุ่ม.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.เงินกู้ยืมบริษัท.โบนัสประจำปี.เสื้อยูนิฟอร์ม.ตรวจสุขภาพประจำปี.ท่องเที่ยวประจำปี.ตรวจสุขภาพประจำปี.พักร้อนฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb....


กรุงเทพมหานคร 06 มีนาคม 2561


PC พนักงานจัดเรียงสินค้า (ด่วนมาก)1

...ินค้า (ด่วนมาก) มีนาคม ระดับเงินเดือน , . พนักงานจัดเรียงสินค้าในซุเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต . เติมสินค้าที่ชั้นวาง ดูแล ตรวจสต็อกสินค้าหน้าร้านหลังร้าน. ดูแลความสะอาดของสินค้าพื้นที่จัดเรียง. ประสานงานกับพนักงานของสาขา ผู้จัดการแผนก ผู้จัดการสาขา เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น. จัดหัวชั้นสำหรับสินค้าโปรโมชั่น พร้อมป้ายโปรโมชั่น. ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้ากับลูกค้าได้. จัดทำรายงานสต็อกสินค้า ราคาโปรโมชั่นคู่แข่ง รายงานอื่นๆ .เพศหญิง / ชาย.อายุ - ปี.จบการศึกษาขั้นต่ำ ม. ปวช..หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ กรุงเทพมหานคร . รายได้พิเศษอื่นๆ ค่าจัดเรียงสินค้า ค่า ค่าเดินทาง OT ไม่เกิน ชม.. ทำงานสัปดาห์ละ วัน หยุดวันนักขัตฤกษ์. ประกันสังคม . ประกันกลุ่ม . กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ . เสื้อพนักงาน . โบนัส (ขึ้่นอยู่กับผลประกอบการ) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ewtaonlineโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสามารถได้ที่ คุณกรสรัญ - ต่อ - สอบถาม บริษัท อีสท์เวสท์เทรดิ้งแอนด์เอเย่นซีส์ จำกัด เลขที่ / ซอยเย็นอากาศ ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขต...


กรุงเทพมหานคร 06 มีนาคม 2561


เจ้าหน้าธุรการคีย์ข้อมูล ย่านพระราม3 วุฒิ ปวช - ปวส

...เจ้าหน้าธุรการคีย์ข้อมูล ย่านพระราม วุฒิ ปวช - ปวส หางาน - บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด เจ้าหน้าธุรการ/คีย์ข้อมูล ย่านพระราม วุฒิ ปวช - ปวส Share บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด เจ้าหน้าธุรการ/คีย์ข้อมูล ย่านพระราม วุฒิ ปวช - ปวส มีนาคม ระดับเงินเดือน ,+ งานธุรการ คีย์ข้อมูล ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย เอกสารธนาคาร .เพศ ชาย/หญิง อายุ - ปี.วุฒิ ปวช ขึ้นไป.ทำงาน วัน จ - ศ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร โทรสอบถาม มือถือ พีป๊อป -- LineID สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง ( คุณป๊อป)บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด อาคาร ชั้น ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. โทร. - ต่อ (คุณป๊อป) - สอบถาม บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด ชั้นที่ เลขที่ ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 05 มีนาคม 2561


พนักงานขายทางโทรศัพท์ประจำออฟฟิต เงินเดือน12000ค่าคอมต่างหากทำงานจ-ศ หยุดส-อ นักขัตฤกษ์ โทร097-290-7

...พนักงานขายทางโทรศัพท์ประจำออฟฟิต เงินเดือนค่าคอมต่างหากทำงานจ-ศ หยุดส-อ นักขัตฤกษ์ โทร--พี่เกว หางาน - Leading Power Recruitment Co., Ltd. พนักงานขายทางประจำออฟฟิต เงินเดือน,+ค่าคอมต่างหากทำงานจ-ศ หยุดส-อ นักขัตฤกษ์ โทร--พี่เกว Share Leading Power Recruitment Co., Ltd. พนักงานขายทางประจำออฟฟิต เงินเดือน,+ค่าคอมต่างหากทำงานจ-ศ หยุดส-อ นักขัตฤกษ์ โทร--พี่เกว กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน หน้าที่**-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันของบริษัท-เสนอผลิตภัณฑ์ประกันให้ลูกค้าทาง บริษัทมีรายชื่อลูกค้าให้ไม่ต้องหารายชื่อเอง -ทำงานประจำออฟฟิตเท่านั้น-ไม่ต้องมีประสบการณ์ก็สามารถทำได้-เราฝึกอบรมก่อนเริ่มงาน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครอบรมงานใดๆทั้งสิ้น*** ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ / มีการสอนงานอบรมเทรนงานให้ #ฟรี *** .อายุปีขึ้นไป.การศึกษาม.ขึ้นไป.ไม่ต้องมีประสบการ์ณ มีการอบรมงานให้ก่อน.หากมีประสบการณ์การขายประกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ.สนใจงานขายเเละรักงานบริการ พูดจาฉะฉาน มีความมั่นใจ.ไม่มีอคติกับงานขายประกัน บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ___ วันเวลา ทำงาน ___ - ทำงาน จ-ศ หยุด ส-อ (เข...


กรุงเทพมหานคร 28 กุมภาพันธ์ 2561