Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตยานนาวา แขวงยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการอาคาร-

...ผู้จัดการอาคาร- หางาน - บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดการอาคาร Share บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดการอาคาร พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,++ - ควบคุมกำกับดูแลงานอาคารสถานที่- วางแผนงานบริหารอาคารให้เป็นไปตามระเบียบของอาคาร- ตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานของทีมงาน / ช่างประจำอาคาร- รับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี .เพศ ชาย-หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านการบริหารอาคารอย่างน้อย ปีขึ้นไป.มีความรู้ด้าน พรบ.อาคารชุด เป็นอย่างดี.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้.มีความซื่อสัตย์ สุจริต.มีความกระตือรือล้นในการทำงาน บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ** มีเงินเดือนประจำ / ประกันสังคม** ปรับค่าจ้างประจำปี ** สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด , ซอย รามอินทร...


กรุงเทพมหานคร 20 พฤศจิกายน 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านอาหารญี่ปุ่นคัตสึยะ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3

...ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านอาหารญี่ปุ่นคัตสึยะ สาขาเซ็นทรัลพระราม หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านอาหารญี่ปุ่นคัตสึยะ สาขาเซ็นทรัลพระราม Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านอาหารญี่ปุ่นคัตสึยะ สาขาเซ็นทรัลพระราม พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , . ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการภายในสาขา. บริหารจัดการการทำงานของพนักงานภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก .อายุไม่เกิน ปี.ทำงานเป็นกะได้.สุขภาพแข็งแรง.จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ . การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com ...


กรุงเทพมหานคร 19 พฤศจิกายน 2561


พนักงานขับรถผู้บริหาร1

... พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - .ขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหารธนาคาร (คนไทย-ต่างชาติ) ระหว่างที่พัก-ที่ทำงาน.ขับรถรับ - ส่ง เจ้าหน้าที่ไปตามสถานที่ต่างๆ.ดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย อายุ - ปี.มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารอย่างน้อย - ปี.มีใบขับขี่ รถยนต์ส่วนบุคคล ปี ขึ้นไป.ชำนาญเส้นทาง กทม.ปริมณฑล เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม Google Map ได้.มีทักษะการขับรถที่ดี.บุคลิกภาพ เรียบร้อย ใจเย็น สุขุม เหมาะกับการขับรถผู้บริหาร.สามารถทำงานล่วงเวลาวันหยุด , สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้.หากมีประสบการณ์ขับรถยุโรป (Benz, BMW,Volk ) ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ไม่มีประวัติอาชญกรรมคดีอาญา (ปืน, ยาเสพติด, ลักทรัพย์, ขมขืน, พยายามฆ่า) กรุงเทพมหานคร เงินเดือนค่าล่วงเวลาค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษประกันสังคมโบนัสประจำปีตรวจสุขภาพประจำปี ชุดยูนิฟอร์มสวัสดิการเงินกู้พนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำกัด อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (อาคาร C ชั้น A) เลขที่ ถนนพระรามที่ แขวงบางโพงพาง เขต...


กรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายน 2561


QC Supervisor (พระราม3 ซอย53)1

...ังกัด . ประชุม มอบหมายแผนงานต่าง ๆ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชานำไปปฏิบัติ . วางแผนควบคุมการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ผลิตส่งผ่าน Online storeเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้ายังคงคุณภาพเป็นไปตามข้อตกลงในมาตรฐานสินค้า(Specification) มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคถูกกฎหมาย. ติดตามกำกับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสามารถให้คำปรึกษา , แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาตัดสินใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี. มีความรู้ในเนื้องาน ,มาตรฐานการปฏิบัติงาน , มาตรฐานของคุณภาพของสินค้า / ผลิตภัณฑ์ขององค์กร สามารถอธิบาย ,สื่อความหมาย ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานได้อย่างชัดเจน. นำเสนอรายงาน สรุปปัญหา สามารถวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี . สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่เกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายในองค์กร / หน่วยงานภายนอกองค์กร .สามารถให้คำปรึกษา , แนะนำ แก้ปัญหาตัดสินใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ . พัฒนาฝึกฝนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีทักษะในการทำงานให้มากขึ้น . ฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมทั้ง ควบคุม ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ฯ อย่างเคร่งครัด .เพศชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารสาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ควบคุมคุณภาพทางด้านโรงงานอาหาร ปีขึ้นไป.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ดี.มีความรู้เรื่องหลักสุขาภิบาลโรงงานอาหาร.มีความรู้เกี่ยวกับการทดสอบทางเคมี จุลินทรีย์ต่างๆ.พูด-อ่าน ภาษาอังกฤษ ได้ บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 13 พฤศจิกายน 2561


ช่างคอมพิวเตอร์ (เซ็นทรัลพระราม3)-

...ช่างคอมพิวเตอร์ (เซ็นทรัลพระราม)- หางาน - บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ช่างคอมพิวเตอร์ (เซ็นทรัลพระราม) Share บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ช่างคอมพิวเตอร์ (เซ็นทรัลพระราม) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,+ค่าคอมมิชชั่น - ประกอบคอมพิวเตอร์- ตรวจสอบ ชำรุดของสินค้าต่างๆ- อธิบายข้อมูลต่างๆให้ลูกค้าเข้าใจ- เบิกสินค้าประสานงานกับหน่วยงานอื่น .วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ขึ้นไป.เพศ ชาย.มีความขยัน อดทน สามาถทำงานภายใต้แรงกดดันได้.มีความรู้ด้านสินค้าไอทีระดับดี.หากมีประสบการณ์ตรงสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,--,-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด เลขที่ ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร --,--,-- ต่อ ...


กรุงเทพมหานคร 10 พฤศจิกายน 2561


ตำแหน่งงาน : Accounting Officer AR เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ประจำ สาทร-

...ตำแหน่งงาน : Accounting Officer AR เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ประจำ สาทร- หางาน - บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด งาน Accounting Officer AR / เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ประจำ สาทร Share บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด งาน Accounting Officer AR / เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ประจำ สาทร พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,- , - วางแผนในการเรียกชำระเงินจากลูกหนี้ของบริษัท โทรติดตามหนี้ เจรจาต่อรองเพิ่มขอให้ชำระหนี้- บันทึกบัญชีรับชำระหนี้จากลูกหนี้- เก็บข้อมูลการชำระเงิน เก็บเอกสารที่ข้องกับการรับเงิน- จัดทำรายงานต่างๆเพื่อวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุประเมินผงการติดตามหนี้ .. เพศชาย / หญิง บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร . อายุ- ปี . การศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์Computer literacy, especially Excel, ACCPAC , AX. ประสบการณ์ประสบการณ์ - ปี ด้านลูกหนี้ Account Receivableเกี่ยวกับการทำงาน. วันทำงานจันทร์ ถึง วันศุกร์ . เวลาทำงาน - -. สถานที่ปฎิบัติงานถนน จันทร์ สาทร . เงินเดือนเงินเดือน ,-, บาท. ทดลองงาน วัน. สวัสดิการมีประกันสุขภาพสามารถเบิกได้ทั้ง OPD IPDมีกองทุนสำรองเลี้ยงช...


กรุงเทพมหานคร 07 พฤศจิกายน 2561


พนักงานขายหลอดไฟพานาโซนิค(ประจำโฮมโปร พระราม3)

...พนักงานขายหลอดไฟพานาโซนิค(ประจำโฮมโปร พระราม) หางาน - บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด พนักงานขายหลอดไฟพานาโซนิค(ประจำโฮมโปร พระราม) Share บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด พนักงานขายหลอดไฟพานาโซนิค(ประจำโฮมโปร พระราม) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน วันละ ขายหลอดไฟพานาโซนิค .เพศชาย / หญิง.อายุไม่เกิน ปี.วุฒิม.ขึ้นไป.มีความรู้ตัวสินค้า.มีประสบการณ์ขาย.มีความรับผิดชอบ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.ประกันชีวิตอุบัติเหตุหมู่.ค่าคอมมิชชั่น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด / ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 07 พฤศจิกายน 2561


พนักงานขายเสื้อผ้าแบรนด์สูทคิวบ์ สาขาเชียงใหม่-

... หางาน - บริษัท คิวบิก กรุ๊ป จำกัด พนักงานขายเสื้อผ้าแบรนด์สูทคิวบ์ สาขาเชียงใหม่ Share บริษัท คิวบิก กรุ๊ป จำกัด พนักงานขายเสื้อผ้าแบรนด์สูทคิวบ์ สาขาเชียงใหม่ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,-,(รวมค่าคอมมิชชั่น)(รวมค่าคอมมิชชั่น) - งานสนุก รายได้ดีมาก- สำหรับหน้างาน ใช้ทักษะขายทั่วๆไป ขายของ สรุปยอดขาย นับสต๊อก - มีการสอนให้ทั้งหมด ขอเพียงคุณมีใจบุคลิกดี มีใจรักการบริการ .เพศหญิงเท่านั้น.อายุ - ปี.หากพูดภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานเป็นกะได้.มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักการขาย.บุคลิกดี.ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องสูท ทุกอย่างมีการเทรนให้ได้.มีวุฒิภาวะ บุคลิกภาพเหมาะกับสินค้าแฟชั่น มนุษยสัมพันธ์ดี.สามารถทำงานตามเวลา เปิด-ปิด ของห้างสรรพสินค้าได้ สลับวันหยุดกับเพื่อนร่วมงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการงานนี้- โอที- ค่าคอม,- ประกันสุขภาพ- ยูนิฟอร์ม- โบนัส- เลี้ยงประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม suitcubeโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท คิวบิก กรุ๊ป จำกัด ถนน...


กรุงเทพมหานคร 07 พฤศจิกายน 2561


พนักงานขายเสื้อผ้าแบรนด์สูทคิวบ์ สาขาเดอะพรอมมานาด-

...เสื้อผ้าแบรนด์สูทคิวบ์ สาขาเดอะพรอมมานาด Share บริษัท คิวบิก กรุ๊ป จำกัด พนักงานขายเสื้อผ้าแบรนด์สูทคิวบ์ สาขาเดอะพรอมมานาด พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,-,(รวมค่าคอมมิชชั่น)(รวมค่าคอมมิชชั่น) - งานสนุก รายได้ดีมาก- สำหรับหน้างาน ใช้ทักษะขายทั่วๆไป ขายของ สรุปยอดขาย นับสต๊อก - มีการสอนให้ทั้งหมด ขอเพียงคุณมีใจบุคลิกดี มีใจรักการบริการ .เพศหญิงเท่านั้น.หากพูดภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานเป็นกะได้.มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักการขาย.บุคลิกดี.ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องสูท ทุกอย่างมีการเทรนให้ได้.มีวุฒิภาวะ บุคลิกภาพเหมาะกับสินค้าแฟชั่น มนุษยสัมพันธ์ดี.สามารถทำงานตามเวลา เปิด-ปิด ของห้างสรรพสินค้าได้ สลับวันหยุดกับเพื่อนร่วมงาน คันนายาว กรุงเทพมหานคร สวัสดิการงานนี้- โอที- ค่าคอม,- ประกันสุขภาพ- ยูนิฟอร์ม- โบนัส- เลี้ยงประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม suitcubeโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท คิวบิก กรุ๊ป จำกัด ถนน...


กรุงเทพมหานคร 07 พฤศจิกายน 2561


Cashier แคชเชียร์ ประจำร้าน Signor Sassi สาขา Siam Paragon1

...จำกัดวุฒิการศึกษา.ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์.หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.หน้าตายิ้มแย้ม, แจ่มใส, มีใจรักในงานบริการ.มีความขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์, มีความรับผิดชอบ.สามารถทำงานเป็นกะ ตามเวลาของศูนย์การค้าได้ (ทำงาน ชม.ต่อวัน).สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ พร้อมยอมรับความเปลี่ยนแปลงเสมอ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร . พื้นฐานตามกฎหมายแรงงานกำหนด เช่น กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, วันเวลาทำงานวันหยุดต่างๆ. เงินรางวัลพิเศษ ได้แก่ Incentive, ค่า CSR(เฉพาะพนักงานร้านสาขา). โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ. ค่าครองชีพ(เฉพาะบาง). เบี้ยขยัน(เฉพาะบาง). ประกันอุบัติเหตุ. ตรวจสุขภาพประจำปี. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. ค่าอาหารในวันหยุดนักขัตฤกษ์. ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอบรม. ค่าขนย้ายรวมค่าที่พัก (กรณีช่วยเปิดสาขา, ดูแลสาขาชั่วคราว). ส่วนลดในการใช้บริการสำหรับพนักงาน. ชุดยูนิฟอร์ม. ปรับฐานเงินเดือนประจำปี. การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน. กองทุนเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.). กองทุนเงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารออมสิน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hr JCKHCareersโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณกีฟท์ -]สอบถามสมัครงาน > -- (คุณกีฟท์) > Line hr - สอบถาม บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ อาคารทีเอฟดี ซอยสาทร แยก (ระหว่างซอยนราธิวาส กับ ) แขวง...


กรุงเทพมหานคร 07 พฤศจิกายน 2561