Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตยานนาวา แขวงยานนาวา กรุงเทพมหานคร

Recruitment Supervisor Manager

...Recruitment Supervisor Manager หางาน - บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด Recruitment Supervisor / Manager Share บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด Recruitment Supervisor / Manager มีนาคม ระดับเงินเดือน รับผิดชอบวางแผน ควบคุมกระบวนการสรรหา คัดเลือกบุคลากร ตามคุณสมบัติที่แต่ละหน่วยงานต้องการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ประสานงานกับบุคคล / หน่วยงานทั้งภายในภายนอกองค์กร จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง .เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน ปี.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารงานบุคคล / การตลาด / สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในไม่น้อยกว่า ปี (ด้านการสรรหาคัดเลือก).มีประสบการณ์สรรหาพนักงาน Telesales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความสามารถด้านการสื่อสาร การเจรจา การโน้มน้าว.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.สามารถใช้ MS Office โปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี.มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานดี บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมประกันกลุ่มสุขภาพ / อุบัติเหตุกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com ...


กรุงเทพมหานคร 09 มีนาคม 2561


เจ้าหน้าที่บัญชี1

...เจ้าหน้าที่บัญชี หางาน - บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) เจ้าหน้าที่บัญชี Share บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) เจ้าหน้าที่บัญชี มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง . ควบคุมแลดูแลเงินสดย่อย เงินทดลองจ่าย ของคลังสินค้า. ตรวจสอบดูแลค่าขึ้น-ลง สินค้า. รับวางบิลค่าใช้จ่ายตามรอบบัญชี, ค่าใช้จ่ายตามสัญญา, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ค่าวัสดุอุปกรณ์. กระทบยอดบัญชี. จัดทำรายงาน ภพ. นำส่งให้กรมสรรพากร .สามารถใช้โปรแกรม Express ได้.ปริญญาตรี บัญชี.ประสบการณ์ - ปี บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ทำงาน วันต่อสัปดาห์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) อาคารบุญญสถิตย์ ชั้นที่ เลขที่ / ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 09 มีนาคม 2561


ผู้จัดการส่วนการขาย

...ผู้จัดการส่วนการขาย หางาน - บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้จัดการส่วนการขาย Share บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้จัดการส่วนการขาย มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ดูแลวางแผนยอดขายโครงการ ทั้งหมดใน จ.ชลบุรี สร้างช่องทางการเพิ่มยอดขาย ให้เติบโต .เพศ ชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด/ขาย ที่เกี่ยวข้อง ขึ้นไป.มีใจรักงานบริการทนภาวะความกดดันสูง.มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย ปี ขึ้นไป.มีรถยนต์เป็นของตนเอง.มีความคิดสร้างสรรค์ .สามารถเดินทางไปจังหวัดชลบุรีที่ไซด์งานได้ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม FifthDevelopmentGroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด / ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 09 มีนาคม 2561


ผู้จัดการเขต-

...ผู้จัดการเขต- หางาน - บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) ผู้จัดการเขต Share บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) ผู้จัดการเขต มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง - บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในเขตที่รับผิดชอบ- พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สนับสนุนการทำงาน- จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการทำงาน .ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี.มีทักษะในการสื่อสารที่ดี.มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สอบถามเพิ่มเติม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) อาคารบุญญสถิตย์ ชั้นที่ เลขที่ / ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 09 มีนาคม 2561


Assistant operations executive-

...Assistant operations executive- หางาน - บริษัทสเก็ตเชอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด Assistant operations executive Share บริษัทสเก็ตเชอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด Assistant operations executive มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ - ประสานงานในส่วนบริหารงานหน้าร้านให้ดำเนินไปได้ด้วยดี - ดูแลจัดการพนักงานหน้าร้าน- วางแผนงาน จัดการเอกสาร ตามหน้าที่รับผิดชอบ .เพศชาย - เพศหญิง.วุฒิปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา ).มีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้.มนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ วางแผน การจัดการได้ดี บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม ,คอมมิชชั่น , ชดยูนิฟอร์ม ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทสเก็ตเชอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด อาคาร ไทย ซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ถนน สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร --,-- โทรสาร -...


กรุงเทพมหานคร 09 มีนาคม 2561


Sales Consultant ( ที่ปรึกษางานขายรองเท้า )

...Sales Consultant ( ที่ปรึกษางานขายรองเท้า ) หางาน - บริษัทสเก็ตเชอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด Sales Consultant ( ที่ปรึกษางานขายรองเท้า ) Share บริษัทสเก็ตเชอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด Sales Consultant ( ที่ปรึกษางานขายรองเท้า ) มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง มีใจรักงานขายรองเท้างานบริการลูกค้า .เพศชาย - เพศหญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิตั้งแต่ ม. ขึ้นไป.สื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้.มีประสบการณ์ด้านงานขายรองเท้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม ,คอมมิชชั่น , ชดยูนิฟอร์ม ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทสเก็ตเชอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด อาคาร ไทย ซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ถนน สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร --,-- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 09 มีนาคม 2561


เด็กติดรถส่งของ ประจำ พระราม 3 ซอย 27 ติดต่อคุณแจ็ค 081-3581900

...เด็กติดรถส่งของ ประจำ พระราม ซอย ติดต่อคุณแจ็ค - หางาน - บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด เด็กติดรถส่งของ ประจำ พระราม ซอย คุณแจ็ค - Share บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด เด็กติดรถส่งของ ประจำ พระราม ซอย คุณแจ็ค - มีนาคม ระดับเงินเดือน - ติดรถส่งของ ขนของ .เพศ ชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิ ไม่จำกัด.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สู้งาน อดทน ตั้งใจทำงาน บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับงานวันทำงาน จันทร์ - เสาร์เวลาทำงาน . - . น.สถาณที่ทำงาน คลังสินค้า พระราม แถววัดดอกไม้เงินเดือน คิดเป็นรายวันวันละ บาท มีค่าเที่ยว/ค่าโอที/ค่าออกต่างจังหวัดเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ , - , บาททดลองงาน เดือน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม LiightsOnVenture/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงติดรถ - สอบถาม บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด อาคาร ชำนาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ชั้นที่ เลขที่ / ถนน พระราม แขวงห...


กรุงเทพมหานคร 09 มีนาคม 2561


เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย

...เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย หางาน - บริษัท เอช ที คอมเมิร์ท จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย Share บริษัท เอช ที คอมเมิร์ท จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย มีนาคม ระดับเงินเดือน - ประสานงานภายในฝ่ายขายฝ่ายอื่นๆ ของบริษัทงานธุรการทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน .เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับ ปวช เทียบเท่า.มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ปี บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม neecara neecaracosmeticโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอช ที คอมเมิร์ท จำกัด อาคารแกแลคซี่ เพลส ถนนนนทรี (รัชดาภิเษก) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 08 มีนาคม 2561


Sales Representative

...Sales Representative หางาน - บริษัท เอช ที คอมเมิร์ท จำกัด Sales Representative Share บริษัท เอช ที คอมเมิร์ท จำกัด Sales Representative มีนาคม หลาย ระดับเงินเดือน - วางแผนจัดการงานขายให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดดูแลรับผิดชอบสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเดิม ขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างสม่ำเสมอมีความอดทนต่อความกดดันในการทำงานได้ดี .เพศชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม neecara neecaracosmeticโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอช ที คอมเมิร์ท จำกัด อาคารแกแลคซี่ เพลส ถนนนนทรี (รัชดาภิเษก) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 08 มีนาคม 2561


เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์

...เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ หางาน - บริษัท เอช ที คอมเมิร์ท จำกัด เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ Share บริษัท เอช ที คอมเมิร์ท จำกัด เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีนาคม ระดับเงินเดือน - ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าของบริษัทออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ที่ใช้ในการโปรโมท/โฆษณาสินค้าของบริษัท .เพศชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญาตรีเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ปี.หากมีประสบการณ์ในกลุ่มสินค้าเครื่องสำอางมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม neecara neecaracosmeticโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอช ที คอมเมิร์ท จำกัด อาคารแกแลคซี่ เพลส ถนนนนทรี (รัชดาภิเษก) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 08 มีนาคม 2561