Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตยานนาวา แขวงยานนาวา กรุงเทพมหานคร

กุ๊กอาหารญี่ปุ่น

...บัติผู้สมัคร 1.เพศชาย - หญิง2.อายุ ไม่เกิน 55 ปี3.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา4.มีความขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ5.สามารถทำงานเป็นทีมได้6.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ7.สามารถรับแรงกดดันได้ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 18 กุมภาพันธ์ 2563


เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป

....ประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ (MS Office)5.มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ6.มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 17 กุมภาพันธ์ 2563


call center outbound

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย-หญิง2.อายุ 20 ปีขึ้นไป3.ชอบงานให้ข้อมูล งานเสนอขาย4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้5.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ6.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 17 กุมภาพันธ์ 2563


พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC)

... โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพอื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย / หญิง2.อายุ 18 - 35 ปี3.วุฒิการศึกษา ป.6 - ปริญญาตรี4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 17 กุมภาพันธ์ 2563


พนักงานฝ่ายผลิต (รายเดือน รายวัน)

... โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพอื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย / หญิง2.อายุ 18 - 35 ปี3.วุฒิการศึกษา ป.6 - ปริญญาตรี4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 17 กุมภาพันธ์ 2563


ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร

...แอร์ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย / หญิง2.อายุ 18 - 35 ปี3.วุฒิการศึกษา ป.6 - ปริญญาตรี4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 17 กุมภาพันธ์ 2563


พนักงานติดรถส่งสินค้า

...ร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของคนงาน/แรงงาน/กรรมกร คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย / หญิง2.อายุ 18 - 35 ปี3.วุฒิการศึกษา ป.6 - ปริญญาตรี4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 17 กุมภาพันธ์ 2563


เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ประจำแถว ถ.นราธิวาสราชนครินทร์) ด่วนมาก

....วุฒิ ป.6 ขึ้นไป4.ไม่จำกัดประสบการณ์ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ5.บคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ มีความมั่นใจในตัวเอง6.สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี7.สามารถเข้างานกะเช้า กะกลางคืนได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 14 กุมภาพันธ์ 2563


เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

...ระสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี4.มีความสามารถในการสื่อสารเป็นอย่างดี5.สามารรถทำงานเป็นทีมทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี6.มีความคิดสร้างสรรค์7.สามารถใช้ Program Microsoft Office, Photoshop Illustrator ได้เป็นอย่างดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 14 กุมภาพันธ์ 2563


เจ้าหน้าที่แนะนำเวชภัณฑ์ ประจำร้านขายยา เขตศรีนครินทร์

...ณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี2.วุฒิ ม.6 ปวส.ขึ้นไป3.มีผู้ฝึกอบรมให้4.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณารายได้เป็นพิเศษ5.กรณีมีที่พักในภูมิลำเนาจะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 14 กุมภาพันธ์ 2563