Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตยานนาวา แขวงยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ธุรการ ประจำไซท์งาน (งานตกแต่งภายใน)1

...ธุรการ ประจำไซท์งาน (งานตกแต่งภายใน) หางาน - W&S Decoration Co., Ltd. ธุรการ ประจำไซท์งาน (งานตกแต่งภายใน) Share W&S Decoration Co., Ltd. ธุรการ ประจำไซท์งาน (งานตกแต่งภายใน) ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามความสามารถ . สนับสนุนประสานงานด้านต่าง ๆ ในไซท์งาน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคลังวัสดุอุปกรณ์ ฝ่ายทีมช่าง. สนับสนุนประสานงานด้านเอกสารต่าง ๆ ระหว่างไซท์งานกับสำนักงานใหญ่ ระหว่างองค์กรกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายนอกภายใน. สนับสนุนประสานงานความสะดวกของทีมต่าง ๆ เพื่อให้ทุกทีมสามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัวทั้งด้านเอกสารด้านอื่น ๆ. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย. ทำงาน ตั้งแต่วันจันทร์ - เสาร์ เวลา .-. น. .ชาย / หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ แต่ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี.มีความละเอียดรอบคอบต่องานด้านเอกสาร.มีความคล่องตัวสามารถทำงานได้ในสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงการทำงานที่ไซด์งานต่างจังหวัด.สามารถทำงานล่วงเวลาได้.มีประสบการณ์ด้านงานตกแต่งภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความซื่อสัตย์อดทน สามารถควบคุมอารมณ์ภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี รวมถึงมีมนุษย์สัมพันธ์ดีพร้อมประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาท...


กรุงเทพมหานคร 21 ธันวาคม 2560


Project Manager (งานตกแต่งภายในและก่อสร้าง)1

...ration Co., Ltd. Project Manager (งานตกแต่งภายในก่อสร้าง) ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามความสามารถ . ควบคุมงานโครงการตกแต่งภายใน ให้ดำเนินไปได้ตามกำหนดทุกส่วน. ควบคุมภาพรวมของกำลังคนด้านต่าง ๆ รวมถึง อุปกรณ์ให้ ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ. วางแผนงานตกแต่งภายในโครงการต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งด้านกำลังคน ระยะเวลา กระบวนการทำงานได้อย่างถูกต้องชัดเจนเหมาะสม. ควบคุมการปฏิบัติงานของทีมที่รับผิดชอบแต่ละโครงการ เช่น ทีมโฟร์แมน ทีมออกแบบ อื่น ๆ. ตรวจสอบคุณภาพการรับส่งมอบงาน. ติดตามประสานงานกับทีมภายในภายนอกในด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านเอกสาร เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย. ทำงาน ตั้งแต่วันจันทร์ - เสาร์ เวลา .-. น. .ชาย / หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวส. , ปริญญาตรี , ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านงานตกแต่งภายในมากกว่า ปี.สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD โปรแกรมในการเขียนแบบต่าง ๆ รวมถึง MS Office ได้.สามารถทำงานได้ในสถานที่ต่าง ๆ ทำงานที่ไซด์งานต่างจังหวัด รวมถึงสามารถทำงานนอกเวลาได้.มีความสามารถประสบการณ์ในการควบคุมทีม ควบคุมงานให้ได้ตามกำหนดเวลา.มีความละเอียดรอบคอบ ทั้งด้านงานตกแต่งภายในต่าง ๆ งานเอกสาร.มีความซื่อสัตย์อดทน สามารถควบคุมอารมณ์ภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีพร้อมในการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 21 ธันวาคม 2560


โฟร์แมน (ตกแต่งภายใน)1

...ฟร์แมน (ตกแต่งภายใน) Share W&S Decoration Co., Ltd. โฟร์แมน (ตกแต่งภายใน) ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามความสามารถ . สามารถควบคุมงาน ด้านช่างต่าง ๆ ได้ เช่น งานสี งานไม้ งานด้านตกแต่งภายในอื่น ๆ. จัดสรรควบคุมแรงงานในทีมของตนให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ. จัดการใช้ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างถูกต้อง. ตรวจสอบคุณภาพของงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนเสร็จสิ้นให้ถูกต้องตรงตามเป้าหมาย. ควบแผนงานตกแต่งภายในอื่น ๆ ให้อยู่ในกรอบเวลาที่กำหนด. คิด BOQ ถอดแบบ. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอก. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย. ทำงาน ตั้งแต่วันจันทร์ - เสาร์ เวลา .-. น. .ชาย / หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ แต่ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ.ถ้าสามารถใช้โปรแกรม Auto CAD โปรแกรมในการเขียนแบบต่าง ๆ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานได้ในสถานที่ต่าง ๆ ทำงานที่ไซด์งานต่างจังหวัด รวมถึงสามารถทำงานนอกเวลาได้.มีประสบการณ์ด้านงานตกแต่งภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความซื่อสัตย์อดทน สามารถควบคุมอารมณ์ภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีพร้อมในการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ.สามารถควบคุมเวลาในการทำงานได้ตามกำหนด บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 21 ธันวาคม 2560


Receiving Clerkพนักงานรับสินค้า-

...Receiving Clerkพนักงานรับสินค้า- หางาน - บริษัท คอย เรสทัวรองท์ จำกัด Receiving Clerk/พนักงานรับสินค้า Share บริษัท คอย เรสทัวรองท์ จำกัด Receiving Clerk/พนักงานรับสินค้า ธันวาคม ระดับเงินเดือน , ++ - ตรวจรับสินค้าตามคำสั่งซื้อ- ควบคุมสต๊อกสินค้น- เบิกเจ่ายสินค้าในสต๊อก .- ปวช ขึั้นไป.- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้.- สื่อสาร เข้าใจภาษาอังกฤษ.- มีความขันอดทน.- ตั้งใจทำงาน.- สามารถทำงานภายไต้ความคกดดันได้ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม Hr.koirestaurantbkkโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท คอย เรสทัวรองท์ จำกัด ซอย สุขุมวิท ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 21 ธันวาคม 2560


แม่บ้าน รับด่วน (ประจำคอนโด)

...แม่บ้าน รับด่วน (ประจำคอนโด) หางาน - บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด แม่บ้าน รับด่วน (ประจำคอนโด) Share บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด แม่บ้าน รับด่วน (ประจำคอนโด) ธันวาคม ระดับเงินเดือน รายได้รวม , - , ทำงานเต็มเวลา Full Time ทำงาน วัน หยุด วันเวลา . -. น.. บุคลิกดี สุภาพ อ่อนน้อม ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน อำนวยความสะดวกผู้บริหารได้เป็นอย่างดี. ทำงานได้ทุกตึก . ทำความสะอาดดูแลความเรียบร้อยภายในคอนโด .เพศ หญิง - ปี วุฒิการศึกษา ป. ขึ้นไป.ขยัน อดทัน สุขภาพแข็งแรง.บุคลิกดี สุภาพ เรียบร้อย ซื่อสัตย์ สุจริต.อ่อนน้อม ถ่อมตน พูดจาดี รู้จักกาละเทศะ.ไม่ขี้บ่น บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ การปรับเงินหลังผ่านทดลองงาน / การปรับเงินประจำปี / โบนัสประจำปี / บัตรประกันอุบัติเหตุ / บัตรประกันสุขภาพ / การท่องเที่ยวประจำปี / สวัสดิการบ้านตากอากาศ / ของขวัญวันเกิด /ชุดยูนิฟอร์ม / เงินช่วยเหลืออื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม HR Recruitโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-...


กรุงเทพมหานคร 21 ธันวาคม 2560


รับสมัครเจ้าหน้าที่ ดิสเพลย์ ตกแต่งหน้าร้าน (Display) บริษัทชาร์ปไทย จัดโปรโมชั่นทั่วกรุงเทพ และต่า

...แต่งหน้าร้าน (Display) บริษัทชาร์ปไทย จัดโปรโมชั่นทั่วกรุงเทพ และต่างจังหวัด หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ ดิสเพลย์ ตกแต่งหน้าร้าน (Display) บริษัทชาร์ปไทย จัดโปรโมชั่นทั่วกรุงเทพ ต่างจังหวัด Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ ดิสเพลย์ ตกแต่งหน้าร้าน (Display) บริษัทชาร์ปไทย จัดโปรโมชั่นทั่วกรุงเทพ ต่างจังหวัด ธันวาคม ระดับเงินเดือน รายได้ , + OT +เบี้ยเลี้ยง บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ ดิสเพลย์ ตกแต่งหน้าร้าน (Display) บริษัทชาร์ปไทย จัดโปรโมชั่นทั่วกรุงเทพต่างจังหวัด หน้าที่- ปฏิบัติงานในลักษณะทีม ดูแล ติดตั้งบูท ดูแลพื้นที่จัดงานแสดงสินค้า- ติดตั้งสแตนสำหรับแสดงสินค้า- ตกแต่ง P.O.P. หน้าร้าน- ให้คำแนะนำสาธิตการติต P.O.P. แก่ PC- ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดได้- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์- เงินเดือน , บาท + OT + เบี้ยเลี้ยง + ค่าที่พัก เมื่อทำงานต่างจังหวัด .- เพศชาย อายุ อายุ - ปี.- วุฒิ ม. / ปวช. / ปวส. / ป.ตรี .- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์.- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้.- สนใจสมัครงาน พี่นนท์ โทร --.- ID Line บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 21 ธันวาคม 2560


รับสมัครเจ้าที่ธุรการประหน่วยธนาคาร ย่านสีลม

...รับสมัครเจ้าที่ธุรการประหน่วยธนาคาร ย่านสีลม หางาน - บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด รับสมัครเจ้าที่ธุรการประหน่วยธนาคาร ย่านสีลม Share บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด รับสมัครเจ้าที่ธุรการประหน่วยธนาคาร ย่านสีลม ธันวาคม ระดับเงินเดือน ,+++ คีย์ข้อมูล/คัดแยกเอกสาร งานธุรการเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย/หญิง อายุ - ปี (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น).ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา . - . . - . บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร โทรสอบถาม ฝากประวัติ นัดสัมภาษณ์ มือถือ พีป๊อป -- Line สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง ( คุณป๊อป)บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด อาคาร ชั้น ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. โทร. - ต่อ (คุณป๊อป) - สอบถาม บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด ชั้นที่ เลขที่ ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒ...


กรุงเทพมหานคร 20 ธันวาคม 2560


JEWELRY CASTING TECHNICIAN

...JEWELRY CASTING TECHNICIAN หางาน - บริษัท ปฐมจินดา จำกัด JEWELRY CASTING TECHNICIAN Share บริษัท ปฐมจินดา จำกัด JEWELRY CASTING TECHNICIAN ธันวาคม ระดับเงินเดือน .MALE OR FEMAIL.EXPERIENCE IN JEWELRY CASTING FIELD กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ปฐมจินดา จำกัด / ซอยสาธุประดิษฐ์ ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -, - ...


กรุงเทพมหานคร 20 ธันวาคม 2560


ผู้บริหารสาขาฝึกหัด(ประจำร้านHOT POTสาขาเซียร์รังสิต)ด่วนมาก-

... .เพศชาย/หญิง อายุ-ปี.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นกะตามเวลาห้างฯได้.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางบริษัทมีการฝึกอบรมก่อนการเริ่มงาน.สามารถเดินทางมาฝึกงานที่ย่านสาทรบางรักเป็นเวลา เดือนก่อนเริ่มงานได้ ปทุมธานี . พื้นฐานตามกฎหมายแรงงานกำหนด เช่น กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, วันเวลาทำงานวันหยุดต่างๆ. เงินรางวัลพิเศษ ได้แก่ Incentive, ค่า CSR(เฉพาะบาง). โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ. ค่าครองชีพ(เฉพาะบาง). เบี้ยขยัน(เฉพาะบาง). ประกันอุบัติเหตุ. ตรวจสุขภาพประจำปี. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. ค่าอาหารในวันหยุดนักขัตฤกษ์(เฉพาะบาง). ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอบรม(เฉพาะบาง). ค่าขนย้ายรวมค่าที่พัก (กรณีช่วยเปิดสาขา, ดูแลสาขาชั่วคราว)(เฉพาะบาง). ส่วนลดในการใช้บริการสำหรับพนักงาน. ชุดยูนิฟอร์ม. ปรับฐานเงินเดือนประจำปี. การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน. กองทุนเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)*สอบถามนัดสัมภาษณ์งาน (คุณบอย)-,(คุณกฤต)-*สนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองที่ บ.ฮอท พอท สำนักงานใหญ่ ทุกวัน จ.-ศ.เวลา .-.น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , คุณบอย -, คุณกฤต -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) เลขที่ อาคารTFD ซอยสาทร แยก แขวง...


ปทุมธานี 20 ธันวาคม 2560


ผู้บริหารสาขาฝึกหัด(ประจำร้านHOT POTสาขาโฮมโปรบางนา)ด่วนมาก-

...ญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นกะตามเวลาห้างฯได้.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางบริษัทมีการฝึกอบรมก่อนการเริ่มงาน.สามารถเดินทางมาฝึกงานที่ย่านสาทรบางรักเป็นเวลา เดือนก่อนเริ่มงานได้ พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร . พื้นฐานตามกฎหมายแรงงานกำหนด เช่น กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, วันเวลาทำงานวันหยุดต่างๆ. เงินรางวัลพิเศษ ได้แก่ Incentive, ค่า CSR(เฉพาะบาง). โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ. ค่าครองชีพ(เฉพาะบาง). เบี้ยขยัน(เฉพาะบาง). ประกันอุบัติเหตุ. ตรวจสุขภาพประจำปี. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. ค่าอาหารในวันหยุดนักขัตฤกษ์(เฉพาะบาง). ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอบรม(เฉพาะบาง). ค่าขนย้ายรวมค่าที่พัก (กรณีช่วยเปิดสาขา, ดูแลสาขาชั่วคราว)(เฉพาะบาง). ส่วนลดในการใช้บริการสำหรับพนักงาน. ชุดยูนิฟอร์ม. ปรับฐานเงินเดือนประจำปี. การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน. กองทุนเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)*สอบถามนัดสัมภาษณ์งาน (คุณบอย)-,(คุณกฤต)-*สนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองที่ บ.ฮอท พอท สำนักงานใหญ่ ทุกวัน จ.-ศ.เวลา .-.น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , คุณบอย -, คุณกฤต -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) เลขที่ อาคารTFD ซอยสาทร แยก แขวง...


กรุงเทพมหานคร 20 ธันวาคม 2560