Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตยานนาวา แขวงยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 2.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 3.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ 4.มีความซื่อสัตย์, รักในงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, บุคลิกหน้าตาดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร

...ารอาคารสูงด้านที่เกี่ยวข้อง 2.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 3.มีความอดทนรักงานบริการ 4.มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีทักษะในการสื่อสาร 5.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจด้านที่เกี่ยวข้อง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


วิศวกรประจำอาคาร

...การศึกษาปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล 2.มีความรู้ประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุง (PM) มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารดูแลงานอาคาร 3.มีความรู้ความเข้าใจเคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ ISO มาก่อน 4.มีใบ กว. เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ธุรการ (โทร.02-291-2090)

...น/คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้2.ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel เบื้องต้นได้3.ถ้าสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ4.วุฒิ ม.6 ขึ้นไป เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานติดรถส่งของ (โทร.02-291-2090)

... หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของคนงาน/แรงงาน/กรรมกร คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิ ม.3 ขึ้นไป2.มีความขยันอดทนตั้งใจทำงาน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Accounts Executive (สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้)

...e work to meet deadlines.6.logical thinking and fast learner.7.Good communication skill in both Thai and English.8.พิจารณาใบสมัครงานต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น9.ส่งประวัติภาษาอังกฤษ มาที่ hrk2533gmail.com เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Accounts Executive

....Able to organize, and manage work to meet deadlines.4. logical thinking and fast learner.5.Good communication skill in both Thai and English.6.อายุ 25-35 ปี7.เพศ ช/ญ8.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ธุรการขายในประเทศ

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อายุ 24 ปีขึ้นไป2.ชาย/หญิง3.วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี4.สาขาการตลาด , สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาที่เกี่ยวข้อง 5.สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Project Sales

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป2.วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงานด้านการขายโครงการ3.มีพาหนะเป็นของตัวเอง4.สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Sales Representative

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป2.วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงานด้านการขาย3.มีพาหนะเป็นของตัวเอง4.มีประสบการณ์ทางด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563