Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตยานนาวา แขวงยานนาวา กรุงเทพมหานคร

พนักงานขายกรุงเทพฯ ( รับสมัครด่วน ) เริ่มงานได้ทันที

...ชอบการเรียนรู้ มีความซือสัตย์ ขยันอดทน5.ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้6.มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี7.มีรถยนต์ของตัวเอง,มีใบขับขี่8.สามารถปฎิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้9.เริ่มงานได้ทันทีจะรับพิจารณาเป้นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เซล

...าย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีรถยนต์2.มีประสปการณ์อย่างน้อย 1ปี3.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่4.มีระเบียบวินัยในการทำงาน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่บุคคล

... ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบุคคล/ฝึกอบรม/Training คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีประสปการณ์ อย่างน้อย 1 ปี 2.มีระเบียบวินัย3.มีความขยัน ตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์ต่อองค์กร เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานบัญชี

... กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ประสปการณ์ อย่างน้อย 1ปี2.มีระเบียบวินัยในการทำงาน ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

... ราวบันได อื่นๆ หมวดงาน งานเขียนแบบ/งานDrawingอื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีประสปการณ์ อย่งน้อย 1 ปี 2.ใช้โปรแกรม autocad ได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่คลังสินค้า-ขารับ (ประจําคลังสินค้าพระราม 3)

...้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว4.สามารถใช้โปรแกรม Word & Excel ได้ดี5.สามารถทนแรงกดดันได้ดี6.สามารถทํางานเป็นกะได้ (08.30-18.30, 13.00-23.00)7.สามารถหาบุคคลคํ้าประกันได้8.หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


PC ขายโทรศัพท์มือถือร้าน TG FONEสาขาเซ็นทรัลพระราม 3

...้มแย้มแจ่มใส มีทักษะการพูดโน้มน้าว5.มีประสบการณ์ มีความเข้าใจดีในงานเชียร์ขายบริการสินค้ามือถือในห้าง6.ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว7.กระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามที่ทางบริษัทกำหนด8.มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขายรถยนต์ ( โชว์รูม พระราม 3 )

...ชาย/หญิง2.อายุ 21 - 35 ปี3.วุฒิ ปวส.(เทียบเท่า) - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา4.บุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ดี5.มีใจรักงานขาย งานบริการ6.ชอบทำงานพบปะพูดคุยกับลูกค้า7.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ทางบริษัทฯ มีการอบรมให้) เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานส่งเอกสาร สาขาถนนจันทน์

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย2.อายุ 20 ปีขึ้นไป3.วุฒิ ม.3 ขึ้นไป4.หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ5.มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่องาน6.มีรถจักรยานยนต์ ใบขับขี่ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานทำความสะอาดรถยนต์ (สาขา พระราม 3)

...วามสะอาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย2.อายุ 20 ปีขึ้นไป3.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา4.หากขับรถยนต์ได้จะได้รับการพิจารณาพิเศษ5.สามารถปฏิบัติงานพื้นที่โซน เอกชัย-บางบอนได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563