Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตยานนาวา แขวงยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

... ราวบันได อื่นๆ หมวดงาน งานเขียนแบบ/งานDrawingอื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีประสปการณ์ อย่งน้อย 1 ปี 2.ใช้โปรแกรม autocad ได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่คลังสินค้า-ขารับ (ประจําคลังสินค้าพระราม 3)

...้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว4.สามารถใช้โปรแกรม Word & Excel ได้ดี5.สามารถทนแรงกดดันได้ดี6.สามารถทํางานเป็นกะได้ (08.30-18.30, 13.00-23.00)7.สามารถหาบุคคลคํ้าประกันได้8.หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


PC ขายโทรศัพท์มือถือร้าน TG FONEสาขาเซ็นทรัลพระราม 3

...้มแย้มแจ่มใส มีทักษะการพูดโน้มน้าว5.มีประสบการณ์ มีความเข้าใจดีในงานเชียร์ขายบริการสินค้ามือถือในห้าง6.ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว7.กระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามที่ทางบริษัทกำหนด8.มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขายรถยนต์ ( โชว์รูม พระราม 3 )

...ชาย/หญิง2.อายุ 21 - 35 ปี3.วุฒิ ปวส.(เทียบเท่า) - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา4.บุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ดี5.มีใจรักงานขาย งานบริการ6.ชอบทำงานพบปะพูดคุยกับลูกค้า7.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ทางบริษัทฯ มีการอบรมให้) เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานส่งเอกสาร สาขาถนนจันทน์

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย2.อายุ 20 ปีขึ้นไป3.วุฒิ ม.3 ขึ้นไป4.หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ5.มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่องาน6.มีรถจักรยานยนต์ ใบขับขี่ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานทำความสะอาดรถยนต์ (สาขา พระราม 3)

...วามสะอาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย2.อายุ 20 ปีขึ้นไป3.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา4.หากขับรถยนต์ได้จะได้รับการพิจารณาพิเศษ5.สามารถปฏิบัติงานพื้นที่โซน เอกชัย-บางบอนได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานทำความสะอาดรถยนต์ (โชว์รูม พระราม 3)

...สะอาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย/หญิง2.อายุ 20 ปีขึ้นไป3.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา4.มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่องาน5.หากขับรถยนต์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างยนต์

...3.วุฒิ ปวช. (เทียบเท่า) - ป.ตรี 4.สาขาช่างยนต์ ช่างกล สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง5.มีความอดทด รับผิดชอบในการทำงาน6.หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ7.เปิดรับหลายสาขา 20 สาขา8.สนใจติดต่อ คุณแซม 091-4789006 เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้ดูแลอาคาร ผู้ช่วยผู้ดูแลอาคาร

...มพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 3.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง 4.หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ /มีความรู้ด้าน จป.วิชาชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 5.สามารถทำงานเป็นกะได้ 6.มีความอดทนรักงานบริการ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


(หัวหน้า)ช่างประจำอาคาร

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป หากจบด้านไฟฟ้า เครื่องกล จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 3.สามารถทำงานเป็นกะได้ 4.มีความซื่อสัตย์, รักในงานบริการ, ขยัน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563