Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตยานนาวา แขวงยานนาวา กรุงเทพมหานคร

พนักงานธุรการบัญชี

...สมัคร 1.เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าไม่เป็นผู้ที่ไม่มีคดีติดตัวใดๆ2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี3.อายุระหว่าง 22-27 ปี4.สามารถใช้โปรแกรม Office พื้นฐานได้5.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานฝ่ายผลิต ถ.เจริญราษฎร์ กรุงเทพฯ (โทร.084-427-4469)

...ร 1.ชายหญิง อายุ18-35ปี2.ไม่จำกัดวุฒิ3.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 4.สามารถทำงานเป็นกะได้5.มีความอดทน ขยัน6.ชอบทำงานเป็นทีม7.บุคคลที่อยู่ในละแวกบางคอแหลมจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ8.สัมภาษณ์รู้ผลเลย เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


แม่บ้านทำความสะอาดห้องพักลูกค้าหรือแม่บ้านออฟฟิศ

...ร์ฟแม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อายุ 18 - 50 ปี2.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 3.มีมนุษยสัมพันธ์ดี4.มีความซื่อสัตย์ สุจริต5.ตรงต่อเวลา เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานเสิร์ฟ

...ิผู้สมัคร 1.เพศ หญิง / ชาย2.วุฒิ ม.3 ขึ้นไป3.อายุ 20 - 40 ปี4.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์5.มีความขยันอดทน6.มีความซื่อสัตย์ สุจริต7.มีใจรักงานบริการ8.มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส9.บุคลิกภาพดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานเสิร์ฟ ( สมัครโทร 02-2870432 )

...ร้อย ว่องไว เอาใจใส่ต่องาน6.ตรงต่อเวลา ให้ความสำคัญต่อเวลา7.กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ สามารถทำงานเป็นทีมได้ 8.เงินเดือนจะได้รับการพิจารณาตามคุณสมบัติ ประสบการณ์9.มีประสบการณ์ด้านร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานแม่บ้านส่วนกลาง

...บ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย - หญิง2.อายุไม่เกิน 35 ปี3.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีแรงกายใจในการทำงานที่ดีเยี่ยม 4.มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Sales

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อายุุการทำงาน 23- 50 ปี2.ประสบการณ์ด้านการขาย 1-2 ปี3.รูปร่าง บุคลิกดี 4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้5.ตรงต่อเวลา อัธยาศัยดี6.มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขาย เขตกรุงเทพฯ ( รับด่วน )

...รถยนต์ส่วนตัว3.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการพูดคุยกับลูกค้า4.ไม่ดื่มสุราเป็นประจำ5.ไม่มีประวัติในคดีเรื่องยาเสพติด ไม่เสพสารเสพติด6.สามารถนำเสนอสาธิตสินค้าพื้นฐานได้ด้วยตนเอง7.มีที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพฯปริมณฑล เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Marketing Supervisor ( หัวหน้างานฝ่ายการตลาด ) รับด่วน

...รถยนต์ส่วนตัว3.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการพูดคุยกับลูกค้า4.ไม่ดื่มสุราเป็นประจำ5.ไม่มีประวัติในคดีเรื่องยาเสพติด ไม่เสพสารเสพติด6.สามารถนำเสนอสาธิตสินค้าพื้นฐานได้ด้วยตนเอง7.มีที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพฯปริมณฑล เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี

...ัญชีภาษีอย่างน้อย 3ปี5.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้บ้างครั้งคราว6.สามารถปฏิบัติงาน ณ สำนักงานของลูกค้าได้7.มีวินัยในตนเอง มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้8.รักในการให้บริการ ชอบงานบัญชี9.รักความก้าวหน้า เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563