Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตยานนาวา แขวงยานนาวา กรุงเทพมหานคร

พนักงานธุรการการตลาดการขาย

...ญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความสามารถในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายสำเร็จตามเวลาที่กำหนด ตามความสำคัญของงาน9.สามารถทำงานล่วงเวลาตอนหลังเลิกงานได้ สามารถประสานงานในช่วงเลิกงานวันหยุดดได้หากมีการร้องขอโดยผู้บังคับบัญชา เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน

...มเวลาที่กำหนด ตามความสำคัญของงาน7.ความสามารถในการประเมินสถานการณ์ ประเมินความสามารถบุคคล8.ปริญญาตรีด้านการบัญชี ,การเงิน,การจัดการสาขาที่เกี่ยวข้อง 9.ประสบการณ์ทางด้านโปรแกรมการบัญชี โปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขับรถบรรทุกส่งเหล็ก(เหล็กม้วนเหล็กแผ่นเหล็กสลิทท่อเหล็ก) ( สมัครงานโทร 02-291-6314- ถึง 21

... หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย อายุ 35-35 ปี2.วุฒิการศึกษาต่ำกว่า ม.6 - ม.6 เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

...ารศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า / สาขาที่เกี่ยวข้อง3.หากมีประสบการณ์ในสาขาไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ4.มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม5.มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานระบบ ISO6.แข็งแรง รอบคอบ อดทน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


PC พนักงานจัดเรียงสินค้า (ด่วนมาก)

...ารตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง / ชาย อายุ 20-35 ปี2.จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 ปวช.3.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ4.บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อค และบัญชีเร่งรัดหนี้

...ัญชี มีประสบการณ์ด้านบัญชี3.ประสบการณ์ในตำแหน่ง 1 ปีขึ้นไป4.มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ขยัน มุ่งมั่น มีความอดทน ทำงานเป็นทีมได้5.สามารถทำ OT วันเสาร์-อาทิตย์ได้ (บางครั้ง)6.มีความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ธุรการก่อสร้าง

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย/หญิง2.อายุ 24 ปี่ขึ้นไป3.วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง4.มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการอย่างน้อย 1 ปี5.มีความอดทนมีความระเอียดรอบคอบ6.มีความเคารพนอบน้อมมีใจบริการ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย

...มวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร 1.จบปริญญาตรี2.มีประสบการด้านบริการหลังการขายโครงการบ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ3.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานบัญชี (โทร.086-311-9551)

...ารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express ได้ หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิ ปวช.ขึ้นไป2.Excel เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ธุรการ (โทร.086-311-9551)

...กษณะการทำงาน คีย์ Excel ได้เป็นอย่างดี หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิ ปวช.ขึ้นไป เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563