Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตยานนาวา แขวงยานนาวา กรุงเทพมหานคร

Project Coordinator

...มศาสตร์ สาขาไฟฟ้า สาขาเครื่องกล เท่านั้น4.มีทักษะในการติดตามงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี5.มีความอดทนสูง6.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้7.สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง8.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้ช่วยฝ่ายบริการ

... 1.ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป2.เพศชายเท่านั้น3.ืพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา4.ทำงานเป็นทีมได้ดี5.มีความรับผิดชอบสูง6. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี7.มีทักษะการสื่อสารที่ดี8.มีความกระตือรือร้น9.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Event Marketing

...มที่จะลุยงานอย่างเต็มที่3.มีทักษะการพูดที่ดีมีบุคลิกที่ดี4.ตรงต่อเวลา5.มีความสามารถในการแจกจ่ายงานได้6.มีความคิดสร้างสรรค์ที่ล้ำเลิศ7.สามารถไปทำงานข้างนอกได้8.มีความกระตือรือร้น9.มีความเป็นผู้นำกล้าแสดงออก เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานการตลาด

... 1.อายุ 18 ปี ขึ้นไป 2.พร้อมที่จะลุยตลอดเวลา3.มีความกระตือรือร้นสูงมาก4.พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา5.มีความรับผิดชอบสูง6.มีความคิดสร้างสรรค์7.เขียนโปรแกรมเป็น8.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี9.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Assistant operations

...์ได้เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้5.มนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ วางแผน การจัดการได้ดี6.ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี7.แก้ไขปัญหาสถานการณ์ ล่วงหน้าได้8.สามารถเดินทางได้ตาม Trip ที่ได้มอบหมาย เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Sales Executive

...ใช้งาน Computer 4.รู้เข้าใจภาษา อังกฤษ อ่าน/เขียน/ฟัง/พูด จะเป็นประโยชน์5.ชอบงานขายด้านบริการขนส่งสินค้าทางทะเล/อากาศ/ทางบก6.มีทักษะด้านการสือสารการนำเสนอ7.มีความเชื้อมั่นตนเองทำงานเป็นทีม8.มีพาหนะของตนเอง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


CS Documentation

... 1.หญิง อายุ 23 ปีขึ้น2.ปวส/ปริญญาตรี การตลาด, Logistics เทียบเท่า3.สามารถใช้ Computer ระบบ Lan4.รู้เข้าใจภาษา อังกฤษ อ่าน/เขียน จะเป็นประโยชน์5.มีทักษะในการสือสาร ทำงานเป็นทีม6.มีความรับผิดชอบ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Telemarketing

...Logistics ใกล้เคียง3.ประสบการทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้าน Forwarder, Logistics4.สามารถใช้ Computer5.รู้เข้าใจภาษาอังกฤษ เขียน/อ่าน/พูด/ฟัง จะเป็นประโยชน์6.มีทักษะด้านการสือสารการนำเสนอ7.รักงานด้านบริการ การขาย เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขายนอกสถานที่ (โทร.081-909-4775)

... เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ปวส. ปริญญาตรี2.มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 2 ปี3.อายุุระหว่าง 25-32 ปี4.มีใบขับขี่รถยนต์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขายทองบริษัทAURORA สาขาเซ็นทรัลพระราม 3

...ูง ตรงต่อเวลา7.ทำงานตามเวลาห้างเปิด-ปิดได้ (ไม่ได้หยุดเสาร์,อาทิตย์ นักขัตฤกษ์)8.มีประสบการณ์ งานPC BA ธุรกิจค้าปลีก (หากมีประสบการณ์ขายทองเพชร จะพิจารณาเป็นพิเศษ)9.สามารถย้ายสาขาได้ตามความเหมาะสมของบริษัท เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563