Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตยานนาวา แขวงยานนาวา กรุงเทพมหานคร

พนักงานคลังสินค้า

... คนงาน/แรงงาน/กรรมกร คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อายุ 25-35 ปี2.เพศชาย3.ไม่มีโรคประจำตัว4.การศึกษาม.6 ขึ้นไป5.มีความซื่่อสัตย์ต่อองค์กร6.มีความรับผิดชอบสูง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Sale

...หวัดได้2.มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป3.มีความมุ่งมั่น4.มีวิสัยทัศน์ที่ดี5.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่น6.มีความสามารถในการจัดการกับโปรเจ็คได้เป็นอย่างดี7.พร้อมที่จะเรียนรู้8.มีความละเอียด รอบคอบ9.มีความอดทนสูง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Sale Support (เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย)

...นงานการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป2.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี3.วิสัยทัศน์ดี4.ทัศนคติเชิงบวก5.ทำงานเป็นทีมได้ดี6.มีทักษะการสื่อสารที่ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างซ่อมบำรุง

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อายุ 18 - 28 ปี2.วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี3.สามารถขับรถยนต์ได้4.สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้5.รักการเรียนรู้6.มีทักษะงานช่าง7.มีทัศนคติที่ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (วิ่งงาน DOBL) ด่วนมาก

... มีทักษะการสื่อสารดี กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง6.- สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้บ้าง7.- รักงานบริการ8.สามารถติดต่อนัดสัมภาษณ์ได้ที่ 02-247-1200 ด่วน Line id hr_argo9.- มีสวัสดิการ ประกันสังคม กองทุนทดแทน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Sales Engineer (วิศวกรขาย)

...ึ้นไป2.ปริญญาตรีด้านสาขาเครื่องกล สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาไฟฟ้า3.อายุ 25 ปีขึ้นไป4.วิสัยทัศน์ดี5.ทัศนคติเชิงบวก6.ใฝ่เรียนรู้7.มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี8.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี9.มีความอดทนสูง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


IT Specialist

...5 ปี ขึ้นไป2.มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ขึ้นไป3.รักมีแพชชั่นในการเขียนโปรแกรม4.ขยันมีความอดทนสูง5.มีความยืดหยุ่นในการทำงาน6.ใฝ่เรียนรู้7.มีความคิดสร้างสรรค์8.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี9.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขนสินค้า

... หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ผู้ชาย2.แข็งแรง3.ไม่มีปัญหาทางร่างกาย4.ทำงานกับผู้ร่วมงาน5.มีความซื่อสัตย์สูง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Software Developer

...bile App3.ติดตั้ง deploy VPS Linux ได้4.ทำงานตามเป้าหมายได้ดี โดยไม่ต้องเข้าออฟฟิศ5.พร้อมเรียนรู้งานตลอดเวลา6.มีความชอบรักงานเขียนโปรแกรม7.เขียนเว็บแบบไม่ใช้ wordpress ได้8.สามารถประชุมออนไลน์ทุกอาทิตย์ได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


นักสร้างนวัตกรรม

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อายุ 18 ปี ขึ้นไป 2.คิดเร็ว 3.พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา4.ไหวพริบดี5.มีความกระตือรือร้นสูงมาก6.มีความคิดสร้างสรรค์7.พร้อมที่จะลุย8.มีความรับผิดชอบสูง9.เขียนโปรแกรมเป็น เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563